Начало | Блог | Гъвкава автоматизация на работния поток в печата на опаковки с модулна архитектура - Hybrid Software CloudFlow

Блог

Гъвкава автоматизация на работния поток в печата на опаковки с модулна архитектура - Hybrid Software CloudFlow

Гъвкава автоматизация на работния поток в печата на опаковки с модулна архитектура - Hybrid Software CloudFlow

Управлявайте с лекота производствени и бизнес процеси във вашата печатницa, студио, рекламна агенция или компания, притежаваща собствен бранд.

Съвременните решения за цялостен работен поток в печата на опаковки помагат на печатниците да генерират приходи с по-висок марж, да повишат добавената стойност на продуктите, да повишат ефективността. Намаляването на разходите също е ефект, за който помага въвеждането на автоматизиран работен поток.

Сред основните ползи на автоматизацията е възможността да се произвежда повече с по-малко ресурси. 

Наред с това:

 • рискът от грешки намалява;
 • поради намалената ръчна работа се освобождава време за стратегическо търсене на нови възможности и услуги;
 • процесите са много “по-прозрачни”, благодарение на което лесно се управляват и се съхранява полезна информация, която може да се използва за подобряване на процесите;
 • клиентите могат да усетят, че комуникацията е станала по-устойчива, навременна и точна;
 • някои работни потоци позволяват управлението на активите и производствените процеси в облак, до който има достъп браузерен интерфейс, достъпен от всяка локация.  
 • използването на работен поток има значителни икономически ползи за печатницата

 

Hybrid Software CloudFlow - уеб базирана софтуерна платформа с различни приложения

CloudFlow е модулен пакет за производствен поток, с който може да се обработват файлове, управляват активи, да се одобряват дигитални цветни проби и да се автоматизират работни потоци. Той е специално разработен за графични проекти на етикети и опаковки в PDF формат с поддръжка на  цветоотделяне, трапинг, растеризация, проверки и много други.

 

Модулна архитектура за комбиниране на функции

Модулната архитектура и гъвкавостта са двете основни характеристики на CLOUDFLOW. Той ви дава възможност да добавяте и комбинирате много и различни функционални модули за одобрение на файлове, автоматизация на предпечата, рипване, растеризиране, управление на жизнения цикъл на поръчка и задание, и много други.

Модулът позволява клъстеризация на работни пространства, за да се добави допълнителна компютърна мощ и осигури лесен достъп за работа и мултилокационни конфигурации. Чрез технологията за споделяне на CloudFlow, вече е възможно да се свързват работни пространства в целия Интернет. Така лесно се обменят и синхронизират файлове, информация и лицензи с цел оптимизиране използването им.

 

 Отворени стандарти за успешна интеграция

CloudFlow е изцяло изграден върху платформа от отворени стандарти: HTML5 базирана от самото си начало, използва PDF и XML и поддържа всички по-важни стандарти в индустрията като CIP3, XMP и много други.

Oсновният двигател на CLOUDFLOW е документо-ориентираната база данни MongoDB. Напълно документираното JSON REST API позволява на софтуерната платформа с лекота да се интегрира с вашата IT среда. Модулът Datalink предлага функции за достъп до информация и работа с данни при съвместна работа с SQL и други структури с база данни.

 

Работа в облак за контрол и дигитална трансформация

С възможността да работи изцяло в облак /облачни услуги, CloudFlow се превръща в надеждна платформа за контрол и дигиталната трансформация в производството на етикети и опаковки. Тя предоставя гъвкав интерфейс и мощни енджини за обработка. С добавянето на модул Orchestrator, системата може лесно да интегрира и да работи съвместно с различните страни в даден проект, като IT услуги и оборудване по цялата верига, от приемане на поръчката до доставката на крайният продукт.

