Начало | Блог | 6 тенденции, характеризиращи бъдещето на индустрията за Комерсиален печат

Блог

6 тенденции, характеризиращи бъдещето на индустрията за Комерсиален печат

6 тенденции, характеризиращи бъдещето на индустрията за Комерсиален печат

Бързото развитие на технологиите покачва изискванията на клиентите за печатни продукти, които за да бъдат покрити, са нужни действия в посока динамичното движение на днешния свят.

 

Пазарът за комерсиален печат търпи постоянен растеж. Продажбите в индустрията се покачват със стабилни темпове. Този ръст стимулира появата на нови технологии, отговарящи на нуждите на купувачите на печатни материали, което води до бърза промяна в начина, по който ще работят комерсиалните печатници в бъдеще.

Дългосрочното въздействие на някои от днешните промени в бранша няма да бъде видимо години наред (новите технологии, намаляването на времето за изпълнение и търсенето на по-къси и по-персонализирани тиражи). Можем обаче да оценим как комерсиалните печатници трябва да отговорят на днешните нужди, какви технологии е нужно да приемат, за да повишат ефективността по време на предпечатния процес, и какви предизвикателства са необходими, за да се справят успешно с конкуренцията в печатното производство.

В този материал ще разгледаме 6-те тенденции, които оформят бъдещето на комерсиалните печатници. Ще обсъдим още и иновациите, които собствениците на бизнеси и големи марки могат да използват, за да се разрастват през следващите години.

През 2020 г. няколко неща ще бъдат сигурни; индустрията за комерсиален печат ще бъде пълна с по-добри технологии и иновации, с по-силен акцент върху устойчивостта, по-сложните специални мастила и по-добрата сигурност на данните. А през 2020 г. стойността на индустрията вероятно ще е много по-голяма.

 

Основни теми:

 • Дигитален, аналогов и широкоформатен печат: Работещи ръка за ръка
 • Управление на сложността на специалните мастила
 • В търсене на устойчиво развитие - пътят към екологична среда
 • Възникващи правила за сигурност на данните
 • Вълна за Сертифициране
 • Автоматизацията на работния поток прави огромен скок

Пазарът за комерсиален печат търпи постоянен, но лек растеж. Докато ръстът на индустрията се покачва бавно и стабилно, в целия свят се наблюдава бърз приток на нови технологии. Заедно с това, непрекъснато нарастващите изисквания на купувачите на печатни продукти също бързо и драстично променят начина, по който работят комерсиалните печатници. Променят се бизнес моделите и финансовите им перспективи.

Нека разгледаме как ще изглеждат водещите комерсиални печатници в бъдеще (дори в близкото бъдеще). Кои иновации е нужно да се приемат и какви предизвикателства трябва да се преодолеят успешно, за да е конкурентна една печатница на пазара.

 

Дигитален, аналогов и широкоформатен печат: Работещи ръка за ръка

Според проучване, публикувано от списание Print Impressions, доставчиците на печатни услуги “очакват дейности, различни от печат (имейли, управление на бази данни, маркетингови услуги, уеб услуги и др.), средно да осигурят 31.6% от приходите им през 2018 г., в сравнение с едва 13.3% през 2012 г.” Това означава, че много комерсиални печатници търсят възможности да се включат в работата на своите клиенти по-рано, да останат ангажирани по-дълго и да удовлетворят по-широк кръг от техните комуникационни нужди - отпечатани или по друг начин.

За да се превърнат в “one-stop-shop” за клиентите, комерсиалните печатници се озовават в надпревара за въвеждане на нови технологии. Те добавят в работата си и набор от печатни платформи, които да удовлетворяват нарастващите изисквания на клиентите.

Увеличеното търсене на по-кратки, по-персонализирани тиражи, както и печатът при поискване, например, подтикват печатниците да инвестират и в печат с променливи данни, и в дигитални печатни решения.

Широкоформатните приложения представляват друга област от перспективи за комерсиалните печатници. Доклад от Printing Impressions съобщава, че пазарът за широкоформатен печат, средно нараства с около 10 до 12% - значително по-бързо от цялостния пазар на комерсиален печат. Съответно, ролковия и плоския печат на инкджет принтерите, използвани за производство на изделия в голям формат, започват да намират своето място в печатния отдел.

Печатните материали в точката на покупка и в точката на продажба се оказват едни от най-добрите набори от приложения за комерсиалните печатници. Това включва плакати, банери, светещи означения, както и печат за стени и подове.

За комерсиалните печатници е нужно да работят с различни платформи за печат, за да отговарят на нарастващите изисквания на клиентите. Печатници, които не успяват да разнообразят продукцията ще ограничат своята стойност и възможностите за растеж.

 

Управление на сложността на специалните мастила

Едно от най-големите предизвикателства за компаниите днес е да привлекат и задържат потребителите. За да се генерира разпознаване на марката и да се създаде впечатляващ ефект чрез брошури, директни пощенски съобщения и други печатни материали често се използват специални мастила. Сред тях са Pantone цветовете за целите на брандирането, бяло мастило за печат върху прозрачни и оцветени медии и метални, изчистени и  флуоресцентни цветни решения за привличащи вниманието ефекти и облагородяване на печатната продукция.

