Начало | Софтуер | Работен поток | Универсален работен поток | Prinergy Connect - работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат
Prinergy Connect - работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат Разгледайте галерия

Kodak Prinergy Connect - работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат

Централизирана система за интелигентно управление и автоматизация на предпечатните процеси при комерсиалния печат и печата на опаковки.

Свържете се с нас
Описание
Приложения
Компоненти
Ресурси
Блог
Новини
Версии

Описание

Kodak Prinergy е цялостен работен поток, който предоставя инструменти за централизирано интелигентно управление и автоматизация на всички допечатни процеси, съпровождащи комерсиалния печат и печата на опаковки.

Kodak Prinergy е решение, което обхваща всички стъпки от получаването на файлове, през тяхната обрабтока, проверка и одобрение и изпращането им към крайно устройство – CTP или дигитална печатна машина.

 

Много повече от RIP 

Възползвайте се от цялостния и универсален работен поток Kodak Prinergy, който ви дава възможност да обхванете и стандартизирате всички стъпки по получаване и обработка на файлове за печат. 

Благодарение на големият избор от опции за допълнителни функции и автоматизация вие можете да създадете вашия работен поток по мярката на вашия бизнес. Напълно интегрираните решения Kodak Insite Prepress Portal и Kodak Creative Workflow ви дават възможност да автоматизирате своята работа от самото начало – работата с клиента и получаване на поръчки.

 • По доброто планиране от началото до края означава по-малко ръчни операции, по-малко грешки и по-ниска себестойност
 • Инвестирайте само в опции от които се нуждаете
 • Чувствайте се сигурни в работата със своите клиенти и посрещайте смело промените в индустрията

 

Направете своите клиенти ваши лоялни партньори 

Kodak Prinergy дава възможност на вашите клиенти да станат част от вашето производство, като предоставят цялата нужна информация в правилното време. Предоставяйте бърза и качествена услуга на вашите клиенти и информация за статуса на техните поръчки.

 • Стандартизирайте работата с клиенти, онлайн проверката и одобрение на файлове и управлението на клиентските активи
 • Подобрете следенето на поръчките и техния статус и дайте на вашите клиенти възможност да работят с вашата система 24/7 от всяка точка на света

 

Автоматизирайте своето производство

Високото ниво на автоматизация в Prinergy осигурява по-голяма точност и ефикасност на производствените цикли, способства за по-добрия контрол на качеството, намалява човешкия труд и себестойността на печатната продукция. Всеобхватността на системата и свързаността й с други продукти позволяват да извлече максимална ефективност от всички етапи на производството - планиране, предпечат, печат и довършителни процеси.

Автоматизацията на база правила (Rules Based Automation) ви дава възможност да изведете ефективността и спестяванията до нови нива.

 • Автоматизирайте често повтарящите се задачи
 • Намалете времето за обработка на поръчките свързани с ръчни намеси
 • Намалете разходите свързани с грешки и забавени процеси 

Възползвайте се максимално от ползите на автоматизацията, която ви предлага Kodak Prinergy

 • 10-20% увеличение на продуктивността с прости автоматизации, като проверка на файловете и автоматично архивиране на поръчки
 • 30-60% намаление на разходите за предпечат при интеграция с Kodak Insite
 • 1-2% увеличение на маржовете на поръчките

 * данните се базират на анализи на клиенти, които използват Kodak Prinergy и които са имплементирали Rules Based Automation. Типичната печатница харчи 3-4% от своите приходи за предпечат – труд и материали

 

Интегрирайте вашите системи

Без значение дали заданието за печат пристига от Kodak InSite Prepress Portal, от MIS/ERP система, от онлайн web-to-print система или е ръчно въведено от Търговски отдел, неговото изражение, като информационна карта, JDF или XML файл може автоматично да присъедини към системата клиентските файлове, размера на изданието, вида хартия, цветовите характеристики и т.н. 

Тази информация може да бъде използвана по-нататък за управление на планирането, производството и експедицията на продукцията

  

Основни предимства на работния поток

Kodak Prinergy ви помага да стандартизирате вашето производство, да управлявате различни изходни устройства и да оптимизирате разходите на своето производство.

