Начало | Блог | Автоматизация на база правила - Kodak Prinergy Rules-Based Automation

Блог

Автоматизация на база правила - Kodak Prinergy Rules-Based Automation

Автоматизация на база правила - Kodak Prinergy Rules-Based Automation

Най-вероятно вече сте направили сериозна инвестиция в необходимите за вашето производство софтуерни решения и придружаващия ги хардуер. Но дали всички тези технологии са напълно интегрирани и автоматизирани във Вашета среда? Ако отговорът на въпроса е НЕ, то няма как да постигнете максимална възвращаемост на вашите инвестиции.

Всяка една повтаряща се стъпка в печатното производство – от подаването на файловете, до крайния продукт, трябва внимателно да се анализира, за да се определят възможностите му за допълнителна автоматизация. Много вероятно е да откриете, че по-голямата част от предпечатните процеси могат да бъдат така настроени, че да протичат по-ефективно с по-малко грешки, с постоянство на резултатите и съкратено време за извършване на рутинни задачи.

Системите за работа с файлове в предпечата обикновено предлагат по няколко пътища за автоматизиране на работния поток. Варианти като горещи папки, последователности от действия, автоматично изготвяне на монтажи и управление на опашките, позволяват до някаква степен да се постигне тази цел. Но Kodak Prinergy Rules-Based Automation, която е опция към работния поток Kodak Prinergy, предлага една наистина интелигентна и мащабна автоматизация.

 

Какво е Rules-Based Automation?

Rules-Based Automation (RBA) е базирана на логика система за автоматизация, позволяваща настройката на семпли, но мощни правила на поведение на системата. При възникване на дадено събитие в системта Prinergy, RBA стартира изпълнението на множество проверки и последователности от действия. RBA работи на фонов режим, без да е необходима намеса на оператор. Възможностите й са ограничени само от набора събития, които тя разпознава и от броя на проверките и действията, които може да извърши. Тя позволява автоматичното изпълнение на почти всички ръчни операции, бизнес процеси или рутинни стъпки в системата за работен поток Prinergy, съпровождащи изготвянето на една поръчка. Така повечето етапи на допечатната подготовка могат да бъдат организирани с много по-малко усилия и време.

Събитияа на които системата трябва да реагира, проверките и последващите действия се обединяват в RBA рул (rule, ruleset). Интерфейсът за създаване на един RBA рул е графичен, с връзки между отделните проверки и действия, които представляват набор от настройки. В системата Prinergy има вградени множество примерни RBA рулове, които могат да бъдат използвани за автоматизиране на стандартни операции.

 

Автоматизиране на линейни и нелинейни процеси

Една от най-силните черти на RBA е нейната възможност да управлява работни потоци, които могат да реагират на определени събития в системата по време на тяхното проявяване. Това са т.нар. нелинейни работни потоци, където последователността от действия се определя в реално време и тя може да е различна от задание до задание. Липсата на подобни възможности в други решения за автоматизация на работния поток е сериозен техен недостатък.

 

Дървовидна структура на един процес в RBA

 

Пълноценно използване на информацията

RBA има достъп до цялата информация за едно задание (поръчка) и я използва, за да стартира определени действия или контролира тяхната последователност в един ruleset. Всяко задание в Prinergy системата носи в себе си подробна информация, която го описва в детайли. RBA се базира на нея, за да определи какво трябва да извърши. Ето един пример. Част от информацията за една поръчка са нейният тираж, изработваният продукт или адресът за доставка. Ако тя се отпечатва в хибридна среда, то може да се укаже например, че всички поръчки с тираж под 1000 ще се изпращат към дигитална машина, тези с тираж над 1000, автоматично ще се експонират на пластини за офсет, а поръчките за визитни картички винаги ще се отпечатват дигитално. Или пък ако фирмата има множество локални офиси с печатни машини, поръчката може автоматично да се отпечата в офиса, разположен най-близко до адреса на получателя, което може да намали разходите за изработка. Това са само малки примери за приложението на RBA, в действителност тя може да управлява технически много по-сложни работни потоци.

 

Интеграция с други системи.

