Начало | Блог | Защо Kodak NX е една от най-зелените технологии за експонация на клишета, как подкрепя вашите екологични инициативи и защо е предпочитаният избор от собствениците на марки

Блог

Защо Kodak NX е една от най-зелените технологии за експонация на клишета, как подкрепя вашите екологични инициативи и защо е предпочитаният избор от собствениците на марки

Защо Kodak NX е една от най-зелените технологии за експонация на клишета, как подкрепя вашите екологични инициативи и защо е предпочитаният избор от собствениците на марки

Грижата за околната среда се превръща от маркетинг идея в реална индустриална и световна тенденция. Това е напълно правилно, защото ако всеки не направи каквото може скоро може да се срещнем с много по-големи и нерешими проблеми от недобра икономика или дори пандемия.

Тази тенденция създава невероятно големи динамики във всички браншове и по цялата верига за доставки. 

От една страна потребители търсят и изискват продукти и опаковки, които може не само да са произведени по екологичен начин и с нисък отпечатък върху околната среда, но също така и могат да се изхвърлят или преизползват за други приложения.

В същото време, всички участници във веригата на доставки, от производителите на суровини, през производителите на материали, собствениците на марки и техните подизпълнители, логистика и други са постоянно представени пред предизвикателството да намалят своя отпечатък върху околната среда.

Флексо печатът става все по-важна част от линията за доставки и се обръща все по-голямо внимание на неговия отпечатък върху околната среда. От една страна самите печатници искат да намалят своя отпечатък като отговорност към общото усилие за опазване на планетата, а от друга самите клиенти и собственици на марки изискват определени нива на отговорност за да включат печатницата в своя списък с доставчици.

 

В тази статия ще научите:

 

 

Защо флексо печатът става важен фактор в лиянията на доставки за големите марки и защо насочваме разговора за екология в грешната посока

Един от големите дебати, който се създава около флексо печата е свързан с това до колко флексо клишетата имат негативен ефект към общия отпечатък на печатницата. 

Повечето големи играчи се фокусират върху това как процесът по измиване на клишетата влияе върху околната среда, като няколко различни доставчика работейки по различни технологии твърдят, че тяхната е най-ефективната и съответно пазарът няма решение.

Всъщност основният проблем е, този дебат се фокусира само върху един малък елемент от целия процес, без да обръща внимание на голямата картинка.Какво значи намаляване на отпечатъка върху околната среда и идеята за бизнес, който е “неутрален замърсител”

Когато говорим за намаляване на отпечатъка, който оставя един бизнес, става дума за цялостния ефект, който дадено предприятие има върху околната среда. Намаляване на отпечатъка може да стане по два начина:

 • Цялостно елиминиране на всички замърсители - това може да се постигне с използването на алтернативни източници на енергия и много други подобни инициативи, но те като цяло са свързани с голяма инвестиция и често изискват доста сериозна променя в процеса на работа
 • Балансиране на източниците на замърсители - подходът тук е за всеки замърсител, който не може да се премахне и се счита за негативно допринасят, да се намери друг параметър, който допринася позитивно и реално общия отпечатък да се балансира

Когато говорим за намаляване на отпечатъка в компаниите и по-специално в печатниците е по-правилно да говорим за балансиране на отпечатъка, от колкото за премахването му, защото обективно последното на този етап на развитие на технологията и материалите не е възможно.

С други думи за да кажем дали една технология е “по-зелена” от друга трябва да анализираме как тя влияе на целия процес и какъв е крайния резултат от нейното внедряване.

Ако говорим за експонацията на фотополимерни клишета за флексо печат също трябва да направим анализ, както на процеса на експонация, така и как самото клише допринася за целия процес на печат.

 

Какъв е новият подход при анализиране на екологичния отпечатък на Kodak NX

Отделянето на експонация на клишета като самостоятелен и отделен процес от целия печат е принципно неправилен, както описахме по-горе. 

Всичко започва от един анализ направен от производител на стандартни флексо клишета, които нямат голяма част от възможностите на Kodak NX, в който се прави допускането, че веднъж експонирани клишетата, всички те имат еднакъв ефект по време на печат, независимо по каква технология са направени. По този начин това проучване пропуска цялостната концепция на намаляване на екологичния отпечатък, като не анализира ефекта във всички етапи на процеса.