Мастилата за спот цветовете обикновено са по-скъпи от основните CMYK мастила, заради специализираните суровини, използвани за производството им. Разходите за тяхното съхранение също са по-високи.

Докато предпочитанията на някои купувачи на печатни продукти са за спот цветове без замяна или симулация, други оценяват по-достъпната алтернатива, заменяйки ги с процесни цветове. Използването на основни мастила за създаване на Pantone нюансът може значително да намали времето за производство, труд и разходи, тъй като се премахва необходимостта от многократни минавания или използване на допълнителни модули на машините. Освен това, когато се използват само CMYK цветовете, печатниците могат да комбинират поръчки в печатната машина, които в противен случай биха изисквали отделни тиражи.

Технологията, която превръща спот цвета в идентичен преработен цвят чрез автоматизация, улеснява комерсиалните печатници за постигане на качествени резултати. А за клиенти, които настояват за печат със спот цветове, тази технология позволява контрол на разходите и запасите.

Напредъкът в технологията на процесните цветовете ще позволи на комерсиалните печатници да намалят зависимостта към спот цветовете. По този начин се създава възможност за ускоряване на производството и същевременно намаляване на разходите. Комерсиалните печатници, които инвестират в тази технология ще могат да спестят разходи за клиентите си - без значение кой цвят използват. Те ще се наслаждават на конкурентно предимство пред другите печатници.

 

Възникващи правила за сигурност на данните

От Target до Equifax, Uber и Facebook, пробивите в сигурността на данните продължават да поставят потребителите в риск и да намалят доверието им в дори най-емблематичните корпоративни марки. Скоро комерсиалните печатници могат да се окажат в пресечната точка на тази парадигма.

Да вземем например новия Общ регламент за защита на личните данни в Европа (GDPR). GDPR дава на европейските граждани правото “да очакват”, че техните данни се събират, използват, съхраняват, прехвърлят и подреждат правилно. Ако фирмите не следват протокола, за засегнатите ще е по-лесно да заведат дело срещу компанията, която не е поела отговорно грижа за техните данни.

В момента в европейски и световен мащаб се разглеждат и други подобни регулации и  директиви (например за авторско право), които могат да променят и определят бъдещото движение на индустрията за комерсиален печат.

В крайна сметка, европейските закони за поверителност относно обработката на потребителски данни сериозно засягат промишлеността, включително комерсиалния печат. Само въпрос на време е да бъдат приети подобни регулационни правила за сигурност на данните в работата на печатниците Те ще трябва да ги въведат и спазват, за да останат активни на пазара и развиващи се в бъдеще.

 

Вълна за Сертифициране

Сертификатите на дадена компания стават все по-важни и за купувачите на печатни материали. Да признаем, в индустрията има голямо количество сертификати, към които можем да се стремим. Ето няколко от сертификатите, които комерсиалните печатници е добре да вземат предвид, за да продължат развитието си:

 

Стандарти за качество

G7 Главен стандарт за квалификация

Според Idealliance, статусът на G7 Главен стандарт, показва че съоръжението има определено калибрирано оборудване и системи с G7 баланс на сивото и неутрални тонални криви. То е и в състояние да предостави G7 цветни проби и печатни продукти. Предлагат се три нива на G7 сертифициране от Idealliance както следва:

 • G7 Съответствие с изискванията за нивата на сивото

Това е основното ниво на G7 и гарантира, че печатницата или печатната машина отпечатва неутралният тон. Той се полага добре и както всички други цветове, ще попада в линията по-лесно.

 • G7 Целево Съответствие

Това второ ниво се дава при постигане на G7 черно-бяло (сиви зони) плюс измерванията  на 100% цвят за първични и вторични (CMY и RGB). Цветовете върху медията също са една от спецификациите в целевото цветово съответствие на G7.

 • G7 Съответствие с целевите пространства

Третото ниво на съответствие включва всички изисквания на G7 Целевото ниво, както и това, което организацията нарича „съвпадение на всички Условия за Референтен Печат”.Това ниво показва, че доставчикът на печатни продукти "Поддържа изключително малки толеранси по цялото цветово пространство."

 

Подобряване на Печатни Професионалисти (IPP)

Тази програма за сертифициране потвърждава експертния опит на професионалистите в печатната индустрия, които помагат на компаниите да постигнат оперативни постижения чрез използване на концепциите за обезопасено производство и управление, както и системи за качество.

Професионално Обслужване на Клиенти (CSP)

Тази програма за сертифициране дава сигурност за “най-добрите процеси и практики в индустрията” и потвърждава експертния опит на представителите, обслужващи клиенти в среда с производствен печат.

 

Практики за устойчиво развитие

FSC Грижа по веригата

Този екологичен сертификат проследява пътя на продуктите от горите до веригата за доставки, като идентифицира FCS сертифицирания материал. Това означава, че той се държи отделно от несертифицираните материали по цялата верига.

