Начало | Софтуер | Управление и проследяване на мастила, бои и лакове | Управление на мастила, бои и лакове | Ink Manager - софтуер за управление и проследяване на мастила
Ink Manager - софтуер за управление и проследяване на мастила Разгледайте галерия

GSE Dispensing Ink Manager - софтуер за управление и проследяване на мастила

Софтуер за управление на наличните количества мастило, върнато мастило след печат, както и пълна проследимост на партиди

Свържете се с нас
Описание
Блог
Новини
Ink Manager
Return ink management
Ink Traceability
Order management
Color connect
Advanced logistics
MIS connect
Article management
Advanced reporting
Hazard symbol printing

Описание

С новата платформа Ink manager, GSE отговаря на нуждите за повече функционалност от страна на потребителите, доставчиците на мастила и други партньори във веригата на доставки.

Резултат от години на развитие и интензивно сътрудничество с различни участници на пазара, GSE Ink manager е напълно насочен към нуждите на съвременните печатници. При разработката на софтуера е взет под внимание процесен подход.

Поддържат се всички релевантни етапи в работния процес, свързани с логистиката на мастило, като диспенсирането на мастила, обработката на върнати мастила от печатната машина и корекциите на цветовете. GSE Ink manager предоставя пълно решение за управление на цялата информация, свързана с мастилата. 

Модулна архитектура, модерен потребителски интерфейс

Модулният дизайн на софтуера комбинира предимствата на стандартизацията с тези на персонализацията. Разширенията с допълнителни модули след първоначалната инсталация са лесни за извършване. Благодарение на свежия, интуитивен интерфейс на Windows, софтуерът е лесен за научаване и работа. Можете да сортирате, скривате, плъзгате и пускате колони. Можете да запаметите всяко изграждане на интерфейса, което сте създали. Софтуерът включва и обширни функции за търсене, съобщаване и свързаност.

 

Изпрати запитване

Ink Manager

GSE Ink manager е софтуерен пакет от висок клас, който ви предоставя контрол и информация, необходими за управлението на "леки и интелигентни" производствени процеси на мастила и печат. GSE Ink manager („GIm“) се предоставя стандартно с диспенсърите за мастила на GSE.

GIm се грижи за приготвянето на формули, планира производствените цикли, рециклира върнатите мастила и проследява номерата на партидите. Софтуерът включва и обширни функции за търсене, съобщаване и свързаност. С GIm получаването на най-доброто от вашия диспенсър става по-лесно от всякога.

Всички потребители на системата, които се абонират за договор за обслужване, се възползват от безплатни актуализации на софтуера веднага след като станат налични.

Потребителски интерфейс

 • Интерактивно диспенсиране
 • Сортиране и скриване на колони: проектиране и запазване на собствен дизайн
 • Списък с работи със възможности за търсене, групиране и редактиране
 • Обширни функции за таблица (включително филтър и редове за сумиране, поле за търсене и функционалност за избор на всичко)

Компоненти

 • Информация за компонентите със срокове на годност и персонализирани референции
 • Макро компоненти
 • Преобразуване на компонентите

Формули

 • Информация за формулите с персонализирани референции, история на промените и маркировка "неактивна"
 • Импорт / експорт на формули
 • Корекция на добавките / Анилокс
 • Специални видове формули: масови, директни


Нови цветове и корекции на цветове

 • Пробно диспенсиране на нови цветове с формула или компонент
 • Корекция на контейнера веднъж, актуализация на формула или създаване на нова формула

Диспенсиране и логистика

 • Проверка и показване на наличността на основни компоненти
 • Приоритет на диспенсиране
 • Разделяне на диспенсирането
 • Специални видове диспенсиране: външно, наличност
 • Паркиране на контейнера
 • Бързо стартиране на контейнер с баркод
 • Машинен склад (включително визуализация в реално време)
 • Пълнене / замяна на бурканите

Таблици и отчети (с възможности за експорт)

