Начало | Блог | Спектрофотометър или денситометър - от какво имам нужда и каква е разликата?

Блог

Спектрофотометър или денситометър - от какво имам нужда и каква е разликата?

Спектрофотометър или денситометър - от какво имам нужда и каква е разликата?

Търсите ли възможности за измерване на цветовете, чудейки се кой вид уред е най-добрият избор?

Преди да направите този избор, нека заедно разгледаме трите нива на контрол в процеса, за да оценим цвета на печат.

 

Ниво 1 - Визуално сравнение

Първото ниво, разбира се е сравнението на цвета на око. Понякога този "метод" ни дава представа дали цвета ни е правилен, като в чести случаи това ще работи, ако имаме много големи отклонения от планираното.

Въпреки това този подход може да доведе до много грешки, тъй като цветовото пространство, което виждаме е ограничено, а визуалната оценка е субективна, тъй като всеки човек е различен, възможно е да правим преглед при различен източник на светлина и т.н. 

Ако точният цвят е важен, визуалната оценка няма да е достатъчна и трябва да използвате уред за измерване на цветове, специално създаден за целта.

 

Ниво 2 - Денситометрия

Следващото ниво на контрол на процеса е денситометрията. Както подсказва името, денситометрите не измерват цвета. Те измерват отражението - точен поглед върху отразената светлина, който представлява колко мастило е положено в определена област.

 

Ниво 3 - Спектрофотометрия

Най-високото ниво на контрол на процеса е спектрофотометрията. Спектрофотометърът улавя спектрален "пръстов отпечатък" на цвета, който може да се използва за проследяване на всички характеристики, разделящи светлината равномерно в спектъра.

Илюстрацията по-горе не показва сравнение на два цвята; показва един и същ цвят при различни М условия. Той показва вида на наличните данни от спектрални данни. Тук можете да видите, че стойностите на плътността са почти идентични за всяко M условие, но ясно има разлика в цвета на базата на оптичния избелващ ефект на хартията.

 

 

Какво е денситометър за печат?

Денситометърът за печат измерва плътността на мастилата върху печатния материал. Този вид уреди са проектирани да изчисляват стойности на плътност за стандартни CMYK мастила - циан, магента, жълто и черно - чрез фиксирана реакция на филтрите на инструмента. 

Такъв вид рефлекторен денситометър може да ви каже дали получавате правилното количество дебелина на мастиления слой върху хартията и дали го поддържате през целия цикъл на производството. 

От плътността на мастилото можете да изчислите свойства като стойност на тона (наричан още точка и област на точката), увеличаване на стойността на тона (наричана още нарастване на точката), контрастът на печат и трапинг.

Когато денситометрията беше единственият наличен контрол на качеството на печатните цветове, денситометрите със статус T и status E бяха насочени към CMYK мастила. Някои компании за печат на документи използваха денситометри със статус A за отразяващи фотографски отпечатъци, тъй като използваха мастила, подобни повече на фотографските багрила, отколкото традиционните CMYK мастила за печат.

Илюстрацията по-горе показва фиксираните криви, използвани с филтри на денситометър със статус T. Един спектроденситометър може да ги изчисли, но също така запълва празнините по протежение на и между филтърните криви.

 

Това обяснява и едно от основните предизвикателства с денситометрите. Те са насочени към улавяне на реакцията на филтъра за стандартни CMYK мастила, но реакцията на филтъра заедно с неговия детектор не са най-добрия предсказател за плътността на състоянието за други мастила.

Стандартът за денситометрия беше пренаписан преди около 15 години, за да се сложат основите на плътностите около спектралните стойности. Повечето от показателите за печат, особено контрастът и трапингът, имат по-иновативен показател, използващ спектрални или колориметрични данни.

Напоследък индустрията премина от базирано на плътност изчисление на нарастването на точката към колориметрично или спектрално базирано изчисляване на тона. Това е така, защото измерването на нарастване на точката с денситометър не работи добре за спот цветове и често дава числа, които са много различни от това, което вижда човешкото око дори за стандартните CMYK мастила. 

Спектралните или колориметричните данни могат да направят оценка на стойността на тона, която ще съответства на това, което виждате визуално както на печат, така и във вашите програми за проектиране.

 

Кога да използвате денситометър

Днес изчисленията на денситометъра се заменят със спектрални данни. Повечето денситометри са спектроденситометри, въпреки че все още се използват няколко филтърни и LED базирани денситометри. Спектроденстометърът вероятно ще осигури по-добро изпълнение на плътността на състоянието от LED денситометър или такъв с филтри.

Като се има предвид това, денситометърът все още е полезен инструмент за контрол на процеса, ако всичко, което правите, е CMYK печат със стандартни ISO мастила.

 

Какво е спектрофотометър за печат?

Спектрофотометърът улавя спектралното отражение на цвета - понякога наричано пръстов отпечатък на цвета. Използвайки този "пръстов отпечатък", можете да проследявате и сравнявате характеристики, като измервате цвета в нанометри равномерно във всички дължини на вълната на светлината. 

Този тип измерване е необходимо за сравняване на отпечатана проба със зададен стандарт, за да се оцени дали цветът е в рамките на толеранса.

Противно на визуалната оценка, спектрофотометърът не се подвежда от околните цветове и няма предварително определена представа за цвета на мастилото или хартията. Той оценява цвета по напълно неутрален начин при различни наблюдатели и източници на светлина във видимия спектър, което е идеално за оценяване на персонализирани и спот цветове с помощта на L*a*b* и LCH.

 Система за управление на толеранси във флексопечата и офсетовия печат

 

Изглед на спектъра от спектрофотометър - няма предварително определени фиксирани криви.

Въпреки че можете да използвате спектрофотометър за измерване на плътност, като оценявате ленти с къси стойности за конкретен цвят, избирайки най-високата плътност. Не много печатници обаче работят по този начин днес. 

По-ефективно е да се оценяват вариациите в данните от измерването за пълния цвят, отколкото само в измерването на плътности.

Колориметрията ще ви разкаже за реалния външен вид на цвета.

 

Кога да използвате спектрофотометър

Ако печатате специални технологични цветове, като разширена цветова гама (ECG) или спот цветове, традиционният денситометър няма да работи добре, тъй като тези мастила не се вписват в желаните стойности при измерване на плътност.

Ако искате да печатате по по-нови ISO стандарти, трябва да използвате спектрофотометър.

Имате нужда и от спектрофотометър, за да работите според спецификациите на G7. G7 е широко използван процес, който може да ви помогне да постигнете повтарящ се, последователен контрол на възпроизвеждането на тонове и да гарантира, че вашите цветове са неутрални и балансирани, подобрявайки баланса на сивото и стабилизирайки цвета. 

 

Разгледайте уреди за контрол на цвета и направете своя избор!

 


Прочетете още за Съвременните инструменти за измерване на цвета

Разберете как да намерите перфектния цвят с правилния уред

 

Най-популярни
Последни