 • Спомага за намалянето на разходите във всички ключови етапи – създаване на поръчка, колективна работа, обработка на файлове, добавяне на наддаване, проверка на файловете, електронен монтаж и управление на цвета
 • Намалява времето за индентификация на грешките и времето за тяхното отстраняване
 • Гарантира най-високо качество на изходните файлове

 

Kodak Prinegy ви позволява да развивате своя бизнес по начина по който желаете. Системата може да се развива заедно с вашата фирма и гъвкаво да посрещне всички нови предизвикателства пред вашия бизнес:

 • Модулно решение, което може да се конфигурира – добавяйте опции и автоматизация, когато са ви нужни
 • Отворена инфраструктура – интегрирайте различни видове печат, като офсет, флеско и дигитален печат
 • Съвместим с голям набор изходни устройства – Kodak Prinergy е съвместим с практически повечето машини на трети производители, както и с всички машини на Kodak
 • Напълно интегрирано решение – автоматизирайте и управлявайте всички свързано с вашите поръчки и файлове от момента в който ги получите до момента в който ги отпечатате
 • Готови конфигурации – можете да разчитате на готови пакети с най-необходимите функции за различните видове печат

 

Основни функции и опции

Работен поток изцяло базиран на PDF - Използвайте стандартния PDF формат като производствен формат през целия работен поток

Управление на поръчките и производството - Организирайте предпечата и CTP производството с функции като контекст на поръчките, одобрение на цветовете, история на поръчките, архивиране и управление на процесите и опашките 

Поддържа JDF - Сертифицирана JDF интеграция с много доставчици за интеграция и отворена свързаност с MIS системи и софтуери за електронен монтаж 

PDF/X-1a и PDF/X-3 поддръжка - Поддържа PDF/X-1a като вътрешен основен файл, генерира PDF/X-1a съотвестващи файлове по време на процеса на оптимизация

Автоматична проверка на файловете – Проверява и коригира входящите файлове автоматично, като генерира отчет за намерите грешки, направените корекции и създава връзки към тях в PDF файла

Автоматичен електронен монтаж ­– Автоматизирайте създаването на електронни монтажи използвайки JDF информация, MIS система или JDF базирана система за планиране на производството

Линкове към страници – Ако използвате Prinergy заедно с Kodak Preps се създават линкове към оригиналните файлове в групираното изделие, които автоматично обновяват крайния продукт ако някой от оригиналните файлове се промени

Внедрен софтуер за електронен монтаж Kodak Preps – интегрираният софтуер за електронни монтажи позволява създаването на темплейти за електронни монтажи директно от Prinergy

Интеграция с дигитални печатни машини – Интеграция в двете посоки с някои дигитални печатни машини на Kodak, Xerox, HP Indigo и Konica Minolta

Раздуване – автоматично раздуване от PDF до PDF

Автоматично управление на цветове – Конверсия от RGB към CMYK и управление на спот цветове. Може да напасва спот цветове към процесни цветове на база на стандартни или потребителски ICC профили 

Инструменти за работа с PDF файлове – Коригирайте файлове, като ги експортирате в Abode Illustrator, като запазвате структирата и позицията на елементитите. Специалните плъгин инструменти на Kodak ви дават възможност да изпращате файловете директно обратно в Prinergy

PDF Compare и PDF Merge – Acrobat плъгин който може да сравнява файлове и да слива коригирани елементи в готов производствен файл

PDF PlateBuilder – Acrobat плъгин, който позволява създаването на потребителски дефинирани печатни форми, включително за лак, за бяла подложка и преге

Растеризация – Поддържа AM растери, STACCATO растери и MAXTONE растери

Архивиране – Архивирайте базата си данни с цялата информация свързана с поръчките

Layered PDF Versioning (LPV) – Управлява и автоматизира проверката и одобрението на сложни поръчки с много слоеве, управлява файлове формати и автоматизира процеса, създавайки PDF файлове с един слой

Автоматизация на производството – Автоматично свържете страници от поръчката с празните места в монтажа, включително позиция и геометрия на страницата

Автоматизация на база правила – Позволява на операторите да дефинират условия при които да се стартират автоматични действия

Отчети и връзка с ERP/MIS системи – Има възможност за обмен на производствена информация и статуси межди ERP/MIS системи и възможност за отчетност в реално време 

 • Някои фунцкии са възможни при наличие на определи опции или комбинация от такива

 

Демонстрация и тестове

Имате възможност да видите и тествате голяма част от нашите продукти, за да се уверите в тяхната функционалност и да видите как те биха оптимизирали вашата дейност. Правилната оценка на продуктите, техните опции и обхвата на дейностите по тяхното внедряване ви гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията и гладко преминаване към новите, оптимизирани методи на работа.

