Начало | Блог | Надпреварата за точките в офсетовия печат

Блог

Надпреварата за точките в офсетовия печат

Надпреварата за точките в офсетовия печат

СtP експонаторите за пластини се различават по няколко параметъра, основните сред които са: вида на източника на светлина - виолетови, термални и UV (конвенционални); конструкцията – вътрешен барабан, външен барабан, плоски; разделителната способност

 

Поглед към експонаторите

Независимо дали те са предназначени за филми, пластини или клишета, независимо кой е производителят им, целта на експонаторите е една. Те трябва да възпроизвеждат черно–белите еднобитови файлове, получени след растеризацията (RIP). Различните RIP приложения извършват растеризацията с различни параметри. Крайната цел при всички обаче е генериране на еднобитов файл с различни растерови точки и експонацията му върху предварително дефинирана квадратна решетка.

СtP- експонаторите за пластини, например, се различават по няколко параметъра, като основните са конструкцията и източника на светлина. Вида на източника на светлина определя дали машината ще използва виолетови, термални или UV (конвенционални) лъчи. Конструкцията може да има вътрешен барабан, външен барабан, плоски. Експонаторът може да има различна разделителната способност и възможности за автоматизация. И въпреки че всички CtP-та експонират пластини, които след това довеждат до приемливо изглеждащи отпечатъци, това далеч не може да се счита като основната оценка за качеството на една CtP система.

Тази статия ще разгледа технологията Kodak SquareSpot, като изясни защо тя е ключът към успеха на CtP устройствата на Kodak в световен мащаб.

 

Поглед към цялостната картина

За да се постигне постоянен, надежден и икономичен печатен процес, се изисква известно усилие и постоянство. Трябва да се спазват едни и същи параметри за пластините и за печатните машини през целия период на изготвянето на печатна продукция. За съжаление, на практика винаги има променливи условия при производството на пластини. Дори при експонация със СtР може да се появи нестабилност, повлияна от различни фактори като: нормалния толеранс и вариации на пластините, емулсията, силата на лазера, процеса на проявяване, околната среда и др. Всяка нестабилност при експонацията ще доведе до по-бавна подготовка на печатната машина. Тя може също да влоши качеството на отпечатъка, което води след себе си закъснения в производствения график, разходи за допечатки и т.н.

 

Влияние на вариациите в експонацията върху отпечатъка

 

Основната разлика между различните CtP технологии е контролът върху процеса на експонация, т.е. способността на системата да задържи в допустими толеранси параметрите на продукта при промяна на условията за неговото производство. Всеки доставчик на печатни услуги желае CtP система, която не позволява вариациите на процесите да оказват влияние върху качеството на крайния продукт.

Много печатници страдат от нестабилността на производствения си процес, което ограничава възможностите им за производство на приемлива от клиента продукция. Това, от своя страна, поставя под въпрос тяхната рентабилност. Затова когато оценяваме една CtP система, трябва да имаме предвид цялостното й влияние върху ефективността на производствения процес. В края на краищата възвръщаемостта на инвестицията е най-важният параметър, за да изберем подходяща машина.

 

Прочетете защо Стабилността е равна на успех при CTP системите

 

Приносът на пластините

Като цяло, различните CtP устройства  могат да се разделят на три основни типа – с видима светлина (violet), термални с квадратна точка (SquareSpot) и термални с друга точка (fiber, GLV). Виолетовите CtP-та изискват внимателна калибрация и стабилна поддръжка на проявяването, защото те са склонни да създават овал около точките, недоекспониране или преекспониране.

Термалните СtР–та, от своя страна, осигуряват по-голяма стабилност на експонацията, защото термалните пластини са чувствителни само над определен енергиен праг на енергията, отделяна от лазера. Ако  енергията недостига този праг, няма да има експонация. Ако имаме повече енергия от необходимото, няма да има допълнителна експонация. С други думи, термалните пластини притежават цифрово поведение.

 

Термална експонация със CtP устройство, различно от Kodak

Наличието на един праг на чувствителност при термалните СtР дава резултат в изключително контрастни изображения върху пластините. Това обаче не означава автоматично, че експонацията е точна, стабилна и предвидима. Доказано е, че възможностите за контрол на процесите произтичат от формата на петното на лазера – най-важна е неговата стабилност. Ако границите му се променят, то и формата и размера на растеровата точка също ще варират.

