Начало | Блог | 5 причини за избор на софтуер в облака

Блог

5 причини за избор на софтуер в облака

5 причини за избор на софтуер в облака

Все повече и различни индустрии използват софтуер базиран в облака, което е следствие от няколко негови предимства. Печатниците не са изключение от тази тенденция. Според скорошно проучване на InfoTrends, 82% от доставчици на печатни услуги базирани в САЩ  вече използват някаква форма на софтуер, намиращ се в облака.

Разбирането на ползите от употребата на софтуер, намиращ се в облака може да бъде трудно. Има много противоречащи и преувеличени твърдения за това как технологията ще може да донесе ползи на доставчиците на печатни услуги. Все пак, примамливостта на трансформативната ефективност и гъвкавост, които предлагат облачните услуги, е трудно да се пренебрегне. Тази статия разглежда реалните предимства, които софтуерът, базиран на облак може да предостави на доставчиците на печатни услуги. Въпреки че има много предимства, има и причини повечето печатници да продължат да работят със софтуера на място в съчетание с облачно-базирани решения. Софтуерът, базиран в облака, трябва да осигурява допълнителна функционалност и предимства, а не само огледално решение на софтуера, който се намира на място в производствената база.

Тази статия предполага, че читателят има основно разбиране за изчисленията в облака и използването на софтуер, базиран в облака. Преминавайки през процеса на оценяване и проучване на нови софтуерни решения и решения за автоматизация за Вашата организация, можете да използвате тази статия, за да получите информация за ползите и възможностите, които Ви предоставят изчисленията в облака.

Има пет основни причини, поради които доставчиците на печатни услуги използват софтуер, базиран в облака. В някои случаи тези организации преминават към софтуер, базиран в облака от софтуер, който е бил използван на място. В други случаи всички нови възможности се предоставят от облака. Когато тези два фактора са комбинирани, стойността на използването на софтуер, базиран в облака, е от решаващо значение за доставчиците на печатни услуги, които продължават да бъдат притискани от натиска на маржовете и нарастващата нужда да се произвеждат ефективно голям брой малки поръчки за печат.

Причина 1: По-ниски разходи за придобиване

Цената на софтуерно решение, базирано в облака, е по-ниска от тази на система на място, защото не е нужно да купувате, внедрявате и поддържате ИТ активи. Доставчикът на софтуер отговаря за всички необходими сървъри, както и за свързания софтуер и инфраструктура. "Независимо от приложението, доставчикът на изчислителна мощност в облака поема отговорността за цялата инфраструктура, необходима за стартиране на сървърите, необходими за решение, архивиране, софтуер, операционни системи, бази данни, актуализации, миграция, мощност и охлаждане, място на съоръженията и т.н., както и вътрешните разходи за персонал и тези на трети страни", според списание Cloud Strategy.

Това намалява броя на квалифицираните ИТ специалисти, които компанията Ви ще трябва да наеме. Изследвания от 2016 г. в InfoTrends установяват, че докато нивото на персонала в повечето от доставчиците на печатни услуги е намаляло през последните три години, големите организации са увеличили с 10,7% служителите в областта на информационните технологии. Освен че поддържат повече ИТ инфраструктура, по-големите печатници също имат повече ИТ служители, участващи в дейности, генериращи приходи.

Статията в списание Cloud Strategy сочи: "Може би един от най-мощните мотивиращи фактори по отношение на общата цена на притежание (TCO, total cost of operation) е следният: трябва ли ИТ персоналът да бъде натоварен с поддръжка на приложения и хардуер или трябва да инвестират времето си в иновации и научноизследователска и развойна дейност?" Когато го погледнете по този начин, софтуерните решения, базирани в облака, могат да осигурят както по-ниски разходи, така и по-големи възможности за приходи.

 Total Cost of Operations

Причина 2: Достъп до нови функции, поправки и функционалност

При софтуера, базиран в облака, най-новите версии на приложенията се предоставят на всички клиенти веднага щом бъдат пуснати. Непосредствените обновления могат да предоставят нови функции и функционалност в ръцете на печатниците, което да ги направи по-продуктивни.

Повишената гъвкавост позволява на организациите да се възползват от предимствата на новите приложения и услуги и да доведат до нови възможности на пазара по-рано. Тази допълнителна полза за клиентите на доставчиците на печатни услуги създава потенциално конкурентно предимство.

Актуализациите на софтуера често включват актуализации на защитата, които предпазват системата от уязвимости. Това води до третата причина за приемането на софтуера в облака.

Причина 3: Подобрена сигурност

Сигурността на изчислителната мощ в облака често се поставя под въпрос. Макар да е вярно, че обмена на информация може да бъде прихванат, защитните стени могат да бъдат пробити и злонамерен софтуер може да нахлуе в системата, това се отнася за всяка компютърна мрежа. Дори компютърните мрежи, които фирмите управляват сами са уязвими.

