Начало | Блог | Цялостно управление на процесите в предпечата с автоматизиран работен поток

Блог

Цялостно управление на процесите в предпечата с автоматизиран работен поток

Цялостно управление на процесите в предпечата с автоматизиран работен поток

Печатниците днес се срещат с редица трудности, когато става въпрос за бъдещoто развитие и разрастване на техния бизнес. Те са изправени пред все по-къси тиражи на все по-сложни задания и едновременно с това, все по-кратки срокове за изработка на поръчките. Автоматизираният работен поток е едно от основните средства, които могат да превърнат тези предизвикателства в предимство.

 

Защо един автоматизиран работен поток се оказва толкова необходим за доставчиците на печатни услуги?

Доставчиците на печатни услуги вече усещат необходимостта да генерират по-висок марж от своите поръчки. Това може да стане чрез услуги с по-висока добавена стойност и чрез оптимизиране и намаляване на разходите. 

Добрият работен поток може да ви помогне да направите и двете.

 

Какво представлява системата за работен поток?

Най-общо обяснено, системата за работен поток е едно цялостно решение или комбинация от софтуерни решения с много дълбока интеграция и централизирано управление, придружени от необходимия хардуер, която служи за организация на всички процеси по предпечатната подготовка. 

Тя включва всички етапи и детайли – от изготвянето на дизайните за печат и съгласуването им, до изработката на печатните пластини, клишета или директно управление на дигитални печатни машини. Работният поток спомага за ускоряване на работата, автоматизация на производството и спестяване на ресурси. Системата също трябва да предоставя прозрачност на процесите, за да могат лесно да се управляват, както и да съдържа в себе си цялата история на поръчките.

 

Какви са ползите за една печатница от въвеждането на система за работен поток?

Ползите от внедряване на система за управление и автоматизиране на работния процес несъмнено са много. В зависимост от конкретния случай в дадена печатница, единен работен поток може да подобри значително различни звена от производството. 

Сред основните и най-често обсъждани преимущества са автоматизирането на процесите и редуцирането на ръчния труд, намаляването броя на грешките и загубите, ускоряване на времето за производство на поръчките.

 

Възможността за намаляване на грешки при изпълнение на поръчките

Автоматизацията на работния процес позволява силно да се повиши контролът на качеството при изпълнение на заданията от клиенти. Отделните поръчки имат различни нива на сложност и е нормално в работата да се допускат и грешки. Именно в тази област е една от най-силните ползи на автоматизирания работен поток. 

Благодарение на няколко ключови постижения, автоматизираният работен поток помага да се намалят грешките при изпълнение на заданията: 

 • подава работата по “умен” начин;
 • помага да се опростят предпечатните процеси;
 • подобрява управлението на цветовете;
 • оптимизира управлението на производството;
 • помага за постигането на нормативно съответствие;
 • прави възможно производството в прозрачни условия.

 

Намаляване на въздействието на покачващите се цени на консумативите

За печатниците е важно да постигнат оптимално разпределение на консумативите, като:

 • оптимизират използването им върху печатната машина;
 • изчисляват необходимите количества и използват само толкова, колкото е необходимо;  
 • проследяват внимателно складовите наличности, за да намалят твърде големите разходи за склад.

Може би най-яркият пример за скъп консуматив в индустрията за комерсиален печат е мастилото, и неговото изразходване може да се управлява по-добре с помощта на автоматизиран работен поток.

 

Ефикасна организация и управление на натрупаните данни от извършени поръчки 

Тъмните данни представляват неструктурирани данни и всяка друга оперативна информация, които се събират, обработват и съхраняват по време на обичайните бизнес процеси. Става въпрос за данни, които ако бъдат обработени и използвани, биха могли да насочат в нова посока печатния процес. 

Факт е обаче, че за много компании съхраняването и обезпечаването на този тип данни води до повече разходи, а понякога и до по-голям риск, отколкото стойност. Изискват се усилия за събирането на данните, а не всеки има капацитета и средствата, с които да постигне възвръщаемост от тях. 

Работният поток може да помогне за това, огромното количество данни да бъдат събирани и категоризирани, за да се използват в процеса на работа.

