Начало | Блог | Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Блог

Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Arden Impact

Въпреки че Arden Software е слабо позната на българския пазар, тя е сред най-сериозните разработчици на CAD системи и производствени решения в световен мащаб. Фирмата е основана през 1988 г. със седалище в Стокпорт, Великобритания. Има офиси в САЩ, Латинска Америка, Азия и няколко в Европа. Основни партньори на Arden Software са големи компании като Kodak, Adobe, SAP, Zund и Lasercomb, специализирани в производството на техника и работни потоци за опаковъчната индустрия. Arden Software е преди всичко софтуерна къща, но наред с това тя разполага със софтуерни разработчици, инженери по поддръжката, персонал за обучения и консултантски екип. Всички служители на фирмата влагат своя талант, познания и умения за изграждането на работещи решения за всеки сектор от производството на опаковки и за всеки потенциален клиент.

 

Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Impact CAD е превъзходен софтуер, специално разработен за компании, профилирани в дизайна и изготвянето на опаковки, щендери и брандирани реклами, както и на инструменти за тяхното изработване. Той включва най-модерните разработки в опаковъчната индустрия за структурен дизайн, развитие на продукта, виртуални 3D мостри и подготовката на щанц форми и други инструменти за производството му. 

 

Impact Designer

В основата на модула за дизайн на опаковки Impact Designer лежи една настройваема база данни, която дава на софтуера необходимата универсалност и производителност. Съхранението на информацията и нейното използване става бързо и ефикасно, като предоставя едновременно детайлна и съдържателна обратна връзка, която може да бъде ефективно споделяна между различни отдели в една компания или между различни офиси и заводи на международна организация.

Impact разполага с пълен набор от интерактивни инструменти за чертане, както и с широк набор от многократно използваеми компоненти за дизайн, които правят изготвянето на потребителски чертеж по-бързо в сравнение с други софтуери за дизайн на опаковки.

Вградена е и голяма библиотека с готови параметрични дизайни, размерите на които се програмират при използването им, осигурявайки по този начин бързо получаване на модел и неговата триизмерна визия. Тези дизайни са в съответствие с международните стандарти за велпапе (FEFCO), картонаж (ECMA), рекламни щендери, твърдотелни материали, вариации на калъфи за медии и други.

Функцията на Impact за автоматичен монтаж позволява размножаването на един или няколко продукта така, че да повиши ефикасността на производство (печата) и минимизира разхода на материал (хартия, картон, велпапе). Тя проследява използваният материал, типа а вълната или водната линия, за да обезпечи коректното разположение и завъртане на нов дизайн добавен към монтажа.

Структурния дизайн обхваща колкото експериментиране, толкова и въображение, и напълно интегрираната в Impact 3D визуализация позволява на потребителите да обединяват по равно и ефективно тези два подхода

Разширената 3D функционалност на Impact означава, че дизайнерите на опаковки могат да преглеждат предварителни макети, възможно най-близки до реалните резултати със съвременните технологии. Характеристики като текстура на материала, релеф и топъл печат, зонален лак, ламинати и дори Брайлово писмо могат да бъдат вградени в макета на опаковката.

Естественото разширение на възможността да се види предварителният изглед на готовата опаковка в триизмерен вариант е възможността да се види предварително как тя се сгъва и събира.  С тази цел в Impact e вградена възможност за създаване на кратки видеоклипчета. Анимирането на по-сложни структури от множество елементи, като например рекламни щендери, отнема малко повече време, но усилията си заслужават, защото такова клипче в правилните ръце води до впечатляващи резултати.

 

Impact Diemaker

Листът с възможности на Impact Diemaker е дълъг, но възможността за създаване на неограничен брой специфични за клиента настройки за изготвяне на инструменти е основна причина за широкото навлизане на Impact в средата на производителите на инструменти за опаковки – напр. щанцови, отпадъчни и други форми.

Изработването в Impact на еталонни инструменти осигурява максимална производителност и гарантиран контрол на качеството, за да позволи на производителите на щанци да посрещнат очакванията на своите клиенти с лекота и повторяемост на производството. Като резултат, процесът на превръщането на един монтаж за печат в завършен щанцов инструмент е изключително бърз, напълно автоматизиран и да включва едновременно позициониране на  режещи ножове, биговащи ножове, мостчета, чопове за подравняване, отвори за монтиране,  гравиран текст и др.

Impact поддържа изключително широк набор от стандартизирани настройки за водещите производители на щанцоващи машини, като Bobst и Sanwa. Тези настройки подлежат на къстомизация и могат да бъдат лесно променяни така, че да съвпадат с предпочитанията за производството на всяка една продукция.

Мощната стрипър функция включва сложни алгоритми за бързо и ефикасно получаване на мъжки, женски и преден стрипър инструмент. Операции с едно кликване на мишката автоматично локализира и репликира геометрията с офсет за вътрешни и външни отпадни зони и изпраща резултантните данни като отделен слой в проекта на Impact.

Интелигентен микс от автоматичен и ръчен контрол се прилага в проектирането на контрабиговите щанци. Настройваеми параметри определят поддръжката на частични разрези, обратни разрези и бигове, релефни области, ъглите и дебелината на резците, обработката на периферията и фаската и положението на отворите за монтиране.

Оперативната съвместимост се осигурява посредством включването на широк набор от международно стандартизирани формати за импорт и експорт на данни, както и на голям обхват от драйвери за машини, което позволява на операторите ефективно да управляват на теория всякакъв тип машини – от плотер за мостри до сгъвачка, от водноструйни до лазери.

