Начало | Блог | Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Блог

Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Печатната индустрия и в частност флексо печатът претърпява множество трансформации с различните технологичните промени във флексопечата, въвеждани през годините. Използвали са се много и различни начини за оформяне на разнообразни форми на печатната точка на клишета за флексо печат. Всеки от тях е довеждал до различен резултат върху живота на клишетата и постоянството на тяхното качество и производителност. 

Днес общоприет факт е, че точките с плосък връх дават по-дълъг живот на клишето (обикновено от 2 до 5 пъти увеличение), в сравнение с традиционните клишета с кръгли точки.

Въвеждането на технологията за флексо клишета с плоската точка показват значително подобрение на аналогово базираната технология над традиционната дигитална.

Класически кръгли точки постиганти по дигиталната технология LAMS

 

Точки с плосък връх

 

Как използваме науката, за да анализираме разликите в печатните точки

Уелският университет за печат и покритие (The Welsh Centre for Printing and Coating) към Университета Суанси (Swansea University) е световно известен център за компютърни симулации на инженерни проблеми. Използваната техника за анализ е разработена от университета и се използва днес по целия свят – Анализ на Крайните Елементи (Finite Element Analysis). Комплексните структури се разбиват на по-малки такива за да могат към тях да се приложат инженерни уравнения и модели, за да калкулират напреженията. Това е стандартният метод за анализ на напреженията при коли, сгради, самолети и т.н.

За да се направи добро сравнение между различните технологии, са използвани равни условия за двете технологии – материал, начин на монтиране, натиск при печат и т.н.

 

Как да разчетем резултатите от анализа на флексо печатните точки

1. Синият цвят показва ниско напрежение и най-малко вероятно износване. Колкото по-ярък става цвета, толкова по-голямо е напрежението, а от там и износването в конкретната част на клишето.

2. Всички графики са подредени под една и съща логика:

 • технологията за квадратни точки е най-горе в ляво, 
 • конвенционалните аналогови точки под тях, 
 • до тях в дясно са клишетата направени по дигиталната технология LAMS.

3. Всички графики са представени като печатната точка е отдолу, а печатната повърхност отгоре.

Можете да забележите, че решетките на структурите не са равномерни, а са по-фини колкото по близо са до точката на допир между клишето и медията. Това е стандартна процедура при анализа, за да се осигурят по-точни резултати.

 

Цветова скалата на измерване

При анализа е използвана една и съща скала и едни и същи стойности при всички експерименти. Това означава, че синьото, червеното и жълтото означават една и съща стойност на всички проби. Това е направено за по-лесно сравнение и анализ.

Освен това моделът взема впредвид изместването на върха на точката до две предварително зададени дистанции при натиск. Те са три хилядни от инча или 75 микрона и 5 хилядни от инча или 125 микрона. Така се анализира промяната на напрежението върху точката при различен натиск спрямо печатната медия.

 

Резултатите от анализа на различните технологии за флексопечатни точки

1. Плоските точки намаляват напрежението и износването

30% Halftone, 150lpi, 75 микрона допир

 

Резултатите показват, че напрежението на технологията с точки с плосък връх е малка точка, където то преминава от никакъв натиск към пълен натиск. Това е много малък участък и не би следвало да оказва значително износване.

В сравнение с профилите на точките, получени по LAMS технологията показват, че при тях има значително по-голямо напрежение върху по-голяма площ, особено в участъка на където върха на точката се допира до медията. На база това трябва да очакваме, че при LAMS технологията ще се наблюдава в много по-голяма степен износване на клишетата, от колкото при другите две технологии.

Видно е от резултата, че плоските точки разпределят натиска много по-добре, като намаляват напрежението и износването на клишетата.

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

Увеличаването на натиска до по-високата стойност показва цялостно увеличение на напреженията във всички три технологии, но отново двете технологии отляво имат много по-ниски нива на напрежение от колкото LAMS технологията отдясно.

Моделите потвърждават следните ключови твърдения, дори при опит само с два натиска:

 • Формата на точката има значителен ефект върху напрежението върху клишето
 • Напрежението върху клишето се увеличава с увеличаването на натиска
 • Точките с плосък връх разпределят натиска много по-добре, което намалява напрежението
 • Кръглата точка постигната при LAMS технологията, води със себе си по-голяма концентрация на напрежение, което предполага по-голямо износване.
 • Напрежението е концентрирано в контактната зона между клишето и медията.

Показаните резултати също така могат да обяснят причината за голямото нарастване на точката при използването на традиционната технология LAMS, както и “изрязването” на точки в ниските проценти.

 

2. С увеличението на размера на точката плоските точки отново побеждават 

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

 

50% Halftone, 150lpi, 125 допир

 

Резултатите показват, че с нарастването на точките напрежението върху тях се намалява. Това което е интересно е, че намаляването на напрежението при аналоговите клишета и клишетата с квадратни точки / плосък връх е много по-голямо от това на технологията LAMS. 

Можем да заключим, че:

 • Размера на точката влияе на концентрацията на напрежението
 • Нивата на напрежение намалят в по-малки пропорции при клишета с кръгли точки

 

3. Влияние на резолюцията върху износването на клишетата

При този експеримент сравняваме какво се случва при промяна на резолюцията от 150lpi на 200lpi.

 

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

 

50% Halftone, 200lpi, 125 микрона допир

 

Опитът показва, че има много лека промяна в напрежението. Това, което се наблюдава обаче е по-голяма концентрация на напрежението, което от своя страна може да намали живота на клишето. 

Тези модели ни показват, че:

 • По-малките точки допълнително концентрират напрежението и евентуалното износване на клишетата

 

* Тази статия представя проучване направено от Др. Джон Андерсън и Ема Шлотхауер

 

Square Spot технология на Kodak за квадратни точки - стабилност, точност и надежност

 


Разгледайте Термални CTP експонатори за флексо печат

Вижте какви са възможностите за Дигитални фотополимерни клишета за флексо печат

Най-популярни
Последни

Свързани продукти