Начало | Софтуер | Управление и проследяване на мастила, бои и лакове

Управление и проследяване на мастила, бои и лакове

Управление и проследяване на мастила, бои и лакове

Проследяемостта и управлението на основните компоненти и смесените мастила е критичен процес от веригата на доставки. Използваните мастила трябва да могат да бъдат проследени в целия жизнен цикъл на произведените продукти и да отговарят на редица локацлни, национални и международни изисквания.

 

В същото време правилното упралвние на мастилата и свързните компоненти и ресурси може да намали значително разходите на компанията и ресурсите затворени в неизползваем склад. Пълната проследимост гарантира намалени грешки и максилно оптималното използване на наличните мастила и компоненти.