Стандартно лазерните източници имат гаусово разпределение на силата на лазера. Това означава, че тя намалява от центъра към краищата. Всички CtP устройства с такова разпределение на практика нямат фиксиран размер на експонираното петно. Колко ще е голямо то върху пластината, зависи от това какъв е прага на чувствителност на самата пластина, от условията на проявяване и други. Всяка вариация в чувствителността на пластината и условията на проявяване води до промяна размера на експонираното петно.

При CtP-тата с конвенционална (гаусова) форма на петното, лазерът експонира точки съобразно мрежата от квадратчета (напр. 2400 dpi), като така изгражда полутоновите точки на растера. Те са различни в зависимост от формата и размера им. Тъй като точката им е кръгла, тя не пасва точно на квадратния вид на мрежата. Точките трябва да се презастъпват, за да се елиминират неекспонирани места вътре в полутоновата точка. За да се запълни едно квадратче от мрежата с размер 10х10 μm, то диаметърът на петното трябва да е поне 15 μm, за да няма неекспонирани области (около 1600 dpi). Като се има предвид и енергийния профил на петното, може да е необходим дори още по-голям диаметър.

Някои производители предлагат експонация с т.нар. GLV технология. Тя е по-прецизна от гаусовата, но само в едното направление на експонацията. В другото направление тя също притежава нестабилност на експонацията, както при системите с гаусово разпределение.

 

Сравнение на формата на петното на лазера при най-разпространените технологии за експонация на пластини

От казаното до тук следват два важни извода: Първо, практическата разделителна способност при тези CtP устройства е относителна. Второ, дадената в спецификацията резолюция описва способността на устройството да разполага центровете на точките, които експонира, през съответната стъпка. Тя не описва способността му да запълва мрежата от квадратчета без презастъпване.

По-важното обаче е, че кръглата точка притежава неравномерно разпределение на енергията, намаляваща към периферията на точката. В резултат на това, минимални изменения в процеса на експонация или проявяване на пластините, или минимални отклонения в производствените им характеристики могат да доведат до изменение на прага на експонация. Изображението на пластината визуално ще бъде ясно и отчетливо, но е възможно да не бъде съвсем прецизно на печат. Например, промяна само с 1 μm на размера на точката на лазера води до 3% изменение на размера на 50% точка при 150 lpi и до 10% изменение при стохастичен растер. Освен това с такъв вид петно на лазера е много трудно да се експонират малки растерови точки.

Друг проблем пред системите с кръгла точка възниква след процеса на проявяване. По ръбовете на точката е възможно емулсията на пластината да е по-слабо захваната към основата, отколкото в центъра, в следствие на неравномерното разпределение на енергия при експониране. Това води до по-бързото износване на ръбовете по време на печат, което пък, от своя страна води до други проблеми. Необходими са допълнителни настройки по машините, налице са разлики между желаните и получените цветове. Понякога има нужда дори от експониране на нов комплект пластини.

Малки промени в условията могат да доведат до непредвидими промени на изображението върху пластината. Ето защо точното калибриране на CtP-тата с гаусово разпределение на силата на лазера е трудна задача. Следователно, окончателният резултат от печата също не може да бъде точно предвиден. Изисква се намесата на печатаря със засилване или отслабване на мастилото. Това води до по-дълга подготовка на машината за печат, както и спиране по време на тираж за корекция и/или компромиси с качеството.

 

Експонация със CtP Kodak

За да разгледаме подробно разликите в процеса на експонация, е важно е да се прави разлика между резолюцията, с която е експонирана пластината (точки на инч, dpi) и оптическата резюлюция на системата. Първата описва виртуалната мрежа от квадратчета, която CtP системата запълва, за да се получат желаните по форма и големина растерови точки. Втората представлява размерът на лазерното петно, което запълва тези квадратчета.

