Начало | Блог | Избор на система Computer-to-Plate (CTP)

Блог

Избор на система Computer-to-Plate (CTP)

Избор на система Computer-to-Plate (CTP)

Печатниците, които обмислят преход от копиране на пластини от филм към директно експониране на пластини(CtP), обикновено получават множество разумно звучащи предложения, които обаче често са взаимно противоречиви. Активните дискусии в комерсиалната преса предполагат, че изборът на система CtP започва с обсъждане на метода на експонация, главно термален (невидима светлина) срещу виолетов (видима светлина). Като най-голям разработчик и производител на устройства по термалната технология, Kodak има ясен интерес в този дебат. Започвайки като производител на CtP системи с видима светлина, а сега производител и на двата типа дигитални пластини – термални и виолетови, Кодак познава добре опита на своите клиенти по преминаването им от CtP системи с видима светлина към термалната технология за експонация. Имайки този тесен опит с двете страни на аргумента, Kodak е в уникалната позиция да хвърли светлина върху въпроси от решаващо значение за печатници, които искат да направят CtP инвестиции, след като се информират обстойно.

Това, което може да бъде изненада за мнозина е, че технологията на експонация е последна точка на дискусията при избора на CtP система. Водещият фактор е, всъщност, бизнес въздействието, което очакваните инвестиции са предназначени да доставят на печатницата. Тъй като въвеждането на CtP има положително влияние върху целия бизнес на печатницата, важно е вземащите решение да помислят за постиженията отвъд очевидните - от премахването на филма, от процеса на производство на пластини. Няколкото примера в тази насока включват намаляване на разходите за печатната продукция, подобряване на стабилността на производството, диференциране на офертите за печатни продукти, увеличаване на пропускателна способност, развитието на близки връзки с клиентите, привличане на нови сегменти от бизнеса, или всяка комбинация от тези и допълнителни. Решението за това, коя технология да се възприеме, не трябва да започва с оценка на технология за експонация, а по-скоро с подробен анализ на резултатите, които инвестицията се очаква да постигне.

 

Защо се преминава към CtP?

Този прост, прагматичен въпрос е често пренебрегван във водовъртежа на конкуриращите се оферти и аргументи на продавачите. Причините печатниците да помислят за инвестиция в CtP днес са същите, каквито са били винаги, откакто се използват пластини в производството на печатни материали: 
    а) да се премахне излишното производство и свързаните с него разходи на време и материали, например отстраняването на филма от процеса на производство на пластини.
    б) премахване на вариациите в процеса на производството на пластини. Тези вариации водят до повишено време за изготвяне на продукцията, увеличена загуба на материали за изработката, влошено качество на печатната продукция, липса на съвпадение между печат и цветна проба, невъзможност за възпроизвеждане на по-фини растери, все по-изисквани от днешните потребители, непостоянна ефективност на предпечатния център, повтаряне на поръчки.
 
 
По подразбиране, всеки тип CtP устройство елиминира филма. Печатници, заинтересовани единствено от съкращаване на излишните процеси в предпечата, на пръв поглед разполагат с широка гама от CtP технологии, от които могат да избират и логично се насочват към предлаганото устройството с най-ниска цена. Все пак, това решение адресира само първия критерии и пропуска по-важната бизнес ефективност от намаляване на вариациите в процеса на производство. Пластини, които са многократно последователно и точно експонирани, водят до намаляване на разходите, подобряване на ефективността на печатните машини и допринасят за задоволяване на очакванията на клиентите на печата, като по този начин увеличават рентабилността. Контролът на процесите и стабилността на производството на пластини е ключова стойност при придвижване към CtP производство, този, който отключва всички потенциални ползи и възвращаемостта на инвестициите (ROI) за печатницата. Това е причината, поради която термалната технология бе бързо прегърната и възприета от печатната индустрия, когато тя бе първоначално въведена, като алтернатива на CtP машините с експонация чрез видима светлина.
 
 
Прочетете повече за CtP системите на Kodak в Надпреварата за точките в офсетовия печат
 

Защо термалната технология е по-ефективна в отстраняването на вариациите при експонацията на пластини?

 
   Стабилност, точност, постоянство и повторяемост

За една печатница, целостта на изображението върху пластината пряко влияе върху целостта и рентабилността на печатния процес. Първите потребители на CtP осъзнаха, че точността, последователността и повторяемостта на експонацията са основните изисквания за едни ефективни инвестиции в CtP. Термалната технология спечели силна подкрепа, защото тя доказа, че е стабилна и последователна, тъй като използва високи нива на мощност (измерена във вати) за експониране на пластини с относително ниска чувствителност. Фоточувствителното покритие на пластината отговаря на осветяването като формира изображение над една прагова температура, в един процес, който е по същество двоичен: изображението или е създадено, или не. Недоекспонирани или преекспонирани пластини е почти невъзможно да съществуват.

