Начало | Блог | 4 причини Защо единната производствена система е полезна за печатния процес

Блог

4 причини Защо единната производствена система е полезна за печатния процес

4 причини Защо единната производствена система е полезна за печатния процес

Ако вашият бизнес с комерсиален печат е като повечето, вероятно движите поръчките през производство, като използвате квалифициран персонал в ключови етапи, който преглежда ръчно дали всичко е наред и оценява дали поръчката може да бъде придвижена напред.

И тъй като поръчките стават с все по-големи изисквания за по-къси и по-персонализирани серии, доставени до няколко дни, а понякога и часове стои въпросът:

Допирните точки в моето производство, изискващи ръчна намеса, водят ли до струпване на информация, задържане на печатната поръчка повече време отколкото е нужно, похарчени повече разходи отколкото е нужно и като цяло дългосрочно финансово устойчиви ли са тези точки за моя бизнес?

Решението започна да идва от Европа и Америка, но вече и много български компании се справят с тази динамика чрез автоматизация на много от ключовите точки по дължината на процеса.

Спираме до тук, за да ви кажем следното - Автоматизацията не е нужно да замества хората, които са отговорни за ключовите етапи от процеса.

Автоматизацията е само инструмент, който:

  • е важно да се управлява от хора, за да си върши работата качествено
  • е полезен за малки по размер, но много като количество еднотипни задачи, които често губят много време
  • позволява на отговорниците във важните етапи от процеса заедно да повишат количеството поръчки, което минава през потока на печатницата.

 

Добре дошли в Автоматизацията: Как и защо да не се страхуваме от автоматизация на работния поток

 

Решенията за автоматизация на работния поток осигуряват стойност за печатницата, като позволяват много повтарящи се предпечатни, производствени и следпроизводствени процеси да се изпълняват напълно автоматично - с ръчна намеса само за настройка.

Например, по-ясният поглед върху производството на вашия производствен работен поток може да ви помогне по-добре да управлявате по-голям брой къси серии. С това ниво на подробна представа можете да разпознаете и след това да обединявате поръчки, които споделят тези и други параметри като срок, тип печатна форма, печатна машина, мастила, покрития и печатни медии. 

Ако имате производствени линии както в конвенционални, така и в дигитални машини, решенията за автоматизация на печатния работен поток също могат да премахнат разходите и неефективността, свързани с наличието на две линии на производство - един за дигитално и друг за конвенционално производство. 

Вместо това управлявате производството чрез единен работен процес, който автоматично отговаря на уникалните технически изисквания на всяка печатна машина по предварително зададени от вас параметри. 

В резултат на това вашите оператори могат да насочват изхода на заданието, без да се налага ръчно да преработват файлове.

В този материал сме ви подготвили четири стратегии за подготовка или пренастройване на автоматизацията, така че да разрешите натрупали се проблеми.

 

1. Премахване на островите от автоматизация в печатния процес

Когато говорим за автоматизация, е важно да отбележим, че тя решава много проблеми, но ако не бъде настроена правилно с добре подбрани за случая инструменти, е възможно да доведе до струпване на излишни действия на отделни места, които могат дори да забавят процеса.

Проблем:

Често срещана практика е за премахването на малки ръчни повторяеми процеси е да се използват по-малки и донякъде ограничени инструменти, които могат да автоматизират действията само в една точка от целия процес на поръчката.

Този подход обаче често води до по-голяма сложност, създавайки малки "острови" от автоматизация - понякога могат, но често не се интегрират добре с останалата част от вашата среда. 

Това пък води до още повече увеличаване на работата на отговорниците в тези точки да поддържат и следят постоянно тези малки инструменти дали прехвърлят правилно информацията помежду си.

Решение: 

Решението за цялостен печатен работен поток от край до край може да автоматизира почти всички процеси от подаването на поръчката в печатницата, до нейната доставка до вратата на клиента.

И не само ги автоматизира - вие работите в една обща среда, която поначало е създадена така, че да обедини всички точки на процеса, като позволи на поръчката да преминава бързо и гладко през него.

Каква е разликата между работен поток и софтуер за автоматизация?

 

2. Спазване на изискванията за персонализиране на печатните поръчки

Проблем:

Някои поръчки преминават през повече допирни точки в процеса от други, което води до повече ръчни дейности = значително по-дълго време за изработка.

Решение:

Внедрявайки решение, което включва автоматизация, базирана на правила (Rules-Based Automation) имате възможност да разпознаете и изберете конкретни точки от процеса, които изискват персонализация или по-сложен предпечат за поръчката и след това да създадете автоматизирани правила, които се задействат спрямо това дали поръчката има някои от тези специфики. 

Тази способност ви позволява да замените много тромави ръчни точки от процеса с автоматизация за по-бърза доставка и по-добър контрол на качеството.

 

3. Запазване на печалбата

Проблем:

Печалбите от печатни поръчки могат да се свият много бързо от фактори като отпадъци от консумативи или допълнителни цветни проби, необходими за усъвършенстване на някой спот цвят.

Ако имаме непоследователен процес, излишни дейности по време на производство или при всяка поръчка започваме да пресмятаме от нулата - това означава, че шансовете да не контролираме нашите маржове на печалба в дългосрочен план са много големи.

Решение:

Печатниците извличат най-доброто от инвестициите си в автоматизация на цялостното производство, когато използват инструментите за управление на данни, които тези решения дават. 

Когато се проследяват детайлно, производствените данни могат да ви помогнат да разкриете неефективността и потенциалните грешки и съответно да коригирате производствения процес за допълнителни спестявания на разходи, които се натрупват с течение на времето.

 

4. Устойчивост за бъдещето на вашия бизнес

Проблем: 

С толкова чести промени, които се случват на пазара на печатни продукти, планирането за дългосрочното бъдеще и правенето на капиталова инвестиция може да бъде сложна задача.

Решение: 

Съветваме ви да изберете решение с отворена архитектура, което поддържа едновременно печатните ви машини, софтуерите и другите активи, които вече имате и използвате в производство, и което е проектирано да се интегрира с ново оборудване и технологии, от които може да се нуждаете в бъдеще.

По този начин ще успеете да обедините всички съществуващи процеси и допирни точки на поръчката, които съществуват към настоящия момент, за да ги подобрите, да намалите разходите и да увеличите печалбата.

Освен това, когато имате потенциал за инвестиция или иновация (например по Европейски програми за финансиране, в които влиза и печатното производство) във вашата печатница, ще можете да я добавите към съществуващия работен поток и поръчките да преминават бързо и гладко.

 

Цялостен работен поток за печатното производство

Когато се използват в повече точки от производството, решенията за автоматизация на работния поток осигуряват стойност на много нива. Автоматизацията не само премахва ненужната оперативна сложност, но също така освобождава служителите да поемат по-възнаграждаващи роли на по-високо ниво, генериращи приходи.

Такъв вид система ви помага да стандартизирате вашето производство, да управлявате различни изходни устройства и да подобрите управлението на разходите си в печатницата.

Високите нива на автоматизация осигуряват по-голяма точност и ефективност, дават по-добър контрол на качеството, намаляват човешкия труд и себестойността в печатницата.

Една всеобхватна система с възможност да се свързва с други продукти ви позволява да извлечете най-доброто от всички етапи на производство - планиране, предпечат, печат и довършителни процеси.

Прочетете как можете да постигнете Цялостно управление на процесите с автоматизиран работен поток

 


Разгледайте възможности за Софтуери за работен поток в печатницата

Най-популярни
Последни