Начало | Блог | Надпреварата за точките във флексо печата

Блог

Надпреварата за точките във флексо печата

Надпреварата за точките във флексо печата

Видове технологии за производство на клишета

 

 

В света съществуват множество начини за изготвяне на флексо печатни форми. С напредването на полиграфията, от всички възможни видове са се наложили два основни метода. Те са известни като конвенционален и дигитален метод. Тази статия ще разгледа подробно същността и разликите в двата метода, основните процеси за производството им, както и какво е предимството на стабилната точка при флексопечат.

 

Основни процеси при производство на клишета

Производството на клишета преминава през няколко отделни етапа, за да бъдат те готови за печат. Процесът за изработка най-общо може да се раздели на четири основни сегмента (Експонация, Полимеризация, Измиване, Изсушаване и фиксиране), като преди тях трябва да се обърне внимание и на предпечатната подготовка:

Предпечат и подготовка на файловете – Зависимост от използваната технология за производство на клишетата, още в този етап се наблюдават множество разлики. При работата по конвенционален метод, е необходимо да се премахнат точките в ниските проценти на етап предпечат. Поради невъзможността на тази технология да се постигнат малки и стабилни точки, може да се наложи и тяхното евентуално компенсиране.

Експонация – Този етап също се различава съществено в зависимост от използваната технология за изготвяне на клишета. Според метода има разлика в процесите на правене на клишета, както и в характеристиките на оформените точки. По-специално, тук се различават тяхната форма, пренос на мастило, нарастване при натиск и издръжливост при дълги тиражи. Това е етапът, в който по един или друг метод печатните точки се оформят върху мономера.

Полимеризация – На този етап мономерът се превръща в полимер чрез осветяване с UV-А и UV-C светлина Тя попада в участъците, които трябва да станат печатни елементи. Независимо от използвания метод за правене на клишета, този етап от производството е задължителен и в него не се наблюдават съществени разлики.

Измиване – Участъците, които не са били осветени и са останали като мономер, трябва да бъдат премахнати. В зависимост от вида клишета и технология,  това може да става по няколко начина, но най-разпространеният е чрез измиване с подходящ разтворител (солвент).

Изсушаване и фиксиране – Финалният щрих при производството е клишетата да се изсушат. Те се осветяват повторно с UV-A и UV-C светлина, за да се фиксират оформените точки.

 

 

Фактори за оформяне на точката

Множество фактори имат влияние при оформянето на точката върху клишето. Двата най-основни обаче са - достъпът на кислород до клишето по време на осветяване с UV светлина и посоката на падане на лъчите по време на същото това осветяване.

Достъпът на кислород играе ключова негативна роля при изготвянето на клишета. Независимо коя технология на производство е избрана, нейната основната цел е да превърне в полимер мономерът, от който са направени клишетата. Това обаче трябва да се случва само там, където желаем да има печатни елементи. Достъпът на кислород влияе директно върху верижната реакция на полимеризация като прави оформянето на точките трудно или невъзможно за контролиране. Това от своя страна рефлектира върху тяхната форма и стабилност и ги нарушава.

Посоката на попадане на UV лъчите също има ключово влияние при оформянето на печатната точка. Светлинният източник, с който осветяваме клишетата, разпръсква светлина във всички посоки. Изключително важно е обаче, светлинните лъчи да бъдат вертикално насочени, когато достигнат до клишето, а всички, които попадат под друг ъгъл да бъдат ограничени. Лъчите, които попадат върху клишетата под ъгъл, инициират полимеризация на нежелани места, в резултат на което също влияят върху формата на точката.

 

Посоката на попадане на UV лъчите

Конвенционален метод

Конвенционалният метод на производство на клишета исторически е по-утвърдената технология. Ето защо за момента е най-разпространеният метод, особено в страните от Източна Европа. Името му идва от факта, че в този случай се използва конвенционален филм, експониран на филмов експонатор. Впоследствие, филмът се позиционира върху клишето на вакуумна маса и се осветява. Целта на вакуумната маса е да намали до минимум присъствието на кислород между филма и клишето, за да не пречи на полимеризацията.

При този метод нямаме никакъв контрол на падащата светлина по време на процеса на осветяване. Така точките често стават по-големи от предвиденото или с неправилна форма. Също, поради спецификите на самия филм и неговото експониране, практически е невъзможно да се изградят малки точки. Като резултат, често се губят светлите тонове на даден цвят. В някои случаи загубата може да стигне и до 12-15%.

В крайна сметка, липсата на контрол върху процеса на изграждане на точката, както и нейната неправилна форма, имат негативно влияние върху качеството на печат. Те афектират най-вече и параметъра, наречен нарастване на точката.

 

Дигитален метод

Дигиталният метод за производство на клишета навлезе на пазара с появата на термалните CTP системи. Дигиталната технология също има няколко начина на работа. Двата най-основни тук са - процесът на експониране на клишета с черен термален слой (също известни като LAMS) и методът Kodak Flexcel NX.

