Начало | Блог | Работни потоци от следващо поколение

Блог

Работни потоци от следващо поколение

Работни потоци от следващо поколение

Поддържане на растежа в производството на етикети и опаковки

 

Увеличаващото се внедряване на дигитални технологии поставя нови изисквания към доставчиците на печатни услуги и производителите на опаковки. Тези изисквания включват натиск за скъсяване на разходи и време, нови условия за вертикална интеграция, поддръжка както на дигитални, така и на конвенционални методи за печат и множество нови необходими услуги. Всичко това засяга компаниите и продуктовия микс, който те трябва да могат да могат да предложат, за да останат конкурентни и печеливши.

Докато състоянието на пазара и някои от новоналожените производствени инструменти започват да намират баланс, много доставчици на печатни услуги не са направили необходимите вътрешни промени, за да се адаптират. Това се усеща най-остро в етикетиращия сегмент на пазара на опаковки, който има голям брой малки и средни печатници. Те работят с голямо разнообразие от печатни технологии, производствени работни потоци и MIS системи.

 

Изобилие от възможности

До 2020 г. се очаква производството на опаковки да отбележи растеж до 5,3%. Дигиталният печат за опаковки, от своя страна, се очаква да нарасне с 15,4% до 2022 г. Доклад на Smithers Pira за "Бъдещето на дигиталния печат за опаковки до 2022 г." отчита , че печатът на опаковки с тонер и инкджет на световно ниво е оценен на 13,4 млрд. долара (11,4 млрд. евро) за 2017 г. От това число, етикетите представляват 78,6% от общата стойност и 86,0% от обема на печат през 2017 г. Този темп на растеж се определя главно от новите приложения на опаковки и сегментирането на пазара. Останалите сегменти за опаковки също започват да следват пътя, по който дигиталното производството на етикети вече върви. Производството на дигитални опаковки нараства бързо , защото е ценово ефективно за кратки тиражи и предлага на марките и търговците нови възможности.

 

Пазарен дял на глобалните цифрови опаковки и етикети 2012-2022

 

Много приложения, технологии и изисквания

Флексографията все още е доминиращата технология за печат в производството на етикети. Флексо печатните машини са с огромно развитие от гледна точка на възможностите за автоматизация, контрол и производителност в резултат на добавянето на технологии за дигитална поддръжка. С тези разработки вече виждаме как флексо измества дълбокия печат в единия край на спектъра от услуги и дори да оказва натиск върху мастиленоструйните технологии от гледна точка на дигиталния печат.

С развитието на мастиленоструйни технологии за производство, хибридът дигитални-флексо печатни машини се превръща в ключов компонент на много печатници Това може да се види при разширението на дигитални печатни машини с флексо-базирани модули за украсяване и довършителни работи.

Едно от предимствата на този тип хибридно оборудване е, че флексо винаги е била много приспособима и лесно конфигурима печатна технология. Това е от истинска полза за печатниците на етикети, които са свикнали да правят поддръжка и промяна на конфигурациите на пресата въз основа на специфичните нужди на продукта, който те изпълняват.


Тъй като печата на етикети и опаковки изисква процеси за хибридно персонализирано производство, той също така изисква и работни потоци от ново поколение. Те от своя страна предоставят възможности и подкрепа в променящото се пазарно търсене и различните изисквания за производство.

 

Работни потоци от следващо поколение

Разработването на бизнес и / или производствена инфраструктура изначално е много предизвикателен процес, особено в променливия пазар. Печатниците и производителите са изправени пред натиск от страна на клиентите. За да ускорят времето за обработка и да намалят цените, те разчитат на автоматизация на работния поток, за да увеличат ефективността от процесите си. В целия бизнес и производствен процес се събират данни за подпомагане автоматизацията на цялостния работен поток. Това може да увеличи ефективността и да намали разходите, като минимизира колкото се може повече човешки точки на контакт. При трансформируемия работен поток, продукцията е достатъчно гъвкава, за да приспособи каналите извън печата.

Изследванията показват, че компаниите в бранша, които са преминали успешна трансформация, поемат много по-цялостен подход към работния поток. Той обикновено започва с изследване на производствения процес в дълбочина - в неговото ядро. След това се разглеждат по-горни слоеве , които оптимизират работния поток по-нагоре, в много случаи, от ядрото - по целия път до клиента.

Използвайки стойността, която всеки функционален слой от работния поток осигурява по пътя от първия контакт с клиента към предвидим производствен процес, фирмите могат да гарантират, че информацията за поръчките и съдържанието се обработват точно и напълно преди да влязат в производство, за да се даде възможност за по-автоматизиран работен поток.

По-долу е даден преглед на трансформиращия референтен модел на работния поток разработен чрез изследователските усилия на това проучване.

Този модел представлява една от най-големите точки на трансформация в производството, която виждаме при всички сегменти на печатарската индустрия.

 

Управление на процесите от начало до край

Управлението на процесите от началото до края е ключов елемент от трансформацията на работните потоци. То осигурява видимост и контрол на производствения процес от самото начало до неговия край. Управлението включва наблюдение на статус, балансиране на натоварването и проследяване на отговорите. Мониторингът на входящите поръчки и автоматичното им разпределяне към най-добрия наличен производствен капацитет също улесняват автоматизираното производство. Така може да се осигури по-голяма видимост и прозрачност за клиентите.

