Начало | Блог | Увеличения в цените на мастило: Как да намалим въздействието чрез автоматизация на работния поток?

Блог

Увеличения в цените на мастило: Как да намалим въздействието чрез автоматизация на работния поток?

Увеличения в цените на мастило: Как да намалим въздействието чрез автоматизация на работния поток?

Създаването на стандартизация в печатния процес и автоматизирането на действията оказва пряко влияние върху намаляване на разходите за единица продукт

 

В индустрията за комерсиален печат мастилото е изключително ценен ресурс. Някои хора дори биха го сравнявнили със златото. Всъщност само през 2018 г. големите производители са повишили цените на мастилата и суровините драстично, достигайки и до двуцифрени проценти - тенденция, която се очаква да продължи.

В доклад от списание Ink World, CPS Inks отделът на Flint Group (Търговски, Публикации и Мастила) бе обявено глобално увеличение с до 9% на цените при офсетови и печатни мастила, покрития и консумативи за печатни машини през първото тримесечие на 2018 г.

Siegwerk повиши цените на мастила за дълбок печат през 2018 г., по думи на компанията с увеличения, вариращи “от високи едноцифрени до ниски двуцифрени проценти". Компаниите Hubergroup и BASF също анонсират подобни увеличения. - Huber Group с от 6% до 8% повишение на цените за всички енергоспестяващи мастила в Европа и Америка през 2018 г., a BASF с увеличение на цените с до 15% през същатата година за пигменти, бои и препарати.

Докато нишите като производство на опаковки продължават да се разширяват, разгръщайки възможностите за комерсиални печатници, растежът на индустрията като цяло е бавен. Това оставя производителите на печатни продукти да се борят с все по-конкурентен и ценови чувствителен пазар.Освен всичко това, трябва да се има предвид, че се прогнозира глобалните обеми на печат да имат лек спад (от 48,8 трилиона А4 листа през 2017 г. до 48,1 трлн. през 2022 г.), въпреки че “общата стойност ще се увеличи на годишна база с 0,8%, от 785,0 милиарда долара през 2017 г. до 814.5 милиарда долара през 2022 г.”, споделят от Smithers Pira.

И така, какви точно са факторите, които повишават цените на мастила и други консумативи и как комерсиалните печатници могат успешно да оперират в тази нова нормална среда?

 

Цена на устойчивост

Според Flint Group, намаляването на наличността и увеличаването на цените на много от суровините, използвани за производството на мастила, оказва влияние върху фирмените производствени разходи. От компанията казват, че тази тенденция, „се ръководи от доставчиците на суровини, които трябва да се придържат към по-строги екологични стандарти, както и от някои доставчици, фокусирани върху по-привлекателни индустрии.”

Siegwerk посочва дори по-строгите екологични изисквания, “въведени от китайските власти”, като движещ фактор. Компанията също приписва своите по-високи разходи на неочаквани затваряния на някои заводи, които са задвижили повишението на цените на цветни (azo) пигменти, както и повишението на цената и ограничаването на наличността на черно въглеродно мастило.

BASF и Sun Chemical също минават през увеличение на разходите за суровини. Sun Chemical нарича това нарастване "безпрецедентно". BASF приписва увеличението на производствените си разходи в цените на суровините на предварителната обработка на пигменти и багрила, както и на повишените разходи за регулаторни дейности, като регистрации, опазване на околната среда, здравето и безопасността.

"Цената на алуминиевите печатни пластини може да включва само 1 до 2 процента от стойността на продадените стоки за типична поръчка за офсетов печат. Добавяйки по-високите цени, които печатниците сега плащат за мастило и хартия, която може да представлява до 25 процента от стойността на стоките за типична поръчка, вече достатъчно свитите маржове на офсетовите печатници, започват да се свиват дори още по-силно.” - споделят от списание Printing Impressions.

 

Знанието е сила

Като се вземат предвид новите и развиващите се изисквания за ценообразуване и регулиране, за комерсиалните печатници е по-важно от всякога да проучат и да разберат своите производствени разходи на много детайлно ниво. А това би означавало да разберат колко мастило използват, как точно да оценяват и калкулират цената на мастилото, когато създават оферти за поръчки. Освен всичко това, за тях е важно да контролират и как да поръчат само толкова мастило от колкото се нуждаят за поръчките на своите клиенти, като по този начин минимизират разходите и логистиката, свързани с изхвърлянето на отпадъци от мастило.

Днес, повечето комерсиални печатници в световен мащаб  доста трудно успяват да постигнат това. Обикновено оценката за използването на мастило е била отговорност на отделните оператори на печатните машини - с малко наука или технология зад нея, парадигма, която води до неточности в данните.

Тези неточности създават нарастващ ефект в целия бизнес процес. Практики като записване на данните за употребеното мастило с времето могат да окажат значително въздействие върху печалбата. Те могат да се използват, за да се прогнозират бъдещи поръчки и също за преговори с производителите на мастило. Освен това неточни данни за използваното мастило биха давали неверни данни за наличности в склада. Това може да повлияе на моментната наличност на мастилото - важен динамичен фактор, влияещ на бързо променящите се решения и изисквания, които купувачите имат към печатниците.

 

Отвъд мастилата

Мастилото не е единственият консуматив с нарастваща цена. В средата на миналата година беше обявено повишение в цените при някои производители на офсетови пластини. Това се дължи на покачващите се цени на алуминия - основния разходен компонент за производството на пластини.

 Цените на хартията също нарастват. Например, наскоро Zanders обявиха покачване на цените от 4 до 7% за почти всички класове хартия, поради „продължаващото нарастване на разходи за суровини като дървесина и химикали, както и за енергия.