 

 

Системата KODAK FLEXCEL NX - незаменим фактор за успех

 

LAMS

Това са специален вид флексо клишета, които са покрити с черен карбонов слой. Този слой, играещ ролята на маска, е чувствителен към определен светлинен спектър. Той разрушава структурата на слоя само там, където бъде осветен. В резултат карбоновото покритие се “перфорира” и позволява на тези места да проникне светлина и до мономера под него.

При последващото осветяване с UV светлина с цел полимеризация, светлината достига клишето само през създадените отвори в емулсията. Така се оформят печатните точки. Големината и формата им се регулира с промяна на големината и формата на отвора в емулсията.

Както конвенционалният, така и дигиталният метод на производство срещат едно съществено препятствие - достъпът на кислород до клишето по време на осветяването. Когато емулсията се унищожи, тя оставя клишето под нея отворено към достъп на кислород от въздуха. Той, от своя страна, пречи на полимеризацията на следващия етап. Така точките стават по-малки от отвора, създаден в емулсията. Точките оформени в такива ситуации стават нестабилни, със стръмни склонове и заоблена печатна повърхност, приличаща на куршум.

 Снимка с микроскоп на традиционно цифрово флексо (LAMS), увеличена 250 пъти

Снимка с микроскоп на традиционно цифрово флексо (LAMS), увеличена 250 пъти
  

 

KODAK FLEXCEL NX

Технологията Kodak Flexcel NX е иновативно решение за изработка на клишета за флексо печат, което успява да се справи с минусите на другите два описани метода.


Формата на точката при традиционно цифрово флексо

Форма на точката при KODAK FLEXCEL NX

 

 

 

 

 

 

Патентованата система Flexcel NX използва иновативен, дигитален, термален филм наречен Kodak Thermal Imaging Layer (TIL). Този филм е петслоен и служи да насочва падащата върху него светлина така, че преминавайки и излизайки от долната му страна светлинните лъчи да са вече вертикални преди да достигнат клишето. По този начин филмът TIL гарантира, че полимеризация ще настъпва само на местата, където тя е предвидена. Това гарантива също, че и всички точки ще са правилно и еднакво оформени.

Другата иновация за системата Kodak Flexcel NX е нейното ефективно решение на проблема с наличието на кислород. Тя успява да ограничи достъпа на кислород по време на осветяване с помощта на специален ламинатор, който не използва висока температура. Филмът се ламинира върху клишето, осигурявайки идеална адхезия между двете повърхности, както и липса на кислород от въздуха при процеса на осветяване.

В резултат получаваме добре оформени и стабилни, дори и в ниските проценти, точки при изработката на клишетата.

 

Какво ни дава стабилната точка?

Повечето специалисти в полиграфията знаят какво означава наличието на стабилна точка за качеството на техния печат. Стабилната точка при Flexcel NX системата има множество предимства. Основните сред тях са:

  • Премахване на нуждата от специализиран предпечат за продукти, които ще се печатат на флексо печат. С технологията Flexcel NX до голяма степен файловете не се нуждаят от обработка, по-различна от тази за офсетов печат.
  • Получаване на стабилни точки в ниските проценти, които не се губят при печат. Това дава възможност за отпечатване на фини растери и преливки, които биха били немислими или трудни за постигане с другите технологии.

Снимка с микроскоп – 10% растер при Flexcel NX, увеличена 250 пътиСнимка с микроскоп – 10% растер при Flexcel NX, увеличена 250 пъти

 

  • Точките с плосък връх дават равен трансфер на мастило. Това води до предвидимост на резултата, стабилност и постоянство при печат.
  • По-голяма устойчивост на клишетата към износване от натиск и досег с мастила. Едно проучване на Уелският Университет за Печат и Покрития (Welsh Center for Printing and Coating – WCPC), използващо симулация по метода на анализ на крайни елементи (Finite Element Analysis – FEA), показва какви са преимуществата от оформянето на стабилна точка, както при Kodak Flexcel NX.

 Снимка с ¬I – пикселов растер, увеличена 250 пътиСнимка с ­I – пикселов растер, увеличена 250 пъти

Проучването заключва, че:

  • формата на точката влияе значително върху концентрацията на напрежение, която се създава в различни нейни части при натиск;
  • концентрацията на напрежение върху точката се увеличава с увеличаването на натиска;
  • точките с плосък връх разпределят натиска по-добре, така постигайки по-ниска концентрация на напрежение;
  • с увеличаването на размера на точката се намалява концентрацията на напрежение;
  • концентрацията на напрежение се намалява по-малко за точки със заоблен връх, от тези с плосък връх;
  • размерът на точката влияе върху местата на концентрация на напрежение;

 Как изглежда елемент от 1% растрирана печатна форма, увеличена 1000 пъти.Източник PrintGuide.info

Как изглежда елемент от 1% растрирана печатна форма, увеличена 1000 пъти

Източник PrintGuide.info

 

Точките със заоблен връх концентрират повече напрежение, което ги прави по-неустойчиви към дълги тиражи или множество ре-тиражи. В началото на ерозията на тези точки се наблюдава загуба на полимер по краищата на печатната повърхност. От там те започват да трупат мастило и да се увеличава нарастването на точката по време на печат.

