Начало | Блог | Ефективен трансфер на мастило

Блог

Ефективен трансфер на мастило

Ефективен трансфер на мастило

Минималното количество мастило увеличава привлекателността върху стелажите в магазините и подобрява производителността

 

Няма съмнение, че флексографският печат измина дълъг път на развитие. Флексографията може да поддържа плътността, да управлява стабилността на процеса и да създава впечатляващи отпечатъци. Флексо еволюира в уважавана и ценена категория за печат.

С развитието на флексо технологията се полага все повече усилие да се печатат по-малки точки и едновременно с това, да се постига по-голяма плътност на мастилото от всякога. Въпреки това, елементи като: най-широка цветова гама, тоналнен диапазон и особено контраст на изображението често се изплъзваха на флексо печатниците в състезанието с офсетов и дълбок печат. Нещо повече - постигането на тези характеристики на печат при високи скорости на печатните машини с минимално количество спирания се оказва най-голямо предизвикателство.

Ключов фактор за успешното преобразуване на дизайни за дълбок и офсетов печат към ценово-конкурентния флексопечат, е ефективния трансфер на мастило. Ако той бъде постигнат правилно, може да доведе до отлична плътност и непрозрачност с минимален обем анилокс и наличие на мастило само там, където го желаем. По този начин нарастването на точката се държи на минимум и клишетата ще се използват по-дълго без почистване.

 

Подход към препятствието

Мисията за по-добър пренос на мастило обаче не означава получаване на толкова мастило върху печатната медия, колкото е възможно. По-добра плътност и по-чист отпечатък ще отворят по-широка цветова гама. Твърде много плътност обаче действително ще намали обхвата на цветове, които могат да се възпроизвеждат. Освен това прекалено голямото количество мастило ще намали тоналния диапазон, който може да бъде отпечатан. Това намалява контраста и замъглява визията на полутоновете.

Следователно, целта е да се печатат предварително определени нива с висока плътност или непрозрачност докато се цели постигането на широката цветова гама и тонален диапазон. Въвеждането на това в печатния процес успешно включва оптимизиране на целия механизъм за прехвърляне на мастило, от пренос на мастило от анилоксовия вал върху клишето до ефективно прехвърляне към медията. Много фактори влияят на това, включително:

  • Формата и състоянието на анилоксовите клетки
  • Самият полимер на клишето
  • Свойствата на повърхността на клишето
  • Нива на мастилото и печатната медия
  • Условия на околната среда

Много доставчици работят в насока развитие на технологиите, което допринася за изчистване и подобряване на процеса. Производителите на мастила например, са оптимизирали максимално пигмента, вискозитета, рН и други свойства на мастилото. Анилокс производителите предлагат широка гама от форми и размери на клетки и керамични материали, и постоянно развиват нови лазери и гравиращи процеси. Съществуват нови медии и покрития на разположение, а фирмите, занимаващи се с обработка използват огън и наелектризиране на медията за подобряване задържането на мастилото.

Може би най-голям принос за подобрения пренос на мастило има флексографската технология за клишета. Доставчиците на клишета предлагат решения за текстуризиране на повърхността на клишето чрез експонация или изобразяване, предназначено да разпространява мастило по-ефективно, отколкото за създаване на по-дебели филми. Всеки подход носи подобрения в нивата на плътността или непрозрачността. Не всички обаче имат равни способности за предоставяне разширена гама (expanded gamut), за тонален обхват и контраст с максимален обхват или дори в способността им да покрият напълно дадена медия с мастило.

 

Проблемът с трансфер на мастилото

Микроскопичен изглед на плътно черно мастило, отпечатано върху ясен филм показва много пропуски, дупки или кухини в печата (Фигура 1). Това мрежесто изображение може да е резултат, повлиян от способността за задържане на материала и свойствата на мастило. Това е преди всичко резултат на разделяне на анилоксовите клетки от стените на самите клетки. Когато съдържанието в клетките се отлага върху повърхността на клишето, мастилото се отлага в посоката на машината, поради въртенето на пресата. Мастилото не може лесно да се разпространи в перпендикулярна на машината посока, освен ако условията за печат са идеални. Типични действия при опит да се коригират тези проблеми са добавяне на повече мастило и по-силен натиск върху клишето.

Фигура 1: Традиционно флексо (ляво) срещу флексо с дигитално използвано повърхностно текстуриране (дясно).


Решението за трансфер на мастилото

Този проблем е решен чрез дигитално приложена микро текстура на повърхността на клишето. Последните опции за микро моделиране повърхността на клишето включва набор от шест форми (Фигура 2) с технология, която играе решаваща роля в контролирането на мастилото по ръбовете на обектите и е от ключово значение за намаляване броя на отпечатъците.

 

Фигура 2: Усъвършенствани форми Kodak DigiCap NX: Подходящата микро повърхностна форма се избира на базата на комбинация от мастило, анилокс, медия, лепенка за оптимално прехвърляне на мастило. Отделните елементи на формата варират от 5-µ. до 30-µ. Всяко от тези изображения е приблизително с диаметър на човешки косъм от коса (70-µ.).

