Начало | Често задавни въпроси

Често задавни въпроси

Често задавани въпроси

Как да разбера дали ГЕД поддържа продукта, който имам?

Ние можем да инсталираме, настройваме и поддръжаме повече продукти, които ще намерите в нашето портфолио. Нашите специалисти са обучени и сертифицирани при производителите и разработчиците на решенията, които предлагаме и можете да разчитате на тях за всичко от инсталация, настройка, интеграция, поддръжка и обучение.

 

Добра насока - за да разберете дали ние можем да поддържаме вашите продукти е списъкът с партньори, с които работим, който можете на намерите на страницата партньори.

Ако вашият продукт е на една от изброените фирми, то най-вероятно ние можем да ви помогнем с консултация и поддръжка.

 

Има продукти, които вече не се продават от производителите, но за които също можем да предложим поддръжка. Част от тези продукти са извън поддръжка от самите производители, но ние можем да предоставим решения и консултации според нашите възможности и възможностите да се намерят компоненти като резервни части и други подобни.

 

Най-лесният начин да разберете дали можем да поддържаме вашия продукт е да попълните формата за поддръжка на нашия сайт и нашите специалисти ще се свържат, за да намерим най-доброто решение за вашите нужди.

Каква информация трябва да предоставя, когато правя заявка за поддръжка?

За нас е важно да получим максимално много информация за вашия проблем, за да можем да преценим какви ресурси ще са нужни за отстраняването му и кой колега може да поеме всяка конкретна заявка.

 

Описание на продукта

Тук ви обръщаме внимание на основните въпроси, които ще ни помогнат да разберем по-добре контекста на вашето запитване. При описанието на продукта можете да включите част или цялата информация, която имате за вашия продукт.

 

> Оборудване

- марка

- модел (пълно описание на модела с всички цифри ако има такива)

- сериен номер

- дата на закупуване

- дали е в гаранция

- дали се поддръжа и дали специалистът е сертифициран

 - наличие на опции, автоматизация, доработки

 

> Софтуер

- разработчик (марка)

- продукт (с всички разширения и цифри)

- актуална версия на софтуера (пълно описание на версията с всички цифри след точката - примерно версия 6.21)

- информация за компютъра или сървъра на който е инсталиран

- сериен номер на софтуера (ако е наличен)

- номер на лиценза (ако е наличен)

- номер на тапа (донгъл) ако има такъв

 

Описание на проблема

Когато описвате проблема за нас е важно да разберем причините за неговото появяване и максимално точно описание и факти относно влиянието, което той има върху работата на продукта. 

Ето няколко въпроса, които нашите специалисти може да ви зададат:

 

> Какво представлява проблемът?

> Постоянен ли е той или се появява при определени обстоятелства? Ако се появава само при определени случаи е важно да опишете точно стъпките, които извършвате, за да стигнете до този проблем.

> Има ли съобщение, изписано на оборудване, монитор или софтуер, което да описва грешката? Ако има такова съобщение е хубаво.

> До колкото той пречи на работата ви и дали спира изцяло или частично вашето производство?

> Дали оборудването и софтуера са поддръжани до момента и дали това е правено от сертифициран специалист?

 

На база на предоставената информация, нашите специалисти ще се свържат с вас и ще уточнят допълнителни детайли ако имат нужда от такива.

 

По-добре ли е да се обадя по телефона ако искам да направя заявка за поддръжка?

Вие можете да се свържете с нас и да заявите вашия проблем по няколко начина:

 

> по имейл на предоставените контакти

> по телефона на предоставените контакти

> попълвайки формата на сайта

 

Независимо от начина, който сте избрали да се свържете с нас, ние ще отговорим на вашето запитване по възможно най-бързия и адекватен начин.

 

Препоръчваме ви да използвате формата на сайта, пред другите два метода за контакт.

 

Нашият сайт е свързан с корпоративна система, която използваме, за да регистрираме всички заявки за поддръжка. Сайтът е на ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. При постъпване на сигнал през сайта, нашата система уведомява автоматично всички наши специалисти. Попълването на структурираната форма гарантира, че те ще получат максимално много информация по всеки проблем и ще могат да отгорят по най-бързия възможен начин.