 • Списък с история на диспенсиране
 • Списък с история на събитията
 • Списък със събития във фонов режим
 • Списъци и отчети за използване и наличности
 • Списък с производителност
 • Списък с промени на компонентите
 • Доклад за VOC
 • Редактор на етикети

Конфигурация

 • Машина-Линия-Станция
 • Персонализируеми "референции" за множество обекти в базата данни
 • Множество конфигурации за контейнери и капаци (размери и тегла)
 • График за пауза при циркулация / паралелна циркулация / възможност за деактивиране на циркулацията от хардуера
 • Разширена защита с парола и таймер за изход
 • Управление на потребителите с потребителски групи
 • Резервно копие на базата данни с поколения (максимум 10)
 • Едновременно компютърно функциониране върху една и съща база данни

Изпрати запитване

Return ink management

Остатъчните мастила върнати след печат могат да представляват до една трета от наличните мастила в склада. Не е рядкост складът на печатниците да са пълни с частично използвани контейнери, които в крайна сметка се изхвърлят, ако този точен цвят не се използва отново за нова поръчка.

Опционалният софтуерен модул за управление на върнатите мастила на GSE екологично рециклира тези мастила, като ги използва в нови задания по най-ефективния начин - контейнер по контейнер или като цял "клъстър".

 

Рециклиране на върнатите мастила по контейнери

Софтуерът на GSE прави рециклирането на върнатите мастила наистина лесно, като води оператора стъпка по стъпка през процеса.

Фундаментална идея на автоматизираната логистика на мастилата е разпределянето им по начин спрямо как се съставят от смесване на комбинация от основни компоненти според уникална рецепта.

Всеки контейнер с мастило получава уникален идентификационен номер и се отделя за печатна задача. След като задачата бъде завършена, операторът претегля контейнера с мстилото, върнато от печатната машина на кандара на системата за разпределение, или на отделена измерителна станция за връщане в склада.

Софтуерът препоръчва място за съхранение на върнатата партида и може да се отпечата етикет, който предоставя данни като код на рецептата, идентификационен номер на контейнера и тегло на върнатото мастило. Софтуерът създава тримерната виртуална стая, така че потребителят може да избере точно място за съхранение на върнатите мастила. След като са отделени на правилното място за съхранение, върнатото мастило чака своето повторно използване.

При всяка нова поръчка софтуерът подсказва на оператора да избере от списък с остатъчни мастила, които могат да бъдат използвани. Като пример, връщанията от Coca-Cola red очевидно могат да бъдат използвани повторно в ново поколение от този специален цвят. Но, тъй като знаем рецептата на цвета - отделните основни съставки и техните количества - това може да се използва, за да се направи цвят със същите основни съставки, като например Fanta orange.След като се изберат остатъчните мастила, които да се използват повторно, операторът изважда мастилата от склада. Контейнерът с остатъчното мастило се поставя на измерителната везна. След това софтуерът проверява теглото и автоматично изчислява колко свежи мастила трябва да бъдат добавени, за да се направи цвета, който трябва да се разпредели.

С помощта на GSE Return ink management е също възможно използването на "заместители" - мастила или лакове, които могат да се използват за повече приложения от тези, за които са били създадени. Например върнат висококачествен лак може да бъде повторно използван в рецепти с лак на по-ниско качество (но не и обратно). Контейнерите за връщане могат също да бъдат отбелязани директно към конкрента поръчка (ако е инсталиран модулът за управление на поръчки на GSE Order).

 

Измерване на съвкупоност от мастила

Нова функционалност е "теглене на съвкупност". Това помага на оператора да увеличи ефективността на процеса на измерване на мастилата, които се връщат от печатната машина.

Вместо да се измерва теглото на всеки отделен контейнер, множество контейнери за връщане могат да бъдат поставени на везната едновременно. Те могат да бъдат на количка или палет, или наредени един върху друг. Операторът след това изважда всеки контейнер един по един. В същото време софтуерът регистрира всеки контейнер в съхранението на връщане.