Това, което ще видите е защо клишетата Kodak NX представят една от най-големите възможности за подобряване на екологичния отпечатък на всяка една печатница.

 

Какъв е целият процес на флексо печат и какви са параметрите, които допринасят за неговия отпечатък

Когато правим анализ на флексо печата е важно да анализираме всички ключови фактори в процеса. Кратък осреднен анализ на флексо печатниците показва, че осреднено разхода на невъзобновяема енергия и отделянето на парникови газове се разпределя върху няколко фактора, сред които материала, тока и мастилото са най-големите.

Отпечатък на клишетата и свързаните с производството им дейностиgraphic non-renewable energy 1

 

 

 

 

Клишетата и свързаните с производството им дейности имат минимален отпечатък. Те формират около 1% от общия отпечатък.

На изображението се вижда относителната стойност на всеки от параметрите към общите осреднени замърсители.

Както се вижда без да има особена изненада цената на материала, ценат на мастилата и солвента и тока са трите основни фактора, които допринасят за замърсяването на околната среда, като отпечатък. 


 

Таблицата показва две много важни неща, когато говорим за околна среда.

 • Първото нещо е, че фотополимерните клишета допринасят за много малък процент от общия отпечатък
 • За да имаме максимален ефект върху отпечатъка върху околната среда трябва да се съсредоточим върху параметрите, които допринасят най-много за този негативен тренд

Всъщност се получава така, че основният въпрос, който следва да си зададем е може ли фотополимерното клише от конкрента технология да намали разхода на материал и мастило. Ако може то ще има много голям ефект върху целия процес и реално ще допринесе позитивно за отпечатъка на компанията и на целия процес от който тя е част.

Намаляването на разхода на мастило и материал е най-големият положителен фактор за подобряване на отпечатъка върху околната среда

 

Какъв е отпечатъкът на процеса по експонация на клишета

Въпреки, че фотополимерната форма е един от най-малките елементи от гледна точка на нека да отделим време за да анализираме в повече дълбочина този елемент. 

Нека да разделим процесът на две и да анализираме влиянието на:

 • Самият фотополимер като материал
 • Процесът по измиване и изсушаване и свързаните с това ресурси

Въпреки, че е малко неинтуитивно всъщност се оказва, че най-голяма част от процесът, погледнат през призмата на околната среда се пада на самата фотополимерна форма. 

graphic-non-renewable-energy-2

 

На изображението можете да видите, че около 75% от общия принос се пада на самата форма, която е налична при всички видове технологии и 25% от общия принос е свързан с измиването и сушенето, които може да имат някаква разлика между технологиите.

Всъщност на база на това и други проучвания, които са правени по тези теми се оказва, че ако гледаме само частта свързана с фотополимерната форма, най-голям положителен ефект ще имаме ако просто използваме по-малко клишета. Реално всяко клише, което е спестено и ненаправено, води до:

 • Спестяване на самия фотополимер, който виждаме, че е около 75% от етапа по експонация
 • Спестяване на измиването и изсушаването на това клише, което е останалите 25%
 • Лепенки и подложки за качване на машината
 • Време за качване на машината
 • Измиване на цилиндри 
 • Цена за изхвърляне на клишето след като вече е негодно за печат
 • Мастило
 • Разходи за настройка на машината

Намаляване на реалната бройка клишета, които експонирате и използвате е следващият най-голям параметър, който носи положителен ефект

Тоест ако изберете технология за експонация на клишета, която позволява да се правят качествени и стабилни клишета, които издържат повече на печат, имате възможност да допринесете много повече към околната среда, отколкото ако заменяте един метод на измиване с друг, предвид, че като цяло разликите между тях не са много големи.

 

Какъв е реалният ефект от промяната на различните параметри за целия процес и неговия отпечатък върху околната среда

Както видяхме по-горе целия процес по експонация на клишета представлява около 1% от целия отпечатък, като 75% от този 1% е самото клише и 25% от този 1% е целия процес по измиване и изсушаване, което означава, че в крайна сметка:

 • Фотополимерната форма като материал има около 0.75% принос в отпечатъка на целия процес
 • Процесът по измиване и изсушаване има около 0.25% принос
 • Като цяло разходът на материал и мастило имат около 75%
  • 75 пъти повече от целия процес по експонация
  • 300 пъти повече от процеса по измиване и изсушаване

 

Нека да навлезем малко по-дълбоко в параметъра мастило и материал, защото видимо той е с най-големия негативен принос.