 

Приложение на работния поток за опаковки Hybrid Software CloudFlow в различни по размер печатници и компании 

CLOUDFLOW на практика може да бъде успешното приложение за управление на производствени и бизнес процеси в почти всяка печатницa, студио, рекламна агенция или бранд. Това се постига лесно, благодарение на лесен и интуитивен интерфейс, мощни инструменти за интеграция и пълнота, модулна архитектура и и свързаност на много локации. 

Платформата е отворена към всички индустриални стандарти и същевременно притежава широки възможности за потребителска надстройка и конфигуриране. От по-малки печатници до международни корпорации - всички те могат да се възползват в различна степен от възможностите на CLOUDFLOW, за да затвърдят своите позиции на пазара на етикети и опаковки.

 

CloudFlow и уебприложението Workspace за управление на печатните файлове и други активи

Workspace е уеб приложение за рационализиране на бизнес процеси в индустриите, свързани с графични изкуства. То се използва като нестандартно решение за управление на цялостни процеси в компанията и комуникация с клиенти. WORKSPACE ви позволява да поемете контрола върху печатните файлове и други активи, като извлича релевантни метаданни и ги прави достъпни и откриваеми.

 

Намаляване на грешките и закъсненията с Workspace

За да бъде сигурно, че всички файлове могат да бъдат прегледани в браузър, системата създава коректни миниатюри. Това редуцира броя на грешките, защото всеки участник в процеса може да вижда файловете, с които работи. Workspace предлага иновативен модул за дефиниране на работен поток, който ви дава възможност да определите вашите бизнес и производствени потоци. 

Тези потоци предлагат усъвършенствани възможности за работа с файлове като:

 • базирано на метаданни пренасочване; 
 • комуникация с клиенти и доставчици 

по един напълно автоматизиран метод. 

Workspace пренася бизнеса на следващо ниво, в което потребителските грешки са редуцирани, а закъсненията са избегнати.

Workspace се свързва с наличното оборудване и база данни, като извлича параметри и друга важна информация, за да автоматизира производството и да елиминира повторното въвеждане. Системата съхранява цялата си информация в база данни, позволявайки централизирано управление на конфигурацията и бекъп. 

С интегрирания уебсървър, персонализираните уебстраници могат да станат достъпни на най-горното ниво на Cloudflow Workspace, да управляват работни потоци и представят производствена информация.

 

Уеб приложение, което расте заедно с вашия бизнес

С добавянето на повече сървъри по клъстърен модел, става възможно да се подобри представянето или да се поддържа конфигурация за множество локации.

Предимствата, които Workspace предлага, са:

 • Подобрява комуникацията с клиенти в защитена среда;
 • Ускорява административните и производствени процеси;
 • Интегрира се лесно и се свързва с външни приложения чрез API;
 • Неограничена гъвкавост в отговор на изискванията на клиентите;
 • Расте с разрастването на нуждите на вашия бизнес;
 • Подсигурена с база данни;
 • Създадена за уеб с удобен HTML5 интерфейс;
 • Няма нужда от плъгини и JAVA.

 

Модулна архитектура с модули по избор

Наличието на модули и лесната адаптивност са основни характеристики на CloudFlow. Може без проблем да добавяте и комбинирате голям набор от функционални модули за виртуални цветни проби, предпечатна автоматизация, растеризация на файлове и много други.

Наред с това, няколко CloudFlow Workspace могат да се свържат в обща конфигурация, дори и на различни физически локации за още по-голяма изчислителна мощ и разпределение на ресурсите.

 

Модулът Proofscope за виртуални цветни проби

Освен възможността за виртуални цветни проби, модулът Proofscope позволява и съвместна работа.

Ключови характеристики на модула Proofscope за CloudFlow са:

 • Изцяло базирано на HTML5 , без нужда от плъгини;
 • PDF преглед с висока резолюция в браузър;
 • Преглед на растеризирани TIFF файлове и изображения в други формати;
 • Откриване на разлики с автоподравняване и избор на цветоотделки;
 • Усъвършенствано маркиране и инструменти за анотация;
 • Инструмент за измерване плътността на мастилото;
 • Опционален 3D модул;
 • Лесен за вграждане в съществуващи уеб портали.