 

Външно свързване с клиенти, партньори и доставчици

В трансформиращия се работен поток уеб-базираните интерфейси се използват по-широко като средство на бизнеса с клиенти, както е и случая с CLOUDFLOW на HYBRID Software. CLOUDFLOW е базирана на правила автоматизирана производствена платформа, която работи в браузър среда. В зависимост от индустриалния сегмент, типът софтуер и целта, за която той служи, могат да се различават значително. Интеграцията с външни бизнес, информационни и производствени системи обаче е ключов аспект на всеки трансформиращ се работен поток. Тази интеграция често дава възможност на различни видове свързващи звена, които интегрират една система с друга, да предават съответната информация помежду си.

 

CLOUDFLOW - работен поток от ново поколение 

 

Вътрешно свързване

Вътрешната свързаност се състои от интеграция между системите и функциите в рамките на административните и производствените операции на фирмата. Усъвършенствани интерфейси между всички функционални зони дават възможност за инструкции и достъпност до съдържанието на поръчките. Това се случва в реално време до всички необходими отдели в производствения процес - от подаване по целия път до доставката и фактуриране.

Така определени като “системи за работни потоци” определено не съществува едно решение, което да покрива всичко. Компаниите най-много се интересуват от решение, което е достатъчно гъвкаво, за да се вмести в общия им работния поток и по-малко заинтересовани от това, че трябва да променят операциите си, за да се впишат в предварително проектиран MIS или модел на работен поток. Това се дължи на осъзнаването на факта, че сега има много повече решения, отколкото в миналото и това също е отражение на културна промяна към получаване на това, което искате, когато го искате, и в точно такава форма го искате.

 

Производствените работни потоци се развиват, за да отговорят на нуждите

За опаковките, приемането към PDF работните потоци и тяхното автоматизиране, също както комерсиалния печат и навлизането на работни потоци в печата в края на 90-те и началото на 2000-те, ще увеличи маржовете и ще намали времето за изработка. Тази стъпка, също така, ще продължи да насърчава и използването на дигитални печатни технологии. Освен това, ще спомогне и за увеличаване употребата на хибридни печатни устройства, които започват да навлизат в пазара. Всъщност се очаква да се види значително увеличение както на хибридни, така и на специални мастиленоструйни принтери.

За да се даде възможност за по-бързо достигане до пазара към разпределените работни процеси са внедрени специализирани нужди за контакт с клиента и рационализиран дизайн. Това са само някои от областите, които оказват влияние върху приемането и растежа на технологиите за дигитален печат и работен поток. Когато добавите към това някои от новите възможности за компаниите, произвеждащи потребителски продукти, като персонализация, промоции върху опаковките и вградени елементи за следене и разузнаване, например, можете да видите, че най-интересното при опаковките тепърва предстои.

 

Решения от следващо поколение за оптимизиране и автоматизиране на производството

Всички чакаме деня, в който PDF/X-6 решения ще поддържат стандартизирано производство на опаковки. Но дори това не спира разработването и използването на PDF в производство на опаковки днес. Вече започваме да виждаме внедряването на някои от тези компоненти, намиращи своето място в продуктите на доставчиците на софтуерни решения. Това допринесе много големи производители да преосмислят и реконструират производствените си работни потоци. Един от тези инструменти е PACKZ, Native PDF редактор, предназначен да се справи с текущите и бъдещите нужди на PDF за производство на опаковки.

Създаването на холистичен подход към работните потоци, който отива отвъд управлението на процесите на системите за опаковки, предлагани с покупките на хардуер, е трудно. Въпреки че има алтернативи, които предлагат допълнителна гъвкавост, като възприемат отворени архитектури и индустриални стандарти. Много от тези "несъгласувани" (със специфични доставчици на оборудване) системи предлагат подобни механизми на работния поток като "канализирани (pipeline) работни потоци" (гъвкаво свързване на задачите) или API (Application Programming Interface) интеграция. Те са специално предназначени, за да създадат мост между разпръснатите системи и да създадат единно решение. HYBRID Software е компания, която разработва решения, за да задоволи този нарастващ и променящ се пазар.

Все по-често се създават “свързващи” приложения като тези от HYBRID Software. Те се превръщат в най-добрия начин да пригодите работния си поток към вашите бизнес изисквания. Този подход използва "комплектни" приложения, които могат да бъдат пригодени, свързани и интегрирани с вашите съществуващи системи. В допълнение към MIS и счетоводната интеграция, тези решения предлагат пакет от приложения, които могат да заместят много от функциите на една MIS система. Всичко това може да бъде автоматизирано, използвайки CLOUDFLOW и неговия базиран на правила Pipeline както и много от наличните модули. Корените на HYBRID са в предпечатна подготовка и опаковки, така че тези модули включват PROOFSCOPE - приложение за дигитални цветни проби, PACKZFLOW за автоматизация на предпечат, iC3D за 3D генериране и визуализация и много други модули за автоматизиране и подобряване на други области от производство.

Макар че има много налични инструменти за създаване на работен поток, същите тези инструменти могат да ви помогнат да изградите както ефективни, така и неефективни решения. Все пак е нужно да се установят целите и да се намери оптимално ефективния начин за постигането им. В края на краищата един успешен бизнес модел се нуждае от ефективен план, за да стартира, или от автоматизиране на неефективен работен поток, за да се разрасне. В идеалния случай, работейки с опитни "агенти за промяна" и вземайки идеи от най-добрите видове създадени операции е най-добрият начин за развитие.

 

HYBRID Software подпомага планирането на поръчки за етикети

 

Оригиналният материал е публикуван на сайта на WhatTheyThink.com. WhatTheyThink е водеща световна медия публикуваща безпристрастни анализи в областта на полиграфията. Авторско право 2017 WhatTheyThink. Всички права запазени. Материала е публикуван след разрешение. Бъдете в крак с новите тенденции в печатната индустрия с ежедневния бюлетин на WhatTheyThink. Можете да се абонирате на whattheythink.com/join

 

Най-популярни
Последни