Начало | Софтуер | Измерване, контрол и стандартизация на цветове и цветови цели

Измерване, контрол и стандартизация на цветове и цветови цели

Измерване, контрол и стандартизация на цветове и цветови цели

Използването на уреди за измерване на цвят е критично за всяко производство, но измерванията са локални и не дават възможност да се прави по-сложен и дългосрочен анализ. Също така всички толеранси се залагат локално и може да има разминаване.

 

Софтуерите за контрол и стандартизация дават възможност да се създадат и дефинират толеранси по множество параметри, които да се дистрибутират към всички точки на проверка и контрол. По този начин всички измервания се правят спрямо централен стандарт, записват се и могат да се анализират за да се търсят вариации.

Филтър
Измерване, контрол и стандартизация на цветове и цветови цели:
Марки:
Направления:
Решения:
Приложения: