Новини

01 Юли / 2016 г.

Отвориха процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" по програма Конкурентоспособност

Описание на процедурата

Благодарение на тази програма можете да инвестирате в подобряване на управленския капацитет на вашето предприятие в няколко насоки:

  • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални и международни стандарти, както и софтуер и хардуер, свързани със сертифицирането
  • Дейности по постигане на национални или международни стандарти за продукти и услуги, които предлагате, включително инвестиции в контролно оборудване
  • Дейности за внедряване на добри производствени практики
  • Дейности за придобиване, разработване и въвеждане на софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

Схемата е уникална по рода си и дава по-широки възможности от предишната процедура за закупуване на ERP и MIS системи.

Цялото описание на програмата можете да видите на сайта на партньорите ни от Елана.

 

Възможности за кандидастване

Фирма ГЕД е представител на водещи разработчици на софтуер за управление на процесите в предпечата и комуникация с клиенти. Ние предлагаме редица софтуери, които могат да бъдат финансирани по тази процедура.

 

Kodak Prinergy Workflow

Prinergy е сървър-клиент организиран работен поток, който позволява на печатниците да управляват процесите по отваряне на поръчка, получаване на файлове, обработка на файлове и водене на поръчки от клиетни. Prinergy е обхватна система, която може да се конфигурира спрямо нуждите на всяка печатница и дава пълен контрол над предпечатния процес от началото до края.

Виж повече за Prinergy ->

 

Kodak Insite

Insite представлява система за управление на комуникацията и обмена на файлове с клиенти на печатницата. Софтуерът може да работи както самостоятелно, така и като част от Prinergy, в който случай клиентът може да работи директно с печатницата, като си отваря сам поръчки, качва си сам файлове и други. Системата дава възможност за дефиниране на точни и ясни права на достъп на клиентите и управление на цялата комуникация с тях по качване на файлове, анотации и коментари, корекции и одобрение на корекциите. Системата пази пълна история на всички събития и е достъпна през браузър от всяка точка на света по всяко време.

Insite Prepress Portal е версията, която се надгражда над Prinergy и е основно насочена към комуникацията на предпечата с клиентите на печатницата.

Виж повече за Insite Prepress Portal ->

 

Insite Creative Workflow е версията, която може да работи изцяло самостоятелно и е основно насочена към етапа на дизайн и предпечат на файлове и дава възможност за създаване и следена на задачи по проекти.

Виж повече за Insite Creative Workflow ->

 

Всички софтуери могат да бъдат финансирани самостоятелно или като част от по-голям проект, който да включва различни други решения.

Нашият екип е на разположение за повече информация.