 

Рециклиране на върнатите мастила по "клъстъри"

Друг начин на работа е събирането на върнатите мастила в "клъстъри" от цветове. Връщаните мастила с подобен цвят или със същите основни съставки се комбинират в единичен основен цвят, който след това се използва като наличен цвят. Това помага за автоматичното рециклиране на тези връщания, без да се изваждат всеки отделен контейнер от съхранението на връщане.

Например софтуерът може да помогне за събиране на всички връщани мастила с еднакви основни съставки. Те се събират в голям контейнер (например 200-литров варел), а софтуерът за формули за цветове може да генерира различни формули за този син клъстер мастило. С GSE Return ink management можете да разпределяте различни формули на всеки клъстър, като създавате "клъстър индекси", което помага за постигане на максимална ефективност при рециклирането.

И двете метода за рециклиране (по отделен контейнер или по клъстъри) могат да се използват паралелно. Моля, обърнете внимание, че баркод принтер и четец са необходими за използване на този софтуерен модул.

 

Софтуерни таблици и отчети

Таблицата "Стоки за връщане" предоставя обширна информация за контейнерите за връщане, включително срокове на годност. Софтуерът предоставя също няколко стандартни отчети, като потребление на връщане, промени във връщането и нива на складиране на върнатите основни компоненти.

 

Подготовка и резервация на връщане на мастилата

Контейнерите могат да бъдат подготвени с едно или повече връщания за конкретни планирани задачи, които са насрочени в списъка със задачи. Това е особено практично, ако се работи със станция за претегляне на връщането.

При резервиране на връщане за конкретна задача (например, работа със същия цвят), просто отметнете кутията "резервирано" на дисплея и това ще покаже, че връщането е резервирано.

Изпрати запитване

Ink Traceability

Проследяването на храни и фармацевтични продукти през цялата верига на доставка е от съществено значение за защитата на потребителите. Производителите трябва да отговарят на минималните изисквания за проследяемост, установени от регулаторни органи и организации, като НПО (като Rainforest Alliance) и собствениците на марките.

Изискванията също важат за опаковъчните материали на засегнатите продукти, включително мастилата, отпечатани на опаковката. Опционалният софтуерен модул за проследяемост на GSE ви помага да отговорите на тези изисквания.

 

Добри производствени практики (GMP) и стандарти на BRC

Добрите производствени практики (GMP) са практиките, изисквани за спазване на насоките, препоръчани от агенции, които упълномощават производството на храни и фармацевтични продукти. BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Packaging and Packaging Materials е добре известен и широко използван стандарт, който помага на производителите на опаковки да приемат добри производствени практики и да подкрепят системи за управление на качеството.

В рамките на GMP проследяемостта се разглежда като ключов начин за защита на здравето и безопасността на крайния потребител. Когато се открие замърсен крайен продукт, проследяемостта е най-ефективният начин за идентификация на коренната причина и отзив на замърсените продукти.

Проследяемостта е двупосочен процес:

 1. При производствения и логистичния процес трябва да бъдат записвани номерата на партидите от суровината до опаковката.
 2. Когато клиент съобщи за случай на замърсяване, е възможно да се определят суровините, използвани за производството на докладваната опаковка.

 

Проследяване на мастилата в процеса

Следователно проследяемостта на мастилата изисква:

 • Идентификацията на номерата на партидите на мастилата, както идват от доставчика
 • Система, която следи тези партиди мастила до поръчката на клиента или вътрешните поръчки, в които се обработват.

Затрудненията при проследяването на мастилата се дължат на факта, че спот цветовете се смесват от рецепта на основни компоненти. Освен това трябва да се идентифицират основните компоненти на остатъчните мастила, за да могат те след това да се използват отново в производството.

Управлението на това ръчно би било изключително сложно. Обаче, с GSE Traceability софтуер, проследяването на мастилата може да бъде представено веднага, включително при обработката на връщания от мастилата. Това е особено полезно, когато работите съгласно BRC стандартите, които изискват предоставяне на доклад за проследяемост в рамките на четири часа.