За сравнение, виолетовите и останалите технологии, чувствителни на видима светлина, трябва да бъдат манипулирани в условия на защитна светлина, да експонират химичния фоточувствителен слой на пластината с малка мощност (измервана в миливати). При тази ситуация, дори и незначителни промени в мощността, може да доведе до по-силна или по-слаба експозиция на пластината. Качеството на експонацията също може да бъде компрометирано и от незначителни изменения в производството на самата пластина, в съхранението й, от температурата, от влажността, от държането в ръцете на операторите и процеса на проявяване. Ако предназначението на CtP е да предостави последователност, по самото си естество, CtP системите с видима светлина (включително и виолетовите) имат по-голям потенциал за вариации в експонацията на пластините. В действителност, пластини експонирани чрез използване на CTP с видима светлина, могат да имат подобни проблеми, дори и още по-големи от тези на един работен процес базиран на филм. Цената на тази непоследователност в експонацията на пластини се проявява в най-скъпият актив на една печатница – печатния цех / отдел под формата на по-дългото време за получаване на готов продукт, трудности в изравняване на отпечатъците с цветните проби, невъзможност за точност при повторяеми поръчки.

   Универсалност, гъвкавост, адаптивност

Въпреки че всяка налична технология може да върши работа по експониране на изображения върху пластини, никоя не може да претендира за гъвкавостта и адаптивността на термалната. Термалната технология се използва за създаване на изображения за всичките три основни печатни процеса: офсетов печат, флексопечат, гравюрен печат. С помощта на термалните пластини тези предпечатни операции могат да се провеждат и на светло. Прецизната термална технология също така дава възможност за надежден печат на по-фини полутонове и стохастични растери, които са все по-често изисквани от критичните потребители на печатни услуги. В допълнение към експонацията на пластини, тази технология може да се използва и за експониране на същото устройство и на специални медии за проби, когато има нужда да докажат действителните тонове и полутонове. Термалната технология се поддържа безпроблемно и от по-голямата част от печатните машини (включително тези от Хайделберг, Presstek, Komori, MAN Roland и KBA). Тази технология позволява и изработването на безпроявителни пластини, което премахва още една възможна вариация в този процес – проявяването.
 

В този случай, защо има интерес към CtP с виолетова светлина?

CtP системите с видима светлина, включително и тези с виолетова, винаги са съществували като конкурент на тези по термалната технология. Първите поколения CtP устройства, които започнаха да се предлагат на пазара около 1994 г. (включително тези от Кодак), работеха с видима светлина. Експонирането на пластини в тази част на спектъра е, в края на краищата, технологията, използвана в устройствата за експониране на филми по това време. Устройствата с виолетова светлина сега представляват най-доброто от наличните технологии с видима светлина. В сравнение с предишните си не-термални конкуренти, виолетовата технология предлага по-добър, по-стабилен източник на светлина за експониране на по-малко чувствителни пластини. Причината е, че виолетовият лазер (ключовият компонент на лазерната глава) вече се изработва от твърдотелни диоди, а не от източници на видима светлина с летлив газ, които преди това се използваха в приложенията за формиране на изображения. Цената за производството на тези диоди е по-ниска и като цяло устройствата става по-евтини и по този начин по-достъпни за закупуване.

Макар че устройствата и по двете технологии експонират пластини, само термалната запазва острите контури в целостта на изображения и в момента продължава да бъде единствената с практическо значение за печатницата, даваща й възможност да разграничи надеждно печатната продукция с по-високо качество (напр. с помощта на амплитудни растери с висока линиатура или стохастични растери) или да приеме в бъдеще работа с пластини, които не изискват проявяване. В един силно конкурентен пазар, комбинацията от икономии на разходи, увеличен потенциал за печалба, възможност за бъдещ ъпгрейд са причините за продължаващата популярност и растежа на термалната технология.

През юни 1995-скоро след като Creo (в партньорство с Kodak) представи първата наистина надеждна термална CtP система с инфрачервена светлина, като алтернатива на системите с видима светлина, Seybold Report on Publishing System прогнозира: „Технологията с термални пластини се вижда, че предлага много атракции за печатниците... Много експерти гледат на термалната пластина като на пластината на бъдещето.” Отговорът на пазара беше незабавен и термалната технология бързо изпревари тази с видима светлина по продажби на CtP. Повече от десет години по-късно, тя все още е технологията на избора, въпреки приемането на някои устройства за експонация с виолетова светлина. 

