Начало | Блог | Изкуството да си на ръба - завладяващо ясни ръбове при флексо печат

Блог

Изкуството да си на ръба - завладяващо ясни ръбове при флексо печат

Изкуството да си на ръба - завладяващо ясни ръбове при флексо печат

Подобряването на контраста на печат е предизвикателствo във флексо печата, но различни нови подходи предлагат възможни решения

 

Една от най-значимите променливи при увеличаването на ефективността на флексо печата е подобрението на контраста. Това обаче е било неосъществима цел за индустрията в продължение на твърде много години.

Известен с трудното определяне на количество и мярка, контрастът на печат е пряко свързан със сравнението между плътността на мастилото и 75 процентната тоналност, както и е индикация за качеството на печат. Но как днес печатниците постигат по-добър печатен контраст?

Контрастът на печат в диапазон 40% до 60% е идеален, с добра плътност и стабилна точка през цялото изображение. Измереното сравнение на плътността на мастилото до 75% тоналност показва процента на контраст на печат. Този функционален вариант е на разположение във всички спектроденситометри. Нисък процентен диапазон - такъв, който е под 30% - е показател че от 75% до 100% вашите тонални скали се ограничават и в графичното ви изображение липсват детайли.

За да се получи подобрен контраст на печат и “уау ефект” върху рафта, флексо печатниците изследват иновативни подходи в експонирането. Тези подходи дават по-добър контраст на печат, подобрен тонален обхват, гладки твърди частици, ярки цветове и чист текст.  

 

 

Флексографията исторически изостава след дълбокия печат в способността си да създава наистина богати, чисти цветове и контраст, необходим за лесно четене на текст във всякакъв размер.

На дълбокия печат се гледа като метод за отпечатване с най-добри резултати, но високата му цена и сложност на изпълнение са го извадили от обсега и възможностите на много хора. Това прави флексо печата по-често срещания избор за създаване на опаковки.

Разработването на нова технология в последните няколко години променя начина, по който собственици на марки, доставчици на предпечатни услуги и печатници за опаковки гледат на флексо, правейки го по-силен конкурент на дълбокия печат. Флексо печата вече може да се конкурира на ниво с контраста на печат и резултати, идентични с дълбокия печат, предлагайки леснота в предпечата, която дълбокия печат не може да докосне.

 

Контрол на потока на мастило

Съвременните технологии за клишета могат да постигнат невероятни неща. Например: микроповърхтностна текстуризация, която създава "форма около формата" за контролиране потока на мастилото в края на всяка точка, линия, текстов елемент и масивна област.

 

Надпреварата за точките във флексо печата

 

Всяка област на повърхността на клишето е ограничена от област с фини форми, които контролират потока на мастилото и предпазват от всеки риск от мръсен печат при високи скорости на производителност. Работейки като метафорична "стена", това се прилага автоматично върху повърхността без намеса от оператор предпечат. Така може да се подобри контраста, тоналността, обърнат текст и детайли на сенките за гладки твърди елементи и подобрена читаемост и яснота.

Печатниците за опаковки вече виждат ползите от тази модерна технология в производството днес, особено при твърди елементи и обърнати текстове. И в случая на Kodak, техният Advanced Edge Definition (AED) се прилага дори за обърнатите области. Така се създава сенчест тонален диапазон от 50% до 99%, осигурявайки уникално решение към конкурентните предимства на флексо.

 

 

Обърнатият текст е общ елемент и важен фактор за всички флексо поръчки. Някои клишета могат да позволят на мастилото да тече в обратнo празно пространство, което може да направи цвета по-тъмен и неравен, което разваля контраста. Във вашите клишета е важно, обратното празно пространство да не се запълва. По този начин запазването му отворено ще увеличи тоналния обхват и контраста. За собствениците на марки това означава, че изображенията остават по-ярки и сенките вече не се запълват и не губят детайли.

 

Въздействие на формите на клишетата

Контрастът във флексо е засегнат не само от яснотата на ръбовете. В началото на тази статия описахме това като измереното сравнение между плътността на мастилото и 75 процентна тоналност. Това означава, че добрата твърда плътност на мастилото е от критично значение, но тя трябва да се постига без използване на твърде много мастило. В противен случай поемате риска от мръсен печат, който може да унищожи контраста. Тук се използва сложна повърхностна текстуризация на клишетата за оптимизиране трансфера на мастило.

Вашият производител на клишета трябва да има иновативен подход към микро текстуризация.

Ето един пример за такъв уникален подход: Създаване на дигитално текстуризирана плоска повърхност по време на процеса на експонация, която е персонализирана по предвидим начин за конкретно приложение за печат.

Това се получава, като се оптимизира трансфера на мастило, вместо да се принуждава един модел да отговаря на всички приложения или като се разчита на няколко типа клишета. Този подход позволява всички компоненти на дизайн да се отпечатат оптимално. Не е необичайно за една поръчка за гъвкава опаковка да включва CMYK цвят, спот цвят и бели обекти, всеки от които има много различни изисквания за трансфер на мастило.

Ето защо е толкова важно да можете да избирате най-подходящата форма за всяко клише, подготвено специално за печатната машина. Този тип подход значително намалява малките дупчици в масивните площи и по този начин се постига по-голяма плътност на цветовете или бяла непрозрачност с по-малък обем мастило.

Този тип подход не е случаен, а е резултат от интензивни научни изследвания. Дигитално персонализируемите повърхностни модели на клишетата, избрани логично, според типа на мастилото и размера на анилокса, позволяват на потребителите да уцелят "точното място" за прехвърляне на мастило във всяко печатно състояние.

Това води не само до по-добри плътности на мастилото, но и по-бърза настройка, по-дълъг живот на клишето, по-малко спиране на печатната машина и увеличаване скоростта на машината. Печеливша стратегия за всички страни: По-въздействаща графика и големи ползи от ефективност в печатното производство.

 

Какво е предизвикателството?

Kodak предлагат мощен инструмент за флексо предпечатните фирми и печатниците, които използват тяхната технология - лесна за използване мишена. Тя демонстрира силата на форми за подобряване на контраста и тоналността, като показва всичко от твърди и фини линии, до правилен и обърнат текст и множество линеатури, в едноцветен лист от печатната машина.

Бизнесът може да използва този инструмент за оптимизиране на печатната машина и проверка на формите, както и да помогне клиентите виждат и разбират уникалните ползи.

“Тайната” за постигане на по-добър печатен контраст и завладяващата яснота на ръбовете изобщо не е тайна. Това е резултат от компании като Kodak, които работят в тясно сътрудничество с клиентите, за да разберат и да отговорят на основните предизвикателства във флексопечата.

Технологиите, разгледани  в тази статия, са част от системата FLEXCEL NX на Kodak и технологията NX Advantage, с патентована Advanced Edge Definition (AED). Създаването на този модел е възможно само с комбинация от уникалните възможности на софтуера, хардуера и експонираните филми на Kodak.

Това се постига като се използват стандартните клишета FLEXCEL NX и експонатор FLEXCEL NX, без нужда от допълнителни хардуерни инвестиции или намаляване производителността на експонация. Клиентите нямат нужда от закупуване на допълнителни консумативи или видове клишета, защото чрез силата на експонацията, едно клише отговаря на всички нужди за широк обхват от приложения.

Материалът е официално публикуван във FLEXO Magazine
Автор: Alexander James, Kodak

 

Прочетете какъв е Ключът за намаляване прекъсването на печата
Най-популярни
Последни