 

Как се извършва проследяемостта на мастилата

Ако софтуерният модул за проследяемост на GSE е активиран, можете да активирате опцията "изисква се код на партида". Смяната на варел на системата за диспенсиране или използването на ръчно добавен компонент е възможно само след въвеждане на код на партида.

Когато GSE Traceability се използва заедно с модула за управление на връщането на мастила на GSE, е възможно да се уточни минималният процент на връщане, който да бъде проследен, както и максималната дълбочина на връщане - с други думи, броят на пътища, по които партидата на мастило е била върната и рециклирана.

Правилната конфигурация и използване на софтуера ви позволява да създавате моментални отчети за проследяемост, описани както в последователности партида-поръчка, така и в последователности поръчка-партида. Тези отчети включват, сред другото:

 • Идентификационни номера на контейнерите, формулите, номерата на поръчките, датите на производство и сроковете на годност на свежо диспенсирани мастил
 • Идентификационни номера на контейнерите, формулите, местата за съхранение и сроковете на годност на връщаните мастила
 • Кодове на партиди на предишни и следващи буркани
 • Моментални отчети за проследяемост на мастилата, включително обработените връщания от мастилата
 • Последователности партида-поръчка или поръчка-партида
 • Конфигуриране на минимален процент на връщане
 • Конфигуриране на максимално ниво на връщане
 • Срокове на годност, включително използваните връщания
 • Кодове на предишни и следващи варели

Изпрати запитване

Order management

Постигнете повече поръчки с по-малко административен труд с модула за управление на поръчки на GSE – опция, която предоставя на потребителите по-здрава основа за планиране, обработка и проследяване на поръчки.

 

Въвеждане, планиране и обработка на поръчки

Поръчките могат да бъдат въведени и планирани, за да се визуализира ясно състоянието на работата за лесно наблюдение. Софтуерът разпределя поръчките към конкретни печатарски машини и идентифицира клиенти. След като се избере конкретна печатарска машина и/или клиент, релевантни спецификации като минималното необходимо вместимост на мастило в мастилницата могат да бъдат извлечени и включени в поръчката. Всяка поръчка включва таблица с редове от предложени мастилени формули и техните тегла. Може дори да се определи, ред по ред, позицията в печатарската машина, където формулата трябва да бъде отпечатана.

 

Интеграция с ERP/MIS системи за управление на ресурсите

С GSE MIS Connect, управлението на поръчки на GSE може да бъде интегрирано безпроблемно с информационни системи за управление (MIS) и ERP софтуер. Интегрирането на тези системи води до намаляване на грешките, ускоряване на времето за печат и в крайна сметка до по-високи маржове чрез автоматизация и по-добро управление на използването на мастило.

Таб и отчети Таблото „поръчки“, както е показано на дисплея на софтуера за управление на поръчки, предоставя богата информация за поръчките, включително състояние, планирани дати, изисквани количества мастило, клиентска, печатарска и ценова информация. Софтуерът предоставя и няколко стандартни отчета, като подробности за поръчки, прегледи, крайни суми и протоколи.

 • въвеждане и обработка на поръчки
 • информация за клиенти
 • информация за печатарска машина
 • бързо стартиране на поръчка
 • обширни таблици и отчети
 • автоматизация на целия процес на поръчки при интегриране с GSE MIS Connect
 • отчети за проследимост с информация за поръчки, когато се използва заедно с GSE Traceability
 • автоматично изчисляване на нуждите от мастило за всяка поръчка, когато се използва заедно с GSE Article management

Изпрати запитване

Color connect

С GSE Colour connect, софтуерът може да взаимодейства със софтуер за формулиране на цветове от X-rite Ink Formulation. С този опционален интерфейс се интегрират световете на управлението на мастила и управлението на цветовете, което ви носи множество допълнителни предимства.

