Начало | Блог | След пандемия - накъде се насочва комуникацията с клиенти в печатната индустрия

Блог

След пандемия - накъде се насочва комуникацията с клиенти в печатната индустрия

След пандемия - накъде се насочва комуникацията с клиенти в печатната индустрия

Да се адаптираме към променяща се среда е част от човешката ни природа. Това, което правим като част от печатната индустрия, не е нещо различно. До неотдавна повсеместната гледна точка беше, че е абсолютно невъзможно служителите в печатниците да работят от вкъщи.    

Сега вече знаем, че това е много по-изпълнимо, отколкото мислехме, защото се наложи да се направи. Установихме начини, по които да останем свързани. Отработихме детайлите на това, как хората да продължат да работят. Защото това правим като хора и като участници в печатната индустрия - адаптираме се и караме нещата да се случват.

На хората в печата и преди се налагаше да правят неща, които на пръв поглед изглеждат невъзможни - обработка на необичайни файлове, работа с оборудване, което работи донякъде, но не пълноценно, и действие с ограничени ресурси.   

 

Светът и преди вървеше към промяна 

Пандемията не е единствената причина в света да настъпят промените, които настъпиха.  Някои от тях вече се случваха, а настъпилата ситуацията ги ускори. 

Като доказателство, от Enfocus предлагат данни за разпространението на електронната търговия в САЩ през годините, представени от Forbes. На графиката се вижда ясно, че тенденцията за растеж на електронната търговия е доста ясна от едно десетилетие назад. Пандемията само е подействала като катализатор за това развитие.

 

Много от клиентите на печатниците вече не ходят до тях пеша - поръчките се случват онлайн 

Печатната индустрия се е научила да оцелява. Тази нейна черта ще ѝ помогне да се завърне “от другата страна”, след като ситуацията се уталожи, и по един или друг начин тя ще се развие към по-добро. 

Промените, предизвикани от сложни обстоятелства, често водят до по-голяма сила и издръжливост. Уроците вероятно ще са няколко - че можем да правим повече с по-малко, било то чрез автоматизации или внимание към усъвършенстване на процесите. От първостепенно значение е да сме видими за клиентите, затова web to print ще трябва да заема все по-предна позиция за печатниците, вместо да бъде тяхното онлайн присъствие “между другото”.  

Клиентите все по-рядко ходят до печатниците, а вместо това извървяват пътя си до тях чрез кликовете на мишката. Затова една уеб платформа, която осигурява надежден, персонализиран и бърз обмен на информация с клиентите, и е интегрирана с производството, спомага да се изгради лоялност у клиентите.  

След цялото мислене и оценки на ситуацията, излиза, че е било добре доставчиците на печатни услуги да предприемат тези стъпки за засилване на онлайн комуникацията още преди години. Но необходимостта е това, което кара хората да са изобретателни - и благодарение на това промените напоследък са монументални. А технологиите помагат на печатниците да осъществяват връзката с клиентите си по надежден начин онлайн.

 

Ще се завърнем ли към предишния начин на работа?

Нормално е да искаме да се завърнем изцяло към нормалното общуване лице в лице. Но по отношение на технологиите, едва ли ще се върнем изцяло към старите начини на комуникация с клиентите. Промяната от физическо към онлайн присъствие може би ще става все по-обичайна, а ефикасните и оптимални процеси с изпращане на поръчките до клиента все повече ще се възприемат като стандарт.

Кои от вашите процеси вече се извършват частично или изцяло онлайн? Вижте 5 начина за предоставяне на по-добро обслужване на клиентите 


Искате ли да прочетете повече за ползите от използване на портали за комуникация? Вижте статията Няколко неща, които спестява порталът за комуникация с клиенти

Разгледайте някои предложения от портфолиото на ГЕД за софтуерни инструменти за комуникация с клиенти.

Най-популярни
Последни