Начало | Блог | НОВОСТИ В KODAK UNIFIED WORKFLOW SOLUTIONS, ВЕРСИЯ 8.0

Блог

НОВОСТИ В KODAK UNIFIED WORKFLOW SOLUTIONS, ВЕРСИЯ 8.0

НОВОСТИ В KODAK UNIFIED WORKFLOW SOLUTIONS, ВЕРСИЯ 8.0

В началото на 2017 г. Kodak обновиха до версия 8.0 своята система за работен поток Prinergy - водещо приложение за автоматизация и управление на предпечатното производство. Както е добре известно, той e фундаментът на софтуерното портфолио на Kodak и ядрото на модулния пакет от множество продукти, носещ общото наименование Prinergy Workflow. Всяка една от тези апликации може да работи както самостоятелно, така и в тясна интеграция с останалите от пакета. Водена от принципите на гъвкавост, отвореност, модулност и разширяемост, цялостната автоматизация на процесите позволява снижаване на разходите и увеличаване на възможностите на системата Prinergy,  когато нуждите на клиентите се променят и техният бизнес се развива.

 

Вече повече от 15 години Kodak Prinergy Workflow предоставя на потребителите си необходимите контрол и ефективност, които да им осигурят конкурентно предимство и функциите, от които се нуждаят, за да успеят. Отделните софтуери от семейството на Prinergy са се появили на различен етап от еволюцията на работния поток в предпечата, или са били развивани с различни темпове според моментните акценти в печатната индустрия. Това е довело до голямо разнообразие от версии на всеки един от тях, както и на много и сложни зависимости за гарантиране на безпроблемното им съвместно използване. С Prinergy Workflow 8.0, Kodak завършва стартиралия през 2016 г. процес по унифициране на версиите на софтуерните си продукти. Сега всички те носят един и същ номер, което е признак за тяхната още по-силна интеграция и производителност.

 

Новостите в Kodak Prinergy Workflow 8 могат да се видят на нашия сайт тук.

 

По-долу са представени новите функционалности в останалите продукти от Kodak Workflow Solutions, версия 8.

 Insite Prepress Portal

Kodak InSite 8

Одобряването на файлове за печат никога не е било по-лесно. Клиентите изискват да бъдат неотлъчно свързани и постоянно информирани за статуса на техните задания за работа. InSite Prepress Portal на Kodak е водещо решение в индустрията за свързване на потребителите на печатни услуги с предпечатните отдели, позволяващо ефективна работа по предоставяне на файлове за печат и лесното им управление за прегледи и одобрения. Версия 8 е 100% базирана на HTML5 и напълно освободена от JAVA и FLASH приставки, което дава възможност за по-добра използваемост.

Най-важните нововъведения във версия 8 са следните:

 • Обновени интерфейси за Преглед (Preview) и Подредба на страници (Arrange Pages), които са по-лесни за употреба и в пълен синхрон с проверката на страниците (Smart Review);
 • Подобрена функционалност на Центъра за обучение на системата (Learning center);
 • Поддръжка и визуализиране на грешки и предупреждения, открити при проверката на файлове в Prinergy системата чрез използването на Preflight+ (Callas PDF Toolbox);
 • Разширение на функциите за анотации – нови инструменти за маркиране, номериране на коментари, копиране на коментари между страници, одобрение и отхвърляне на анотации;
 • Допълнения към режима за сравнение на файлове – подравняване на файловете по определени точки, завъртане на файлове ако са с различна ориентация.
 • Списъкът с онлайн потребителите в системата включва и тези, влезли чрез покана по Защитена връзка (Secure Link).

 

Kodak Preps 8

Водещият в световен мащаб софтуер за електронни монтажи - Kodak Preps - предоставя с версия 8 нови възможности за автоматизация и производство на повече поръчки, по-бързо. Изготвянето на монтажи е сърцето на подготвителните процеси в една печатница и оптимизирането на разходите за производство, отразяващо се върху производителността, разхода на материали и труд. Възможността да се търсят и използват повторно готови шаблони и сгъвки, както и интуитивните Smart марки улесняват значително планирането на сложни задания за конвенционален и дигитален печат. А заложената автоматизация в работата с Pinergy редуцира значително вероятността от грешки.

Най-интересните промени в Preps 8 са:

 • Подобрения в управлението на потребителски сгъвки (Custom Fold Patterns), запазване като такава на монтаж с независими страници, разделяне на подсекции и др.;
 • Допълнения при марките – възможност да се отпечатват само в отчета, да се елиминират или поставят автоматично при импорт в Prinergy, нова марка за събиране на коли (Collation);
 • Нови правила за автоматично управление на избутването (shingling) и завъртането (bottling) на страници, които може и да не са присъщи на конкретна медия;
 • Комбиниране на страниците;
 • Разширения на настройките на профилите и на отчетите за всеки монтаж (Job Layout Report).

 

Kodak Pandora 8

Изготвянето на електронни монтажи за опаковки се характеризира със своето високо ниво на сложност – всяка поръчка, всеки монтаж са различни, всеки път. Ако те бъдат оставени непроверени, тази комплицираност може да доведе до понижени маржове и недоволни клиенти. Kodak Pandora позволява на потребителите да овладеят сложните процеси по монтиране и да ги превърнат в предимство. Тя е мощно решение за ефективно генериране на готови за отпечатване монтажи с етикети и опаковки, като същевременно драстично намалява времето за тяхното оформление, повишава точността и минимизира отпадъците. Pandora осигурява изработката на произволни задания за опаковъчната индустрия да става с увереност и лекота.