 

Нови цветове

Нови цветове могат да бъдат създадени със софтуер за формулиране на цветове, а новата формула може да бъде импортирана директно в GSE Ink manager. Бутон на екрана за разпределение прави този процес детска игра.

 

Корекции на цвета

Процесът на коригиране на цвета също може да бъде подкрепен от софтуер за формулиране на цветове. Операторът взема проба, измерва цвета с координати CIELAB и ако цветовете не отговарят на изискваните параметри на Delta-E, софтуерът предлага да коригира рецептата. Коригираното формулиране се импортира в GSE Ink manager и можете да разпределите партида отново. Цветът се измерва и ако е правилен, коригираното формулиране ще бъде съхранено и работата ще бъде изпратена на печат.

 

Рециклиране на мастила за печатарски машини с „кластери“

Остатъчните мастила могат да представляват до една трета от количеството налично мастило. Нашият опционален софтуер за управление на мастила за печатарски машни GSE Return позволява тези мастила да бъдат рециклирани в нови рецепти. Например, мастило за печат Coca-Cola Red очевидно може да бъде използвано отново за нова партида от този специален цвят. Но тъй като знаем рецептата на цвета - отделните основни съставки и техните количества - това може да се използва за направата на цвят със същите основни съставки, като например Fanta Orange. Софтуерът води оператора през този процес.

Друг начин на работа е да се събират върнатите мастила в „кластери“ от цветове. Върнати мастила с подобен цвят или със същите основни съставки се комбинират в един единствен основен цвят, който след това се свързва с разпределителната система за мастила. Това помага за автоматичното рециклиране на тези върнати мастила, без да се изважда всеки отделен контейнер от съхранението за връщане.

Например, софтуерът може да помогне да се съберат всички сини върнати мастила със същите основни съставки. Те се събират в голям контейнер (напр. 200L барабан) и софтуерът за оформяне на цветове може да генерира различни формули за това синьо мастило за клъстер. Можете да разпределяте различни формули на всеки клъстер, като създавате „индекси на клъстера“, което помага да се постигне максимална ефективност на рециклирането. С GSE Colour connect, формулите могат да бъдат импортирани директно в GSE Ink manager

Изпрати запитване

Advanced logistics

За потребители, които искат да управляват логистиката си на мастила както външно, така и вътрешно, предлагаме опционния модул GSE Advanced Logistics. Софтуерът предоставя информацията и инструментите за ефективно планиране, поръчване и записване на базови компоненти, доставени от вашия доставчик на мастила. Това прави възможно проследяването на партиди мастила през веригата на стойността и премахва административни грешки.

 

Потребност от компоненти

Софтуерът показва количеството базови компоненти, необходими за създаване на нужните количества мастила за задачите, които са планирани в списъка със задачи.

 

Покупни поръчки

След създаване на поръчка за покупка за попълване на мастилата, софтуерът автоматично предлага базови компоненти за покупка, ако текущите наличности паднат под предварително зададения минимален праг.

 

Доставка и използване на компоненти

Варелите с нов основен компонент могат да бъдат записани веднага щом бъдат доставени. Складовия мениджър въвежда всички релевантни данни, свързани с всеки варел, като например партиден код, дата на изтичане и доставено тегло. Ако основният компонент, свързан със системата за дозиране, се изчерпи, операторът може да избере нов варел от инвентара. След като новият варел бъде избран и свързан, данните, въведени по време на доставката на компоненти, се включват във всички логистични събития. Допълнителни административни задачи от страна на оператора не са необходими или възможни, което помага за предотвратяване на грешки при въвеждане на данни.

 

Инвентар

В допълнение към информацията за материални запаси, която е включена в GSE Ink manager, GSE Advanced Logistics позволява на потребителя да добави допълнителен инвентар. Всеки варел в инвентара е снабден с уникален номер на инвентаризация. Освен това за целите на проследяване и проследяване могат да се съхраняват статусни данни за всеки барабан.