 

Въпросът за революцията на пластините без проявяване

Всеки, който следи печатната индустрия разбира стойността на офертата, която се предлага с "processless" (без проявяване) печатните пластини, особено на по-малките печатници. Наскоро някои производители обявиха началото на производството на виолетовите пластини без проявяване. Въпреки това, само термалната технология може да предостави истински безпроявителни пластини, при които не се изисква никаква обработка с химикали след получаване на изображението и преди поставянето на пластините на пресата. Това е така, защото конвенционалните пластини (като виолетовите) по определение са чувствителни към видимата светлина и не може да се работи с тях в нормална среда, освен ако първо не се отстрани неекспонираното покритие чрез измиване или проявяване в машина. „Освободен от химия” е погрешно название, тъй като все още се използват химикали за измиването на тези пластини след експонирането им - изискващи процедури за химически правилното им съхранение, обработка, почистване и обезвреждане (изхвърляне).

Пластини без никакво проявяване са достъпни днес. През 2004 г., Kodak Polychrome Graphips въведени първата истинска пластина без проявяване, наречена Thermal Direct, която не изисква абсолютно никаква обработка след експонирането си, преди да бъдат поставена на печатната машина. Тази пластина е вече в производство и помага на стотици печатници в световен мащаб се подобрят ефективността и рентабилността на бизнеса си. 

Печатници, които са инвестирали в термални CtP на Kodak, в повечето случаи, могат безпроблемно да превключат на термални пластини без проявяване, когато имат икономически смисъл за тях да го направят. Ниската начална цена на виолетови устройства ги прави привлекателни на пазара, а виолетовите CtP са силно ориентирани към пазара на малките печатници. Тези, които инвестират във виолетови системи, плащат по-ниска цена за устройство днес, но няма да могат напълно да се елиминират стъпките на обработка след експонирането и свързаните с тях поддръжка, химия и изхвърляне (включително решенията с „измиване", което е пак химия) и текущи разходи.

Въпреки това, цената на устройството е само един от факторите, които се претеглят при вземането на решение относно CtP система. Осъществяването на мъдро бизнес решение в един все по-конкурентен пазар е предизвикателство и не трябва да се основава само на цената на експонатора. За печатари, обмислящи CtP, изчисляването на една обща цена за притежание (TCO) може да изясни истинските дългосрочни разходи и предимствата на различните варианти и да допринесе за информирано решение за закупуване. При избора на система CtP, собствениците на бизнеса трябва да обмислят покупка по отношение на следните фактори:

 
 
   1. Първоначални разходи (оборудване, помещения, пускане в експлоатация); 
 
   2. Разходи за обслужване (и как да се сведат до минимум); 
 
   3. Разход и икономия на материали в предпечата и печата 
 
   4. Икономия на човешки труд
 
   5. Потенциал за увеличаване на приходите
 
    1. Първоначални разходи

   Това са разходите за устройството CtP, свързаните с него софтуер и хардуер, на подготовката на помещението в съгласие с изискванията за пространство и околната среда. Те са само отправна точка за анализ на TCO (total cost of ownership - обща цена на притежание)- експлоатационните разходи и икономии са далеч по-важно перо. В първоначалните разходи, съображенията по инвестицията следва да включват:

   CTP устройството (-ата): Колко надеждно е устройството, и каква е неговата доказана репутация? Ще се изисква ли резервно CtP?

   Работни станции и софтуер: Какви са възможностите за управление на устройството CtP? Работната станция от същия доставчик ли се предлага, или е възможно да се използва всякаква работна станция и стандартен интерфейс за управление на устройството?

   Разходи за помещение и работна среда: Колко голям е системата CtP (по площ)? Изисква ли чиста, климатизирана работна среда? Ще се изисква ли тъмна стая или друго помещение със специфична светлина? Изисква ли се допълнително оборудване за проявяване и друга обработка?

   Разходи за инсталация, включително разходи по престой на машините: Колко време ще бъде нарушено регулярното производство по време на инсталацията?

   2. Разходи по обслужването
 
   За всяка печатница надеждността на машината е от първостепенно значение. За да се сведе до минимум риска от престой, важно е да се обмислят и изискванията за обслужване на експонатора и начините за минимизиране на неочакваните разходи:

   Разходи по договори за поддръжка: След като цената по един договор за допълнителни услуги - за определен период от време - се добавя към цената на устройството CtP, разликата в цените между марки и технологии, могат да намалеят.

   Покритие на гаранцията: Всички устройства идват с гаранция от някакъв вид, но дали тя покрива на практика на най-скъпите части или на части, които са от най-съществено значение за точното експониране на пластини?

