Начало | Блог | 4 основни стъпки за управление на цвета в печата на опаковки и комерсиалния печат

Блог

4 основни стъпки за управление на цвета в печата на опаковки и комерсиалния печат

4 основни стъпки за управление на цвета в печата на опаковки и комерсиалния печат

Работата в предпечатния отдел понякога може да бъде уникално предизвикателство. Дори ако управлявате добре вашия цветови работен поток, той може да спре, ако клиентският файл не е добре обработен цветово.

Вероятно на всички печатници се е случвало - получавате файл, за който клиентът твърди, че е готов за печат, но когато го отворите на компютъра, цветовете изобщо не изглеждат правилни. Не можете да го изпратите към машината, без да сте напълно сигурни, защото обикновено върху вас като производител клиента поставя отговорността за изгубеното време и материали, ако печатът е грешен.

 

Как да разберете дали файлът на клиента е готов за печат или трябва да бъде коригиран цвета?

Познаването как работи управлението на цветовете за комерсиален печат и печат на опаковки от начало до край ще ви помогне да разберете по-добре ролята си в процеса и ще можете да дадете знание на клиентите си, така че бъдещите получени файлове да отразяват правилното цветово намерение.

Целта на управлението на цветовете е да се постигне възможно най-близкото съвпадение на цвета между входящите и изходящите устройства. Тази илюстрация демонстрира работен поток без управление на цветовете (по-горе) и с управление на цветовете (по-долу).

 

4 основни стъпки в управлението на цветовете за печат

Печатният работен поток с цялостно управление на цветовете ще помогне на всичките ви устройства да говорят на един и същи цветови език, така че да могат да споделят помежду си точна информация за цвета.

Всяко устройство за заснемане и възпроизвеждане на изображения използва малко по-различни CMYK или RGB формули, за да създаде един и същи цвят.

Скенерите и мониторите използват адитивния цветови модел, като разчитат на различни гами и варират между производителите.

Принтерите за цветни проби могат да бъдат RGB или CMYK и да използват различни мастила и хартии.

Когато използвате приложения за дизайн и подготовка на изображения и печатни файлове на Adobe или CorelDraw също трябва да ги настроите да управляват цветовете.

Машините по технологията, по която печатате, независимо дали тя е флексо, офсет, дигитален или дълбок печат, трябва да бъдат настроени по определени стойности и формулировки на мастилата, за да създадат цветове при производство, които са еднакви с тези на монитора, с измерените стойности или с цветната проба.

Тези четири ключови стъпки при цветовия работен поток за печат ви позволяват да създадете базовата структура за последователност на цветовете от получаването на клиентския файл, до изработката на готов печатен продукт. Тези стъпки могат да се надграждат спрямо вашия начин на работа, бизнес и производствен модел.

 

Стъпка 1: Проверка за консистентност на съществуващите устройства

На първо място, ако искате да създавате последователни цветове по цялата производствена верига, трябва да се уверите, че на всеки етап от процеса имате устройство, което има тази възможност. 

Това включва приспособления за работа, които използвате, за да визуализирате и постигнете желания цвят - монитори, уреди за измерване, принтери, софтуери за дизайн - практически целия стартов пакет за предпечат.

Ако цветът на вашия монитор е по-ярък от лявата страна, отколкото от дясната, или вашият принтер не може да произведе постоянен цвят от началото до края на цветната проба, тогава който и да е софтуер или уред за управление на цветовете не може да помогне много. В този случай имате нужда от нова апаратура.

 

Стъпка 2: Калибриране на устройства

След като разберете, че вашето устройство е способно да възпроизвежда постоянен цвят, трябва да го върнете към неговата спецификация. Цветът на всяко устройство се променя с течение на времето. 

Когато трябва да произведете постоянен, повторяем цвят, е добре да гарантирате, че вашите печатни машини, принтери, уреди, монитори, проектори и скенери работят с възможно най-доброто цветово изпълнение. 

Стъпката на калибриране прави изчисления на момента и конфигурира всички настройки, за да постигне възможно най-добрата цветова гама, на която е способно устройството, което калибрирате.

Освен това, калибрирането е повторяемо - добре е да се прави регулярно, за да сте сигурни, че визуализирате и възпроизвеждате точни цветове с ясни стойности на всяка поръчка.

Калибриране на монитор със спектрофотометър i1Pro на X-Rite.

 

Стъпка 3: Профилиране на устройства спрямо тяхната способност за възпроизвеждане на цветове

Дори идентични устройства, произведени в един и същи ден от един и същи производител, ще имат леки вариации в цвета. 

Затова следващата стъпка е да използвате инструмент за измерване на цветове като спектрофотометър, за да определите характеристиките за възпроизвеждане на цветовете на устройствата, които използвате.

Профилирането на печатни и изходни устройства описва в дигитален формат техните печатни възможности, обхватът на цветовете, които могат да постигнат и начина, по който интерпретират стойностите, които получават с печатния файл.

При профилиране на монитор, софтуерът показва поредица от RGB стойности на екрана и уредът за измерване на цвета ги измерва. 