 

Мрежи

Софтуерният модул предоставя богат набор от допълнителна информация. Мрежата „стока на компоненти“ включва информация за търсенето на компоненти, машинен запас, инвентар, планирани, поръчани и закупени теглата. Мрежата „Покупна поръчка“ предоставя информация за поръчани единици, поръчано тегло, дати на доставка, доставено тегло и цялост на РО.

Изпрати запитване

MIS connect

С модерни интерфейсни софтуерни и уеб технологии, Ink manager може да се интегрира безпроблемно с информационни системи за управление (ИС) и ERP софтуер.

GSE има за цел да създава стандартни интерфейси с водещите доставчици на ИС/ERP софтуер в печатарската индустрия. Предимството на стандартен интерфейс („GSE MIS connect“) е бързо, директно внедряване на фиксирана цена. И като сключите договор за поддръжка, можете да бъдете сигурни, че интерфейсът ще продължи да работи след инсталирането на софтуерни актуализации - без допълнителни разходи.

 

Стандарен интерфейс с Cerm

С Cerm, доставчик на софтуерни решения за тесни печатарски машини, ние сме разработили съвместно стандартен интерфейс. Той позволява управлението на изискванията за мастило да бъде интегрирано в системите за предварително планиране и разписание на печатаря на етикети. GSE Ink manager („GIm“) синхронизира рецептите за мастила в софтуера Cerm, като дава на оператора незабавно визуализация на наличността на рецепти. Представителите на клиентския сервиз въвеждат продажби в MIS на Cerm и започват производството с автоматичен износ на изискванията за мастило. Cerm изискванията за мастило и номерът на поръчката се импортират в GIm и работата с мастило ще бъде изпълнена съответно.

 

Интерфейс, базиран на стандартния протокол на GSE за хостове

GSE са разработили стандартен протокол за интегриране с ИС/ERP софтуер, който може да Ви бъде изпратен при поискване. С този интерфейс могат да се импортират данни като рецепти, производствени поръчки с артикулен код и количества, които трябва да бъдат произведени. Софтуерът може също да изнася данни от базата данни GIm в външна база данни. Това ви позволява да получите достъп до тази информация без да модифицирате програмата GIm. Този стандартен интерфейс също може да бъде предлаган на фиксирана цена.

 

Персонализирани решения

Нашите софтуерни инженери също могат да разработят персонализирано решение за интегриране на ИС/ERP софтуер в ситуации, когато стандартен интерфейс все още не е наличен.

Изпрати запитване

Article management

С опционалния модул GSE Article management software можете да дефинирате изискванията за мастило за специфичен печатен дизайн („артикул”). Софтуерът автоматично изчислява необходимото количество мастило на формула след въвеждане на желаното количество артикули.

Когато конкретен печатен продукт поръчва многократно, той може да бъде дефиниран като артикул. Информация за необходимото количество мастило поред формулата и печатната машина, която ще се използва за печатане на продукта, може да се дефинира в артикула. Когато продуктът бъде поръчан, се изисква да се въведе само желаното количество. Софтуерът след това автоматично изчислява необходимото количество мастило на формула за печатане на поръчката.

 

Инк калкулатор

Софтуерът е в състояние автоматично да изчисли изискванията за мастило, като елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни. Изчислява площта, покрита с печат за всеки цвят, въз основа на дължината, ширината и коефициента на покритие. Ако му се предостави опционалният фактор на абсорбция, софтуерът може точно да изчисли теглото на мастилото на формула.

 

Управление на разходите за мастило

След въвеждане на цените на закупуване на базовите компоненти, разходите за мастило на артикулите могат да бъдат автоматично генерирани. Разходите за мастило за производствената поръчка могат да бъдат предварително изчислени. Това е основна функционалност на GSE Ink manager. След изпълнение на поръчката, разходите за консумация на мастило, включително изваждането на мастилата за печат, могат да бъдат докладвани и оценявани.