    Скорост на  услугата: една гаранция или договор за поддръжка са толкова добри, колкото е скоростта на реакцията, заложени в тях. Може ли CtP-то да бъде диагностицирано и / или обслужвано дистанционно и да бъде то отново в действие възможно най-бързо при възникване на проблем?

   Устройство на CtP, което да минимизира престоя: Устроено ли е CtP така, че да е необходимо често калибриране? Непроизводственото време е скъпо, дори когато това може да се програмира в извън пиковите часове: устройството трябва да се спре и оператор трябва да изпълни калибрирането му.

   Дали изключително важните части в CtP-то са предназначени за непрекъснато производство? Сервизното обслужване изисква ли посещение на място? Дизайнът на лазерните глави на Kodak е таъкв (включва резервни детайли), че производството да може да продължи с пълна скорост, дори ако отделните лазери дефектират. Визитата на сервизния техник по този начин може да се планира за удобно за клиента време.
 
   3. Разход и икономии на материали
 
   Много реализации на CtP са икономически обосновани от икономията на материали в предпечата и на печатната преса:

   Икономия на материал в предпечата: CtP премахва всички разходи за филми и обработка на филм, но пластините за CtP са малко по-скъпи от тези за филми (за сега). Да се има предвид, че разходите за пластини, трябва да включват стойността на всички необходими химикали (включително допълнителните разходи по обезвреждането им). Дали само спестяванията, свързани с филмите, са достатъчни, за да се оправдае финансово инсталация на CtP?

   Разходи по изхвърляне на химията от предпечата: С изключение на пластините без проявяване, всяко производство на пластини включва и химични вещества, които трябва да бъдат обезвредени по екологично съобразен начин и разходите за това трябва да бъдат взети под внимание. Някои CtP системи с виолетова светлина разчитат на сребро, екологично небезопасен тежък метал и могат да бъдат скъпи по отношение на изхвърлянето им. 

   Икономия на материал на пресата: загубата на хартия е основен фактор в разходите на печатната машина. Ще помогне ли система CtP за намаляване на времето за отпечатване на продукт и обема на използваната хартия? Има ли някакви икономии на мастило, които могат да се очакват и оценят? 
 
   4. Икономии на труд 
 
   Разходите за труд са основно перо в оценката на CtP система. Термалната CtP технология на Кодак представлява високо-автоматизиран процес, който премахва филма и свързаните с него обработка и контрол, както и ръчната работа по проявяването, обработването, монтирането, копирането и пробиването на конвенционални пластини. Може ли персоналът да бъде намален или преразпределен в резултат на инсталацията на CtP? Е ли е системата достатъчно интуитивна, че съществуващият персонал да се обучи да работи с нея, или ще наложи назначаване на нови служители с определен набор от умения? 

   5. Потенциал за увеличаване на приходите 
 
   Предпечатните и печатните отдели обикновено нямат същата гледна точка, както клиентите на печатницата и понякога не осъзнават потенциалния прираст на клиенти и продажби от въздействието на инвестицията в CtP. Потребителите на печатни услуги са тези, които изискват налагането на стохастични растери за постигане на по-висока точност, повторяемост и липса на артефакти при възпроизвеждане на техните поръчки. Колкото по-фини са използваните растери, толкова по-високи са изискванията към интегритета на системата за експонация на пластини. Същите вариации на процеса, които бяха пречка на филм базираните технологии да предоставят тези видове растери в миналото, все още съществуват в CtP системите с виолетова светлина и днес. Друга причина печатниците да приемат стохастични растери е, че термалната технология дава възможност за ефективно използване на контрактни цветопробни мастиленоструйни системи, тъй като вече няма нужда от отпечатване на проба на потенциални артефакти от конвенционалните растери като моаре. 
 

Осъществяване на избора 

Макар че дебатът между термално и виолетово CtP продължава, наистина важните решения, пред които са изправени клиентите са за това, какво ще има най-голяма възвръщаемост на инвестициите, когато всички разходи и потенциални стойности са заложени в сметките. Ако приемането на пазара се отчита, термалната технология все още е избора на по-голямата част от всички сегменти на печатното производство, до голяма степен, защото предлага несравними стабилност, точност, последователност, цялостна икономия и възвръщаемост на инвестициите. Ако бъдещето на печатната индустрия и по-важно - бизнесът на самата печатница, се отчитат, термалната технология предлага по-голяма адаптивност и гъвкавост, отваря врати за работа с пластини без процес на проявяване и отключва целия потенциал на една инвестиция в CtP система.
 
 
Разберете какви са Експлоатационните разходи за закупуване на CTP
Най-популярни
Последни

Свързани продукти