Начало | Блог | Разбиране на “тъмните данни” и преглед на новия инструмент на платформата Prinergy

Блог

Разбиране на “тъмните данни” и преглед на новия инструмент на платформата Prinergy

Разбиране на “тъмните данни” и преглед на новия инструмент на платформата Prinergy

Обяснено накратко, тъмните данни са неструктурираните данни и всяка  друга оперативна информация, които, ако бъдат обработени и използвани, биха могли да дадат изцяло нова посока на вашият процес на печат.

 

Как да използваме "тъмните данни", за да се възползваме от скритата им стойност за печатния бизнес?

В днешно време печатната индустрия продължава да се развива динамично. Иновативните технологии в нея и променящите се изисквания на клиентите са създали съвсем нов набор от термини, с които експертите в бранша трябва да се преборят. Докато новата терминология понякога изглежда като плетеница от закачливи “модерни маркетинг фрази”, има няколко важни термина. Един от тези, на които трябва да се обърне внимание, е "тъмни данни".

Въведение:

Скоростта и автоматизацията могат пряко да рефлектират върху работните процеси в печатниците, като ускорят процеса на производство и намалят разходите за труд. Това са сериозни бизнес предимства за доставчиците на печатни услуги, които искат да придобият конкурентно предимство в този динамичен пазар. Компаниите, които вече са заложили на интелигентни решения за автоматизация в работните си потоци са една стъпка напред. За тях следващият въпрос е къде може да бъде приложен нов набор от подобрения.

Постоянните промени и развитие стават все по-критични в динамичния пазар днес, на който маржовете продължават да се свиват, а изискванията на клиентите постоянно нарастват. И така, въпросът, който стои на дневен ред пред доставчиците на печатни услуги е как да се преборят за дори малко по-висок марж, което да се отрази върху тяхната чиста печалба. Ключът е в информация, която на пръв поглед не е пряко достъпна за доставчиците на печатни услуги.

Kакво разбираме под “тъмни данни”?

Водещата световна изследователска и консултантска фирма Gartner първа определи “тъмните данни” (dark data) като - информационни активи, които организациите събират, обработват и съхраняват по време на обичайните бизнес процеси, но като цяло не ги използват за дейности, който да добавят стойност (например анализи, развитие на бизнес отношения и пряко генериране на приходи). Подобно на тъмната материя във физиката, тъмните данни често се съдържат от повечето информационни системи на организации и компании, подобно на вселената, но от информационни активи.

 • Съвременните системи периодично изтриват всякакви видове данни - логове, съобщения за грешки, мета данни и др. Към това изобилие от информация, която не се ползва ефективно, се добавят и ръчно въведените от оператор, клиенти и други източници входни данни.

 • За много компании съхраняването и обезпечаването на този тип мета данни води до повече разходи (и понякога по-голям риск) отколкото стойност.

 • За доставчиците на печатни услуги тези данни обикновено не се събират и съхраняват (да не говорим за анализ или извличане на полза от тях). Това коства твърде големи усилия, които имат малка или никаква ясно видима за тях възвръщаемост.

 • Вместо това, в нашата индустрия тази информация се използва от разработчиците, инженерите и доставчиците на оборудване за много специфични цели - отстраняване на грешки, или възстановяване след възникването им.

Ако огромното количество неструктурирани компютърни данни и друга оперативна информация могат да бъдат записани и използвани в процеса на работа, то това може да даде съвсем нова посока в развитието и подобрението на печатни операции, рутинни процедури по поддръжка и др.

Силата на Prinergy Cloud

Първата стъпка, която трябва да направим, за да използваме ефективно изобилието от налични тъмни данни, е да започнем събирането и категоризирането им. Но как точно да го направите? За щастие, в ерата, в която съществуват интелигентни решения за управление на работен поток, тази стъпка вече може да бъде направена. Ключът е в изборът на правилната платформа. Тя трябва не само да събира данните, но и да ги организира по приложим начин.

 • Дизайнът и целта на платформата PRINERGY Cloud я правят огромен източник на данни за процесите на доставчиците на печатни услуги.
 • Платформата е директно интегрирана в цялостния работен поток, позволявайки автоматично да събира всичката информация, която иначе би била изтрита от различните системи и входящи точки в процеса.
 • Това включва данни за машината (логове, съобщения за грешки), бележки по поръчките от оператор, дейности в платформата, коментари на клиентите и много, много други.
 • По-важното е, че PRINERGY Cloud е изграден въз основа на платформата Microsoft Azure, така че всички тъмни данни се записват и организират в структуриран и удобен за ползване начин.