 

 При 30% растер и 150 Lpi

При 50% растер и 150 Lpi

KODAK DIGICAP NX

При флексо печата често се наблюдават ниска плътност на мастилата и ограничено цветово пространство, в случаите на печат върху прозрачен филм със солвентни мастила. Това прави флексо технологията неконкурентна спрямо дълбокия печат. Заради своята наситеност, той остава предпочитан от множество водещи марки.

Преносът на мастило и цветопредаването са може би основните проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се постигне наситеността и ефекта на дълбокия печат. В тази насока са изпробвани много методи, включително: механично набраздяване на печатните полета на клишето, специални покрития, дигитално нанесени шарки (patterns). Те обаче рядко достигат желания резултат.

Kodak DigiCap NX решава този проблем, като използва възможностите на експонаторите на Kodak и прави микроскопични набраздявания с размер 5х10 микрона върху печатното поле на клишето. Направата на толкова фин детайл позволява това набраздяване да бъде нанесено по целият обхват на тоновете в клишето. Преносът на мастило може да бъде регулиран и значително увеличен в тези области. Така се постига нужната плътност на цветовете, без да е нужно повторно нанасяне на същия цвят.

Благодарение на по-добрия пренос на мастило и по-равномерното му разпределение, Kodak DigiCap NX позволява да постигнем едновременно по-голямо цветово пространство и по-добра наситеност на цветовете без да увеличаваме разхода на мастило.

 

Kodak DigiCap NX постига по-голяма наситеност без да увеличава разхода на мастилоKodak DigiCap NX постига по-голяма наситеност без да увеличава разхода на мастило

Този привиден парадокс може да бъде обяснен с това как равната повърхност, образувана от нанасянето на мастилото, влияе върху възприятието на цветовете и отразяването на падащата светлина. По-доброто и равно разпределение на мастилото, осигурено от Kodak DigiCap NX, е предпоставка за по-доброто и пълно цветовъзприемане, както и за по-доброто и пълно отразяване на падащата светлина.

Какво е влиянието на термалния експонатор върху формата на точката?

Основен елемент в дигиталната технология за правене на клишета за флексо печат е термалният експонатор или още наричан - термално CTP.

Независимо дали използваме обикновен термален филм, термалния филм Kodak TIL или LAMS клишета, всички те биват експонирани чрез термален лазер. Следователно, формата на лазерното петно играе ключова роля за оформянето на точката върху филма и в последствие върху клишето, в случая на LAMS директно върху клишето.

Чрез Flexcel NX и Kodak DigiCap NX растер се разширява цветовото пространство

Повечето термални експонатори използват термален лазер с гаусово разпределение на енергията. То има кръгъл профил на петното, с който се опитва да експонира квадратен пиксел. В резултат на това, лазерното петно трябва да е по-голямо от квадратния пиксел, за да го запълни изцяло. Гаусовото разпределение има също и значително разсейване на енергията върху голям участък от лазерното петно, от центъра към краищата.

 

Gausian и квадратна точка
SquareSpot разпределение на енергията

Увеличаването на резолюцията не елиминира тези проблеми. Kodak Trendesetter NX е термално CTP базирано на най-успешното CTP на Kodak в света. То използва революционната технология Kodak SquareSpot, която оформя перфектни квадратни точки върху медията с лазерно петно с размер 2.5 х 10.6 микрона. Това позволява при производството на флексо клишета да се оформят перфектни, квадратни, плоски точки, с предвидимост и постоянство. Възможността на Kodak Trendsetter NX да става хибридно CTP и да експонира и офсетови пластини го прави правилното решение за печатници със смесени технологии на печат.

Защо да заложите на иновация?

Комбинацията от иновации и технологични възможности на системата я прави уникална на пазара. Тя позволява на клиентите да постигнат уверено и лесно качество на печат близко до това на дълбокия печат, но използвайки всички предимства на стабилни и надеждни клишета за флексо печат. Технологията опростява значително етапите по предпечат и изработка на клишетата, което от своя страна намалява цялостните разходи и подобрява ефикасността на предприятията. Множеството иновации дават възможност на печатниците да спестят от разходите за мастила и материал, като същевременно увеличат значително възможностите за производство. Така печатната продукция достига качество, отговарящо на най-строгите изисквания, както на световните марки, така и на взискателните клиенти.

Най-популярни
Последни

Свързани продукти