Разбира се цялото количество материал и мастило, което се анализира трябва да се раздели на две:

 • Материал и мастило, който е брак и се изразходва за настройка на машината и подобни
 • Материал и мастило, които са част от поръчката и реално ще бъдат предадени на клиента на печатницата

 

Какъв е ефектът от оптимизация на брака за настройка на машината

На база опит и анализ на различни печатници може да се заключи, че осреднено за всички поръчки около 8% от целия разход на материал и мастило е брак. Тоест бракът представлява около 6% от целия отпечатък на всички параметри.

Ако можем да намалим брака за настройка на машината с 25%, това ще има реален ефект от 1.5% върху отпечатъка върху околната среда. Подобряване на отпечатъка с 1.5% е много повече отколкото каквото и да е подобрение на процеса по експонация.Защо технологията за експонация на флексо клишета Kodak NX има потенциала да бъде най-големият положителен ефект върху отпечатъка на околната среда на всяка печатница

Ако помислим внимателно ще видим, че фотополимерната форма е горе долу единственият фактор, който можем да променим, за да имаме положителен ефект върху процеса. Машината е даденост, материалът до голяма степен също, мастилата за момента имат определена стандартизация.

Фотополимерните форми Kodak NX имат характеристики, с които ги поставят във своя собствена лига за качество и възможности, като най-близката алтернатива е на много голямо разстояние по редица параметри. Фотополимерните клишета Kodak NX:

 • Влизат в печат и оптимално намастиляване много по-бързо
 • Имат по-голяма издръжливост по време на печат и във времето 
 • Могат да се използват повече пъти за ретираж
 • Имат значително по-добър пренос и полагане на мастилото и могат да намалят нуждата от използване на спот цветове, защото можете да постигнете повече с CMYK
 • Премахват нуждата от разделяне на поръчките с финни растери от тези с много плътни цветове
 • Постигат много по-плътни и ярки цветове, с по-малък разход на мастило

 

Всички тези ползи са напълно реални и клиентите, които използват технологията Kodak NX ги изпитват всеки път, когато качат формите на печатната машина. Много печатници твърдят, че:

 • Виждат, че клишетата Kodak NX са между 2 и 5 пъти по-издръжливи от стандартните клишета
 • Са намалили разходите за подготовка на машината с 25% осреднено за всички поръчки. Само преведете това спестяване на материали и време и ще видите, че тук има скрити хиляди левове спестяване, като и изключително голям положителен ефект върху околната среда
 • Са намалили общия брой фотополимерни форми, които използват с близо 20%

Всичко това комбинирано води до значителен и измерим ефект върху цели процес и дава положителен отпечатък върху околната среда. Отпечатък, който за печатницата се трансформира в положителна активност за околната среда, по-добър имидж, спестени пари и подобрена конкурентоспособност. За собствениците на марки означава подобрен цялостен процес, който за тях е критичен за да отговорят на нуждите и желанията на своите клиенти по целия свят.Как технологията Kodak NX ни дава всички тези предимства и защо тя е правилният избор за всяка една печатница

Всичко, което прочетохте до тук е напълно реално и се наблюдава ежедневно при печатниците избрали Kodak NX за своята технология за експонация на клишета.

Възможностите на формите Kodak NX се дължат на много високо ниво R&D, иновация и решаване на някои от ключовите проблеми при експонация на фотополимерни клишета.

 

Клишетата Kodak NX ви позволяват да печатате по-плътни и ярки цветове с по-малко мастило

Това звучи малко парадоксално, но реално настина е така и всичко е благодарение на комбинацията на термалния експонатор Kodak NX, клишетата Kdoak NX и малко физика.

 1. На първо място е уникалната система Advanced Digicap, която ви позволява да избирате между шест различни по форма и позициониране структури, с които да подобрявате преноса на мастило в плътните области, постигайки много добри и плътни цветове, без дупки или образуване на “вади”
structure-3 

Шестте различни структури ви позволяват да регулирате преноса на мастило на всеки отделен цвят, независимо дали е CMYK, спот цвят, бяло или специален цвят.

