Начало | Блог | Как се повишават приходите с използването на работен поток?

Блог

Как се повишават приходите с използването на работен поток?

Как се повишават приходите с използването на работен поток?

 

Чували сте всичко това и преди: оптимизация, интеграция, повишена ефикасност. Но каква е истинската стойност зад една направена инвестиция? Какво всъщност представляват тези предимства и защо ви трябват скоро?

Често в разговори с наши клиенти получаваме обратна връзка като "Приходите и разходите ми са добри и нямам нужда от тази "оптимизация", "За какво ми е това - сега всичко си работи супер!", на която ние често отговаряме: "Има и друга гледна точка, а и е важно да се мисли за бъдещето!"

Да, вярно е - много от печатните процеси може да работят в добри рамки сега, но както вече всички знаем, нещата се променят бързо. Клиентите започват да изискват много повече за много по-кратко време и много по-ниска цена. Едновременно с това, за да оцелее и да расте, една печатница трябва да може да спестява и да подобрява паричните си потоци.

Къде са направените спестявания и повишените приходи? Работният поток представлява целия процес от първоначалната идея до крайния резултат, като покрива всяка дейност по пътя. Истинската стойност и възвръщаемостта от вашия работен поток идва от свързаността на MIS системата (информационната система за управление), управлението на цвета, повтаряемите резултати, намалението на отпадъчните материали и други. 

Работният поток е повече от софтуер. Той е целият процес за печатно производство от идеята до отпечатания продукт: той включва софтуер, output устройства, пластини и предоставяне на услугата към клиентите. Ако една от тези области не сработи, проваля се целият процес.

 Prinergy

 

Ефикасност на работния поток

Печатниците често споделят, че цената е един от най-значимите фактори, които ги спират от това да инвестират в бизнеса си. Често обаче фокусът е в спестяването на сумите, които биха инвестирали в нови технологии, вместо в проследяването на парите, които биха могли да се спестят чрез създаване на по-ефикасен работен поток. 

Една от най-големите пречки за печата, които се преодоляват чрез качествения работен поток, е ръчната работа в отделните етапи на печатния процес. При всеки елемент от работата, който се извършва ръчно, се добавя допълнителен разход към поръчката. При вътрешни грешки, закъснения или неефикасно извършени дейности поради ръчни процеси, приходите на фирмата осезаемо се повлияват. 

 

Разходи за труд

Всеки път, когато някой трябва да извърши работа ръчно в рамките на печатното производство, се добавят разходи към тази работа. И докато някои по-сложни поръчки изискват ръчна намеса, много поръчки могат да се напечатат по-ефикасно с помощта на автоматизация. Работа, която следва повтаряем модел или образец не само може, а е добре да бъде автоматизирана, за да стане готова за възможно най-кратко време с минимални разходи за поддържане на добри приходи.

Спестеното време, постигнато чрез въвеждане на автоматизиран работен поток, позволява на доставчиците на печатни услуги да използват времето и възможностите на служителите от всички звена на организацията си. В резултат, много от доставчиците на печатни услуги дават приоритет на инвестициите в софтуерни решения специално с цел да намалят ръчната работа във всеки един от етапите на производствената верига. 

Автоматизирането на процеси като подаване на оферта, придвижване на поръчка, събиране на страници, прифлайт, профили за проверка на изгледа и проследяване на поръчките позволява на консултантите, които общуват с клиентите и предпечатарите, да посвещават повече време на комуникация с клиентите, в управление на по-големите количества работа или във взаимно обучение, за да осигурят нови услуги с добавена стойност. 

Ако искате да разберете повече за мястото на работния поток в производството и кога е назрял правилният момент за една печатница да започне да използва такъв, прочетете статията Кога е правилният момент да закупим софтуер за нашето производство?  

 

Пътят на документите

За да разбере истинската цена на бизнес комуникацията, една организация трябва да разучи всеки етап от пътя на документите. Много хора все още предпочитат да се фокусират върху финалната “цена на страница” за мастило или тонер върху хартия, когато изчисляват разходите за създаване на документите. 

Истинската цена на документите обаче включва време, ресурси и пари, похарчени за обработката им, включително авторство, проверка, изпращане на поръчка, складови дейности, дистрибуция и обезценка поради негодност на материални запаси.  

При задълбочена оценка често се оказва, че самият печат стои зад по-малко от половината от общата цена, в зависимост от типа и сложността на документа, както и дължината на тиража. При много големи тиражи, печатът и дистрибуцията стават преобладаващата част от разхода. Но при по-малки тиражи, и по-специално при дигитални тиражи при поискване, по-високите разходи често се свързват с процеса, който се осъществява преди и след печат. 

 

Дължина на поръчките

С постоянно намаляващите дължини на поръчките и докато опаковките стават все по-локализирани, а маркетинговите материали - все по-персонализирани, възможността да се изпълнят тези поръчки с малка или никаква ръчна намеса ще бъде ключът към високата възвръщаемост. В отговор на това, някои доставчици на печатни услуги полагат усилия да повишат количеството печатни поръчки, които могат да бъдат произведени в напълно автоматизиран работен поток. 

И докато част от това почива върху създаването на устойчивост във видовете поръчки, които се произвеждат, инвестициите в последните технологии за работен поток са неизбежни. Сборните тиражи, например, са ключов метод за постигане на оптимизация на печата на малки поръчки, като например визитни картички или етикети. Инструментите за автоматизация на работния поток осигуряват технология за автоматично улавяне на подобни поръчки и събирането им по начин, който е възможно най-ефикасен - и икономичен за печатницата. 

Наред с това, доставчиците на печатни услуги от всички типове търсят начини да имат по-голям обем на печата. Колкото по-ефикасно един работен поток може да придвижи една поръчка без ръчна намеса, толкова повече поръчки може да поеме работният поток, което позволява на служителите да се съсредоточат върху дейности и услуги с по-висока добавена стойност. Повишението на количеството работа, което може да се придвижи автоматично или на повтаряем принцип, може да повиши общата ефикасност и по този начин - печалбата.

 

Работният поток Kodak Prinergy

Разбира се, за постигането на успешна система е необходим качествен работен поток. PRINERGY Workflow е водещата система в света за производствен софтуер, и това не е случайно. Това е системата, която въвежда интелигентната автоматизация в печатното производство, и централизираното управление на дигиталните машини и CTP устройства. 

Вижте в този запис от уебинар на ГЕД повече за това, как функционира автоматизацията с работния поток за дигитален, офсетов и флексо печат Prinergy.


Вижте софтуерите за работен поток и управление на файлове от портфолиото на ГЕД.


Разгледайте възможностите, които предлага работният поток за дигитален, офсетов и флексо печат Prinergy на Kodak.

 

Най-популярни
Последни