Начало | Блог | Работни потоци от следващо поколение

Блог

Работни потоци от следващо поколение

Работни потоци от следващо поколение

Изграждането на качествено свързани бизнес процеси и производствена инфраструктура е много предизвикателна дейност. А променливият пазар и натискът от клиентите не я улесняват. За да ускорят времето за обработка и да намалят цените, печатниците разчитат на автоматизация на своя работен поток.   

Увеличаващото се внедряване на дигитални технологии поставя нови изисквания към доставчиците на печатни услуги и производителите на опаковки. Тези изисквания включват:

  • натиск за скъсяване на разходи и време;
  • нови условия за вертикална интеграция;
  • поддръжка както на дигитални, така и на конвенционални методи за печат
  • множество нови необходими услуги. 

Всичко това засяга компаниите и продуктовия микс, който те трябва да могат да предложат, за да останат конкурентни и печеливши.

Докато състоянието на пазара и някои от новоналожените производствени инструменти започват да намират баланс, много доставчици на печатни услуги не са направили необходимите вътрешни промени, за да се адаптират. 

Това се усеща най-остро в етикетиращия сегмент на пазара на опаковки, който има голям брой малки и средни печатници. Те работят с голямо разнообразие от печатни технологии, производствени работни потоци и MIS системи.Нарастване на възможностите в областта на дигиталния печат

Производството на опаковки и дигиталният печат на опаковки отбелязват устойчив растеж. Темпът на растеж се определя главно от новите приложения на опаковки и сегментирането на пазара. 

Останалите сегменти за опаковки също започват да следват пътя, по който дигиталното производство на етикети вече върви. Производството на дигитални опаковки нараства бързо, защото е ценово ефективно за кратки тиражи и предлага на марките и търговците нови възможности.

Пазарен дял на глобалните цифрови опаковки и етикети 2012-2022Място на печатните технологии в производството на етикети 

Флексографията все още е доминиращата технология за печат в производството на етикети. Флексо печатните машини са с огромно развитие от гледна точка на възможностите за автоматизация, контрол и производителност в резултат на добавянето на технологии за дигитална поддръжка. 

С тези разработки вече виждаме как флексо измества дълбокия печат в единия край на спектъра от услуги и дори да оказва натиск върху мастиленоструйните технологии от гледна точка на дигиталния печат.

С развитието на мастиленоструйни технологии за производство, хибридът дигитални-флексо печатни машини се превръща в ключов компонент на много печатници Това може да се види при разширението на дигитални печатни машини с флексо-базирани модули за украсяване и довършителни работи.

Едно от предимствата на този тип хибридно оборудване е, че флексо винаги е била много приспособима и лесно конфигурима печатна технология. Това е от истинска полза за печатниците на етикети, които са свикнали да правят поддръжка и промяна на конфигурациите на пресата въз основа на специфичните нужди на продукта, който те изпълняват.

Тъй като печатът на етикети и опаковки изисква процеси за хибридно персонализирано производство, той също така изисква и работни потоци от ново поколение. Те от своя страна предоставят възможности и подкрепа в променящото се пазарно търсене и различните изисквания за производство.

 

Изграждане на бизнес процесите в условията на променлив пазар 

Разработването на бизнес и/или производствена инфраструктура изначално е предизвикателен процес, особено в променливия пазар. Печатниците и производителите са изправени пред натиск от страна на клиентите. За да ускорят времето за обработка и да намалят цените, те разчитат на автоматизация на работния поток, за да увеличат ефективността от процесите си. 

В целия бизнес и производствен процес се събират данни за подпомагане автоматизацията на цялостния работен поток. Това може да увеличи ефективността и да намали разходите, като минимизира колкото се може повече човешки точки на контакт. При трансформируемия работен поток, продукцията е достатъчно гъвкава, за да приспособи каналите извън печата.

Изследванията показват, че компаниите в бранша, които са преминали успешна трансформация, поемат много по-цялостен подход към работния поток. Той обикновено започва с изследване на производствения процес в дълбочина - в неговото ядро. След това се разглеждат по-горни слоеве, които оптимизират работния поток по-нагоре, в много случаи, от ядрото - по целия път до клиента.

