Начало | Блог | Софтуерът на KODAK за управление на работния поток PRINERGY 8

Блог

Софтуерът на KODAK за управление на работния поток PRINERGY 8

Софтуерът на KODAK за управление на работния поток PRINERGY 8

Има два основни работни потока, през които една поръчка се движи в печатния бизнес. Производственият поток, който завършва с отпечатан продукт и бизнес потока, който завършва с точна фактура. Поръчката трябва да се движи и през двата; често това става паралелно, като е необходимо настройване и/или комуникация между двата потока, за да могат да се постигнат изискваните и от двата потока резултати – висококачествен отпечатан продукт(и) и доставена навреме и без грешки фактура.

В много печатници, тези работни потоци се управляват от хора и при това, ръчно, което означава, че ако извадиш ключовите хора от уравнението, работния поток се забавя, появяват се грешки или всичко спира. Когато печатниците имат внедрени „софтуерни системи“, които да управляват тези потоци, служителите могат да се намесват или не в ежедневните процеси, защото системата управлява бизнеса, а хората управляват системата(системите). Служителите напускат, разболяват се, повишават ги и най-важното, необходими са за по-важни неща и задачи свързани с клиентите, които са част от бизнеса. Оставете компютрите и софтуера да правят това, в което са най-добри – да изпълняват повтарящи се задачи, позволяващи автоматизация, да следят всички дейности и по същество да правят точно това, което са програмирани да правят от вашите служители.

Разрастването на капацитета, доходността, ръстът без хаос и способността да взимате информирани решения изискват да разполагате с надеждна система за запис и съхранение на информация за Вашия бизнес и производствен поток. Софтуерът за управление на работния поток - Kodak Prinergy Workflow - се фокусира върху управлението и рационализирането на пътя на работния поток, докато комуникира с бизнес потока, който обикновено се управляват от ERP/MIS системата на печатницата.

Една система – множество производствени работни потоци

Диверсификация е името на играта в печатната индустрия. Печатниците се насочват към различни продуктови области, различни производствени процеси и дори към дигитални продукти, които са „ изпратени“ по мрежата, в сравнение с готовата продукция - от зоната за товарене. При развиваща се тенденция за диверсификация е важно печатниците да инвестират в решения, които продължават да се разработват, така че диверсификацията да не води до няколко системи за запис и съхранение на информация, комплексна интеграция или до страховитата възможност за несвързани точкови решения, поддържащи новите източници на доходи. Работният поток Prinergy 8 включва разширена и подобрена поддръжка за голям асортимент от печатни производствени потоци, включително офсетов, дигитален и опаковки.

Prinergy Workflow е пуснат на пазара в края на 90-те години на 20-ти век, когато офсетовият печат е доминирал. Но с ясно изразения темп на растеж при дигиталния печат, бизнесът Ви има нужда от система за запис на информация за Вашето производство, която трябва да се справя безпроблемно и с офсетов, и с дигитален печат в един и същ работен поток. С Prinergy Workflow 8, Kodak обединява тези работни потоци, позволявайки операторите да пренасочват тези поръчки към различни производствени пътища без преправяне на работни файлове. Доставчиците на печатни услуги постоянно разнообразяват своето портфолио, а методите за производство в печатната индустрия продължават да се развиват. В тези условия Prinergy Workflow 8 Ви дава една система за запис и управление на информация, на която можете да вярвате за работния поток и Вашето производство.

С Prinergy Workflow 8, Kodak са направили значителни инвестиции в развитие на работния поток за опаковки. Както печатниците за опаковки знаят, загубите на материали могат да бъдат огромен проблем, поради високата им покупна стойност. Оптимизацията в тази област се превръща в печалба за Вас. Prinergy Workflow 8 може да идентифицира области на загуба по време на щанцоване и най-важното, автоматично да комбинира поръчки, като същевременно оптимизира монтирането на не-правоъгълни форми, за да сведе до минимум загубата и изхвърлянето на материал. Нетният резултат е намаляване на разходите Ви за материали, за да Ви даде възможността да печелите повече от всяка поръчка.

Управление на дигиталния печат

С развитието на дигиталния печат за специфични нужди, Вашата система управляваща работния поток, трябва да може лесно да се свърза с дигиталните принтери и да Ви помогне да насочите ефикасно големия обем от работа към правилната машина. С Prinergy 8 управлението на дигиталните машини става доста по-лесно и гъвкаво. Възможностите на дигиталните устройства са достъпни за оператора в реално време с производствените пътеки. С базираната на правила автоматизация (RBA) в Prinergy можете да зададете сценария за създаването на поръчката, обработката на файлове, електронния монтаж и крайният резултат на дигиталният принтер.

Когато Вашият капацитет изиска допълнителна автоматизация, можете да филтрирате, сортирате и слагате на опашка поръчки на дигиталния принтер и чрез един поглед на екрана за статуса да разберете напредъка на поръчката. Когато се свържете с принтера чрез JMF, можете да конфигурирате неограничен брой горещи папки и да отворите принтера за неограничен брой клиенти за директно подаване на поръчки.

Работния поток Prinergy 8 продължава да разширява възможностите за автоматизация на производствения процес, намалява ръчното въвеждане и увеличава ефективността на крайното Ви производство. С намаляване на производственото време и увеличаването на броя поръчки, изпълнявани с дигитални машини, се появява нуждата от пълен набор от автоматизирани приложения, за да продължи бизнесът Ви да се развива, без това да предизвиква хаос.