 

Свойства, референции и ревизии

Свойствата и референциите на специфичните дизайни предлагат множество гъвкави опции за свободно добавяне на допълнителна информация към дизайна, като например необходимата вискозитет, ролка анилокс или определен оператор на печатната машина. Можете да отпечатате тази допълнителна информация например в протокола за поръчката, за да инструктирате оператора. Можете дори да дефинирате свойства за всяка позиция на пресата. Тези персонализирани референции и свойства могат да се използват и за генериране на ценни обобщения и по-подробни отчети.

Софтуерът също регистрира всички промени в дизайна. Обобщение показва данните, променени за всяка ревизия и от кой потребител. Идеален за проследяване и „история на дизайна”.

Изпрати запитване

Advanced reporting

С опционалния модул GSE Advanced reporting software имате достъп до богата информация директно от вашата дозираща система. Реални доклади - навсякъде, по всяко време и на всяко устройство, неподвижно или мобилно!

Стандартни доклади Ние определихме "набори от данни", които се извличат от базата данни на GSE Ink manager в системата за дозиране. На базата на тези набори от данни се генерират няколко доклада. Тези доклади се показват на HTML страница. Всяко външно устройство с голям екран е подходящо за преглед на тези доклади, като лаптопи, настолни компютри или таблети (вижте изображението). Вече сме разработили редица стандартни доклади:

 • най-използваните рецепти
 • ефективността на обработката на върнати мастила
 • срок на годност на мастилото
 • "lean" мастилни потоци
 • количеството труд, необходимо за подмяна на компоненти
 • В допълнение, непрекъснато разработваме шаблони за доклади!

Налични навсякъде GSE Advanced reporting предоставя актуална информация на разположение от дозатора - или няколко дозатора - без да се налага да ходите до дозатора всеки път или да създавате (Team Viewer) връзка.

Можем да инсталирате софтуера на всеки компютър, използващ GSE Ink manager. Просто се свържете с нас, за да започнете!

Изпрати запитване

Hazard symbol printing

Когато производителите на мастила доставят базисни мастила, съдържащи опасни химикали, те идват с подходящи предупредителни етикети, прикрепени към варелите. Но тази критична информация - с известни символи - не се прехвърля автоматично, ако това мастило се обработва или разфасова.

Например, какво ще се случи, ако смесите специален цвят с тези основни цветове? Варелът със смесените цветове няма знаци за опасност.

Софтуерният модул GSE Hazard symbol printing запълва тази информационна пропаст. Това е програма, която автоматично отпечатва подходящи, международно признати предупредителни етикети за опасност за транспортиране и съхранение на специални цветови смеси - като по този начин се подобрява защитата на работниците ви и на околната среда в печатницата.

 

Автоматично отпечатване на разпознати предупредителни пиктограми

GSE Hazard symbol printing позволява на потребителя да присвои до пет символа на основни компоненти, изброени в базата данни на инвентара на потребителя. Софтуерът гарантира, че присвоените символи, базирани на Глобално хармонизираната система на Организацията на обединените нации, обозначават физически, здравословни и екологични рискове. Те се отпечатват автоматично върху етикета на партидата, ако ингредиентът присъства в смесения цвят.

Не е необходимо дублиране на записа през целия живот на мастилото: ако част от смесеното мастило бъде върнато в наличност след печат и използвано отново за друга работа, софтуерът гарантира, че правилните символи за опасност също се отпечатват.

GSE Hazard symbol printing е идеален за флексо, дълбок печат и сито печат и е съвместим с най-новата версия на софтуера Ink manager на GSE. Символите, които могат да бъдат отпечатани, са определени в Документа за насочване в подкрепа на прилагането на ГСС за класифициране и етикетиране на химикали. Те включват символи за:

 • запалими вещества
 • корозивни вещества
 • дразнещи вещества
 • токсични вещества
 • опасни за околната среда вещества

Изпрати запитване

Вашата регистрация е успешна!
За да достъпите този ресурс моля, попълнете формата за регистрация!

Ако вече имате направена регистрация моля, натиснете тук.

captcha

* Полетата са задължителни!

Регистрация
Вход
Вход
Забравена парола
Вход