За да профилирате принтер или печатна машина, трябва да отпечатате тестови цветови диаграми в цветни проби и ги измерете с уред за измерване на цветовете - като спектрофотометър или автоматична сканираща система

При конвенционална печатна машина (напр. флексо или офсетова) тези проби трябва да бъдат отпечатани точно като производствена поръчка, използвайки същите печатни форми (флексо клишета или офсетови пластини), мастилен филм и хартия или друга медия.

Измерване на цветова скала за профилиране на принтер с i1Pro на X-Rite.

Събраните цветови данни се сравняват с цветовете на пробата и се използват за създаване на ICC профил. 

ICC профилът представлява триизмерна карта или цветово пространство на всички цветове, които устройството може да улови, покаже или отпечата. Наличието на висококачествен профил дава възможност да се предвиди с висока точност как даден файл ще се отпечата или възпроизведе на всяко отделно устройство, принтер или печатна машина.

Профилът позволява печатният файл да се обработи така, че да се запази неговата крайна визия когато се конвертира от една технология на друга или от една печатна машина на друга. Той описва специфичните характеристики на устройството, така че другите устройства да "разбират" на какъв цветови език то може да "говори".

 

Стъпка 4: Конверсия на цветове между различни устройства

Конвертирането е процес на прехвърляне на цветови данни от цветовото пространство на едно устройство в цветовото пространство на друго устройство. Тези контролирани преобразувания се извършват в работно пространство на софтуер, който прилага сложни алгоритми за целта.

Вградените профили помагат на множество устройства да говорят на един и същ цветови език.

Ако едно изображение е заснето от RGB камера, редактирано във Photoshop, добавено към оформление в InDesign, след това отпечатано на CMYK принтер за цветна проба и въведено в производство от флексо печатна машина, то трябва да бъде конвертирано многократно. 

Вградените профили помагат за запазване на външния вид на цветовете, докато изображението се движи между различните среди на различните устройства и софтуери. 

Ако характеристиките за възпроизвеждане на цветовете на изображението го следват по целия негов път в процеса на печат, всички устройства ще могат да прочетат цветовата информация и да работят постоянно без спирания, така че вашият работен поток да създава последователни цветове на всеки етап.

От друга страна конверсията на цветове позволява да се прехвърлят стойности и цветова информация от една печатна технология на друга. Например, ако клиента ви изпрати печатен файл, който е подготвен за печат в офсетова печатна машина (напр. печатил е в друга печатница), но вие сте пресметнали, че ще е по-рентабилно да отпечатате тази поръчка на дигиталната печатна машина - правилното профилиране на вашите машини е ключово за конвертиране на цветовата информация между тях.

Конверсия на цветова информация от офсетова технология към дигитална технология със софтуер GMG OpenColor

 

Как ние и клиента да виждаме едни и същи цветове?

Нека се върнем обратно към печатния файл, който ни изпраща клиента.

Преди да отворите инструментите си за редакция на печатни файлове и да коригирате недобрия цвят за печат, има няколко действия, които можете да направите предварително, за да улесните работата си и крайния резултат.

Уверете се, че мониторът ви е калибриран и профилиран, за да показва точен цвят, за да сте сигурни, че виждате истинско визуално представяне на това, което има в този файл. 

Това се нарича дигитална цветна проба или soft proofing и е много важна част от цветовия работнен поток. Дигиталната проба изисква екран с добро качество и профил на монитора, който може да показва изображението при правилната цветова температура и гама настройки.

Ако вашият монитор е правилно настроен за дитална проба, то проблемът не е във вас. 

Време е да се свържете с вашия клиент. :)

 

Вашият клиент вижда ли същите цветови стойности, които и вие?

Ако клиентът ви не вижда същите цветове, които и вие е добре да се уверите, че той/тя също работи на калибриран и профилиран монитор. 

(Тук е моментът в който можете да дадете знание на клиентите, така че бъдещите получени файлове да отразяват правилното цветово намерение и да спестят време и пари на всички участници в поръчката.)

Ако мониторът на вашия клиент е правилно настроен за дигитална проба, сравнете цветовите настройки на своя ICC профил. И двете страни трябва да използват едни и същи настройки, за да виждате точни цветове.

Ако вие и клиентът виждате едни и същи цветови преливки, проблемът най-вероятно е възникнал при заснемането на изображението или по време на създаването на дизайна. Ако самият файл е неправилен, калибриран монитор не може да го поправи.

 

Заключение

Отървете се от сравненията в печатната продукция на око, несигурността в цвета на отпечатания продукт, честите спирания на машините и безкрайно дългите тестове за ръчно формулиране на цветове и мастила.

Правилното управление на цветовата информация, измерването на цветовите стойности, профилирането и конвертирането на цветови пространства във всички софтуери, устройства и машини във вашето производство ви позволява да създадете цялостен последователен процес и производство, чието качество се постига на база ясна и точна цветова информация. 

Това ви позволява да отпечатвате всички ваши поръчки така както ги иска клиента, да правите ретиражи на стари поръчки със същото качество и дори да правите профили на поръчки, които не са печатани при вас, така че да можете да постигнете същия или по-добър печат без да правите безброй тестове и предпечатни корекции.


Прочетете още:

Най-популярни
Последни

Свързани продукти