Начало | Блог | Традиционния работен поток или най-доброто възможно решение: кое да изберем?

Блог

Традиционния работен поток или най-доброто възможно решение: кое да изберем?

Традиционния работен поток или най-доброто възможно решение: кое да изберем?

Каква е разликата и защо има значение за печатния ви бизнес?

Когато става дума за печатната индустрия, ефективността е всичко. Казано по друг начин, неефективния работен поток може да засегне негативно редица аспекти в компанията - от обслужване на клиенти до производство и възвръщаемост на инвестициите.  

Използвате ли по най-ефективния възможен начин вашия работен поток?

Характеристики на “традиционния” работен поток:

  • Изолирани решения за работен поток, които ефективно да действат като малки островчета на автоматизация.
  • Необходими са няколко серии цветни проби.
  • Всеки етап с цветни проби изисква корекция.
  • Съчетание от дигитални и направени на ръка задания за създаване на поръчки.

Поради ограничеността на традиционния работен поток се налага средно 60% човешка намеса по времена всички стъпки на производствения процес, включително процеса на проверка на цветни проби, създаване на дизайн, подготовка/одобрение на файл, корекция при монтаж на страници, създаване на пластини и архивиране. Неизбежно тези прекъсвания на процеса го правят труден за организиране, който води до финансова загуба и намалена ефективност.

Характеристики на най-доброто възможно решение за работен поток:

Ефективна комуникация на всяка стъпка за обработка напечатната поръчка

  • Здрава двупосочна комуникация между предпечата и информационната система за управление (MIS) на печатната машина.
  • Автоматизирани предпечатни възможности.

Нека сравним двата работни потока. Забелязахте ли какво липсва тук? Човешката намеса. За разлика от традиционния работен поток, най-доброто решение заработен поток може да комуникира ефективно от един аспект на производствения процес до следващия. Това не само означава по-малка вероятност за допускане на грешка, но и прави значителни икономии, както в производството на годишна база, така и в разходите за персонал.

Най-популярни
Последни

Свързани продукти