Универсален редактор на поръчки

Можете да свържете всички Ваши DFE с Prinergy 8 и да разполагате с всички опции (напр. Довършителни процеси, наличности на материали и т.н.) за всяко едно от дигиталните Ви устройства, конфигурирани и включени в работния поток Prinergy. Имате един оперативен център, вместо да се налага операторите да конфигурират всяко едно по отделно. Prinergy комуникира двупосочно с Вашите DFEs.

Печатният процес продължава да се развива и специализира, което може да доведе до наличието на множество машини, докато диверсифицирате бизнеса си. Вече не е необходимо Вашите оператори да разучават множество различни DFE интерфейси или да се разхождат до различните места, където DFE сървърите се намират. С представянето на Digital (Device) Job Ticket Editor, работният поток Prinergy 8 предоставя на операторите възможността да контролират работата от едно място.

Автоматизация на база правила

Един от основните фактори за оценка възвръщаемостта от направена инвестиция, в система за управление на работен поток, е нивото на автоматизация, което можете да постигнете, за да могат Вашите служители да използват времето за дейности, които генерират приходи, вместо да повтарят рутинни задачи. Автоматизацията винаги е била основният елемент на платформата Prinergy. Основните инструменти, които правят производствената автоматизация възможна е RBA - автоматизацията на база правила (Rules Based Automation), която е не толкова приставка, колкото набор от инструменти, чрез който можете да разгърнете Вашето производство, за да се справите с възникнали специфични нужди. Невъзможно е да предвидите всеки поток, всеки сценарий, всяка пермутация за една печатна поръчка, ще Ви трябва цял завод. С RBA, Вие не разполагате с еднотипно приложение за всички решения, а набор от инструменти, които можете да използвате, за да изградите автоматизация на работния поток, която да посрещне всичките Ви нужди.

Автоматизацията не е нещо еднотипно за всички печатници или клиенти. С RBA Вие можете да създадете правила, които да се приложат на ниво клиент. За някои клиенти е лесно да се видят възможностите за автоматизация. За други - тяхната работа е толкова разнообразна и непостоянна и да се разпознаят възможностите за автоматизация е предизвикателство. Ключът тук е да се прави оценка на всяка задача - клиент по клиент- да откриете повторяемост и да делегирате повтарящите се задачи на работния поток Prinergy.

Мислете за автоматизацията на база правила, като за член на екипа (който не ползва отпуска, не се разболява или допуска грешки, защото е уморен). Кои части от работния поток са по-подходящи за прагматичен подход? Въпрос на нагласа е, къде Вие и служителите Ви търсите повторяемост, в начина по който работите и след това внедрявате тази повторяемост като RBA правила, изпробване и напасване, след което преминавате към следващата област за потенциална автоматизация.

Интеграция

Решението за работен поток не може да работи в изолация. Вашият производствен поток е само една част от Вашия бизнес, друга голяма част от него е фирменият работен поток (изчисления, цени, събиране на разходите, управление на инвентара, фактури и т.н.), всички аспекти, които обикновено покрива един печатен ERP/MIS софтуер. Производственият работен поток трябва безпроблемно да комуникира с Вашата MIS, за да може всяка "система от записи" да е информирана за дейностите на другата. Prinergy решава това предизвикателство с Business Link.

Когато системите са напълно интегрирани, техните потребители трябва да имат усещането, че използват една система. Защото производствените и фирмените работни потоци са толкова преплетени, че е жизнено важно тези две системи често и безпроблемно да обменят данни, за да може всяка функционална област на Вашия печатен бизнес да има достъп до правилната информация, в правилното време, за да се вземат оптимални решения на база наличната информация. С Prinergy Business Link и JDF възможностите, работния поток Prinergy и Вашата MIS говорят на един език (от важно значение за Вашият бизнес).

Една система, пазеща архив, за управление на всичките Ви производствени нужди, която може да бъде конфигурирана автоматично, да оптимизира и безпроблемно да комуникира с печатната MIS, е рецептата за печатен бизнес задвижван и вземащ решения на база данни и увеличаващ своята доходност. Софтуерът е един от основните ресурси, за да се разгърнете на пазар с непрекъснато растяща конкуренция (както ценово, така и като разнообразие от продукти и време за доставка). Успехът Ви на такъв пазар силно ще зависи от Вашата способност да максимизирате възвръщаемостта от инвестицията Ви в софтуер, за да изградите ефективен работен поток и да се адаптирате към променящите се пазарни условия. Kodak продължава да развива платформата за управление на работния поток Prinergy 8, за да посрещне нуждите на постоянно изменящите се пазарни условия.

Оригиналният материал е публикуван на сайта на WhatTheyThink.com. WhatTheyThink е водеща световна медия публикуваща безпристрастни анализи в областта на полиграфията. Авторско право 2017 WhatTheyThink. Всички права запазени. Материала е публикуван след разрешение. Бъдете в крак с новите тенденции в печатната индустрия с ежедневния бюлетин на WhatTheyThink. Абонирайте се на whattheythink.com/join.

 

Прочетете история за успешното интегриране на продуктите и работния поток на Kodak в печатния процес:
Henzl Media на гребена на дигиталната вълна
Най-популярни
Последни