Начало | Блог | По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

Блог

По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

По-ефективен работен поток със смарт оптимизация

Непрестанни промени в индустрията. По-голям брой поръчки с все по-малък размер. Намалено време за изпълнение. Смарт оптимизацията улеснява справянето с тези проблеми, стоящи пред печатната индустрия. 

Печатната индустрията непрестанно се променя. Докато това се случва, никой доставчик на печатни услуги не може да си позволи да подмине възможности за оптимизация на процесите и повишаване на ефективността. Поръчките, които изискват все по-кратко време на изпълнение, се превръщат в норма. Същевременно, по-мащабните от тях са разбити на малки дейности със собствено съдържание и времеви рамки. 

Web-to-print порталите, от своя страна, генерират множество малки по размер поръчки, а персонализираните продукти се търсят все повече. Всичко това се натрупва и поражда още изисквания и още работно натоварване за предпечата. Повече файлове е необходимо да бъдат обработени и повече пластини и/или поръчки за дигитален печат трябва да се доставят до залата за предпечат за по-кратко време, за да не се стига до престой на печатните машини.

Работният поток и неговият потенциал за оптимизация застават в центъра на събитията. Те са и ключът за подобряване на цялостната оперативна ефективност (OEE) на печатните операции. Глобалната оптимизация представлява привлекателна възможност, която може да ви помогне устойчиво да повишите ефективността на работния поток и така да спестите време и пари.

 

Глобалната оптимизация повишава ефективността

Глобалната оптимизация е стратегия, при която се използва цялата налична информация от всички дейности, които са в процес на изпълнение. Целта е дейностите да се извършват по възможно най-ефективния начин и с възможно най-малко количество ресурси. 

Вижте какво представлява автоматизацията на база правила и как можете да я използвате в своето печатно производство. 

Съществуват различни подходи за въвеждане на такава оптимизация. Един от тях е групирането по дейности, където отделните групи се създават автоматично въз основа на определени критерии. Освен това, оптимизацията на отделните файлове и печатни листове също предлага измерими предимства. Автоматизацията и употребата на интелигентен софтуер гарантира необходимата скорост и точност на обработване, така че намесата на оператор да е ограничена до минимум.

Първата стъпка по пътя към повишаване на ефективността е оптимизацията на файлове. Тя позволява файловете и съдържанието, предоставени от клиента, да бъдат възпроизвеждани без проблеми или грешки при всички процеси по печат, свързани със съответната поръчка. 

PDF preflight е типична програма за оптимизация на файлове. Софтуерът за прифлайт автоматично сравнява съдържанието на файловете с предварително избрани профили. Тези профили може или да са базирани на стандарти в индустрията, или да са заложени от потребителя. Софтуерът също така съобщава при наличието на несъответствия и грешки. 

 

Бърз и сигурен начин за оптимизация на печатни листове

Оптимизацията на печатни листове цели комбиниране на няколко дейности върху един лист или разделяне на работи между няколко листа по такъв начин, че дори най-кратките срокове да се спазват, а производствените разходи и използването на материали да намаляват. Когато става въпрос за възможно най-ефикасно използване на ресурси на бизнеса, оптимизацията на печатни листове е от огромно значение. 

Оптимизирането на процеси и разходи чрез разделяне по групи на дейностите, които споделят общи характеристики при производство (като дата на доставка, печат, субстрат, мастила, покритие, вид довършителни работи и т.н.), е сложна и комплексна работа. Трудността се повишава, когато въпросните дейности трябва да бъдат извършени за определен период от време. По принцип, ръчните методи за планиране са не само времеемки, но и създават потенциал за грешки и им липсва гъвкавост. За щастие, днес за тази цел съществуват интелигентните решения с висока производителност, каквито само преди няколко години изглеждаха непостижими.

 

Възможности за оптимизация чрез въвеждане на система за работен поток

Предизвикателствата, пред които печатниците се изправят всеки ден, са невероятно разнообразни. Глобалната оптимизация, която е изцяло достъпна днес, е стратегия, която ще ви помогне реално да осъществите полезни трансформации в организацията си. 


Вижте повече за възможностите на системите за работен поток в съвременното печатно производство.

Най-популярни
Последни