Начало | Блог | Намаляване на грешките в печата с автоматизиран работен поток

Блог

Намаляване на грешките в печата с автоматизиран работен поток

Намаляване на грешките в печата с автоматизиран работен поток

6 процеса на ръчна проверка, усъвършенствани чрез автоматизация и работен поток

Печатарската индустрия днес е все по-конкурентна сфера, редом с много други. В този така забързан пазар изглежда, че натискът често попада върху собствениците на марки, които се опитват едновременно да се справят със собствената си конкуренция и да намерят доверен доставчик на печатни услуги за своите продукти. За да отговорят на  темпото, една от основните цели на печатниците става пестенето на време в процеса на предпечат, или иначе казано - да го оптимизират. 

Един изпитан начин за постигането ѝ е да се намалят грешките. Много доставчици на печатни услуги вече са доста навътре в процесите си по оптимизация на предпечата, някои сега се информират и стартират пътя. Но дори и професионални печатници, които често са добре обучени в сложността на предпечатната подготовка, понякога правят грешки.

В тази статия ще разгледаме шест традиционно ръчно управлявани процеса, които са усъвършенствани чрез автоматизация на работния процес. Ще обсъдим и анализираме как по-малко човешки грешки водят до по-стабилно качество на печата, както и водят до икономия на време и в бюджета.

 

В какво се крие силата на автоматизираните процеси?

Автоматизацията на работния процес е нещо много повече от просто спестяване на време и пари. Тук става въпрос за контрол на качеството. Професионалните печатари често са добре обучени в сложността на работата, но все пак не трябва да забравяме, че и те са хора и могат да допуснат грешка. Безспорно, колкото по-малко взаимодействия на хора съществуват в процеса, толкова по-малка е и вероятността за човешки грешки. В следващите редове са представени шест важни начина, по които автоматизацията на работния поток намалява човешките грешки, осигурявайки постоянно качество на печат, срок и цена на изпълнение.

 

 

Подаването на работа по “умен” начин

Членовете на даден предпечатен екип вече не са длъжни да обменят непрекъсната електронна кореспонденция и да си препращат клиентски имейли, за да получат съгласие и да придвижват заданието към действие. Инструментите за автоматизация на работния процес помагат на предпечата, като дават възможност на клиентите да подават и коментират поръчки онлайн, да качват файлове, да определят време за изпълнение и да одобряват цени и срокове. 

Цялата информация,  свързана с дадена поръчка, както и работни файлове и активи, се съхраняват сигурно в “цифрово хранилище” - единна дигитална база данни. Това елиминира грешки и злоупотреби, които могат да възникнат, ако информацията се предава от ръка на ръка.

 

Опростени процеси в предпечата

С автоматизацията на работните процеси, файловете за печат се създават дигитално - по точни спецификации - осигурявайки най-високото качество на изходния файл и съответствие на цветовете. 

Автоматизираните софтуери не само премахват елемента на догадки и чудене от подготвянето и проверката на файлове, но също така позволяват на предпечатните екипи да получат онлайн достъп до записи на клиентите. Те могат да проверяват всякаква информация, свързана със заданията, както и други важни данни на клиента, като по този начин осигуряват ясна посока за това какво трябва да се направи, за да се гарантират безупречни резултати.

 

Подобрено управление на цветовете

Много решения за автоматизация на работния процес съдържат в себе си инструменти за управление на цветовете, които дигитално валидират цветово съответствие и възможности. Тези инструменти правят настройката на печатната машина толкова проста, колкото натискането на две копчета - едно за избирането на запазена програма тип „условия на печат“ и второ за „старт“. 

Най-напредналите решения в сегмента поддържат тонални криви за спот цветове. Такива софтуери са приспособими в съответствие с всички активи, с които може да работи дадена комерсиална печатница, включително флексо, дигитални и мастиленоструйни машини. При премахването на ръчните настройки и проверки от процеса на управление на цветовете, печатниците могат да постигнат точни, повторяеми резултати, които само един дигитализиран работен процес може да постигне.

 

Оптимизиране на управлението на производството

Автоматизацията на работния поток може значително да опрости управлението на производството - особено при печатници с голям обем. С възможността за филтриране, сортиране и задаване на поръчки с изчакване за определени печатни машини, софтуерните инструменти гарантират, че точните задачи ще се отпечатват на правилните машини в оптимално време. Така се достига максимален капацитет, оптимизират се вътрешните ресурси и като цяло се постигна добре управлявано време на работа. 

Докато поръчките са в производство, напредъкът по тяхното изработване може да бъде проследен от едно универсално табло за управление (dashboard), което също осигурява цялостен поглед върху работата в печатното звено. Макар в миналото тази информация да се е оценявала и записвала от някой “зает” служител, автоматизацията на работния процес гарантира, че данните за производството винаги са точни, актуални и пълни. Това позволява на комерсиалните печатници да управляват работния си процес и активите на много детайлно ниво.

 

Постигане на нормативно съответствие

Законите и нормативните разпоредби като закона за здравеопазването например, имат много строги изисквания за целостта и сигурността на данните. Всъщност, когато става въпрос за печат на здравните, застрахователни, финансови или друг тип “чувствителни” данни и те се отпечатат неправилно (или попаднат в неподходящи ръце) могат да възникнат сериозни проблеми. Налице са тежки последствия, включително глоби, негативна преса и дори опустошителна загуба на доверие от страна на  потребителите към засегнатата компания, допуснала грешката.

Автоматизираният работен поток предоставя на комерсиалните печатници видимост на производствените процеси в реално време  - което означава, че грешките могат да бъдат забелязани незабавно и съответно коригирани и отстранени, преди проблемът да ескалира. 

По всички показатели законите за защита на данните стават все по-строги. Помислете за стандартите за регулиране на защитата на данните в Европа (GDPR) и подобни регионални закони, които скоро ще се появят на пазара в САЩ. Темата за ”чувствителните” данни ще става все по-дискутирана в печата.

 

Възможно производство в прозрачни условия

Автоматизирането основано на правила (RBA) е способ, често включен и в усъвършенстваните решения за автоматизация на работния процес. Това позволява на производствените процеси да напредват в съответствие с предварително определени условия. С помощта на тези инструменти печатниците могат да прехвърлят файлове към и от сървъра, да изпълняват скриптове, да изпращат автоматични актуализации чрез имейли до клиенти, да планират задачи и да взимат решения въз основа на дигитално задание за работа. 

Автоматизирането на работния процес елиминира производствените грешки, които иначе биха могли да възникнат поради човешкия фактор или намеса. Тъй като инструментите за автоматизация рационализират производството, служителите са свободни да се фокусират върху други задачи и да поддържат по-високи нива на обслужване на клиенти, които добавят стойност към бизнеса.

И наистина, наличието на твърде много грешки при работа може да създаде тънката разлика между клиента, спечелен за дълго време, и неудовлетворения клиент. Поддържането на силен контрол върху качеството осигурява на собствениците на марки последователност в резултатите, а на доставчиците на печатни услуги - сигурност в изпълнението. Чрез замяна на ръчните процеси с автоматизация на работния процес, собствениците на марки могат да контролират разходите, качеството и бизнес риска.


Вижте какво превръща софтуера за работен поток в основен елемент на вашето производство.

Най-популярни
Последни