Начало | Блог | Изчисленията в облака помагат на печатниците да работят по-ефективно, а не по-усърдно

Блог

Изчисленията в облака помагат на печатниците да работят по-ефективно, а не по-усърдно

Изчисленията в облака помагат на печатниците да работят по-ефективно, а не по-усърдно

 “Може би един от най-силните мотиви при вземане на решението дали да се премине към облака е общата цена на притежание (TCO): Трябва ли ИТ служителите да се занимават с поддръжка на приложения и хардуер или да посветят времето си на иновации и развойна дейност “?

 Списание Cloud Strategy, “Understanding TCO Cloud Economics”

 

Макар все повече доставчици на печатни услуги да внедряват облачно базирани платформи, за да допълнят текущите си софтуерни системи, едно от най-големите притеснения при въвеждането на SaaS е общата цена на притежание и дали възвръщаемостта оправдава инвестицията.

Къде инвестирате парите си в момента? Ако Вашият бизнес наема, използва или поддържа ИТ служители, които да управляват системата Ви локално, изпускате ценна възможност за растеж и подобряване на Вашите услуги.

Въпреки че внедряването на облачна платформа може да Ви се струва голяма първоначална инвестиция, доклад на InfoTrends показва, че собствениците, които интегрират облака към сегашната си софтуерна система, е по-вероятно да отчетат спад в режийните разходи. Това включва и спад броя ИТ служители в повечето печатници.

В допълнение към намалените разходи за персонал, облачно базираният софтуер поема високите разходи за инфраструктура, включително за сървъри, архив на софтуера, операционните системи, обновленията, мястото за съхранение на хардуера и други. С понижаването на режийните разходи, за доставчиците на печатни услуги се разкриват различни възможности за генериране на приходи, които увеличават цялостната продуктивност и разкриват повече възможности за иновации.

Прочетете повече за това как технологията, базирана в облака може да е полезна на печатниците в нашата статия „5 причини за избор на софтуер в облака“.

Най-популярни
Последни

Свързани продукти