Начало | Блог | Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Блог

Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Печатниците днес се срещат с редица трудности, когато става въпрос за бъдещoто развитие и разрастване на техния бизнес. Те са изправени пред все по-къси тиражи на все по-сложни задания и едновременно с това, все по-кратки срокове за изработка на поръчките. Автоматизираният работен поток е едно от основните средства, които могат да превърнат тези предизвикателства в предимство.

 

Защо един автоматизиран работен поток се оказва толкова необходим за доставчиците на печатни услуги?

Доставчиците на печатни услуги вече усещат необходимостта да генерират по-висок марж от своите поръчки.Това може да стане чрез услуги с по-висока добавена стойност и чрез оптимизиране и намаляване на разходите. 
Добрият работен поток може да ви помогне да направите и двете.

 

Какво представлява системата за работен поток?

Най-общо обяснено, системата за работен поток е едно цялостно решение или комбинация от софтуерни решения с много дълбока интеграция и централизирано управление, придружени от необходимия хардуер, която служи за организация на всички процеси по предпечатната подготовка. 

Тя включва всички етапи и детайли – от изготвянето на дизайните за печат и съгласуването им, до изработката на печатните пластини, клишета или директно управление на дигитални печатни машини. Работният поток спомага за ускоряване на работата, автоматизация на производството и спестяване на ресурси. Системата също трябва да предоставя прозрачност на процесите, за да могат лесно да се управляват, както и да съдържа в себе си цялата история на поръчките.

Важно е да се отбележи, че има разлика между работен поток и софтуер за автоматизация.

 

Основни действия, които изпълнява софтуерът за работен поток

Една съвременна система за работен поток днес е важно да изпълнява някои основни действия:

  • обработка на файловете по множество зададени параметри
  • раздуване и застъпване между цветоотделките
  • проверка на входните файлове за пригодността им за печат
  • изготвяне на различни видове проби
  • изход на файлове във векторен или растерен формат, композитни или сепарирани

Тя трябва да поддържа и широк набор от формати на входните файлове и да управлява безпроблемно прозрачни елементи и сложни ефекти в клиентските файлове.

 

Какви са ползите за една печатница от въвеждането на система за работен поток?

Ползите от внедряване на система за управление и автоматизиране на работния процес несъмнено са много. В зависимост от конкретния случай в дадена печатница, единен работен поток може да подобри значително различни звена от производството. 

Сред основните и най-често обсъждани преимущества са автоматизирането на процесите и редуцирането на ръчния труд, намаляването броя на грешките и загубите, ускоряване на времето за производство на поръчките

Вижте как може да се намали въздействието на увеличенията в цените на мастилото чрез автоматизация на работния поток.

 

Prinergy, работният поток на Kodak

С вече 20 години успешна реализация на пазара, универсалният работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат Kodak Prinergy постепенно се превърна в еталон за качество и функционалност, що се отнася до автоматизиране на работните процеси при доставчиците на печатни услуги. 

 

Kodak Prinergy Workflow

 

Широко приложим работен поток за рационализация и автоматизация 

Без значение дали дадена печатница работи в сферата на конвенционалния или дигиталния печат, комерсиалния или печата на опаковки, или пък развива дейността си в хибридна среда, решението на Kodak е напълно приложимо за рационализация и автоматизация на нейния работен процес. 

Вижте повече за техническите характеристики и ползите, които дава системата за работен поток Kodak Prinergy.


Научете повече за системите за работен поток и продуктите от портфолиото на ГЕД. 

Как се повишават приходите при използването на работен поток в производството?

 

Най-популярни
Последни