Използвайки стойността, която всеки функционален слой от работния поток осигурява по пътя от първия контакт с клиента към предвидим производствен процес, фирмите могат да гарантират, че информацията за поръчките и съдържанието се обработват точно и напълно преди да влязат в производство, за да се даде възможност за по-автоматизиран работен поток.

По-долу е даден преглед на трансформиращия референтен модел на работния поток разработен чрез изследователските усилия на това проучване.

Този модел представлява една от най-големите точки на трансформация в производството, която виждаме при всички сегменти на печатарската индустрия.
Управление на процесите от начало до край

Управлението на процесите от началото до края е ключов елемент от трансформацията на работните потоци и една от основните тенденции на развитие, които печатът следва. То осигурява видимост и контрол на производствения процес от самото начало до неговия край. Управлението включва:

  • наблюдение на статус
  • балансиране на натоварването
  • проследяване на отговорите. 

Мониторингът на входящите поръчки и автоматичното им разпределяне към най-добрия наличен производствен капацитет също улесняват автоматизираното производство. Така може да се осигури по-голяма видимост и прозрачност за клиентите.

 

Външно свързване с клиенти, партньори и доставчици

В трансформиращия се работен поток уеб-базираните интерфейси се използват по-широко като средство на бизнеса с клиенти. В зависимост от индустриалния сегмент, типът софтуер и целта, за която той служи, могат да се различават значително. Интеграцията с външни бизнес, информационни и производствени системи обаче е ключов аспект на всеки трансформиращ се работен поток. Тази интеграция често дава възможност на различни видове свързващи звена, които интегрират една система с друга, да предават съответната информация помежду си.

 

Вътрешно свързване в компанията

Вътрешната свързаност се състои от интеграция между системите и функциите в рамките на административните и производствените операции на фирмата. Усъвършенствани интерфейси между всички функционални зони дават възможност за инструкции и достъпност до съдържанието на поръчките. Това се случва в реално време до всички необходими отдели в производствения процес - от подаване по целия път до доставката и фактуриране.

Така определени като “системи за работни потоци” определено не съществува едно решение, което да покрива всичко. Компаниите най-много се интересуват от решение, което е достатъчно гъвкаво, за да се вмести в общия им работния поток. По-малко заинтересовани са от това, че трябва да променят операциите си, за да се впишат в предварително проектиран MIS или модел на работен поток. Това се дължи на осъзнаването на факта, че сега има много повече решения, отколкото в миналото, и това също е отражение на културна промяна към получаване на това, което искате, когато го искате, и в точно такава форма го искате.

 

Производствените работни потоци се развиват, за да отговорят на нуждите

За опаковките, приемането към PDF работните потоци и тяхното автоматизиране, също както комерсиалния печат и навлизането на работни потоци в печата в края на 90-те и началото на 2000-те, ще увеличи маржовете и ще намали времето за изработка. 

Тази стъпка, също така, ще продължи да насърчава и използването на дигитални печатни технологии. Освен това, ще спомогне и за увеличаване употребата на хибридни печатни устройства, които започват да навлизат в пазара. Всъщност се очаква да се види значително увеличение както на хибридни, така и на специални мастиленоструйни принтери.

Вижте също и какво представлява автоматизацията на база правила, с която се постига въвеждането на семпли, но мощни правила за поведение на работния поток.

За да се даде възможност за по-бързо достигане до пазара, към разпределените работни процеси са внедрени специализирани нужди за контакт с клиента и рационализиран дизайн. Това са само някои от областите, които оказват влияние върху приемането и растежа на технологиите за дигитален печат и работен поток. 

Когато добавите към това някои от новите възможности за компаниите, произвеждащи потребителски продукти, като персонализация, промоции върху опаковките и вградени елементи за следене и разузнаване, например, можете да видите, че най-интересното при опаковките тепърва предстои.

 

Оригиналният материал е публикуван на сайта на WhatTheyThink.com. WhatTheyThink е водеща световна медия публикуваща безпристрастни анализи в областта на полиграфията. Авторско право 2017 WhatTheyThink. Всички права запазени. Материалът е публикуван след разрешение. Бъдете в крак с новите тенденции в печатната индустрия с ежедневния бюлетин на WhatTheyThink. Можете да се абонирате на whattheythink.com/join


Вижте кои са софтуерите за работен поток, които застават в центъра на управлението на предпечата.

Най-популярни
Последни