ORIS Certified Разгледайте галерия

CGS ORIS Certified

Онлайн софтуер за проверка и сертификация на цветопредаването на различни печатни устройства, с възможност за анализ на производството за определен период от време

Свържете се с нас
Описание
Приложения
Ресурси
Блог
Новини

Описание

ORIS Certified // Web е ефективна и лесна за употреба уеб-базирана система за контрол на качеството на цвета. CMYK контролни скали за SWOP, GRACoL, 3DAP, FOGRA и други стандарти, могат лесно да бъдат измерени и оценени за всяка цветна проба, печатна машина или монитор. Могат да бъдат добавени вътрешни (за организацията) печатни стандарти или нестандартни (потребителски) контролни скали. За да се верифицират спот цветовете, потребителите могат да създадат свой собствен набор от цветове, като изберат от библиотеките със спот цветове, или като въведат стойности по Lab.

Резултатите от измерването с ORIS Certified // Web могат да бъдат изведени като кратко резюме на етикет или като подробен доклад. Всички резултати от измерванията за наблюдаваните устройства се съхраняват и могат да бъдат използвани за анализ на тенденциите и производителността на устройството. Това позволява на потребителя да оцени отклоненията в качеството в продължение на определен период от време. ORIS CERTIFIED // WEB осигурява ясни факти и помага да се избегнат продължителни дискусии за проблеми, свързани с цветовете.

 

Изпрати запитване

 

Web Monitoring на ORIS Evaluate прави всички данни достъпни от всяко място, което има връзка с Интернет. Данните могат да бъдат анализирани за цялостно представяне и тенденции в компанията. Вижте цялата информация за поръчките през целия производствен процес, от виртуалната проба до проба за печат. Включената сонда за температура и влажност постоянно измерва условията на околната среда, за да се улесни процеса на диагностика и отстраняване на проблеми.

В реално време:

 • ORIS Certified // Web осигурява незабавно уведомяване за грешки, което Ви дава повече време за изолиране и разрешаване на проблеми.
 • Екипът на CGS за производителност на печата (Print Performance Team) следи състоянието на Вашите устройства и осигурява дистанционна поддръжка и съдействие за по-бързото разрешаване на проблемите Ви.
 • Използвайте ORIS Evaluate като информационно табло за преглед на текущата производителност на печата в различни физически локации.
 • Вътрешните Ви експерти могат веднага да анализират възникнали производствени проблеми.

Централизирана информация:

 • Достъп до ORIS Evaluate от всяко място чрез Интернет връзка.
 • Преглед на информацията за поръчка през целия производствен процес от цветна проба до печат.
 • ORIS Certified // Web дава на експертите по контрол на качеството непосредствен достъп до ценна информация за ефективността на устройството, без значение къде се намират те.
 • ORIS Certified // Web позволява да се интегрират ключови за клиентите системи за изготвяне на отдалечени проби.

Бизнес интелиджънс:

 • ORIS Certified // Web съдържа доклади за разбирането на отклоненията при консумативите.
 • ORIS Certified // Web може да Ви помогне да разберете кои устройства са с най-висок процент на грешки.
 • Изтеглянето на ORIS Certified // Web доклад за работните смени може да Ви помогне да разберете дали персоналът се нуждае от повече обучение.
 • Отчетите от ORIS Certified // Web подчертават кои променливи в процеса допринасят за нуждата от преработване на продукция и грешки.

Механизъм на доходност:

 • ORIS Certified // Web осигурява общ качествен език, който може да се използва от множество отдели за обмен на информация за по-ефикасно решаване на проблеми.
 • ORIS Certified // Web може да помогне за постигането на консистентност в резултата на поръчките при отпечатване на различни преси, по различно време или дори на различни места, което повишава гъвкавостта Ви.
 • Използвайте ORIS Certified // Web, за да комуникирате с Вашите доставчици качеството на суровините, които Ви доставят.
 • Използвайте ORIS Certified // Web, за да създавате отчети за поръчки, които могат да покажат Вашите инициативи във връзка с качеството на бъдещи и настоящи клиенти. Покажете, че сте най-добрите и го докажете.

„Зелен“ и минималистичен:

 • ORIS Certified // Web намалява отклоненията чрез идентифициране на проблеми и първопричините за тях. Разбирането на отклоненията в материалите е от решаващо значение за ефективното производство.
 • ORIS Certified // Web намалява отпадъците чрез идентифициране на проблемите и техния източник. Това означава, че негодни цветни проби и пластини не достигат до печат.
 • Чрез намаляване на отклоненията и отпадъците, по-малко суровини и енергия се влагат в производствения процес.
 • Йзползвайки ORIS Certified // Web за напасване/симулиране на цветовете, контрол на цвета по ISO или други стандарти, както и за контрол на производителността на пластините, можете да гарантирате, че разполагате с точни цветове още преди да са изпратени цветните проби, елиминирайки догадките от дистанционната проверка на цвета и намалявайки транспортните разходи.

Ключови функционалности:

Уеб-базиран контрол на качеството на цвета ORIS Evaluate

Информационно табло, визуализиращо цялостното производство в организацията

Обстойни доклади в реално време

Включва множество цветови стандарти

Възможност за създаване на фирмени стандарти и отклонения

Спестява време, материали и разходи

Възможна е сертификация в зависимост от печатната медиа

 

Изпрати запитване

Вашата регистрация е успешна!
За да достъпите този ресурс моля, попълнете формата за регистрация!

Ако вече имате направена регистрация моля, натиснете тук.

captcha

* Полетата са задължителни!

Регистрация
Вход
Вход
Забравена парола
Вход