За много доставчици на печатни услуги основният въпрос все още остава - какво да правят с всички тези данни? Отговорът е анализ на данни за вземане на решения (Decision Analytics) - мощен нов инструмент в платформата Prinery Cloud.

 

Прочетете повече за Prinergy Cloud в тази статия

 

Работен поток, базиран на анализи

Исторически погледнато доставчиците на печатни услуги имат достатъчно информация по отношение на това, какво се случва в дадена единична поръчка. Точките на прекъсване, разходите за труд и времето могат да бъдат свързани с конкретен проект, което помага при оценяване на ценообразуването и възвръщаемостта. Когато става въпрос за анализ на множество поръчки през различни периоди от време обаче, често се разчита на догадки. Това вече е на път да се промени.

 • Начинът, по който винаги се е работело в нашата индустрия - чрез инстинкт, допълнителна работа, борба и справяне с предизвикателства - води до хвърнели на вятъра усилия, неефективно използвани ресурси и пропуснати възможности.
 • С въвеждането на данните и аналитичните инструменти, необходими за тяхната обработка и преобразуване в приложима информация, можете да получите много повече сигурност при работа. Това от своя страна ви помага да подобрите точността и прозрачността на работния процес във вашата организация.
 • Тази разлика между гадаене и разбиране (познаване на информацията) ще доведе до по-лесно вземане на решения и ще помогне да видите истинското въздействие на взетите решенията.
 • За печатната индустрия това ще доведе до мощен процес на непрекъснато усъвършенстване. Работният поток, използващ анализи, ще се превърне в безценен инструмент в измерването на "най-добрата бизнес практика”. Намирането на тази най-добра бизнес практика е само на един или два клика разстояние. За целта Kodak предлагат предварително подготвени информационни табла и професионално обслужване, така че не се изисква допълнителен анализатор на данните.

Анализа на данни за вземане на решения (Decision Analytics) - първото “inteligent business” решение в печатната индустрия, е основен нов инструмент в платформата PRINERGY Cloud. Използвайте силата на данните си и ги превърнете в приложим анализ и процес по взимане на решения.

Истинско Бизнес разузнаване

Анализирането на миналото е важно за идентифициране на бъдещи тенденции. Истинската стойност се крие именно в използването на описателен вместо предсказващ подход. Историята на тенденциите в производството ще ви помогне да откриете възможности за растеж, а по-фокусираният поглед върху вашите производствени обеми ще ви помогне да намалите или премахнете слабите звена и да подобрите производителността си.

 • PRINERGY Cloud ви позволява да анализирате данните чрез различни интуитивни табла за следене на работата на системата: топлинни карти (heat maps) и диаграми на динамиката, подробна информация за поръчката като брой страници или разделение на цветовете в даден период от време или смяна. Можете да правите разрези на данните в почти всеки начин, който си представяте.
 • Когато това се комбинира с функционалността на PRINERGY Cloud да анализира данни в близко до реално време - “данни в движение”, имате наистина мощен инструмент, за да разберете къде, кога и как да повишите автоматизацията спрямо човешкия труд.
 • Резултатът е налична информация, необходима за извършване на целенасочено увеличение (и намаляване) на капацитета, намаляване на времето за изпълнение и оптимизиране използването й по веригата на призводството.
 • За много компании в индустрията целта е да подобрят работния поток и производителността БЕЗ да изразходват повече средства. PRINERGY Cloud analytics позволява да направите прецизни изчисления на възвръщаемостта от инвестициите, така че можете да развивате бизнеса си по-ефективно.

Промени в работната среда; краткосрочни разходи; нови капиталови разходи - сега ще знаете с повече сигурност от всякога - кога и какви инвестиции е необходимо да се правят.

Не можеш да управляваш това, което не можеш да измериш!

За да извлечете повече стойност от работния поток, трябва да измервате и управлявате всеки отделен компонент по-активно от всякога. Ето защо, събирането и категоризирането на “тъмните данни”, комбинирани с работен поток, разрешаващ анализи, ще бъдат следващият водещ двигател за развитие на компаниите в печатната индустрия. PRINERGY Cloud е точно това. С него ще спечелите от разликата между това да използвате догадки и сурови данни срещу синтезирана информация и Business Intelligence.

 

Научете как работи работния поток на Kodak в продуктовото представяне на Prinergy
Най-популярни
Последни