 • демонстрация на продукта и представяне на различни сценарии на работа
 • тестове с реални поръчки и демонстрация на възможностите за решаване на реални казуси
 • провеждане на тестове в реална производствена среда

В случай, че имате интерес към демонстрация на този продукт, можете да се свържете с нас през бутона "Свържете се с нас" по-горе, през формата за контакт на сайта или като ни пишете на sales@gedbg.com

 

Инсталация и обучение

Ние предлагаме цялостно обслужване на нашите клиенти и сме на ваше разположение по всяко време. Нашият опитен екип може да осигури:

 • инсталация на продукта след закупуването му
 • интеграцията му с други продукти и системи
 • обучение за използване на продукта, както и добри практики за работа
 • цялостна поддръжка по време на експлоатацията му

Нашият опит и инструменти за водене и реализация на проекти помагат за бързата и лесна интеграция на продукта и бързата възвращаемост на инвестицията.

 

Поддръжка

Нашите специалисти са обучени и сертифицирани от производителя и могат да осигурят поддръжка на вашите системи, така че да функционират максимално ефективно. Ние сме на разположение за:

 • въпроси и консултации свързани с продукта и неговото приложение
 • отстраняване на проблеми свързани с продукта
 • създаване на работни потоци и профили на работа
 • обучение на персонала, както и на нови кадри постъпили след закупуването на продукта

В случай, че имате проблем с Kodak Prinergy или се интересувате от възможностите за поддръжка, които можем да предложим можете да се свържете с нас, като изпратите имейл на help@gedbg.com

Блог

Автоматизация на база правила - Kodak Prinergy Rules-Based Automation

Автоматизация на база правила - Kodak Prinergy Rules-Based Automation

Прочетете в детайли
Kodak ColorFlow Software – спасете се от цветовия хаос!

Kodak ColorFlow Software – спасете се от цветовия хаос!

Прочетете в детайли
Управление на проблемите: Защитете своя бизнес и се приговете за дигиталната ера

Управление на проблемите: Защитете своя бизнес и се приговете за дигиталната ера

Прочетете в детайли
Новата Prinergy Версия 8 е вече на пазара

Новата Prinergy Версия 8 е вече на пазара

Прочетете в детайли
Видове специализиран софтуер за комуникация с клиенти и генералните разлики

Видове специализиран софтуер за комуникация с клиенти и генералните разлики

Прочетете в детайли
PRINERGY 8.1: запознайте се с актуализацията, която подобрява начина на работа на цифровите печатници със софтуер за управление на работния поток

PRINERGY 8.1: запознайте се с актуализацията, която подобрява начина на работа на цифровите печатници със софтуер за управление на работния поток

Прочетете в детайли
Разширяване на портфолиото от партньорствата в дигиталния сектор с KODAK PRINERGY Workflow 8.1, осигуряващ максимална гъвкавост

Разширяване на портфолиото от партньорствата в дигиталния сектор с KODAK PRINERGY Workflow 8.1, осигуряващ максимална гъвкавост

Прочетете в детайли
Изчисленията в облака помагат на печатниците да работят по-ефективно, а не по-усърдно

Изчисленията в облака помагат на печатниците да работят по-ефективно, а не по-усърдно

Прочетете в детайли
Автоматизация на база правила

Автоматизация на база правила

Прочетете в детайли
Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Прочетете в детайли
Защо да инвестираме в съвременно решение за автоматизиране на работния поток.

Защо да инвестираме в съвременно решение за автоматизиране на работния поток.

Прочетете в детайли
Стабилната термална експонация е ключова за успеха на печатниците

Стабилната термална експонация е ключова за успеха на печатниците

Прочетете в детайли
Prinergy 8 подобрения и нови функционалности

Prinergy 8 подобрения и нови функционалности

Прочетете в детайли
НОВОСТИ В KODAK UNIFIED WORKFLOW SOLUTIONS, ВЕРСИЯ 8.0

НОВОСТИ В KODAK UNIFIED WORKFLOW SOLUTIONS, ВЕРСИЯ 8.0

Прочетете в детайли
Традиционния работен поток или най-доброто възможно решение: кое да изберем?

Традиционния работен поток или най-доброто възможно решение: кое да изберем?

Прочетете в детайли
Simian инвестира в още един Kodak термален експонатор

Simian инвестира в още един Kodak термален експонатор

Прочетете в детайли
Актуални тенденции и възможности за развитие в полиграфията с GUA

Актуални тенденции и възможности за развитие в полиграфията с GUA

Прочетете в детайли
Кога е правилният момент да закупим софтуер за нашето производство?

Кога е правилният момент да закупим софтуер за нашето производство?

