Начало | Блог | Как да измерим контраста при флексо печат

Блог

Как да измерим контраста при флексо печат

Как да измерим контраста при флексо печат

Добрият печатен контраст е предпоставка за качествени резултати и доволни клиенти

 

Обичайно всеки от нас се бори и се стреми да подобри тоналната гама. Силно обезсърчаващо е, да открием, че сенките са се смесили и станали прекалено наситени, когато се опитваме да копираме изображения, създадени от дизайнер.

Е, има добри новини: разширяването на вашия тонален обхват не вече не представлява спънка, защото подобрявайки контраста си на печат, ще разширите своя тонален обхват.

С подходящата флексо технология на ваше разположение, лесно можете да подобрите контраста си на печат.

 

Какво точно представлява контрастът на печат?

Контрастът на печат се определя от спектроденситометър. Преди да се гмурнете в измерването на контраста на печат (и да, повярвайте ни, важно е да го измервате), трябва да разберете точно какво имаме предвид чрез термина контраст на печат.

Според FIRST 6.0 контрастът на печат се определя като "Индикатор за капацитета на печатащата система да държи детайлите на изображението в областта на сянка. Най-желаният (най-висок) контраст на печат се получава едновременно при най-високото ниво на плътността на мастилото и най-ниско нарастване на точката. Изчислява се чрез разликата между твърдостта на отпечатаната плътна повърхност и отпечатаната сенчеста област, съпоставени към плътността на твърдото вещество, изразено като процент.”

Това е нелека задача, така че за целите ни ще определим контраста на печат като пряко свързан със сравнението между плътността на твърдото мастило и 70 процентовата точка с печатен контраст в диапазона от 40 до 60% като идеален (ако приемем, че имате добра плътност и стабилна точка в цялото изображение, ще обсъдим повече за тези елементи по късно).

Контрастът ви за печат е идеален, вашият тонален обхват се разширява, а сенчестите зони (вашите ¾ тонове) разполагат с необходимите детайли, за да могат вашите изображения да се забелязват върху рафта.

 

Как да измерим контраста за печат

Сега, когато имаме обща работна дефиниция на контраст, сме готови да я измерим. С помощта на

спектроденситометър трябва да сравните плътността на твърдото мастило до 70-процентовата тоналност, за да определите процента от стойността си за контраста на печат. Информацията по-долу описва подробно как да определите дали вашите процентни стойности водят до оптимален контраст на печат:

  • 0 до 40% - нисък процентен диапазон, не е идеален. Ако сте в този диапазон, от 70 до 100 процента тон, вашите тонални скали се включват и поради това графичните ви изображения не съдържат подробности във вашите ¾ тонове.
  • 40 до 60% - идеален процентен диапазон. От 70 до 100 процента тон, тоналните скали са подходящо отворени и вашите графични изображения отразяват подробностите в ¾ тоновете.
  • 60 до 100% - висок процентен диапазон, не е идеален. От 70 до 100 процента тон, тоналните скали са твърде отворени и графичните детайли се губят.

Ако контрастът ви на печат попада в идеалния диапазон от 40 до 60% от 70 до 100 % тон, поздравления, вашето флексо клише ви осигурява един от най-важните инструменти, необходими за създаване на висококачествени печатни изображения.

Ако печатате в нисък и висок процентен диапазон, можете да постигнете идеален контраст на печат, който ще разшири своя тонален обхват и ще донесе повече подробности за вашите изображения.

 

Постигане на идеален печат контраст

По-горе споменахме, че са необходими добра плътност и стабилни точки, за да се постигне идеален контраст на печат. Той зависи от контрола на нарастване на точката във вашите ¾ тонове. С този контрол способността на флексо клишето да полага мастило по начин, който гарантира добра плътност, значително се подобрява. Клишето трябва да извлече точното количество мастило от анилоксовия вал, не прекалено много и не прекалено малко. То също така трябва да е в състояние да контролира потока на мастилото в края на всяка точка, линия, текст и твърда област. И накрая, мастилото трябва да бъде вдигнато от точка, която е стабилна и ще запази формата си, за да намали нарастването.

Така че, ако вашият контраст на печат падне в нисък или висок процент диапазон, идентифицирането на флексо клише, което (1) може да определи правилното количество мастило за оптимална плътност, (2) има стабилна точка и (3) може да възпрепятства нарастването на точката, е ключът към преминаване в идеален процентен диапазон за контраст на печат.

Чрез измерване на вашия контраст на печат, вече сте направили първата стъпка към разширяване на вашия тонален обхват.

Ако контрастът ви не е идеален (40 до 60%), имате възможност да разширите своя тонален обхват и да доставите на клиентите си детайлните графичния изображения, които желаят.

 


За да научите дали вашето флексо клише е в състояние да разшири своя тонален обхват прочетете този White Paper - Завладяващо ясни ръбове при флексо печат
Най-популярни
Последни