RBA играе ролята на интеграционен слой между множество и различни хардуерни системи и софтуерни платформи. Тя има способността да чете и обработва XML данни, което позволява обмен на богата информация между RBA и външни информациони системи. Така Prinergy системата се свързва с други работни потоци, дигитални и конвенционални печатни машини на различни производители, ERP и MIS решения за управление на производството.

 

Повечето от софтуерните и хардуерните системи на Кодак са интегрирани в RBA, като:

Kodak Digimaster Digital Production Systems
Kodak NexPress Digital Production Color Presses
Kodak InSite Prepress Portal System.
Kodak InSite Creative Workflow System
Kodak Web-To-Print Solutions
Packaging Layout Automation for Kodak Prinergy Powerpack Workflow
За тях има директно вграден набор от събития и действия, които RBA може да изпълнява. Това означава, че системата Prinergy ще реагира на събития, случили се в тези системи, както и може да прехвърли определни действия към тях. Смесването на събития и действия между вградени и външни системи е напълно възможно, което превръща RBA в мощна платформа за интеграция.

RBA притежава виртуално неограничени възможности. Някои от най-често използваните, но не и единствените й приложения са:

-        Автоматично архивиране на поръчки

-        Автоматичен тест за печат (прифлайт) на файловете

-        Автоматична обработка на постъпващите поръчки

-        Автоматечен избор на шаблон за монтаж или автоматично монтиране

-        Автоматично изготвяне на виртуални или отпечатани проби

-        Автоматично експониране на пластини / филми / клишета

-        Автоматично изпращане на уведомления за различни събития

 

Приложение на Rules-Based Automation в България

Rules-Based Automation, като част от Kodak Prinergy системата за работен поток, се използва в няколко печатници и студия у нас. Какво приложение на RBA в производството, предимствата и ползите от това, споделиха няколко потребителя на Prinergy Workflow.

 

Георги Митев, Ръководител отдел „Предпечат“ в Полиграфически комплекс Жанет 45

Полиграфически комплекс Жанет 45  предлага затворен цикъл на производство на списания, луксозни каталози и книги. Останалата част от полиграфическата продукция на Жанет 45 включва изработка на каталози, брошури, плакати, календари, книги, пощенски картички , туристически карти.

Работният поток на Кодак внедрихме през 2008 година. Сравнително бързо започнахме нормална работа с новия за нас софтуер, заради интуитивния интерфейс. С изполването му подобрихме производителността, намалихме времето за обработка на фаиловете, отпадна излишната комуникация с клиенти, намалихме грешките при обработка на фаилове. RBA използваме от 2009 г.  RBA прилагаме за автоматизиране на процесите на подмяна на страници, изпращане на имейли на клиенти, при което намалихме до минимум намесата на оператор и загубата на време за това. RBA използваме още при архивиране на нашите задания, с което също се спестява време и обработка от оператор. За наши клиенти, които екпонират само пластини  при нас, RBA използваме за описание на заданията, за изпращане на файлове за намастиляване на ftp или имейл, за смяна  се статуса на джоба и за уведомяване на клиента за готовите пластини, като това отново спестява време и работа на оператор, намалява грешките и задоволяваме потребностите на нашите клиенти.

 

Красимир Гоергиев, Специалист предпечат в Ротопринт ООД

Фирма  Ротопринт е специализирана в печат на самозалепващи етикети на ролка за различни продукти – козметика, алкохолни и безалкохолни напитки, вино, храни, промишлени и промоционални етикети. Фирмата се е наложила на пазара с качество, надеждност и бързина на изпълнение.

