Новини

Какви са акцентите в новата версия на работния поток Kodak Prinergy
01 Юни / 2023 г.

Какви са акцентите в новата версия на работния поток Kodak Prinergy

Налична е най-новата версия на софтуера за управление на работния поток Kodak Prinergy 9.5. Последната версия включва редица подобрения и нови функционалности. 

 

Какви са акцентите в най-новата версия на работния поток Kodak Prinergy

Част от новите функции и допълнения в последната версия на Kodak Prinergy 9.5 включват:

  • Обновяване на частта за растеризиране (RIP) на файлове и монтажи Extended Printer JTP с Adobe PDF Print Engine 5.7 64-bit. Това позволява нa системата да рипва заданията за печат с по-голяма бързина и точност на ефектите спрямо предишни версии на системата
  • Обновяване на частта за проверка и корекции на постъпващи PDF файлове Preflight+ до callas pdfEngine​ 12.3, което способства извършването на по-сложни и детайлни проверки и корекции по файловете спрямо предишни версии на системата.
  • Нова функционалност Page Labels за добавяне на етикети на страници и визуализацията им в определена колона. Поддържа номерацията на секции в InDesign или други приложения. Тези етикети може да се използват в променливи марки или наименования на файлове.
  • Поддръжка на информация за Flexcel NX Tags в TIFF и VPS изходни файлове, които след това се извличат от Tiff Assembler или други приложения за подготовка на клишета с Flexcel NX система.
  • Осигурена поддръжка на PDF Output Intent на ниво цял файл или отделни страници според актуалните PDF спецификации по време на Refine и Output процесите в системата.
  • Подобрени настройки на растеризиране при RIP на определени растери, достъпност до Staccato растери и при нестандартни резолюции на CTP като 4800dpi и 5080dpi.
  • Увеличени възможности за планиране при печат с мутации (versioning) - добавяне от Excel таблица, задаване на геометрия и скалиране, ограничения при генериране на страници и др.
  • Разширена поддръжка на дигитални машини - връзки с нови печатни машини и подобрено взаимодействие с конзоли (DFEs) на някои производители
  • Над 30 дребни подобрения или оптимизация на действията на системата.

 

Зa Kodak Prinergy

Kodak Prinergy е високотехнологично решение в света на печатното производство, което предоставя инструменти за централизирано управление и автоматизация на всички процеси в предпечата. Работният поток на Kodak е едно от най-популярните решения за печатници от всякакви размери, които могат да започнат с основната конфигурация и да разрастват системата заедно със своя бизнес. Системата е много разпространена в България и специалистите по предпечат имат добър опит с нея. 


Вижте повече за универсалния работен поток за управление и автоматизация на допечатните процеси Kodak Prinergy