 

Модулът Packzflow за автоматизиран предпечат

Packzflow предлага автоматизиране на предпечата, катo се базира на работа с нативни PDF файлове. Извършва се от софтуера Packz - професионален редактор за производство на етикети и опаковки.

Ключови характеристики на модула Packzflow за работния поток CloudFlow са:

 • Работа с нативни PDF файлове по подразбиране без конверсии;
 • Несравнима скорост: 64-битова мултипроцесна и многонишкова обработка;
 • Плавни работни потоци;
 • Цялостен пакет от предпечатни функции, като документен анализ, управление на сепарациите, баркодове, трансформации, трапинг, флатване и много други;
 • Усъвършенствана функция Step&Repeat за етикети, гъвкави опаковки, картонаж, спирални опаковки и т.н.;
 • Създаване на информационни панели за поръчки, Променлива текстова информация, мастило-обиращи марки, други скали и т.н.;
 • Експорт за дълбок печат.

 

Модулът Printplanner за документи за дигитален печат

Printplanner е изключително решение за изработка и монтаж на документи за дигитален печат.

Ключови характеристики на модула Printplanner от работния поток CloudFlow:

 • Лесно създаване на шаблони за изготвяне на етикети;
 • Автоматично оформление на печатния лист;
 • Потребителски интерсфейс за оформление и декорация;
 • Възможност за поставяне на регистрационни марки.

Printplanner е пълнофункционално приложение за акуратна оценка и планиране на единични или сложни поръчки за всякакви печатни процеси. То поддържа RIP-ове и за конвенционален, и за дигитален печат.

 

Модулът Patchplanner за процеса по изготвяне на пластини

Patchplanner оптимизира процеса по изработка на пластини. В семпъл, базиран на браузър потребителски интерфейс,могат да бъдат селектирани и събрани пластини или части от тях на голям лист. Координатите на рязане и инструкциите за зареждане могат да бъдат експортирани към машини с автоматично монтиране на вълнообразни пластини.

Ключови характеристики на Patchplanner от работния поток CloudFlow:

 • Асемблиране на пластини на голям лист;
 • Работи с PDF и TIFF;
 • Възможност за добавяне на регистрационни марки;
 • Пълнофункционален HTML5 потребителски интерфейс.

 

Изцяло интегриран RIP, специфично за печата на опаковки

Пълна интеграция на доказаната Harlequin RIP технология на Global Graphics с широкообхватни и специфични за опаковките настройки.

Ключови характеристики на RIP модула на Hybrid Software Cloudflow:

 • Високоскоростна Native PDF 1.7 и PS RIP технология;
 • Надежден резултат за различни изходни устройства;
 • 1-битов и многобитов  FM и хибриден растер;
 • Безпроблемна интеграция в CLOUDFLOW;
 • Пълнофункционален пакет за всички печатни технологии;
 • Пълен контрол върху растерите и калибрацията;
 • Опционален HXM хибриден растер;
 • Бърз, паралелен растеризиращ алгоритъм;
 • Персонализирани инструменти за калибрация и обектно базирана растеризация за приложения за опаковки.

 

Модул за задания в производството Facelift

Facelift e среда за производствени задания и автоматизиране на процесите. Този модул предоставя управление на работен поток за различните сегменти на графичната индустрия (етикети, картонаж, дигитални, комерсиални, широкоформатни и т.н.).

Ключови характеристики на модула Facelift на Hybrid Software Cloudflow:

 • Графичен интерфейс за лесно създаване на персонализирани, базирани на браузър, задания;
 • Поддържа флексо, офсетова, гравюрна, дигитална и хибридна среда
 • В пакет с PIPELINE, за да се свързва директно с MIS/ERP системи (информационна система за управление) и предпечатни работни потоци
 • Елиминира човешките грешки, причинени от дублиране на входящи данни
 • Цялостно управление на поръчката

 

Модулът Orchestrator за структуриране на процеси и данни

С Orchestrator се извършва управление на поръчките по целия процес на производството. Той е система за структуриране на процеси и данни за цялостна интеграция.