За тези нейни характеристики  помагат софтуерните продукти на Kodak Workflow, Prinergy Workflow,  InSite Prepress Portal и ERP-Система за правилно управление на ресурсите и процесите в едно предприятие. В  Prinergy Workflow съществува възможност за програмиране  чрез  готови елементи, които се подреждат във верига - Rules-Based Automation (RBA). Едно от възможните приложения  на RBA програмирането е да синхронизира продуктите на Kodak с ERP системата. Като добър пример за това е автоматизираното събиране на пълната инфорамция, налична в ERP системата и прехвърлянето ѝ като процеси (действия) в Prinergy Workflow. Тези процеси са написани с RBA за създаване на папки и персонализирането им с точни наименования, които са необходими за систематизиране на информацията. Обратната информация за корекция и одобрения на файловете се изпраща към клиента отново чрез тези две свързани системи Prinergy Workflow и ERP. Допълнително улеснение е записът на файлове, постъпили във фирмата по различен път, които естествено се препращат автоматично в папката на поръчката. Автоматизираното събиране на необходимата информация помага за бързата обработка и коректното изпълнение на поръчките. Използването на този софтуер намалява времето за изпълнение на поръчката, предпазва от грешки и неточности, от неправилно предадена информация, което оказва влияние на себестойността на продукта и крайната удовлетвореност на клиента.

 

Ивелин Добрев, Ръководител отдел „Предпечатна подготовка“ в Мулипринт ООД

„Мултипринт“ ООД е компания с близо 25 години присъствие на българския полиграфически пазар. Печатната продукция е основно висококачествен листов и ролен HSWO печат. Основен дял от реализираната продукция са книги с мека и твърда подвързия, списания, рекламни брошури и вестници, предназначени за българския и европейски пазар.

Следвайки правилото на „5-те минути“ - спестени от всяка поръчка, която се обработва, предвид броя поръчки си осигурихме спестени часове в края на деня. Използвайки RBA разписахме сценарии и премахнахме рутинни действия, съпровождащи обработката на всяка поръчка в предпечата. Винаги съм смятал, че най-много пропуски има при обработката на дребните рутинни детайли, съпровождащи обработката на една поръчка. По тази причина автоматизирахме премахването на отказани файлове от клиентите, направата на CIP профили след успешна експонация според печатната машина, за която е изделието. Използвайки автоматизацията решихме проблема с WebGrowth компенсация и архивирането на поръчките след промяна на техния статус. Резултата беше спестено време, липса на пропуски и подреден архив, минимализиран до нужното ни съдържание за ретиражиране на поръчката при същите условия.

Изключителна сила на RBA открихме при периодичните издания. Те като цяло винаги текат по един и същ начин, а всички предвидими процеси подлежат на лесно автоматизиране. На практика направихме така, че периодичните задания се самообработват в отсъствието на оператор. Системата приема, обработва и проверява файловете по указани критерии, разполага ги в местата предварително предвидени за тях в електронните монтажи, следи за подмяна на страници, изработва макети на всички попълнени със страници сигнатури, и при финално одобряване на цялото издание, го подава към оператора за експонация на пластините.

 

Теодор Пеев, Ръководител отдел „Професионални услуги“ в Булгед ООД

В сферата на професионалните услуги, предлагани от Булгед ООД, RBA опцията към Prinergy се използва в производството и комуникацията с клиентите.

В производството се използва за оптимизация и автоматизация на следните процеси:
- Качване на файлове на клиенти и автоматична обработка по зададени критерии;
- Автоматично генериране на монтажни форми по зададени параметри от клиента;
- Автоматично генериране на виртуални проби и автоматично публикуване в Web портала;
- Създаване на изходните файлове за експонация по предварително дефинирани профили за конкретния клиент.

При комуникация с клиента Булгед ООД изполва RBA за автоматично изпращане на e-mail-и към конкретния клиент при различни събития с неговата поръчка или конкретен файл към поръчка.

Предимствата на RBA при вътрешната организация в Булгед са, че чрез предварително дефинирани роли в системата се обменят данни в реално време  с други системи - InSite, CRM, ERP. Като цяло, дори частичното интегриране на RBA, може да доведе до драстичен спад на грешките при обработка на файлове на клиенти, оптимизиция на производствения процес, сериозно намаляване на времето на "живот" на поръчките, както и намаляване до 90 % на телефонните разговори с клиенти. Също така поради изолирането на човешкия фактор в дадени етапи на производството може да се намалят много грешките на операторите. Обмена на данни във вътрешните системи допринася за по-голяма яснота в детайлите на всяка поръчка, за всеки един етап от производството й. Възможността за автоматичното известяване на клиентите за дефинирани събития с техните поръчки допринася за увеличаване на тяхната удовлетвореност от услугата.

Най-популярни
Последни