Начало | Блог | Какво е спектрофотометър и какви са разликите между различните видове архитектура

Блог

Какво е спектрофотометър и какви са разликите между различните видове архитектура

Какво е спектрофотометър и какви са разликите между различните видове архитектура

Спектрофотометрите са точни и прецизни измервателни уреди, които намират много приложения в производствения процес. Изборът на правилен спектрофотометър е от ключово значение за качеството на крайният резултат.

Спектрофотометърът е уред за измерване на цветове, с който можете да измервате и анализирате цветове и техните параметри. 

Днешното производство може да бъде локално или напълно глобално, с различни компоненти произведени на различни локации, с различни технологии и на различни машини. Всичко това се събира в един краен продукт, който трябва да отговаря на определени стандарти. Собствениците на марки, производители, дизайнери, доставчици, сертифициращи организации - всички използват спектрофотометри, за да измерват и контролират точността на цветовете по целия процес и неговите етапи.

Всяка физическа мостра, елемент или продукт имат собствена отразителна способност - количеството светлина, която отразява - или абсорбия - количеството светлина, която абсорбира.

 

Видове спектрофотометри и тяхното приложение

Има три основни вида архитектура за избор на спектрофотометър. Изборът на правилна архитектура зависи от приложението, желаните функции и нуждата от преносимост.

Спектрофотометър, който работи на принципа на отражението (отразителен спектрофотометър, reflectance spectrophotometer), осветява с точно определена светлина и измерва светлината, която се отразява от мострата.

Спектрофотометър, който работи на принципа на пропускливостта (transmittance spectrophotometer) осветява с точно определена светлина и измерва светлината, която преминава през мострата.

Спектрофотометрите могат да измерват и да дават реални измерими, количествени анализи за почти всичко - течности, пластмаси, хартия, метал, платове и бои.

 

Спектрофотометър с 0º,45º (или 45º, 0º) архитектура

Това е най-често срещания вид спектрофотометри, който предлага както входно ниво уреди, така и по-висок клас решения.

Този тип спектрофотометри измерват отразената светлина от фиксиран ъгъл, обикновено от 45º спрямо посоката на осветяване.

Уредите от този вид обикновено са компактни и могат да пренебрегват отблясъка на материала, за да репликират максимално точно как човешкото око би възприело даден цвят. 

Най-често се използва за измерване на цвят върху гладки или матови повърхности.

Наименованието на уреда показва ъгъла на осветление и ъгъла на измерване на отразената светлина. В този случай светлината свети под 45º спрямо материала. Детекторът - мястото на което се “събира” и анализира отразената светлина е вертикално над мострата или на 0º.

Примери за такива спектрофотометри са:

 

Спектрофотометър със сферична архитектура

Сферичните спектрофотометри са интересни с това, че могат да измерват отразената светлина от всички ъгли и по този начин да измерват цветовете много по-точно и близко до начина, по който човешкото око възприема цветовете. 

Най-често тази архитектура се използва за измерване на цвят, който е положен върху текстурирани основи като текстил, килими и пластмаси, както и лъскави или огледални повърхности, като металически мастила, печат върху фолио за студен и топъл печат и други много лъскави повърхности.

Някои сферични спектрофотометри с UV възможности могат да измерват UV светлина в отрязъка 185 - 400 nm.

При сферичните спектрофотометри мострата, която трябва да бъде измерена се осветява с разсеяна светлина, което реално осветява мострата от практически всички ъгли. Светлината се анализира от ъгъл 8º спрямо вертикала.

Това е известно като сферична геометрия или сферична архитектура, защото този вид уред съдържа сфера, която предоставя това разсейване на светлината. 

Сферата има бяло матово покритие, което е много силно отразително и има много малко отблясъци - най-близкото до идеалният бял отражател. Независимо къде се докосне светлината, приблизително 99% от нея се отразява. В същото време матовата повърхност разпръсква светлината във всички посоки. Това се случва във всяка точка от сферата и от гледна точка на материала на измерване изглежда, че светлината идва от всички посоки едновременно, правейки самата сфера да бъде източника на светлина.

Една от уникалните функции на сферичните спектрофотометри е възможността да измерват с включено отражение (SPIN, SCI) или с изключено отражение (SPEX, SCE). С включено отражение дава възможност да не се взема предвид отражението на материала и да се измери само цвета. С изключено отражение взема предвид и начина по който изглежда самият материал и как това се отразява на цвета.

Примери за такива спектрофотометри са:

 

Многоъгълен спектрофотометър

Многоъгълният (мултиъгълен) спектрофотометър измерва материала или мострата, все едно тя се движи напред назад, точно както би направил всеки от нас, когато иска да оцени цвета и неговите характеристики.

Многоъгълните спектрофотометри се използват за измерване на специални покрития и мастила със специални добавки, като минерализирани или с перлен ефект като лак за нокти, покрития и бои за коли. 

Многоъгълният спектрофотометър е доста сложен уред и изисква операторът едновременно да работи с пет или повече L*а*b* стойности или Delta E* стойности.

Типично имат 12 мм апертура, която е прекалено голяма, за да се измерва финните детайли, които се намират в някои специфични приложения. 

Обикновено имат един източник на светлина, който е на 45º, но има и модели, които имат и втори светлинен източник на 15º. Последното поколение многоъгълни спектрофотометри имат 12 или повече ъгъла на измерване на отразената светлина. Това дава възможност да се изгради пълен и точен профил на ефектите на бои, лакове и покрития, които най-често се намират в автомобилната индустрия, работата с пластмаси и метали.

Пример за такъв спектрофотометър е:

 

Защо е важно вашият спектрофотометър да може да измерва цвят, но да измерва и параметрите на материала

Някои спектрофотометри като сферичните и многоъгълните могат да измерват цвета, като вземат предвид и ефектите, които се получават заради основния материал или различни покрития. 

Уредите с 45º,0º например пренебрегват материала и неговите ефекти и отблясъци. В резултат понякога цветовете може да се измерят като по-тъмни или по-наситени от колкото са реално.

Например нека да вземем два черни материала, единият матов и единият с отблясък (лъскав). Въпреки, че те реално са един и същи черен цвят, измерването с 45º,0º спектрофотометър ще даде различни стойности. Лъскавият материал ще се измери като по-тъмен и по-наситен, докато матовия материал ще се измери като по-светъл.

Това е заради разликата, с която двете повърхности отразяват светлината - лъскавата я отразява директно, а матовата я разпръсква.

Ако обаче измерите същата проба със сферичен спектрофотометър с включено отражение двата цвята ще се измерят еднакво. От друга страна, ако ги измерите с изключено отражение двата цвята ще бъдат различни подобно на 45º,0º.

 

Вижте това кратко видео, което обяснява теорията с интересни примери и анимации.

 

 


Можете да разгледате цялото ни портфолио от спектрофотометри на нашия сайт или да се свържете с нашия екип на sales@gedbg.com за да ви помогнем във вашия избор.

Най-популярни
Последни