 

Impact WEBcnx – Работен поток за изготвяне на опаковки

WEBcnx е водещ продукт в опаковъчната индустрия, който проследява и управлява развитието на една опаковка през уеб среда, като предлага на участници в процеса на изготвянето съвместна работа по предпечата, автоматизация на производството и коректен обмен на информация. В резултат се постига повишена ефективност и производителност и скъсен срок за подготовка на опаковката.

Универсалността на WEBcnx означава че няма две напълно еднакви инсталации. Когато е интегриран с Impact CAD, това е едно решение за управление на работния поток, което позволява на опаковъчните компании да разпределят процесите по дизайн и изработка на продуктите си по различни локации. Посредством WEBcnx персоналът има достъп до неоходимата информация от всяка точка на света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Като един мощен инструмент за управление на проекти, WEBcnx може да подпомага всеки аспект от подготовката на всяка една опаковка – от първоначалния контакт с клиента, през структурния дизайн, графичния дизайн, виртуални 3D мостри, одобрението на дизайните, изработването на инструментариума и самото производство на опаковката.

Системата поддържа и автоматично разпращане на e-mail съобщения, като така се гарантира уведомяването на заинтересованите лица на какъв етап от подготовката е тяхната опаковка, както и тяхното приканване да извършат изискваните от тях действия. Като резултат всички проекти се развиват прозрачно, не се игнорират или спират до определен служител по-дълго време от необходимото.

С помощта на WEBcnx се намалява значително броят на ежедневно повтарящите се действия от операторите, като същевременно се елиминира дуплицирането на данни и информация, което води до сигурно и точно описание на всяко действие или заявка, корекция или документ, свързан с конкретната опаковка.

Интуитивният табличен стил на WEBcnx го прави лесен за употреба, а в същото време настройваемият модул за отчетност дава възможност на мениджърите да анализират широк обхват от данни, като им позволява правят мониторинг на ефективността на персонала, отделите и доставчиците на материали и услуги.

 

Impact Enterprise – централизирано управление на разпределени бази

Успехите на Impact се дължат главно на факта, че софтуерът се базира на индустриални стандарти и се управлява от база данни. В продължение на много години, такава напълно интегрирана работна среда успешно предоставя на производителите на опаковки широко достъпна база с непрекъснато разширяващо се портфолио от продукти и свързаната с тях допълнителна информация. С разрастването на опаковъчните компании се става все по-желателно осигуряването на достъп до тази база в множество локации. До сега проблемите с непостоянството на мрежовата свързаност са направили такава конфигурация не особено практична.

Чрез прилагане на новите в облачни технологии, Impact Enterprise  осигурява ползите и гъвкавостта от използването на една база данни във всеки офис, като същевременно се улеснява използването на централизирана база данни, в която дизайнерите могат да споделят проекти, независимо от географското им местоположение.

Impact Enterprise е интегриран в интуитивен Impact Browser и дава възможност на всяко упълномощено лице да извърши с лекота търсене на проект в цялата корпорация. Повторното използване на съществуващите проекти премахва необходимостта те да се преработват ненужно, което спестява ценно време и пари в този процес. Когато дизайнерът приключва работата по проект, цялата информация за проекта се копира едновременно в локалната база данни и централизирана база данни в облака. Това осигурява автоматично архивиране на всички проекти и улеснява опростена интеграция на Impact  с уеб-базирани продукти като WEBcnx.

Impact Enterprise се поддържа от набор от специализирани услуги, които управляват опашките, разпространението и внедряването на изделия в цялото предприятие – ERS (Enterprise Replication Services). Тези услуги са предназначени да осигуряват оптимална производителност, мащабируемост и отказоустойчивост, така че ако мрежова свързаност не е на разположение за какъвто и да е период от време, те автоматично ще синхронизират всички проекти в корпорацията в момента, в който мрежовата свързаност бъде налична.

 

Arden Impact и Kodak Workflow

Стратегическото партньорство между Aden Software и Kodak се състои в обединяването на усилията на екипи от двете фирми, които да приложат тяхното ноу-хау в удовлетворяване на изискванията и нуждите на всеки определен клиент.

Arden Software също така е част от партньорската мрежа на Oracle – един от най-сериозните разработчици на системи с бази данни. Това гарантира, че софтуерните приложения на Arden са тествани и работещи със софтуерни решения, които използват Oracle база данни  - например Kodak Prinergy, Kodak InSite и др. Това намалява риска при работа, увеличава интеграцията между продуктите, позволява по-бърза имплементация и по-лесно обновяване на системите

В резултат от работата на тези два стратегически партньора, посредством WEBcnx, Arden Impact се интегрира напълно с работните потоци на Kodak с помощта на технологиите на Kodak Packaging Layout Automation (PLA) и Rules-Based Automation (RBA). Като част от напълно интегрирана WEBcnx / Kodak Prinergy Powerpack работна среда, PLA ще помогне на печатниците на опаковки да намалят оперативните разходи, да подобрят производствената си ефективност и да намалят времето за достигане до пазара.  WEBcnx  е в състояние да се впрегне пълната мощ на PLA, която използва Prinergy RBA и модерния енджин на Kodak Pandora софтуера за монтажи чрез размножаване с цел ускоряване и опростяване на сложните задания за опаковки. Тази нова функция помага на предпечата на опаковки да премахне необходимостта от хиляди предварително оформени шаблони за управление на сложните работни процеси при производството на опаковки.

Интеграция на WEBcnx с PLA се възползва от всепризнатата Prinergy RBA, за организираното прехвърляне на всякаква информация по проекти с цел бързо, ефикасно и напълно автоматизирано създаване на монтажи. Потребителите са в състояние да задават правила за проверка, за да се намалят често срещаните грешки от операторите и автоматизиране на сравненията на входните параметри срещу "познатите" производствени спецификации, свързани с материали и оборудване, съхранявани в базата данни на Oracle.

Най-популярни
Последни