Ключови характеристики на модула Orchestrator:

 • Стандартна структура на данните за връзка със съществуващи системи;
 • Обединява информация от различни източници;
 • Лесна връзка между файлове и данни;
 • Система за етапно моделиране на процеси и изпълнение на работен поток;
 • Създаване на задачи за поръчки.

 

Подобрения в предпечата и комуникацията 

Въвеждане на иновации в предпечата

Предпечатната индустрия вече се радва на истински иновации. За първи път в предпечата на опаковки, няма вече нужда за конвертиране на файлове или поддържане на собствени формати на файлове. С PACKZ и PACKZFLOW, компанията HYBRID Software представя революционни инструменти за тази сфера.

Тяхната модерна, 64-битова, многонишкова архитектура позволява редакция на нативен PDF и автоматизирано обработване със светкавична бързина. Това редуцира грешките, опростява управлението на файловете и гарантира консистентност в качеството на съдържание.

Иновация може да бъде открита във всяко едно отношение, независимо дали става дума за Packz с неговите уникални функции (авто трапинг алгоритми, баркодове и откриване на текст, разделяне и контрол на цветовете, размножаване и 3D симулация), или за CloudFlow с неговата специфична RIP продукция, както и мощна база данни за управление на файлове и производство в множество производствени звена.

Възможностите са огромни. Важно е да се спомене още веднъж, че целият процес е базиран изцяло на нативен PDF, от дизайн до краен резултат, за максимално качество и сигурност.

 

Подобрение в комуникацията, което се усеща

Добрата комуникация е ключова във всяка сфера от бизнеса. Строгите крайни срокове, така добре познати в днешния свят, правят бързата и ефективна комуникация жизненоважна. Като започнем от елементарните детайли в дадена поръчка и стигнем до сложни бранд и продуктови спецификации, информацията трябва да е ясно структурирана и поднесена. Клиентите, от своя страна, също имат високи очаквания спрямо интеракцията с вас.

Усъвършенстваните комуникационни технологии на HYBRID позволяват да предлагате свързани решения като: 

 • онлайн форми за поръчка; 
 • лесни за работа системи за доставка на файлове; 
 • интегрирани web-to-print приложения; 
 • табла за управление; 
 • събиране на данни;
 • доклади за ефективност;
 • много други. 

Модерните инструменти за съвместна работа предлагат онлайн виртуални цветни проби, одобрение и съвместна работа като чиста HTML5 услуга без IT рестрикции за сигурност, които засягат JAVA аплети. Само по себе си елиминирането на имейл кореспонденцията като част от процеса на одобрение на PDF файлове е огромна стъпка напред. 

Това е значително улеснение както за много доставчици на печатни услуги, така и за клиенти. С инструменти като тези можете да увеличите и степента на одобрение от страна на клиента, и лоялността им в дългосрочен план.

 

Автоматизация, която значи по-висока ефективност

Разходите за труд са един от най-критичните фактори за успеха на едно производство. Оптимизирането на времето за работа на човека, ангажиран с предпечат, като се автоматизират повтарящите се действия като: 

 • предварителна проверка и корекция на файлове;
 • обектна трансформация; 
 • създаване на баркодове; 
 • работа с цветоотделки; 
 • трапинг; 
 • размножаване;
 • сборни монтажи за печат 

Автоматизацията на тези действия увеличава ефективността ви и минимизира загубата на ресурси - нещо особено важно при експониране на скъпи клишета за флексо печат. 

 

Интеграция за управление на жизнения цикъл на поръчката

Интеграцията предоставя постепенно преминаване от обикновено RIP-ване на файлове до използване на ползите от цялостен работен поток, задвижван от конкретна поръчка. Това е динамичен интерфейс между търговската и технологичната среда. 