Докато нарушенията в сигурността в компаниите за облачни услуги често влизат в новините, възприятието, че те са по-податливи на проникване, не е реалност. Институтът Понемон, фирма за изследване в областта на сигурността на данните и личната информация, установява, че 90% от анкетираните от тях фирми са имали едно или повече нарушения на сигурността всяка година.

Когато компаниите работят с доставчици на платформа-като-услуга (PaaS) на корпоративно ниво, като Amazon Web Services или Microsoft Azure, сигурността често е по-добра от тази при локален хостинг. Облакът е индустрия за милиарди долари, а за доставчиците на облачни услуги, способността да се съхраняват данните на клиентите е от решаващо значение. Тези компании трябва да се придържат към стандартите на Международната организация по стандартизация (ISO) за изчисления в облака. Например, облачната инфраструктура и услугите на Microsoft се одитират веднъж годишно за спазване на ISO от British Standards Institution (BSI), акредитиран сертифициращ орган, който осигурява независима проверка, за да се увери, че Microsoft е внедрила контрол на сигурността от край до край.

Сигурността на облачните платформи, осигурена от тези доставчици на PaaS, има допълнително предимство, тъй като тя е наблюдавана чрез автоматизиран процес. Ако се случи пробив, той може да се идентифицира и да бъде отстранен незабавно.

Причина 4: Файлов архив и помощ при бедствия

Архивирането е от съществено значение за предотвратяване загубата на данни. Ако имате само един архив, той може лесно да бъде загубен или счупен. Неотдавнашно проучване на Harris Interactive установява, че едва 7% от потребителите следват практиките за безопасност на изчислителната мощ, като архивират системите си ежедневно (или всяка нощ).

Доставчиците на печатни услуги добавят ценно съдържание към клиентските файлове, което увеличава риска от загуба на данни. Тези модифицирани файлове са жизнената сила на печатарския бизнес, тъй като съдържат ретуширане на цветове/корекции на файлове, приложено управление на цветовете/наддаване и подготовка за производството. Когато тези файлове се загубят, съдържанието трябва да бъде пресъздадено за сметка на печатницата. Това създава и други рискове.

Изчисленията в облака могат автоматично да защитят по-добре данните на доставчиците на печатни услуги, особено когато са налични множество методи за съхранение. Данните не само се съхраняват извън локацията на клиента, но и допълнително се копират на други сървъри на различни места. Ако някой сървър „падне“, данните могат да бъдат извлечени от друго място в резервната мрежа.

Освен способността на облака динамично и автоматично да копира и архивира данните, той има и предимството да осигури практически неограничено място за съхранение. Доставчиците на печатни услуги могат лесно да съхраняват няколко версии на файловете на клиентите си, което улеснява създаването и актуализирането на архивирани поръчки.

В проучването на InfoTrends на базираните в САЩ доставчици на печатни услуги, способността на облака да предоставя резервни копия и архиви е причина номер едно за преместване на софтуера в облака.

Файлов архив и помощ при бедствия

Причина 5: Бизнес анализи за по-добро вземане на бизнес решения

За печатниците има възможност да се минимизират „тъмните“ данни, за да се анализират и подобрят операциите. „Тъмните“ данни са оперативни данни, които не се използват. Компанията за консултиране и проучване на пазара Gartner Inc. описва „тъмните“ данни като "информационни активи, които организациите събират, обработват и съхраняват в хода на обичайната си дейност, но като цяло не използват за други цели".

Благодарение на увеличената компютърна мощ и капацитета за съхранение на облачните изчисления, софтуерът в облака може да предостави инструмент за бизнес анализи, който използва „тъмните“ данни в анализи и отчети, които могат да помогнат при вземането на приложими бизнес решения. Доставчиците на печатни услуги могат да разберат не само своите разходи днес, но и тенденцията им във времето и какво да планират за бъдещи проекти. Тази подобрена точност и видимост в организацията може да помогне на доставчиците на печатни услуги да вземат решения, базирани на факти за по-добро планиране и контрол на разходите. Анализът се превърна в една от областите с най-голяма активност в сферата на изчислителните облаци.

Бизнес анализи за по-добро вземане на бизнес решения

Заключение:

Тъй като повечето доставчици на софтуер за печатната индустрия предоставят софтуерни решения, базирани на облак, е важно да разберете как тези решения могат да помогнат на вашата организация. Някои предимства, като по-ниско ниво на общата цена на притежание, архивиране на данни и актуални версии, се срещат във всички решения на различните доставчици. Другите причини за преминаване към облака ще варират според избрания от Вас доставчик. По-висока сигурност, бизнес анализи и повишена функционалност трябва да бъдат критериите на Вашата организация при избора на софтуерни решения, базирани на облака.

Най-популярни
Последни