Начало | Софтуер | Автоматизация и интеграция на процеси и софтуери

Автоматизация и интеграция на процеси и софтуери

Автоматизация и интеграция на процеси и софтуери

Голяма част от обработката на една поръчка е приемането на файлове, тяхната проверка и оцнека и сортиране към правлния процес за производство или корекции. Това е процес, който се повтаря десетки пъти на ден в една печатница и съдържа изключително много ръчни процеси.

 

Софтуерите за автоматизация на процесите и интеграция на системите, които имате ви дават възможност да:

  • автоматизирате получаването и сортирането на файлове и поръчки според техния вид - оценете автоматично типа файлове и поръчки, които имате и ги насочете към правилния процес за проверка и корекции

  • правите автоматична проверка и корекции на файловете за печат - можете да създавате няколко паралелни процеса по проверка и корекции на файлове и да насочвате автоматично файловете към правилния процес в зависимост от техния вид и информацията, която е дошла с тях по имейл или през електронен портал 

  • интегрирате трети системи във вашия процес - можете да интегрирате трети системи и информацията от тях във вашия процес, така че да автоматизирате обмена на информация между различните системи

Филтър
Автоматизация и интеграция на процеси и софтуери:
Марки:
Направления:
Решения:
Приложения: