Начало | Блог | Термални експонатори и консумативи - защо качественото оборудване е важно

Блог

Термални експонатори и консумативи - защо качественото оборудване е важно

Термални експонатори и консумативи - защо качественото оборудване е важно

Правилните инвестиции в качествено оборудване и консумативи към него са основен двигател за успех

През годините, в които имаме удоволствието да сме част от българската полиграфия, сме имали възможността да видим и да работим с различни фирми и печатници. Някои големи, други по-малки, с различна организация на работа, с различни методи за вземане на решения. И се оказа много трудно да се създаде добра класификация на фирмите на пазара, заради голямото разнообразие от продукти и технологии, които използват тези печатници и най-вече заради голямата разлика в техния подход към пазара.

Въпреки това през годините сме видели няколко успешни фирми и няколко, които поради една или друга причина бихме могли да наречем неуспешни или такива, които искат да пораснат, но не успяват. Направихме опит да отидем малко по-дълбоко и да разберем какви са разликите между тези два вида фирми, или накратко казано - какво прави една фирма успешна? Разгледахме фирмите, с които сме имали досег, огледахме някои, до които имаме достъп, и ето до какви изводи стигнахме.

Не големият побеждава малкия, а бързият – бавния

Оказва се, че скоростта на работа е от жизнено важно значение за това един бизнес да бъде успешен. И въпреки, че ако един бизнес е бърз, той най-вероятно ще е успешен, обратното не винаги е така. Много често чуваме от фирми, които са на по-ранен етап от своето развитие, че определена технология е „само за големите фирми“.  Всъщност големите фирми са разбрали, че за да бъдат успешни, трябва да инвестират в организация, софтуери и оборудване, които да им дадат възможност да съкратят максимално сроковете на производство. От една страна това им дава конкурентоспособност, а от друга им позволява да изработят повече поръчки за единица време.

Успешните автоматизират всичко, което може да се автоматизира

Автоматизацията и стандартизацията са основните двигатели за инвестиция на успешните фирми. Знаейки, че те трябва да бъдат изключително бързи в това, което правят те се стремят да:

  • Стандартизират максимално всички свои процеси – те постоянно анализират своите клиенти, продукти, процеси по предпечат и печат и търсят начини да систематизират, категоризират и стандартизират всичко, което могат. Стандартизацията е основата на автоматизацията. Също така добрата стандартизация позволява известна взаимозаменяемост на персонала и активите, което дава гъвкавост в непредвидени ситуации.
  • Автоматизират всичко, което може да се автоматизира – тук се включват всички връзки с клиентите, както и вътрешните процеси. Стандартизацията позволява да се предвидят стъпките от всеки един процес, а автоматизацията помага действията и обмена на информация между различни системи да се извършват автоматично.
  • Инвестират в инструменти, които да им позволят да автоматизират – ако комуникацията с клиентите остане през имейл е много трудно тя да бъде стандартизирана и автоматизирана. Успешните фирми инвестират в активи като клиентски портали, форми за подаване на файлове, автоматични системи за проверка на файловете, системи за автоматизация на бизнес процесите, системи за електронен архив на документи и още много други, които да им дадат възможност да стандартизират процесите и съответно, след това, да ги автоматизират. В допълнение, използването на подобни решения им позволява да предоставят на своите клиенти допълнителни услуги в затворена среда и така да увеличат удовлетвореността им.

Те водят фирмите си като бизнес

Печатниците често се възприемат от своите собственици като по-специфична дейност. Те са някъде на границата между производството, артистичността, индустриализацията и занаятчийството. Успешните печатници са тези, които:

  • Не се съсредоточават върху покупната цена на суровините, а върху общата цена на тяхното придобиване и използване – те измерват всички параметри, които са директно и индиректно свързани с всеки елемент от тяхното производство. За тях е важна общата стойност на нещата, а не намаляването на единични разходи. Бизнесът измерва така известната „обща цена на притежание“, което е водещия параметър за стабилните приходи.
  • Търсят дългосрочни отношения с надеждни партньори – за бизнесът, който е ориентиран към клиентите, е много важно да има надеждни партньори, на които може да разчита, да получава суровини с постоянно и надеждно качество и да има ясни и стабилни процедури за реакция в непредвидени ситуации.
  • Имат формални процедури и документация – добрите технологични карти, измерването на брака, постоянното сравнение между планирания и реалния разход – всичко това се документира в стандартизирани документи и постоянно се анализира и съпоставя.

Те се фокусират навън, а не навътре

Добрият бизнес се съсредоточава навън, към своите клиенти. В последно време излизат все повече материали за това как печатниците трябва да се превърнат от пасивен изпълнител в активен играч на пазара, който намира своите клиенти и им предлага цялостна услуга. Основното, което трябва да направят печатниците, е да насочат своя фокус към клиентите си – да чуят техните нужди, да разберат начина, по който работи техният бизнес, и да се опитат да задоволят възможно най-голяма част от тези нужди с гъвкави продукти и услуги, предлагани по различни канали.