 

Как да останем печеливши на фона на нарастващите разходи

За да растат и да процъфтяват в тази среда, за комерсиалните печатници е важно да направят следното:

  1. Да оптимизират своите консумативи върху печатната машина;
  2. Да изчислят количеството на мастилото и да използват само толкова, колкото е необходимо;
  3. Да наблюдават внимателно складовите наличности, за да намалят прекалено големите разходи за склад.

 

Правилното решение за автоматизация на работния поток може да помогне на една комерсиална печатница да постигне точно това.

Основното предназначение на инструментите за автоматизирани работни потоци е да автоматизират, като намаляват моментите от процеса, на които трябва да се обръща внимание. По този начин се ускорява производството и се хващат ключови оперативни данни, които могат да бъдат изпуснати ако се следи ръчно. По-късно тези данни могат да се използват за намаляване на производствените разходи.

Най-стабилните решения на пазара днес следят използването на мастило и други консумативи с точност и прецизност. Те представят информацията чрез различни показатели, от местата на производствените помещения и мастило-производителите, до конкретни печатни машини, продукти и поръчки.

Когато се използват от край до край, решенията за работен поток дават на комерсиалните печатници познанието, което им е нужно, за да вземат информирани решения. Те им помагат да управляват операциите в печатния отдел, да разпределят правилно ресурсите си и да правят подобрения в процеса - решения, основани на техните собствени данни, вместо на стандартни производствени такива.

Когато става въпрос за проследяване на мастило и консумативи ползите са експоненциални. Например, знаейки колко точно мастило е използвано за дадена поръчка, прави създаването на оферта за подобна поръчка в пъти по-лесно. Цените могат да бъдат дадени достатъчно ниски, за да спечелят клиента, но не и достатъчно ниски, че да се загубят приходи от маржа. Яснотата за разходите на консумативите също позволява по-информирани преговори с производителите на мастило. Това може да е помогне на една комерсиална печатница да гарантира, че за клиентите е на разположение достатъчно мастило, като същевременно намалява до минимум разходите и логистиката, свързани с изхвърлянето на излишното мастило.

В миналото само най-големите комерсиални печатници можеха да си позволят да приложат автоматизиран работен поток в пълен мащаб. Днес, базираните на облак абонаментни модели направиха технологията по-свободна и достъпна за производители на печатни продукти от всякакви размери и специфики. Все повече от тях вече интегрират автоматизирани работни потоци.

 


Добре дошли в Автоматизацията:
Как и защо да не се страхуваме от автоматизация на работния поток

 

Калкулиране на фактори, различни от разходите

Докато намаляването разходите за консумативи и като цяло за производството би трябвало да са убедителна причина за внедряването на автоматизиран работен поток, тези решения носят ползи за комерсиалните печатници на много нива.

Например, те автоматизират много повторяеми ръчни задачи, които могат да освободят персонала да поема по-продуктивни дейности. Технологията също така може да помогне на комерсиалните печатници да разширят своето портфолио от предлагани на пазара услуги, автоматизирайки аспекти от процеса, които иначе биха изисквали допълнителен персонал и опит.

Създаването на цялостен работен поток също спомага за контрола на качеството. По-малко контакт с процеса, означава, че работният поток работи без да спира и не е нужна човешка намеса, за да поправя грешки. Тъй като комерсиалните печатници управляват голямо количество чувствителна информация - от здравеопазване до финансови отчети - производствените грешки биха могли да имат солидни последствия.

Внедряването на web-to-print решение може драстично да подобри преживяването за потребителите на печатни продукти, като им даде удобен и сигурен онлайн и мобилен достъп за поръчване, одобрение, актуален статус и известия за доставка.

Но може би най-добрата причина да се инвестира в създаването на цялостен производствен работен поток и неговото автоматизиране днес е възможността за спечелване на конкурентно предимство. Въпреки че досегашното възприемане на технологията се е реализирало по-бавно от очакваното - само 8 на 100 от печатниците, участвали в изследване от InfoTrends / Keypoint Intelligence през 2017 г. са отговорили, че техните продукти са били (или ще бъдат) произведени чрез напълно автоматизиран работен поток - технологията продължава да набира скорост в индустрията.

Всъщност, според същото проучване на InfoTrends / Keypoint Intelligence и от доклад на Printing Impressions Magazine, “31% от печатниците виждат инвестицията в софтуер за автоматизация като отговор на предизвикателствата за тяхната производителност и работен процес”, а “18% от печатниците казват, че до 2019 планират да внедрят цялостен автоматизиран работен поток в своето производство”.

 

Да обобщим

В продължение на години индустрията имаше нужда да подобри представянето си що се отнася до оценяване и прогнозиране изразходването на консумативи по време на печатното производство. Днес нарастващите разходи на мастило и тяхното въздействие върху цена на производство са доказателство, че необходимостта от  автоматизирания работен поток се увеличава заедно с възможностите, които тази технология би предоставила на индустриите за печат и мастило.

На пазара съществува много голям набор от инструменти, но ключът към успеха се състои в избора на правилното решение за даден бизнес. Това би позволило на комерсиалните печатници да следят производствени и оперативни процеси на момента, като идентифицират болезнените точки в работната среда и създават подобрения, нужни за постигането на оптимални резултати в началото и в края на производствения процес.

В крайна сметка комерсиални печатници, които заложат на автоматизацията, ще извлекат ползи в дългосрочен план и ще могат да излязат на преден план в бързо развиващата се конкурентна среда.

 

Прочетете повече за Prinergy - работният поток на Kodak

Най-популярни
Последни