Начало | Блог | Kodak ColorFlow Software – спасете се от цветовия хаос!

Блог

Kodak ColorFlow Software – спасете се от цветовия хаос!

Kodak ColorFlow Software – спасете се от цветовия хаос!

В последните години предизвикателствата по управление на цвета непрекъснато се увеличават за доставчиците на печатни услуги. Обхватът на цветовъзпроизвеждащите устройства продължава да се разширява – офсетови и флексопечатни машини, мастилено-струйни и лазерни дигитални машини, цветопробни системи, професионални монитори и др. Всяко от тях обикновено се съпровожда от комплект инструменти, процедури и процеси за калибриране на цвета. Времето и разходите за инсталиране и настройки по такава схема често са огромни. Като допълнение, тези системи обикновено се менажират самостоятелно и независимо една от друга, с повишен потенциал за несъвместимост и риск от грешки.

 
Kodak ColorFlow софтуерът е интелигентно решение за интегриране на всички елементи, имащи отношение към управлението на цвета в едно печатно производство. То предоставя уникални възможности за обединяване и управление на цветовъзпроизвеждащите устройства и инструментите за това в единна платформа. Чрез нея се повишава достоверността и постоянството на цвета на всички устройства в едно производство, същевременно опростявайки настройките и поддръжката им и увеличавайки рентабилността им.
 

Едно решение за профили и криви

ColorFlow обединява множеството елементи за контрол на цвета – калибрационни криви, ICC профили и Device-Link профили в един цялостен софтуерен пакет. Управлението на цвета в печатното производство е възприето условно, като се поделя между използването на криви и използването на профили. По традиция използването на криви се прилага за калибриране на конвенционални печатни машини и системи за изготвяне на пластини, докато използването на профили намира приложение за контрол на цвета на дигитални печатни машини, цветопробни системи и монитори. Въпреки че се настройват независимо, тези инструментите са силно взаимосвързани. Например промяната на крива за печатна машина налага промяна на профила на цветопробната система. ColorFlow координира печатащите устройства и връзките между тях в единна среда чрез Color Relationship Management.


Опростено управление на цветовите взаимовръзки

Управлението на връзките между устройствата (Color Relationship Management) постига много повече от просто обединяване на кривите, профилите и device-link профилите, като отразява промяната в цветовете. ColorFlow запазва в база данни всички измервания, калибрационни криви, ICC профили и Device-Link профили, наличните устройства и условията, при които те работят, за да управлява връзките между тях и изравнява резултата на печат чрез криви и профили, постигайки по този начин постоянно качество на продукцията.
 
     Генериране на ICC и DeviceLink профили
Чрез ColorFlow могат да се генерират произволни таблици за характеризиране на устройствата. На база колориметричните измервания на резултата се изграждат ICC профили, които описват цветовъзпроизвеждането на тези устройства. Софтуерът позволява автоматичен избор на оптималните отпечатани листа, усредняване на резултат от множество измервания, както и подмяна на активния резултат от измерването, с което автоматично се обновява текущия профил и всички негови цветови взаимовръзки. Изготвянето на профили за връзка (DeviceLink) между двойка устройства е изключително лесно, интуитивно и с множество опции.

     Изграждане на криви
В ColorFlow се използват иновативни алгоритми за баланс на сивия цвят при генериране на калибрационни криви. Тези криви за сив баланс предоставят по-вярно управление на цвета в сравнение с традиционните криви, работещи в един цвят. Основната причина за това са колориметричните измервания и анализ, които отразяват комбинирания ефект от взаимодействието между мастила, медии и условия на печат. Понеже малки вариации на оттенъците в неутралните области са силно забележими, но трудни за измерване, като проценти от основните цветове, то управлението на сивите съставни цветове е по-важно за калибриране, отколкото цветовите канали самостоятелно.

     Редактиране на профили и криви
ColorFlow управлява автоматично цветовите взаимовръзки между отделните устройства в работния поток, без необходимост от човешка намеса. В някои случаи обаче е необходимо да се промени някой от тези компоненти, например да се отрази предпочитанието на някой клиент за по-специфични цветове. Софтуерът има необходимите инструменти за бързо, лесно и коректно редактиране на криви и профили, както и настройване на баланса на сивото, като това автоматично се отразява на всички цветови връзки в системата. 

     Интегриране със системите за работен поток на Kodak
ColorFlow софтуерът e интегриран в Prinergy системите за работен поток, които поддържат и конвенционалния, и дигиталния работен поток, правейки го част от единния работен поток на Kodak. С негова помощ се извършва автоматично управление на цвета, съкращавайки времената за настройки и изготвяне на поръчките. Той значително намалява възможностите за грешки, като гарантира например правилното използване на калибрационна крива за машина в комбинация с точния DeviceLink профил за цветопробната система. Вградена е възможността за отваряне на изображения и визуално проследяване на ефекта от промените в кривите, профилите или DeviceLink профилите. В допълнение, има възможност за интеграция и с решението Kodak Matchprint Virtual, където при наличие на квалифициран и калибриран монитор могат да се наблюдават тези промени и с точните цветове.

     Намаляване консумацията на мастило
Опцията Ink Optimizing използва интелигентното ноу-хау за управление на цвета в ColorFlow за контрол на използваното мастило, редуцирайки по този начин консумацията му и повишавайки стабилността при различните типове печат. Оптимизирането на използваното количество мастило се осъществява чрез прилагане DeviceLink профили, изготвени на база сложни и високоефективни алгоритми за замяна на сивата съставка в цвета (GCR) и ограничаване на тоталното намастиляване (TIC). Това позволява запазване на цветовото възприятие на отпечатъка (незначителни колориметрични разлики) с намалено количество мастило.
 
     Акуратен инструментариум за отчетност
ColorFlow предоставя пълна отчетност при изграждане на профили и криви и при сравнение на отделни елементи от цялостната система за управление на цвета. Тези отчети могат да се използват за анализ на определени устройства, за сравнение на цветовъзпроизвеждането на едно устройство с даден стандарт за печат или между цветовите пространства на две устройства, както и превенция от потенциални проблеми. 

     Съвместимост с ISO, JDF, ICC и други стандарти
ColorFlow напълно поддържа използването на отворени стандарти за обмяна на цветова информация, като ICC профили и ICC DeviceLink профили. Kodak напълно се доверява и вгражда в своите продукти различни стандарти и спецификации за печат на международни организации като ISO, FOGRA и GRACoL. В софтуера са достъпни множество от тези стандарти, които могат да се използват в различни сценарии за управление на цвета.

     ColorFlow предоставя високоефективни решения за сложните процеси на управление на цвета. Професионалистите в графичната комуникация печелят от високото ниво на вярност и постоянство в цвета на широкия спектър от устройства, дори и при промяна на важни компоненти в работния поток като мастила, медии за печат, международни стандарти и др. Освен това, като резултат има гъвкавост, автоматизация и оптимизация на производството с намаляване на разходите и понижено потребление на мастило.
 
Най-популярни
Последни