Тази технология за моделиране е дигитално контролирана и за разлика от клишета с фиксирана текстуризирана повърхност, тази е добавена само в целеви области и се прилага само където е необходимо. Формите са прецизно проектирани да работят с увеличени обеми на анилоксите, избрани на базата на комбинация от мастило, анилокс, медия и лепенка за оптимално прехвърляне на мастило. За печатния процес, най-фините повърхностни форми могат се избират в съответствие с по-малък обем на анилоксовия вал. Могат да бъдат избрани по-големи модели за спот цветове, където анилоксовите обеми често носят два пъти повече мастило, отколкото е необходимо за работата на процеса. Съществуват по-големи форми за бели обекти, покрития и лепило, които могат да използват два до три пъти повече обем. 

Фигура 3: Технологията Advanced Edge Definition на Kodak комбинира по-големи форми за пренос на мастило за добра плътност и по-малки форми около ръбовете, за да държат мастилото само там, където е желано.

С тези технологии потребителите могат да създават специфични според приложението им клишета (за спот цветове, бели обекти, лепила, метали и др.), използвайки само един вид полимер. Тези различни, специфични за приложенията клишета могат да се комбинират на един лист (когато позволява размерът).

Усъвършенстваните форми Kodak DigiCap NX: Подходящата микро повърхностна форма се избира на базата на комбинация от мастило, анилокс, медия и лепенка за оптимално прехвърляне на мастило. Отделните елементи на формата варират от 5-µ. до 30-µ. Всяко от тези изображения е приблизително с диаметър на човешки косъм от коса (70-µ.).Това свежда до минимум количеството материали за клишета, които трябва да бъдат използвани. Също така, елиминира възможността за грешен тип материал и намалява процесното време, необходимо за вземане на различни типове клишета.

Тези дигитално експонирани свойства използват конфигурация за носене и разстилане на мастилото, която създава силна плътност в полутоновете, 100 % цвят и текстови области. Те автоматично прилагат по-малка форма по всички краища (Фигура 3), за да се запази мастилото само там, където е желано. Тази задържаща способност поддържа ясни и остри ръбове на печата. Тя също предотвратява от обърнат текст и фин правилен текст от пренасищане, докато позволява освобождаване на задържания въздух. Свойствата на освобождаване на мастилото са комбинирани с клише, което има подходяща структура с печатна точка с плосък връх, позволявайки по-лек натиск на печат. Това създава по-фини отблясъци и позволява операторите на машината да спират и чистят клишетата по-рядко, намалявайки отпадъците от печатна медия и удължавайки живота на клишето.

Тази технология позволява мастилото да се прилага, когато е необходимо и да се съдържа там, където не е желано. Резултатът е превъзходно мастилено покритие с максимизирана цветова гама и тонален обхват. Този подход не само позволява гладка основа за бяло мастило, ярки отпечатани цветове и скриване на продукта или медията зад отпечатъка, но това отваря средните тонове и наситените цветове и три-четвърти тоновете, за да дадат на полутонове реалистичен, непрекъснат цветен изглед. Така наистина се засилва въздействието върху стелажа в магазина. Тук контрастът на изображението има най-голям ефект.

Ефективната технология за задържане на мастило изисква експонатори с възможности за възпроизвеждане, които могат работят при 2400 dpi, но създават всеки пиксел в матрица 4х4. Това дава резултат всеки пиксел да е състоящ се от 16 ефективни лазерни точки. Възможността на системата за експонация към избирателно включване или изключване на тези групи лазерни точки позволява точно създаването на микро фини форми върху клишето. Когато това е съчетано с процес на изработване на клишета, който позволява 1:1 възпроизвеждане на файла с изображение върху печатното клише, той осигурява изображението да е напълно и точно възпроизведено на клишето всеки път.

 

Постигане на ефективен трансфер на мастило

В обобщение, ефективното прехвърляне на мастило с минимален брой отпечатъци е ключът за постигане на флексопечат от клас офсетов и дълбок. Това може да се постигне само чрез използване на минимално количество мастило, което да покрие напълно повърхността, без да се пълнят непечатащите зони и без да се причинява прекомерно нарастване на точката.

Целта е да печатате силни, гладки цветове върху солидна основа, с бели обекти, които да скриват продукта или печатната медия, за да не се отклонява вниманието от визуализацията. За получаване на максимален контраст и въздействие върху стелажите в магазините от съществено значение е запазването на цветовата гама и тоналния диапазон отворени. Потърсете решение, което доставя качество, съответстващо на дълбок печат, чрез оптимално прехвърляне на мастило, разширена гама, тонален диапазон и динамичен контраст в изобразяването.

 

Как да измерим контраста при флексо печат

 


Промяна на играта

Превъзходният пренос на мастило е само една от трансформационните иновации, предоставени от системата KODAK FLEXCEL NX. Напълно интегрираната дигитална система за изработване на флексо клишета дава възможност за изключително качество на печат и увеличаване ефективността на производството.

 

Системата Kodak FLEXCEL NX - незаменим фактор за успех

Най-популярни
Последни

Свързани продукти