Структурите позволява много добро полагане на мастилото, като в същото време позволяват на въздуха да излезе при натиска на клишето към материала

structure4 Резултатът са изключително равни и плътни цветове, които дори насложени запазват плътност и не прозират. На изображението се вижда плътна бяла подложка направена само с една секция и плътен Cyan изцяло напечатан върху нея.
structure-5 Уникалните възможности на Kodak NX също носят и други ползи, като много добро оформяне на границите на намастиляване, като текстовете стават много точни и ясно четими. Почти напълно се премахват стандартните за флексопечата “ореоли”, които се образуват от натиска и разливането на мастилото

 

2. На второ място е малко физика, която Kodak NX може да използва до максимална степен. Този физичен параметър е и основната причина дълбокия печат да е често предпочитан пред флексо печата за много висококачествен печат. Kodak NX прави разликата практически пренебрежима пред редицата възможности и спестявания на флексо печата.

 

ink-layer-6

Дълбок печат

Създава тънък и равномерен слой мастило
Поема равномерно светлината и я отразява също равномерно
На човешкото око изглежда като висока плътност

ink-layer-7

Традиционно флексо

Повече пренесено мастило, но неравномерно разпределено с редуване на натрупване и дупки
Неправилната повърхност влия на поемането и отразяването на светлината
За човешкото око изглежда като по-малка плътност

ink-layer-8

Kodak NX с DigiCap

Подобно количество мастило, като при традиционното флексо, но почти без дупки и натрупване
Много по-добре поемане и отразяване на светлината
Усещане за много по-голяма плътност, без повече мастило

 

Като резултат от комбинацията от тези два параметъра, Kodak NX има няколко много важни ползи, които имат реален ефект върху общия отпечатък на печатния процес върху околната среда

  • Могат да печатат много по-качествено с по-малко разход на мастило, като спестяванията варират между 10% и 20% според цвета и конкрентата поръчка. Често при бял печат се наблюдава спестяване от близо 20% ако се печата на една секция и много по-голямо спестяване ако до момента сте печатали бялото на две секции за да се постигне плътност
  • Могат да печатат по-плътни цветове, което подобрява цветовото пространство - по-голямото цветово пространство намалява нуждата някои цветове да се отделят във файловете като отделни Pantone цветове, защото вече те могат лесно да бъдат постигнати с Kodak NX. Това означава, че ще има поръчки за които ще печатате с четири клишета вместо с пет, което е 20% спестяване на разходите за клишета

 

 • Влизат в печат и оптимално намастиляване много по-бързо - постигането на равномерно намастиляване става много по-бързо, цветовете се достигат много по-точно и всичко това спестява мастило и материал за настройки. Печатниците твърдят, че спестяването е в порядъка на 25% осреднено за всички поръчки.

 

 

Клишетата Kodak NX са много по-стабилни по време на печат, издържат по-дълго и могат да се използват повече пъти

Друг огромен позитивен ефект от използването на клишетата Kodak NX е възможността да използвате по-малко печатни форми във времето. Както видяхме от едно от спестяванията в тази посока идва от това, че те имат много по-добър пренос и нанасяне на мастилото, благодарение на което не е нужно винаги да се използват допълнителни спот цветове или бялото да се печата на две секции.

 1. Kodak NX се експонират по уникален и изключително ефективен метод, който позволява без излишни разходи да се премахне кислорода по време на осветяването и да се управлява светлината на осветяване. Резултатът са изключително точни, добре оформени и стабилни точки с плосък връх.
 spot-technology-9  

Стандартните клишета имат точки във формата на “куршум” - объл връх и стръмни рамене. Тези точки са нестабилни по време на печат, трупат повече мастило и имат неконтролируемо нарастване на точката.

Методът на експонация също така образува артефакти и полимеризации на места, на които ние не искаме да има такива

 spot-technology-10  

Точките на клишетата Koda NX са с идеална форма и много добър плосък връх.


Плоският връх може да печата при много по-малък натиск, не трупа мастило отстрани на точката и съответно има много по-дълъг живот от точките по направени по стандартната технология.


Допълнителна полза е, че клишето практически няма нарастване на точката при натиск по време на печат.

 spot-technology-11  

Раменете на точката са идеални, с добър наклон без полимеризация на места, в които не искаме да има такава.

Тези точки са много по-стабилни по време на печат, дори при висока скорост.