Прочетете в детайли
Английската печатница Gemini извлича огромни ползи от преминаването към безпроцесни пластини KODAK SONORA XP

Английската печатница Gemini извлича огромни ползи от преминаването към безпроцесни пластини KODAK SONORA XP

Прочетете в детайли
Henzl Media на гребена на дигиталната вълна

Henzl Media на гребена на дигиталната вълна

Прочетете в детайли
Драстично подобрение в гъвкавостта при дигиталния печат с новата дигитална печатна машина NEXFINITY от Kodak

Драстично подобрение в гъвкавостта при дигиталния печат с новата дигитална печатна машина NEXFINITY от Kodak

Прочетете в детайли
Разбиране на “тъмните данни” и преглед на новия инструмент на платформата Prinergy

Разбиране на “тъмните данни” и преглед на новия инструмент на платформата Prinergy

Прочетете в детайли
Prinergy -  работният поток на Kodak

Prinergy -  работният поток на Kodak

Прочетете в детайли
Софтуерът на KODAK за управление на работния поток PRINERGY 8

Софтуерът на KODAK за управление на работния поток PRINERGY 8

Прочетете в детайли
Стабилността е равна на успех при CTP системите

Стабилността е равна на успех при CTP системите

Прочетете в детайли

Версии

Kodak Prinergy версия 8

Kodak Prinergy версия 8 включва множество нови възможности за автоматизация, които спомагат клиентите да се възползват по-добре от сегментите отбелязващи растеж в индустрията: дигитален печат и печат на опаковки. Водещият продукт на Кодак, PRINERGY Workflow софтуерът, сега предлага единен работен поток както за офсетов, така и за дигитален печат, за да постигне максимална ефективност и производителност с намалено време за изпълнение.

Обновленията до версия 8 включват още елементи от Работния поток: KODAK INSITE Prepress Portal Software, KODAK COLORFLOW Software, KODAK PANDORA Step-and-Repeat Software и KODAK PREPS Imposition Software.


Новата версия включва и следните мощни инструменти:

 • Пълна интеграция с дигитални печатни машини (Full digital integration)
 • Industry's first digital job ticket editor Първият в индустрията редактор на job ticket, позволяващ на операторите да вземат решения в реално време за производството на поръчката.
 • Expanded proofing for packaging (Разширена функционалност за проби за опаковки)
 • Detection of artwork errors at job submission (Засичане/откриване на грешки в дизайна при създаването на поръчката)
 • ...и още много други!

Подобрени възможности за опаковки

Софтуерните подобрения UWS са оптимизирани и за клиентите на Кодак, чийто бизнес са опаковките, като по този начин им дава възможност да се възползват от един от най-бързо растящите сегменти от индустрията. И най-взискателните Бранд мениджъри ще спечелят от по-доброто качество на продуктите, което е следствие от следните подобрения:

PRINERGY Workflow

 • MAXTONE SX растер за четирицветни приложения предоставя по-висока резолюция и по-добър контрол за производство на висококачествени опаковки.
 • Поддръжка на дефинирани растери в XMP формат от други системи за управление на работен поток, позволявайки на клиентите на Кодак чрез автоматизация да използват водещи в индустрията технологии за растеризиране.
 • Съобразен с най-новите Ghent Workgroup стандарти в областта на опаковките, осигурявайки глобалната консистентност, която мултинационалните марки изискват.

Софтуер PANDORA Step-and-Repeat

 • Новата SMART Layout технология намалява времето за създаване на монтаж от часове на минути, намалява времето за престой чрез Die Waste Smart Mark за корекция на щанцоването при неточност на монтажа и намалява брака на хартия чрез Split Color Bar Smart Mark за разделяне на цветни скали на по-малки елементи и поставянето им в празните места на монтажа.

COLORFLOW Софтуер

 • Новата G7 сертификация на софтуера позволява на доставчиците на печатни услуги да разширят своята клиентска база на глобално ниво

Допълнителни подобрения в UWS Софтуера

INSITE Prepress Portal

 • Сега поддържа Preflight+ технологията на Prinergy, която позволява на доставчиците на печатни решения да улавят и отстраняват грешки още при получаване на поръчката
 • HTML5 замества flash компонентите в системата, като по този начин осигурява по-добра ползваемост на потребителите

PREPS Imposition Software

 • Отново повишава продуктивността с невиждани досега възможности за автоматизация
 • Подобрения в използването на потребителските макети за сгъване за ролен печат и печат на лентични от различен материал.
 • Управление на правилата за избутване (shingling) и извъртане (bottling) при сгъване на колите
 • Смарт марки за събиране на колите
Вашата регистрация е успешна!
За да достъпите този ресурс моля, попълнете формата за регистрация!

Ако вече имате направена регистрация моля, натиснете тук.

captcha

* Полетата са задължителни!

Регистрация
Вход
Вход
Забравена парола
Вход

Свързани продукти