Начало | Блог | Стабилността е равна на успех при CTP системите

Блог

Стабилността е равна на успех при CTP системите

Стабилността е равна на успех при CTP системите


Със сигурност има множество „страхотни” технологии в печатната индустрия днес - всякакви видове лазери, компютри, свързани помежду си системи, механични чудеса - но всичко, от което една печатница наистина има нужда, е да бъде в състояние да достави предвидимо и стабилно качество на печата по икономичен и ефикасен начин. Начините, по които те постигат това качество се променят постоянно, отразявайки най-новите технологии и тенденции на пазара, както и изискванията на клиентите.
 
В края на 90-те години печатната индустрия предприе една радикална промяна към дигитално директно производството на пластини (computer-to-plate, CtP). Това обеща и предостави огромен скок напред по отношение на качество, постоянство, простота и ефективност. Премахването на филма и аналоговата експонация на пластини доведе до икономии на материали и разходи за труд, както и до значими подобрения в ефективността и качеството на предпечата.
 
Десет години по-късно, CtP и напълно цифровите системи за предпечат са норма в по-голяма част от печатната индустрия. Печатниците са по-ефективни, произвеждат широка гама от продукти по-бързо, по-евтино и с по-добро качество от всякога. Въпреки това, през този период разходите за суровини (хартия, мастило, пластини, енергия, гориво) остават високи, а конкуренцията принуждава цените на печатните продукти да са все по-ниски. Така печатарите имат много малко възможности за избор. Техните опции са непрекъснато да стават по-ефективни, да разнообразяват продуктите и услугите си към оферти с по-висок марж, или бавно да гледат как техният бизнес се свива под маргиналния натиск.
 
Появата на CtP в предпечата е истинска революция за печатната индустрия, такава, която води до стъпкова промяна в начина, по който се произвежда печатния продукт. Този вид индустриална промяна е рядкост, и въпреки, че технологии като офсетовите мастилено-струйни могат да поведат следващата вълна, те са все още на няколко години разстояние от това да станат масови. В същото време, ние трябва да се научим да изцедим всички възможности от това, което имаме - нещо, в което производителите и печатари са станали доста изобретателни в течение на годините.
 
Ако печатът е основата на вашето производство, процесът на увеличаване ефективността акцентира на индустриализация - премахване на възможно максимален брой етапи и автоматизиране на останалите в ръчното производство - по същество това, което превръща някога ръчния труд в един процес, който може да се повтаря ден след ден, без постоянна настройка на производство. Да се постигне това, същевременно отговаряйки на все по-нарастващото търсене към по-високо качество и по-широка гама от предлагани продукти, е голямо предизвикателство.
 
Най-често хората говорят за работен поток, когато гледат на печатната индустрия днес - и Кодак не е изключение като водещ в отрасъла производител на отворени системи, които могат да свържат Вашия бизнес от задаването на поръчката до доставките. Въпреки това, доста често, ролята самите пластините и производството на пластини се пренебрегва или се счита за тривиална. Истината обаче е далеч от това, и изборът на продукти и партньори може да окаже значително влияние върху ефективността и производителността на вашия предпечатен център - и по този начин върху печалбата от бизнеса (или дори оцеляването).
 
 
Ключовата дума тук е „стабилност”. Когато се автоматизира процеса, трябва да сте уверени, че ще постигате едни и същи резултати всеки път, без необходимост от ръчна намеса или корекция. Стабилността е надеждност... доверие... увереност. Без това вие не получавате никакво подобрение на ефективността. Между вашия работен поток и печатната ви преса, има четири основни области на стабилност, върху които сериозно да се помисли:
  
 

Стабилност при експонирането

Стабилността в експонирането представлява надеждното и стабилното изграждане на изображението в CtP устройството, като се използва технология, която толерира и / или автоматично коригира нормалните за всекидневната работа вариации в работната среда, осигурява постоянно и стабилно възпроизвеждане на точката върху пластината, която ще се запази на печатната машина през целия тираж. В същото време, системата трябва да бъде достатъчно гъвкава, така, че да се настройва лесно според промени в производството и изискванията на вашия бизнес. 
 
Тази тенденция е напълно въплътена в Kodak SquareSpot технологията за изображения, които осигуряват работа чрез петно на лазера с 10000 dpi - четири пъти по-малко от един пиксел. Тази уникална резолюция "под-пиксел" осигурява ръбовете на точките върху пластината да са точно и повторяемо експонирани, в резултат на което е налична ясна и постоянна границата между осветената и неосветената площи и отлични граници за работа при нормални (или дори необичайни) вариации в пластините, покритията на пластините, обработката им, мощността на лазера, и дори средата в предпечатното студио без видима промяна на отпечатания лист.
 