Формата на раменете се запазва и при много малки точки, което дава възможност те спокойно да печатат без проблем. Реално се премахва нуждата от специален предпечат за флексо и не се налага премахването на точките в ниските проценти

 

2. Системата има функция с която може да се контролира “пода” на клишето, така че дори малките точки, които са самостоятелни, без други точки около тях, които да ги подпрат да бъдат стабилни по време на печат.

 

spot-technology-13 Системите без такава технология формират дефекти в пода на клишетата и точките, които нямат от какво да бъдат подпрени слизат под печатната линия. Това означава, че за да започнат да печат се изисква много голям натиск на клишето по време на печат, което намалява значително неговия живот
spot-technology-12 Kodak NX има специална система Kodak NX Hyperflex с която се добавя частична полимеризация на пода, така че той да стане стабилен и равен. То пози начин дори най-малките точки, които са самостоятелни са стабилни и са нивото на печатната линия

 

Всичко това допринася за това клишетата Kodak NX да се представят много по-добре по време на печат, както и да са много по-стабилни и издръжливи във времето.

 

Kodak NX също така намалява разходите за измиване и изсушаване на клишетата

Както видяхме по-горе приносът етапа от измиване и осветяване  е изключително малък и практически пренебрежим. Но въпреки това, както видяхме имаме две пера

 • Фотополимерът, който е фиксиран принос, без значение от технологията на експонация
 • Измиването и изсушаването, които могат да имат някаква вариация

Измиването е ключов елемент, защото включва използването на специална химия. Тук има два параметъра

 • Колко химия се харчи за измиването на едно клише
 • Колко често трябва да се сменя химията и как това е свъзано с броя клишета, които трябва да се измият

 

invert-waste-14

При комбиниране на поръчки, NX добавя елементи, които се полимеризират в частите, които след това и без това ще бъдат отрязани.


По този начин тези части остават на формата и не се измиват в проявителната машина. Така се запазва проявителя много по-дълго и се усленява значително метода на изхвърляне на боклук.

Реално колкото повече клишета преминават през машината и колкото повече полимер трябва да се премахне от всяко клише, толкова по-често трябва да се сменя химията. Kodak NX има опция, която позволява голяма част от този отпадък да си остане на самия фотополимер, който е фиксирана величина и да не влиза в проявителната.  

 

Какво представлява технологията Kodak NX и от какво имате нужда за да започнете да експонирате висококачествени фотополимерни форми

 

Kodak NX е уникална по рода си система, която комбинира само пет елемента:

 • Термален експонатор Miraclon Flexcel NX - термален експонатор с една от най-добрите лазерни глави на пазара, със SquareSpot технология и резолюция от близо 9600 dpi
 • Софтуер за управление на машината Kodak Tiff Front End - специален и интегриран софтуер за управление на машината, комбиниране на поръчки на едно клише и управление на целия процес по експонация
 • Специален ламинатор Kodak NX Laminator - специален ламинатор, който премахва изцяло достъпа на кислород до клишета по време на осветяване
 • Kodak NX Thermal Imaging Layer - специален филмов слой, който спомага за пълния контрол светлината и нейната посока, която попада върху клишето
 • Kodak Flexcel NX клишета за флексо печат със стандартни дебелини, както и с дебелина подходяща за печат на велпапе
 • X-Rite денситометър

Само с тези няколко точки обединени в система можете да постигнете значително подобряване на вашия печат, да подобрите отпечатъка му върху околната среда и да отговорите на нуждите на собствениците на марки.

 

За ГЕД

ГЕД е водещ дистрибутор на оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия. Фирмата е надежден и стабилен партньор с богата и внимателно подбрана продуктова гама. Ние доставяме цялостни решения, на които можете да разчитате от първия ден. Нашата цел е те да станат част от вашия процес, като го оптимизират и направят по-ефективен.


Разгледайте всички термални експонатори Miraclon Flexcel NX от портфолиото на ГЕД.

Искате ли да научите повече за технологията NX? Прочетете статията Какви са уникалните предимства на технологията NX и защо те са от ключово значение за печатниците

Време ли е да въведете технологията NX в печатницата си? Разберете повече за приложението ѝ в публикацията Какво представлява технологията за експонация на флексо клишета Kodak NX, какви предимства има тя за флексо печатниците и как им помага да правят повече с по-малко

Най-популярни
Последни