Начало | Блог | Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Блог

Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Как формата на печатната точка влияе на усилието и износването на флексо клишетата

Тази статия представя едно проучване на Др. Джон Андерсън и Ема Шлотхауер.

През годините са се използвали много и различни начини за оформяна на разнообразни форми на печатната точка на клишета за флексо печат, които са имали различен резултат върху живота на клишетата и постоянството на тяхното качество. Общо приет факт е, че точките с плосък връх дават по-дълъг живот на клишето (обикновено от 2 до 5 пъти), от колкото традиционните клишета с кръгли точки.

Въвеждането на Kodak Flexcel NX флексо клишета с плоската точка показват значително подобрение на аналогово базираната технология над традиционната дигитална.

Класически кръгли точки постиганти по дигиталната технология LAMS

Точки с плосък връх

Как използваме науката

Уелския университет за печат и покритие (The Welsh Centre for Printing and Coating) към Университета Суанси (Swansea University) е световно известен център за компютърни симулации на инженерни проблеми. Използваната техника за анализ е разработена от университета и се използва днес по целия свят – Анализ на Крайните Елементи (Finite Element Analysis). Комплексните структури се разбиват на по-малки такива за да могат към тях да се приложат инженерни уравнения и модели за да калкулират напреженията. Това е стандартния метод за анализ на напреженията при коли, сгради, самолети и т.н.

За да се направи добро сравнение между различните технологии, са използвани равни условия за двете технологии – материал, начин на монтиране, натиск при печат и т.н.

Какво да четем резултатите

Четенето на резултатите е много просто. Синият цвят показва ниско напрежение и най-вероятно най-малко износване. Колкото по-ярък става цвета, толкова по-голямо е напрежението, а от там и износването в конкретната част на клишето.

Всички графики са подредени под една и съща логика, Kodak Flexcel NX е най-горе в ляво, конвенционалните аналогови точки под тях, а до тях в дясно са клишетата направени по дигиталната технология LAMS.

 

Всички графики са представени като печатната точка отдолу, а печатната повърхност отгоре. Ако забелязвате решетките на структурите не са равномерни, а са по-фини колкото по близо са до точката на допир между клишето и медията. Това е стандартна процедура при анализа, за да се осигурят по-точни резултати.

Скалата на измерване

При анализа е използвана една и съща скала и едни и същи стойности при всички експерименти. Това означава, че синьото, червеното и жълтото означават една и съща стойност на ВСИЧКИ проби. Това е направено за по-лесно сравнение и анализ.

 

Също така модела взема впредвид изместването на върха на точката до две предварително зададени дистанции при натиск. Те са три  хилядни от инча или 75 микрона и 5 хилядни от инча или 125 микрона. Така се анализира промяната на напрежението върху точката при различен натиск спрямо печатната медия.

Резултатите

  1. 1.    Плоските точки намалят напрежението и износването

 

30% Halftone, 150lpi, 75 микрона допир

Резултатите показват, че напрежението на Kodak Flexel NX е малка точка, където то преминава от никакъв натиск към пълен натиск. Това е много малък участък и не би трябвало да оказва значително износване.

В сравнение профилите на точките получени по LAMS технологията показват, че при тях има значително по-голямо напрежение върху по-голяма площ, особено в участъка на където върха на точката се допира до медията. На база това трябва да очакваме, че при тази технология ще се наблюдава в много по-голяма степен износване на клишетата, от колкото при другите две технологии.

Видно е от резултата, че плоските точки разпределят натиска много по-добре, като намаляват напрежението и износването на клишетата.

 

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

Увеличаването на натиска до по-високата стойност показва цялостно увеличение на напреженията във всички три технологии, но пак двете технологии от ляво имат много по-ниски нива на напрежение от колкото LAMS технологията отдясно.

Моделите потвърждават следните ключови твърдения, дори при опит само с два натиска

–       Формата на точката има значителен ефект върху напрежението върху клишето

–       Напрежението върху клишето се увеличава с увеличаването на натиска

–       Точките с плосък връх разпределят натиска много по-добре, което намалява напрежението

–       Кръглата точка постигната при LAMS технологията, води със себе си по-големя конентрация на напрежение, което предполага по-голямо износване.

–       Напрежението е концентрирано в контактната зона между клишето и медията.

 

Показаните резултати също така могат да обяснят причината за голямото нарастване на точката при използването на традиционната технология LAMS, както и “изрязването” на точки в ниските проценти.

         2.    Плоските точки продължават да побеждават с увеличението на размера на точката

 

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

 

50% Halftone, 150lpi, 125 допир

Резултатите са очаквани и показват, че с нарастването на точките напрежението върху тях се намаля. Това което е интересно е, че намаляването на напрежението при аналоговите клишета и клишетата Kodak Flexcel NX е много по-голямо от това на технологията LAMS. Можем да заключим, че:

–       Размера на точката влияе на концентрацията на напрежението

–       Нивата на напрежение намалят в по-малки пропорции при клишета с кръгли точки

      3.    Как влияе резолюцията на износването на клишетата

При този експеримент сравняваме какво става при промяна на резолюцията от 150lpi на 200lpi.

30% Halftone, 150lpi, 125 микрона допир

50% Halftone, 200lpi, 125 микрона допир

Опита показва, че напрежението се увеличава, но не се променя особено. Това, което се наблюдава обаче е по-голяма концентрация на напрежението, което от своя страна може да намали живота на клишето. Тези модели ни показват, че:

–       По-малките точки допълнително концентрират напрежението и евентуалното износване на клишетата

 

Прочетете Надпреварата за точките във флексо печата
Най-популярни
Последни

Свързани продукти