Дизайнът на лазерната решетка в Kodak SquareSpot термалната глава предполага качеството и бързината на работата да продължат дори и ако дефектират няколко лазерни източници. Това осигурява дълга, безпроблемна работа и минимално прекъсване в производството на дадена печатница. Клиентите често дори не забелязват подобна повреда, докато тя не бъде открита по време на регулярната техническа профилактика от инженер на Kodak. 
 
Динамичният автофокус е стандартна характеристика на всички експониращи устройства с Kodak SquareSpot технология. Той позволява постоянното качество да се постига дори и ако има промени в разстоянието между лазера и повърхността на пластината (често срещан проблем, предизвикан от замърсявания или прах), премахвайки по този начин „горещи точки” и други артефакти, които не могат да се забележат преди да се постави пластината на пресата.
 
 

Стабилност в предпечата (проявяване и консумативи)

Пластините, химията и проявяването притежават присъща вариантност, но най-добрите системи могат да намалят броя на променливите и големината на вариацията или в идеалния случай имат толеранс и обхват да поемат тези промени, без това да се отразява върху резултатите на печатната машина.

Има няколко начина за постигане на стабилност при консумативите. Пазарът днес е фокусиран предимно върху премахването на проявителя, използван за производство на пластини, който разбира се, е един от по-големите променливи в системата. Въпреки че някои от тези системи без проявяване са впечатляващи технологии, това е само един от начините за справяне с проблема и днешните продукти обикновено имат известни ограничения на друго място, което ги прави решения за някои потребители, но не са приложими за останалите. Произведената от Kodak истинска пластина без проявяване Kodak Thermal Direct е изключително успешна и се разраства на пазара. Kodak също така подсказа за следващото си поколение безпроявителна технология, която ще помогне допълнително за приемането на тези продукти в по-широк сегмент от пазара.
 
Въпреки, че безпроявителната технология навлиза на пазара, най-вероятно още няколко години ще бъдат необходими, преди пластините без процес на проявяване да придобият икономически и практически смисъл за всекидневно производство на по-големите печатници. В същото време фокусът се съсредоточава върху разработването на по-ефективни, стабилни и рентабилни пластини и системите за тяхната обработка.
 
Новите поколения пластини, като Kodak Electra XD термалните пластини притежават доста впечатляващи спецификации - високи скорости експонация, изключително висока резолюция, висока тиражоустойчивост и добра химическа устойчивост за предизвикателните условия на днешния печатарски бизнес. Но истинска стойност за средностатистическия печатар носи ширина на толерансите на системата - както в предпечата (експонирането и обработката) и по-важно – на самата печатна преса.
 
Под „ширина” в предпечата се разбира способността на системата да се справя с ежедневните вариации в производството на пластини, без никакво въздействие върху печатния отдел, в т.ч.: повторяемост в производството на пластини, характеристики на стареене, толеранси в условията на съхранение с манипулации, влажност и температура, променливи на обработката и т.н. . Продукти, които могат да повишат стабилността поради тази ширина на толерансите, позволяват на печатниците да се съкрати времето за готов продукт, да се намалят отпадъците и повтарянето на поръчки в печатния отдел, както и повишаване на качеството и повторяемостта, което означава по-лесна изработка на сложни задания и гарантирана еднаквост на резултатите при ретираж. Резултатите от всичко това включват спестяване на разходи в съчетание с по-висока стабилност, производителност и качество.
 
Дори и в привидно еднообразния свят на проявителите за пластини, нови продукти, като например Kodak Goldstar Plus системата с проявител и регенерат предлага значително удължен живот с намалена консумация на химия и по-голяма стабилност по време на цикъла, като същевременно запазва машините по-чисти и лесни за поддръжка. Това носи подобрена ефективност, стабилност и качество, както и намалена поддръжка на настоящите, така и на бъдещите поколения пластини (дори и конвенционален пластини).
 
 
Термални експонатори и консумативи - защо качественото оборудване е важно
 

Стабилност на печата

Може би най-ценна за печатаря, но най-трудно да се определи количествено, е стабилността на пресата: способността лесно да се постига един и същ резултат от първия печатен лист до последния, което намалява необходимостта постоянно да се оптимизират мастилените ключови настройки, за да се поддържа качеството и цвят, като в същото време се запазва работния толеранс за водно-мастилен баланс и избягване на тонирането, шмуцовете, рамкиране, грешните образи и др.
 
Печатарите обикновено са доброжелателно против всякакви промени на пресата или на продуктите, които използват с пресата. Ако те не могат да разчитат на многото фино настройваеми и балансирани елементи на механичния и химичния пъзел, който прави полиграфическата системи да работи, те могат да превърнат най-скъпият актив за една печатница в котва, влачеща целия й бизнес надолу.