С него управлявате лесно всички ваши съществуващи системи и източници на информация:

 • MIS/ERP системи;
 • web-to-print решения;
 • други онлайн платформи;
 • предпечатни работни потоци;
 • изходни устройства.

С модерните интеграционни решения вие можете да “картографирате” и моделирате бизнес процесите си от постъпване на поръчка до доставка на готовия продукт. Наред с това, можете да елиминирате вероятността за човешка грешка или дублиране на въведена информация.

Интелигентните приложения за данни като: калкулация за дигитален печат; управление в реално време и мултилокационното движение на файлове придават цялостна завършеност на вашата автоматизирана продуктова среда.

 

Опростяване на работата - извършвайте повече действия с един клик

Във всички области на графичната арт индустрия настъпва тенденция в посока хибридна и дигитална продукция. Ето защо, работещите в тази сфера трябва непрекъснато да разучават нови и различни приложения, за да са в крак с технологиите. 

Hybrid Software помага да консолидирате вашите продукти и платформи с базирани на браузър, лесни за управление и независими от платформата приложения. Всички те са изградени върху тази нативна PDF технология и представят само най-необходимата информация за всеки специфичен потребител.

На всяка стъпка от процеса, софтуерът подобрява потребителското преживяване и редуцира грешките, причинени от дублиране на въвежданата информация. Усеща се опростяване в областта на:

 • Потребителско преживяване
 • Използваемост
 • Споделена работа между различни платформи
 • Незабавен достъп до цялата релевантна информация и данни
 • Единен източник на информация
 • Правилно свършена работа от първи опит

С динамичната информационна структура и интеграцията с всички съществуващи бази данни и предпечатни системи, Hybrid Software доставя единен източник на информация и незабавен достъп до всички подходящи файлове и данни. Мащабните и “въоръжени” с пълна документация API-та позволяват на услугите да бъдат лесно интегрирани във вашия съществуващ работен поток и клиентски портали.

 

Hybrid Software разбира вашите предизвикателства

Hybrid Software предоставя свързани един с друг инструменти за планиране на производството и интелигентно управление на работата. Тези свързани инструменти подобряват работата на средствата, с които извършвате дейността си. Освен това, те намаляват загубите при скъпи консумативи като флексо клишетата. 

С решенията на доставчика Hybrid Software рационализирате процесите още от записване на поръчката до момента на доставка.

С работния поток за печат на опаковки Hybrid Software CloudFlow:

 • служителите могат да подобрят ефективността си;
 • можете да управлявате активите на клиентите, свързани с поръчките;
 • автоматизирате повтарящи се задачи;
 • предлагате подобрени услуги, включително съвместна онлайн работа и одобрение на поръчки; 
 • Имате възможност да постигнете по-голяма лоялност у клиентите

Гъвкава платформа за интеграция се свързва с вашите съществуващи системи и източници на информация, за да защити инвестициите ви и да улесни адаптацията ви към бъдещи промени във всеки бизнес процес.

 

ГЕД ще помогне бързо да интегрирате Cloudflow в бизнеса си

Ние от ГЕД ще ви помогнем да вземете информирано и компетентно решение, докато обмисляте кога и как най-добре да интегрирате Cloudflow в работния си процес. Това ще гарантира възможно най-бърза възвръщаемост на инвестицията ви и плавно адаптиране към многобройните функции на платформата. Екипът ни ще бъде до вас преди, по време и след закупуване на продукта:

 • Ще демонстрираме работния поток CloudFlow, като разиграваме различни сценарии на работа;
 • Ще извършим инсталация след закупуването;
 • Ще помогнем в интегрирането му с други продукти и системи;
 • Ще обучим вашия екип за работа с CloudFlow;
 • Ще бъдем на ваше разположение по време на експлоатацията му.

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на работния поток за печат на опаковки Hybrid Software CloudFlow? 

Свържете се с нас за персонална демонстрация и консултация!


Разгледайте всички софтуери за управление на работния поток в предпечата от портфолиото на ГЕД.

Най-популярни
Последни