Устойчиво партньорство за еко печат (SGP)

Според уебсайта на тази нестопанска организация „Спомагането на печатната индустрия да бъде по-екологична и да развива инициативи за устойчиво развитие е една от ключовите цели на SGP.

 

Сигурност на данните

Семейство стандарти ISO/IEC 27000

Тези сертификати помагат на организациите да пазят информационните активи в безопасност. Те могат да помогнат на комерсиалните печатници да управляват сигурността на финансовите данни, интелектуалната собственост и друга информация, поверена им от техните клиенти.

Според уебсайта на ISO, „ISO/IEC 27001 е най-известният стандарт в “семейството”. Той дава сигурност за спазени изисквания за система за управление на информационната сигурност (ISMS)."

Притежанието на правилните сертификати ще става все по-важно за купувачите на печатни продукти. Изоставането в тази област може да се отрази на поръчките и на клиентите на комерсиалните печатници.

 

Автоматизацията на работния поток прави огромен скок

Автоматизацията на работния поток започва да “живее свой живот”. С купувачите на печатни продукти, които все повече разделят своя печат в по-къси, по-персонализирани тиражи, броят на активите, които печатниците трябва да управляват днес, нараства експоненциално.

Ползите от автоматизацията на работния поток са широко познати. Автоматизирането на ръчни задачи по време на производството позволява на комерсиалните печатници да ускорят процесите, като същевременно намалят разходите от грешки.

Също толкова важно е, че тези инструменти осигуряват жизненоважни производствени данни. Тези данни позволяват на комерсиалните печатници да виждат на много детайлно ниво как точно тяхното оборудване, материали и персонал се справят и как могат да подобрят тези процеси. Тези показатели също позволяват точен одит на производствените операции, който е ключово за гарантиране сигурността на данните и спазването регулаторни правила.

Автоматизацията на работния поток обслужва интересите и на купувачите на печатни материали на много нива. Активите, процесите, графиците и разходите на даден проект могат да бъдат достъпни чрез една дигитална екосистема. Купувачите на печатни продукти просто трябва да влязат в системата, за да проверят статус на поръчка, да предоставят информация и одобрения, да зададат нови поръчки, да качват файлове, както и да участват в творческия и производствения процес от край до край. Всичко това може да бъде изпълнено дистанционно чрез обикновена интернет връзка навсякъде и по всяко време.

Решенията за автоматизация на работния поток осигуряват обещанието на дигиталните технологии, предоставяйки по-бърза, по-лесна и по-прозрачна услуга за купувачите на печатни материали, с които работят комерсиалните печатници. Печатници, които приемат най-добрите в класа си решения за автоматизирани работни потоци жънат успехи от техните ползи за години напред.

 

В търсене на устойчиво развитие - пътят към екологична среда

Днес голяма част от потребителите са загрижени за околната среда. Това оказва влияние и на работата на комерсиалните печатници.

Резултати от скорошно проучване на Global Industry Research показват, че екологично съобразните видове печатни мастила “бързо изместват традиционните и базираните на солвент мастила с мастила на водна основа”. Те се оказват и с най-бързо растящо разнообразие сред печатните мастила.

Всъщност използването на екологично чисти мастила нараства в световен мащаб. Докато индустрията остава фокусирана върху намаляването на химическите токсини в мастилата, опазването на горите също се оказва важен фактор за купувачите на печатни материали. Това ги кара да търсят материали от сертифицирани източници по международния стандарт за устойчиво залесяване (FSC).

Очаква се движението към устойчиво развитие в комерсиалния печат да се увеличи, приближавайки към 2020 г. Въпреки това, екологичните медии и мастила често се оказват с по-висока цена. Те не винаги дават визуалното въздействие, дълготрайността и издръжливостта от надраскване, които купувачите в днешно време изискват.

Предизвикателството пред комерсиалните печатници е да приемането на хода на индустрията към устойчиво развитие, но и да запазването на търсеното качество. За това са нужни инвестиции в съответните материали и технологии, като същевременно се гарантира, че качеството на продукцията и прецизността на цветовете ще продължат да отговарят на високи стандарти, които клиентите изискват.

 

Пътят към екологична среда: Какво означава това, как да стигнем там?

Устойчивостта е способността да се работи по начин, който отговаря на настоящи нужди, като същевременно подсигурява нуждите на бъдещето. Отвъд използването на рециклирани материали и екологични мастила, могат да се определят три основни концепции, които описват какво представлява устойчивото развитие:

 • Продукт - Дизайнът, входните материали, използвани за направата му и крайния резултат на готовата продукция
 • Процес - Реалният производствен процес, включващ предпечат, печат и процесите след печатната машина
 • Обвивка - Поддържащите елементи или “околна среда” на продукта, които се спомагат производствения процес, като самата сграда, терени, поддръжка, транспорт и персонал.

В бъдеще потребителите ще търсят все повече символи за рециклирани суровини, лога и други маркировки върху печатни материали, които показват ангажираността на марката към заобикалящата я среда. За да привлекат най-добрите марки в бъдеще, комерсиалните печатници трябва да могат предоставят устойчиви бизнес практики.

Най-популярни
Последни