 

Основни действия, които изпълнява софтуерът за работен поток

Като софтуерна система с богат избор от модули и опции, работният поток помага за качественото изпълнение на действията, които са част от допечатните процеси. Модулите и опциите покриват всички както действията по предпечата, така и взаимодействието на работния поток с другите отдели и с клиентите на фирмата. 

Работните потоци включват функциите на RIP системите за растеризация. Те обаче имат и допълнителни модули, които дават възможност за автоматизация и свързване на всички отделни процеси в един общ процес.

Една съвременна система за работен поток днес е важно да изпълнява някои основни действия:

 • Ключово за една система за работен поток в печата е възможността за обработка на файловете по множество предварително зададени параметри: конвертиране на файловете в PDF, цветови конверсии, създаване на тъмбнейл, трапинг, вградените шрифтове и изображения
 • За застъпването между цветовете на PDF файловете е важно да се включват като критерии дебелина и геометрия на застъпването. Важно е дебелината на трапинга да може да се променя автоматично, както и да има възможности за обработка на текст и на обекти в малък размер.
 • С извършването на прифлайт по време на обработката на файлове по предварително зададени критерии става възможно да се оценяват PDF файловете и да се разпознаят проблеми, които потенциално биха могли да се отразят в процеса на обработката им.
 • Изготвяне на различни видове проби, които да служат за целите на производството.
 • След обработката на файла е важен процесът по генериране на изходен файл. Той може да е във векторен или растерен формат, на отделни страници или на цял монтаж и други. 

Различни видове софтуери за работни потоци изпълняват различни функции. Представяме ви няколко примера от портфолиото на ГЕД, в което ще намерите висококачествени продукти за нуждите на полиграфията от подбрани доставчици.

 

Универсалният работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат Kodak Prinergy

С вече над 20 години успешна реализация на пазара, работният поток за дигитален, офсетов и флексо печат Kodak Prinergy постепенно се превърна в еталон за качество и функционалност, що се отнася до автоматизиране на работните процеси при доставчиците на печатни услуги. С него има възможност да се обхванат и стандартизират всички стъпки по получаване и обработка на файловете за печат.

Големият избор от опции за допълнителни функции и автоматизация прави възможно създаването на работния поток спрямо нуждите на конкретния бизнес. Наред с това, двете интегрирани решения Kodak Insite Prepress Portal и Kodak Creative Workflow позволяват да се постигне автоматизация от самото начало - още от момента на работата с клиентите и получаването на поръчките. 

Без значение дали дадена печатница работи в сферата на конвенционалния, или дигиталния печат, комерсиалния или печата на опаковки, или пък развива дейността си в хибридна среда, решението на Kodak е напълно приложимо за рационализация и автоматизация на нейния работен процес. 

Вижте повече за техническите характеристики и ползите, които дава системата за работен поток Kodak Prinergy.

 

Работният поток за печат на опаковки Hybrid Software Cloudflow

Hybrid Software Cloudflow е цялостен работен поток, предназначен за печата на опаковки. Той покрива стъпките, необходими за обработката на файлове, управлението на съществуващите ресурси, процеса по проверка и одобрение на заданията за автоматизация на предпечата.

Cloudflow работи като уеб базирана платформа, съобразена специално с нуждите на обработката на файлове за печат на опаковки, поддържането на PDF формат, цветоотделянето, трапинга (управление на презастъпването), растеризацията, одобренията и други функции.  

 

Работният поток за широкоформатен печат Onyx Thrive

ONYX Thrive е решение за цялостното управлението на поръчката, до печата и изрязването. Базираният на браузър потребителски интерфейс позволява да се извършва контрол на работния поток от всяко място, което има положителен ефект върху производителността.

Създаден за широкоформатни печатници, Onyx Thrive помага за тяхното цялостно управление, вместо да се закупуват отделни RIP-ове. Той допринася за предвидимост на целия процес, подобряване на производителността и стандартизацията. С възможността за добавяне на софтуерни модули той може да расте заедно с бизнеса, като дава и богат избор от основни конфигурации и опции. 

Вижте повече за работния поток, предназначен за широкоформатния печат Onyx Thrive.


Научете повече за системите за работен поток и продуктите от портфолиото на ГЕД. 

Най-популярни
Последни