Начало | Блог | По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

Блог

По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

Непрестанни промени в индустрията. По-голям брой поръчки с все по-малък размер.
Намалено време за изпълнение. Смарт оптимизацията улеснява справянето с тези проблеми, стоящи пред печатната индустрия. 

Печатната индустрията непрестанно се променя. Докато това се случва, никой доставчик на печатни услуги не може да си позволи да подмине възможности за оптимизация на процесите и повишаване на ефективността. Поръчките, които изискват все по-кратко време на изпълнение, се превръщат в норма. Същевременно по-мащабните от тях са разбити на малки дейности със собствено съдържание и времеви рамки. Web-to-print порталите, от своя страна, генерират множество малки по размер поръчки, а персонализираните продукти се търсят все повече. Всичко това се натрупва и поражда още изисквания и още работно натоварване за предпечата. Повече файлове е необходимо да бъдат обработени и повече пластини и/или поръчки за дигитален печат трябва да се доставят до залата за предпечат за по-кратко време, за да не се стига до престой на печатните машини.

Работният поток и неговият потенциал за оптимизация застават в центъра на събитията. Те са и ключът за подобряване на цялостната оперативна ефективност (OEE) на печатните операции. Глобалната оптимизация представлява привлекателна възможност, която може да ви помогне устойчиво да повишите ефективността на работния поток и така да спестите време и пари.

Глобалната оптимизация повишава ефективността

Глобалната оптимизация е стратегия, при която се използва цялата налична информация от всички дейности, които са в процес на изпълнение. Целта е дейностите да се извършват по възможно най-ефективния начин и с възможно най-малко количество ресурси. Съществуват различни подходи за въвеждане на такава оптимизация. Един от тях е групирането по дейности, където отделните групи се създават автоматично въз основа на определени критерии. Освен това, оптимизацията на отделните файлове и печатни листове също предлага измерими предимства. Автоматизацията и употребата на интелигентен софтуер гарантира необходимата скорост и точност на обработване, така че намесата на оператор да е ограничена до минимум.

Първата стъпка по пътя към повишаване на ефективността е оптимизацията на файлове. Тя позволява файловете и съдържанието, предоставени от клиента, да бъдат възпроизвеждани без проблеми или грешки при всички процеси по печат, свързани със съответната поръчка. PDF preflight е типична програма за оптимизация на файлове и печатниците, използващи системата KODAK PRINERGY Workflow, са в завидната позиция да разполагат с предимствата на автоматизираната технология за прифлайт като интегрална част от работния си поток.

Софтуерът за прифлайт автоматично сравнява съдържанието на файловете с предварително избрани профили. Тези профили може или да са базирани на стандарти в индустрията, или да са заложени от потребителя. Софтуерът също така съобщава при наличието на несъответствия и грешки. Preflight+, който включва прифлайт предимствата на callas pdfToolbox, е интегриран в KODAK PRINERGY Workflow. Той не само идентифицира грешки и проблеми, но и коригира файловете автоматично, където това е възможно. И това не е всичко - в комбинация с приставката PRINERGY Workflow’s Rules Based Automation, той може автоматично да изпраща известия на лицето, отговорно за оптимизиране на файловете, в случай на сериозен проблем. В допълнение към това, например, Rules Based Automation може да спомогне проблемните файлове да се преместят в специална директория.

В някои случаи оптимизацията на файлове на Kodak подпомага не само производството, но и клиентите. Печатници, които предлагат на клиентите възможност за съдействие през KODAK INSITE Prepress Portal, свързан с PRINERGY Workflow, може да използват INSITE, за да им предоставят автоматично доклади за прифлайт, генерирани чрез PRINERGY’s Preflight+. Така всякакви необходими подобрения, които трябва да се извършат от страна на клиента, могат да бъдат извършени бързо и целенасочено на най-ниската възможна цена.

Kodak Prinergy Workflow

Бърз и сигурен начин за оптимизация на печатни листове

Оптимизацията на печатни листове цели комбиниране на няколко дейности върху един лист или разделяне на работи между няколко листа по такъв начин, че дори най-кратките срокове да се спазват, а производствените разходи и използването на материали да намаляват. Когато става въпрос за възможно най-ефикасно използване на ресурси на бизнеса, оптимизацията на печатни листове е от огромно значение. Оптимизирането на процеси и разходи чрез разделяне по групи на дейностите, които споделят общи характеристики при производство (като дата на доставка, печат, субстрат, мастила, покритие, вид довършителни работи и т.н.), е сложна и комплексна работа. Трудността се повишава, когато въпросните дейности трябва да бъдат извършени за определен период от време. По принцип, ръчните методи за планиране са не само времеемки, но и създават потенциал за грешки и им липсва гъвкавост. За щастие, днес за тази цел съществуват интелигентните решения с висока производителност, каквито само преди няколко години изглеждаха непостижими.

Потребителите на KODAK PRINERGY Workflow могат да избират Dynamic Print Planning - една от иновативните облачни услуги PRINERGY Cloud Services - като удобно решение за автоматизирано планиране на производството и създаване на готови за печат и икономически ефективни монтажи. Услугата Dynamic Print Planning използва компютърната мощност на PRINERGY Cloud и изкуствен интелект. С тяхна помощ, тя генерира монтажи за печат и план за производство, който използва оптимално наличния капацитет за печат за възможно най-краткото време. В случай на промени в условията за печат в последната минута, Dynamic Print Planning може да предостави актуален план почти веднага.

Това модерно и продуктивно решение за оптимизация на листове е тясно интегрирано с PRINERGY Workflow. С негова помощ, работните потоци за групиране на дейности могат да се конфигурират на различни нива на автоматизация, включително да станат напълно автоматизирани, като използват съвкупности от поръчки, изпратени онлайн, чрез MIS система или по някой от традиционните начини.    

Не чакайте повече!

Предизвикателствата, пред които печатниците се изправят всеки ден, са невероятно разнообразни. Глобалната оптимизация е стратегия, която ще ви помогне реално да осъществите полезни трансформации в организацията си. Нещо повече, глобалната оптимизация е изцяло достъпна днес. Kodak разполага с подходящи, изпробвани и изпитани инструменти за тази цел в своето портфолио. Именно тези инструменти са компонентите на един високо автоматизиран работен поток, който е в крак с бъдещия облик на света.

 

Най-популярни
Последни