Но ако производителите са способни да осигурят продукт, който може да направи работата на печатарите далеч по-лесна - да се постигне същото или по-добро качество, по-бързо, по-постоянно, или чрез по-малко усилия и отпадъци, печатарите често са първите, които указват на управлението, къде и каква промяна е необходима. Продуктите с по-голям толеранс на водно-мастиления баланс, с устойчивост на тонирания и други общи проблеми, както и с устойчивост към съвременната химия за печатната машина (напр. подмяна на алкохолния апарат), всички те намаляват размера на усилията и разходите, необходими за постигане на желаното качество на печат.

Всички производители на пластини твърдят, че са по-добри в тава отношение, отколкото всеки друг, а и често е трудно да определи обективно и количествено заслугите на пластините в тези области. В действителност това е решение на печатарите да решат кое наистина изпълнява дадените обещанията и кое не в конкретните условия и изисквания на дадения предпечатен отдел.

Въпреки това, тъй като изискванията към качеството на продуктите постоянно растат, а и клиентите също повишават своите изисквания към индустриалните цветови стандарти (напр. ISO, Fogra, Gracol), по-предизвикателният въпрос следва - необходимостта да се намали остротата на точката и да се постигане стабилност на печата, от началото до края на тиража. Пластините обикновено се износват в продължение на тиража поради механични и химични взаимодействия. Това обикновено се компенсира чрез коригиране на мастилените ключове на пресата – наслагване на повече мастило към по-малки точици от пластината, която увеличава ефективното нарастване на точката. Въпреки, че това обикновено работи за средните тонове, то не може да компенсира за износените точки в светлите области, градациите или нюансите. Крайният ефект е, че печатарите или трябва да спрат машината и да сменят пластините с всички свързани с това разходи и загуби на време и материали, или да продължат така с непостоянно качеството през целия тираж.

Този ефект е по-очевиден при задания с дълги тиражи, но дори и за къси тиражи с по-фини растери или особено стохастични растери, това може да бъде реална пречка за получаване на цвят и качество, съответстващи на зададените. До сега, единственият начин да се избегне това бе да се изпичат пластините, което е свързано със значителни инвестиции в оборудването, пространство, електричество т.н. Въпреки това въвеждането на новата Kodak Electra XD термална пластина, със своята изключителната трайност и тиражоустойчивост, промени правилата в това отношение в значителна степен.

Тестовете с новата пластина показаха нейната невероятна и уникалната възможност да устоява на нормалните механични и химически износвания при къси и дълги тиражи, като предоставя дори на малките печатници ползите на печат от изпечени пластини без разходите и сложността за това. Тази стабилност способства за индустриализацията на цветовия контрол, стохастичните растери, подмяната на спот цветовете със съставни и други предложения с висока стойност - ключ не само към спестяване на разходи, но също така и разширяване на гамата от продукти и услуги, които печатницата е в състояние да предложи.
 
 
Научете повече за Пластините за офсетов печат
 

Стабилност за околната среда

Въпреки че намаляването или премахването на химичните вещества, които се използват в процеса на производство на пластините е целесъобразно, трябва да се погледне в общия производствен цикъл на печатницата, за да се оцени това, върху което основните функции ще имат най-голям положителен ефект, както за околната среда, така и за бизнеса. Подобрения в печатните машини, които дават по-стабилна и повторяема система за печат могат да подобрят значително въздействието върху околната среда, да намалят образуването на отпадъци както в предпечата, така и в машинния отдел, както и цялостно да повишат ефективността - може би това има много по-голям ефект върху бизнеса на печатницата и екологията като цяло от просто премахването на проявяването и свързаните с него химикали от производството.

Ползите за околната среда, които най-бързо водят и до бизнес ползи, се въвеждат и устояват най-бързо и тези ползи трябва да бъдат определени количествено, за да се бъде призната тяхната реална стойност. Уверете се, че сте запознати внимателно в предимствата на всяка технология в пълния цикъл на производство, преди да определите коя технология е точно за вас.

Накратко, въпреки че блясъкът и обаянието обикновено са по-вълнуващи теми от пластини и химия, там е голяма част от истинската стойност, която може да бъде придобита от правилния избор на подходящ партньор за пластини и продукти. Това е основата на програмата на Kodak за стабилност, изтъквайки стойността, която може да се постигне сега и за в бъдеще чрез нашите уникални технологии и услуги във всяка от тези четири основни области: експониране, предпечат, печат и околна среда. Уверете се, че се грижите за днешния си печатенбизнес, за да си гарантирате, че ще бъдете в бизнеса още достатъчно дълго, за да сте свидетели на следващата революция в печатните отдели, когато тя настъпи. Kodak ще бъде там с Вас, за да Ви води по пътя.
 
Най-популярни
Последни

Свързани продукти