Начало | Блог | Система за управление на толеранси във флексопечата и офсетовия печат

Блог

Система за управление на толеранси във флексопечата и офсетовия печат

Система за управление на толеранси във флексопечата и офсетовия печат

За високото качество на крайните продукти в печата е необходимо прецизно измерване на цвета. В контекста на правилното измерване стои и стандартизацията на печатните и производствените процеси по изискванията на утвърдените международни стандарти.     

По веригата на производството измерване е необходимо на няколко етапа:

  • за контрол на материалите, които се поръчват
  • за управлението по време на печат и производство
  • за контрол на състоянието на печатните машини
  • за създаване на вътрешнофирмен стандарт

С възможността да предавате точни цветови данни и да постигате прецизни цветове в производството, клиентите получават продуктите по начина, по който са ги очаквали - при всеки тираж и при всяка следваща поръчка.

 

Точно представяне на цвета чрез цветови модели

Измерването и представянето на данните за цвета се извършва с помощта на ясно дефинирани показатели, използвани в различни по своята методология цветови модели. Един от показателите е плътността, която обаче показва само едно нещо за цвета - колко тъмен или светъл е той. За да сравните и представите точен цвят в печата и в опаковките, е нужно да измерите още цветовия тон и наситеността.

Двата най-често използвани цветови модела са:

  • CIELAB - модел, който използва ориентация с помощта на цветово пространство, напомнящо мрежа. Тази мрежа съдържа всички цветове, които виждаме
  • L*C*h°, в който L означава осветеност (lightness), C - наситеност (chroma), H - нюанс (hue). Точно както и при CIELAB, колкото по-светъл е цветът, толкова по-висока е съответната стойност.

 

Управление на толерансите

За да управлявате цвета, трябва да можете да идентифицирате малки разлики или вариации във възпроизвеждането на цветовете. Да зададете толеранс означава да изберете границата за приемлива разлика между цвета, който искате да постигнете, и стойностите му при реалния печат. Печатниците често следват толеранси за плътни цветове, утвърдени по ISO. Като алтернатива, клиентите може да зададат толеранси, особено за лога и спот цветове.  

Когато сравняваме две цветови стойности в CIELAB или L*C*h°, разликата е описана като делта. Използва се математическо уравнение, за да се намери разликата между два цвята с помощта на три стойности: или L*, a* и b*, или L*, C* и h°. Това се нарича делта Е (изписва се още като DE или ∆E). При толеранс на делта Е със стойност 1.0 по принцип се приема като най-малкото отклонение на цвета, коeто човешкото око може да различи.

Когато задавате толеранса, е важно също да вземете предвид повторяемостта, която машината за печат постига. Той не може да е по-малък от вариацията, която машината ви обикновено постига при изпълнението на един тираж. 

 

Най-добрата формула за определяне на толерансите за нуждите на вашия бизнес

Ако вашият клиент определи спот цвят и изисква съвпадение спрямо конкретна делта Е, поискайте да разберете коя е формулата, за да можете да я използвате. Ако не изберете правилната, може да не постигнете искания резултат при някоя поръчка, която е била важна, или клиентът да откаже поръчка, която вие сте измерили като отговаряща на условията.

X-Rite Exact Izmervane

Използване на X-Rite eXact за измерване на плътността, цветовия тон 

и наситеността на отпечатан лист

 

Управлението на цвета и толерансите са част от управлението на целия производствен процес. Затова са необходими уреди, които да измерват цветовете прецизно и да дават необходимата информация за тях. 

Уредите за измерване имат специфично приложение за последователните етапи от производството. С тях се измерват цветовете на доставените материали и се управляват цветовете по време на печат. 

 

Решения за управление на цвета

X-Rite eXact Standard

Ръчният спектрофотометър X-Rite eXact Standard комбинира водещи индустриални функционалности с лесен за употреба интерфейс, за да предложи отлично решение за проверка, управление и обмен на данни заа цвета при всички стъпки на целия работен поток за управление на цвета.

 

IntelliTrax2

Сканирайте цветна скала на типичен печатен лист за по-малко от 10 секунди. IntelliTrax2 е отлично решение за управление на цвета от край до край за модерни и високоскоростни печатни дейности. 

 

SpectraLight QC

The SpectraLight QC e стенд за симулация на светлина, която се използва при необходимост от оценка на цветовете, когато техните стойности са критични. Служи за големи и малки предмети на дневна светлина и при други светлинни условия; включва седем източника на светлина.

Вижте специфични детайли за решенията на X-Rite за управление на цвета и ни изпратете запитване за тях от страниците на всеки от продуктите. 


Разгледайте повече за компактния спектрофотометър X-Rite i1Basic Pro 3 за измерване и профилиране на печатни материали, монитори и дисплеи.

Вижте как работи ръчният спектрофотометър X-Rite Exact Advanced, специално разработен за приложенията с най-високи изисквания за измерване и контрол на цветове, мастила и материали

 

 

Най-популярни
Последни