  • Клиентите са на улицата – една стара поговорка, която може да се интерпретира по неправилен начин в днешно време, но с много ясно и точно послание – бизнесът трябва да отиде при своите клиенти. Те са облъчвани постоянно от хиляди източници и единственият начин вие да станете доставчик на тези клиенти е да бъдете до тях.
  • Превърнете се от изпълнител в търговец – времената, в които печатницата чакаше да получи поръчки, отдавна мина. Сега тя трябва да отиде при своите клиенти и да им продаде своите услуги, които трябва да се разраснат от просто печат, към цялостно обслужване, предоставяне на допълнителни услуги, скъсяване на времето за изпълнение и други.

Успешните не пестят – те мислят как могат да изкарат повече пари

Това е може би основната разлика между успелите фирми и тези, които имат затруднения. Успелите срещат същите проблеми, както всички на пазара, но начинът им на мислене не им позволява да останат на едно място и да бъдат принудени да спестяват пари, за да оцелеят. „Не сме достатъчно богати, за да купуваме евтини неща“ са казали англичаните и има защо. Успешният бизнес винаги мисли как да изкара повече пари, как да реализира своите умения на нови пазари, как да представи своя продукт с висока добавена стойност. Тази воля дава на бизнеса развитие и така нужното движение, което му помага да избегне изпадането в цикъла на спестявания, водещи до редица проблеми, които от своя страна водят до разходи, налагащи нови спестявания и така нататък.

Trendsetter Q400 и Trendsetter Q800 – изборът на успешния бизнес

CTP машините с марка Trendsetter са едни от най-продаваните и успешни термални експонатори в света. Голяма част от успешните бизнеси предпочитат Trendsetter, защото той предоставя спокойствие на работа, което им позволява да се съсредоточат върху това, което правят най-добре и да не губят ценно време в настройки и контрол на процесите на печат.

Стабилна експонация

Стабилността в експонирането представлява надеждното и стабилното изграждане на изображението в CTP устройството, като се използва технология, която толерира и/или автоматично коригира нормалните за всекидневната работа вариации в работната среда, осигурявайки постоянно и стабилно възпроизвеждане на точката върху пластината, която ще се запази на печатната машина през целия тираж. В същото време, системата трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да се настройва лесно, според промените в производството и изискванията на вашия бизнес. 

Тази тенденция е напълно въплътена в Kodak SquareSpot  технологията за изображения, която осигурява работа чрез петно на лазера с 9600 dpi - четири пъти по-малко от един пиксел. Тази уникална резолюция "под-пиксел" осигурява ръбовете на точките върху пластината да са точно и повторяемо експонирани. В резултат на това е налична ясна и постоянна граница между осветените и неосветените площи и отлични граници за работа при нормални (или дори необичайни) вариации в пластините, покритията на пластините, обработката им, мощността на лазера, и дори средата в предпечатното студио без видима промяна на отпечатания лист.

Дизайнът на лазерния сноп в  Kodak SquareSpot  термалната глава предполага качеството и бързината на работата, като тя не спира дори и ако дефектират няколко лазерни източника. Това осигурява дълга, безпроблемна работа и минимално прекъсване в производството на печатницата. Клиентите често дори не забелязват подобна повреда, докато тя не бъде открита по време на регулярната техническа профилактика от инженер на Kodak. 

Ниска цена за притежание

Trendsetter са стабилни термални експонатори, които не се нуждаят от чести настройки и калибрации и са изключително лесни за използване. Те се интегрират бързо и лесно във вашето производство и вашите служители могат да започнат да използват машината от деня на нейното инсталиране. Цялостните разходи по обслужване на машината са сведени до минимум, което гарантира минимален престой за ремонти и профилактики.

В резултат на това Trendsetter има изключително нисък общ разход на притежание и може да работи във всякаква предпечатна среда и в условия с голям диапазон на вариация.

Постоянно и повторяемо качество без еквивалент

  • Динамичният автофокус е стандартна характеристика на всички експониращи устройства с Kodak SquareSpot технология. Той позволява постоянното качество да се постига дори и ако има промени в разстоянието между лазера и повърхността на пластината (често срещан проблем, предизвикан от замърсявания или прах), премахвайки по този начин „горещи точки” и други артефакти, които не могат да се забележат преди да се постави пластината на печатната машина.
  • В допълнение, температурната компенсация на експонаторите Kodak предоставят един голям оперативен диапазон. Опцията за геометрични корекции позволява стабилно и постоянно експониране на различните CTP линии, без значение от цветовото разделение.

Стабилен и надежден сервиз

Закупувайки Trendsetter вие можете да разчитате на специалистите на ГЕД ООД, които са обучени от производителя на машините и имат дългогодишен опит в инсталацията, интеграцията и поддръжката на серията Trendsetter.

За ГЕД ООД

ГЕД е един от водещите доставчици на цялостни решения за предпечат и печат за българската полиграфия. Ние предлагаме решения на утвърдени световни марки при оптимални условия за българския пазар. Нашите специалисти са изцяло на ваше разположение, за да ви помогнат в реализация на вашите проекти.

W: www.prining.gedbg.com

E: sales@gedbg.com

T: 02/8061201

A: София, ул. Васил Друмев 36

F: GED Corporate Page

Най-популярни
Последни