Основните допълнения в Pandora 8 са следните:

 • Иновативна технология за интелигентно изготвяне на комбинирани монтажи (Smart Layout) чрез сортиране на цветовете и използване на общи цветоотделки;
 • Интелигентно управление на отпадните зони в монтажите, тяхното автоматично откриване и поставянето в тях на желани марки, както и специална Waist Mark;
 • Автоматично разделяне на марки от типа скали и линии по ширината на целия печатен лист на области и поставянето им там, където няма елементи от файловете, за спестяване на медия;
 • Дефиниране на празни страници (dummy artwork) за изготвяне на шаблонен монтаж;
 • Използване на марка за генериране на QR код в монтажите;
 • Възможност за ускоряване на работата чрез използване на готови миниатюри от Prinergy, вместо генериране на такива онлайн от Pandora.

 

Kodak ColorFlow 8

Цветовете и тяхното коректно предаване са ядрото на печатарската индустрия. Тук стабилността и повторяемостта на производството са от съществено значение за удовлетворяване желанията и на най-взискателните клиенти. Kodak ColorFlow софтуерът е стандартът за работа с цвят, който осигурява точност, високо качество и последователност на резултатите - ефективно и предсказуемо, всеки път.

Новостите във версия 8 са следните:

 • Сертифициран по G7 и поддръжка на ISO12647-2, което отваря вратата към нови начини за разширяване на бизнеса на комерсиалните печатници;
 • Взаимозаменяемост с кривите от Harmony, оптимизираща печатните работни потоци в единна система, която способства за по-високо качество и по-малко грешки;
 • Поддръжка на по-широк обхват от измервателни уреди (спектрофотометри) и различни условия на измерване (напр. М0, М1, М2);
 • Допълнителни измервателни таблици за генериране на ICC профили и подобрения в отчетите за сравнение на условията за печат (Print Comparison report);
 • Оптимизирани Device-Link профили за понижаване консумацията на мастило (Ink Optimizing) при RGB-CMYK и CMYK-CMYK конверсия на цветовете.
 • Клиентската част на ColorFlow работи под всички актуални версии на Mac OS X и Windows.

 

Kodak Proofing Software 8 - Matchprint Inkjet

Kodak Matchprint отдавна се е превърнал в нарицателно за цветна проба. Основата на системата, Kodak Proofing Software, я утвърждава през годините като най-прекия и лесен път към постоянството на цветовете за печат. Със своята леснота на употреба, разширяемост, отвореност към индустриални стандарти и мощни инструменти за контрол на цвета, той е всичко, от което потребителите имат нужда за изготвяне на точни и предвидими цветни проби с помощта на най-модерните и висококачествени мастилено-струйни принтери. Това способства за спестяване на ценно време и материали, както и за редуциране на възникналите спорове с печатници или клиенти.

Новостите Kodak Proofing Software версия 8 са:

 • Работи и с последното поколение Epson SureColor (SC-P) принтери – 8-цветните SC-P6000 (24”) и SC-P8000 (44”) и 10-цветните SC-P7000 (24”) и SC-P9000 (44”);
 • Нови PANTONE библиотеки - PANTONE PLUS V3 Coated/Uncoated, условия на измерване M0, M1, M2; PANTONE PLUS Premium Metallics, Metallics, Pastels и Neons (Coated и Uncoated).
 • Изготвяне на цветни проби по стандартите FOGRA 48, 49, 50, 51, 52 с използването на Fogra контролната скала със 72 полета.
 • Поддръжка на стандартите на IDEAlliance 2006 - GRACoL C1, SWOP C3 и SWOP C5, с използване на скала с 84 контролни полета.
 • Подобрения в изготвянето на профили за потребителски медии (Custom Media Configuration).

 

Към работния поток на Kodak от фамилията Prinergy спадат и други софтуерни продукти, които са по-слабо популярни и използвани. Въпреки това, те също са обновени до версия 8, макар и с по-малки промени, за да са в синхрон с новите функции на Prinergy потока. Тези продукти са:

 • Kodak Matchprint Virtual – разширение към InSite Prepress Portal за цветово коректно визуализиране на файловете и тяхното одобрение за цвят. Използва централизирано управление на калибрирането на клиентските монитори и симулацията на печатен стандарт за осигуряването на една лесна и акуратна виртуална система за цветни проби (soft proof);
 • Kodak Packaging Layout Automation – дава възможност за автоматично създаване на монтажи на етикети и опаковки, което способства за увеличаване на пропускателната способност на предпечатния отдел и намаляване на скъпо струващи грешки. Работи в комбинация с Prinergy RBA и използва базата от марки и шаблони, изготвени с помощта на Pandora;
 • Kodak Business Link – отваря възможности за автоматизиране на обмена на данни между Prinergy системата и широк набор от MIS/ERP системи. С използването на JDF формат, Business Link осигурява достъп до данните за производство, като събития в предпечата, машинни времена и използваните материали, автоматизирайки времеемки дейности по настройване на заданията за печат и връща точна информация за техния статус в реално време.

 

Kodak Workflow 8 документация.

Важна особеност на цялостния Kodak Prinergy Workflow 8 e, че всички документи, ръководства и обучителни материали, предназначени за потребителите на системата за работен поток и/или отделните нейни софтуери, вече са достъпни онлайн напълно свободно на адрес http://workflowhelp.kodak.com.

Цялата документация е изградена в стил „Уикипедия“ (wiki-style), лесна и удобна за употреба, като позволява търсене в базата, генериране на линкове към всяка желана страница или изтегляне на избрани елементи от нея в Word или PDF формати.

Най-популярни
Последни