Kodak експонира пластините с уникална лазерна ивица и оптическата резолюция около 10 000 dpi. За разлика от останалите експонатори, разпределението на енергията в експонираните точки  на пластината не е гаусово, а с квадратна форма. При типична разделителна способност на системата 2400 dpi, петното на лазера, запълващо точките от мрежата, е с размери 2.64 µm х 10.6 µm. Това означава, че лазерната енергия практически не се променя по ширината на експонираната лазерна точка. Резултатът е експонация с много стръмен енергиен профил (слаба податливост на малки промени) и квадратна точка (SquareSpot) с постоянна големина.

 

Стабилна точка SquareSpot

Точките, експонирани с Kodak SquareSpot, притежават по-остри и твърди ръбове, което ги прави много по-устойчиви към износване по време на печат. Тези стабилни точки повишават постоянството и точността на цветопредаването. Те намаляват времето за подготовка на машината, като спомагат за по-голямата тиражоустойчивост на пластините.

Експонираните с Kodak SquareSpot пластини са и много по-слабо чувствителни към стареенето на проявителя в проявителната машина. Когато проявителят е нов, 50%-овият растер, експониран върху пластините, е напълно прецизен след проявяването. При експонираните с кръгла точка пластини обаче, промяна настъпва когато е изтекъл 20-30% от живота на проявителя – той не може да премахне напълно емулсията от областите с несигурна експонация и резултантният растер започва да надвишава допустимото отклонение след проявяването.

 

Влияние на експонацията върху процеса на проявяване

Kodak SquareSpot лазерната точка, както и термалните пластини, са ефективно цифрови. Заедно те са способни да осигурят полутонови точки, „имунизирани“ срещу нормалните вариации на експонацията, проявяването и толерансите в реални производствени условия. С тях не са необходими специални трикове за калибриране, специална поддръжка и донагласяване на цветовете от печатарите. Ако са необходими криви за компенсиране на нарастването на точката, то те могат да се приложат стабилно и повтаряемо.

 

Други предимства на Kodak SquareSpot и CtP устройствата на Kodak

Освен уникалната форма на точката, Kodak SquareSpot технологията и CtP устройствата на Kodak притежават и други важни характеристики. Една от тях е вградената резервираност. Лазерните източници в SquareSpot главите са 19 на брой. Светлината от тях се смесва и фокусира през оптичната система, като създава унифициран светлинен поток.

В последствие, се подава през система от светлинни клапи към фокусиращата система. При изгаряне на един от светлинните източници, системата автоматично компенсира неговата загуба, като увеличава и изравнява силата на останалите източници. По този начин се стреми да запази ламинарния светлинен поток, достигащ до светлинните щори. На практика CtP системите с Kodak SquareSpot могат да продължат да функционират нормално с до 3 изгорели светлинни източника.

 

Технология на лазерната глава Kodak SquareSpot

  • Динамичен автофокус. По време на експонация се следи непрекъснато разстоянието между главата и повърхността на пластината. При необходимост фокусното разстояние се променя, така че да се осигури прецизността на експонацията. За системите без динамичен автофокус се изисква по-широко петно на лазера и по-голяма дълбочина на фокуса, като при промяна на фокусното разстояние се променя и големината на петното. По тези причини при Kodak SquareSpot липсват т.нар. „бомбички“ (неточно експонирани области), причинени от прашинки или малки частици под пластините.
  • Температурна компенсация. Като повечето метали и алуминият притежава температурно разширение. 4-5° разлика в температурата на пластината води до изместване на розетката с ½ от размера й при печат със 150 lpi. Ако различни цветове на един печатен лист са експонирани при подобна разлика в температурите, дори и при идеален пасер в единия край на листа - в другия ще се наблюдават видими отклонения. CtP-тата на Kodak притежават температурна компенсация за осигуряване на прецизно експонирани пластини, в широки температурни граници, с точност от 10 µm между отделните пластини.

 

Гаранция за точност

Осигурявайки точност и стабилност при експонацията на пластини, технологията на Kodak SquareSpot гарантира точност и стабилност и на печатния процес. Пластините могат да бъдат оптимизирани за конкретните нужди, като процесът на подготовка на печатната машина е бърз и лесен, с по-малко загуби. И накрая, надеждната работа при печат означава доволни клиенти и добри приходи от крайния продукт.

 

Избор на система Computer-to-Plate (CTP)

 
Най-популярни
Последни

Свързани продукти