Начало | Блог | Развитие в полиграфията: Трансформацията на печата

Блог

Развитие в полиграфията: Трансформацията на печата

Развитие в полиграфията: Трансформацията на печата

От 1440 г., когато Йоханес Гутенберг за първи път представи печатната машина, ние усъвършенстваме, разширяваме и трансформираме печата. Печатът продължава да се развива и все още въздейства върху всеки човек на планетата всеки ден по множество начини. Отначало той бе истински пробивна технология, която донесе знания на много хора. Днес представлява една от най-големите индустрии в света, генерирайки приблизително 900 милиарда долара годишно, което от своя страна води до 3,8 трилиона долара за свързани услуги. В перспектива:

  • Производството на видеоигри: 102 милиарда долара
  • Глобалната музикална индустрия: 15 милиарда долара
  • Онлайн рекламна индустрия: 133 милиарда долара

От технологична гледна точка, съществуващите към този момент изобретения и иновациите опростяват броя на стъпките, помагайки да се подобри качеството на печат, правейки го ефикасен и рентабилен, като в същото време създават по-устойчиви практики и процеси. От Kodak се гордеят, че са в основата на голяма част от технологичните иновации. Всъщност, Kodak е първата компания за масово производство на променлив печат. През последните 100 години, използвайки процес на печат със сребърен халогенид, Kodak помага на печатниците да произвеждат милиарди печатни продукти с променливи данни на всяка страница. Също така те бяха първите, които представиха на индустрията търговски-успешната безпроцесна пластина, което беше огромна стъпка в стимулирането устойчивостта на печат по целия свят.

От гледна точка на приложението, обаче, целта на печата не се е променила много през последните 600 години. От първия шедьовър - Библията на Гутенберг (най-ранната отпечатана от преносим тип първата цяла книга на Запад), хората използват главно печата, за да предват визуална информация, за образование, забавление и комуникация. Печатът обаче може да направи много повече. Kodak вярва, че сега е времето да трансформираме печата, като го придвижим напред.

 

В основата си печатът е производствен процес, който позволява частиците да се отлагат на точни места върху печатна медия с изключителна повторяемост. При производството на книги това означава да се постави мастило на хартия в много специфичен формат, така че да се създаде текст. Но може да се използва например за поставяне на цветове върху ясен субстрат, за да се създаде оттенък или да се сложат проводящи материали върху филмите, за да се създадат вериги .

Отвеждането на печата извън традиционните приложения на текст и графика означава използване на различни субстрати за различни видове пазари като керамика, стъкло, дърво, ламинати и текстил в сфери като: архитектурната, автомобилната, потребителската електроника, потребителските стоки и стенни/подово покриващи сегменти. Това изисква способност да се печата с необходимата адхезия, качество и функция на този разширяващ се свят на субстратите. Историческата основа на Kodak от знания за материалите, научни изследвания на техните процеси като отлаганията например и нововъведените дигитални науки е изключително подходяща да допринесе за необходимите иновации, които ще позволят на тези  области да продължат да се развиват.

Това също означава печат за функционалност в рамките на компонент, устройство или продукт. Това включва: 3D печат за прототипи, инструментариум и производство; печатна електроника като RFID (радиочестотна идентификация), полупроводници, датчици за допир, дисплеи, антени, кондензатори и слънчеви панели; печат за биомедицински приложения като фармацевтични продукти, преносими сензори за диагностика, мониторинг и създаване на изкуствени органи. Това ще изисква специализирани материали като мастила, тонери, мономери, полимери, метали и в по-широк смисъл електронни и оптични функционални материали, тъй като печатната индустрия се разширява от графични комуникации към печат за функционалност. За да отговори на тази пазарна потребност, Kodak остава много съсредоточен върху разработването на интелигентни материали, специализирани флуиди и компоненти, които да подкрепят нови приложения като тези.

Междувременно традиционният печат остава диференциран и създава уникална стойност в определени сегменти. В издателската сфера, например, последни проучвания показват, че след първоначалното им нарастване, продажбите на дигитални електронни книги се свиват година след година, докато продажбите на печатни книги в световен мащаб са се увеличили през последните няколко години. В секторите Маркетинг и Комерсиален печат, директната поща продължава да доказва своята стойност с 37% по-висока степен на отговор, отколкото електронния маркетинг. Производството на опаковки продължава да расте във всички глобални географски райони.

Тъй като печатниците се стремят да растат както в традиционните, така и в новите приложения, технологичните постижения на Kodak могат да им помогнат да опростят процесите си, и да подобрят рентабилността и устойчивостта им, като същевременно стимулират нов бизнес растеж:

Kodak продължава да разширява алтернативите си за безпроцесни пластини и такива с ниска консумация на-химия, тъй като световното търсене на устойчиви решения за печат продължава да расте. Новата пластина SONORA X предлага по-дълъг работен капацитет, по-здрава способност за работа и по-висока  скорост на експониране, отколкото пластините SONORA XP и всякакви конкурентни безпроцесни пластини. Тази наистина модерна пластина сега позволява на 70% от пазара да се стреми към безпроцесно решение при своите предпечатни операции.

 

Коя е най-качествената пластина за офсетов печат?

 

От гледна точка на бързо и лесно решение, разширената платформа FLEXCEL NX на Kodak е проектирана така, че да достига максимална ефективност на печатната машина. Едно ново мобилно приложение в портфолиото от CTP-та на Kodak позволява на печатарите да се свързват дистанционно, за да участват в операциите, където и да са, - създавайки допълнителна гъвкавост и отзивчивост на днешните постоянно променящи се бизнес изисквания.

 

10 години на непрекъснат успех: технологията KODAK FLEXCEL NX трансформира флексо печата

 

От намаляването на отпадъците и разходите за консумативи до постигането на последователност на производителността и качество на изображенията, продуктовите портфолиа на Kodak също помагат да се увеличи рентабилността на печатниците. Технологията за експонация KODAK SQUARESPOT, например, позволява на печатниците да постигнат по-висока степен на стабилност, точност и надеждност при печатните си операции, като минимизират въздействието на колебанията по време жизнения цикъл на проявителя и поддържат точката в производствените граници от +/- 2%. Качеството на печата и к- заедно с оперативната ефективност - се равняват на рентабилността.

Новата платформа NEXFINITY на Kodak, достъпна от първата четвърт на тази година, може да помогне на печатниците да изпълняват високи месечни обеми от най-широката гама приложения на близо 1000 различни печатни медии. Тази технология ще спомогне за растежа на печатници в рамките на разширена гама от традиционни приложения като директна поща, търговски печат, фотоприложения, къси тиражи за издателска дейност и опаковане.

 

Драстично подобрение в гъвкавостта при дигиталния печат с новата дигитална печатна машина NEXFINITY от Kodak

 

С поглед към близко бъдеще (2-4 години), Kodak очакват растежът в графичните комуникации и опаковането да се дължи на разширяването на дигитализацията и персонализацията, както и специалните характеристики (цветове, размери, печатни медии, стил).

В дългосрочен план очакваме по-нататъшен ръст на печата за електронни, оптични или физически функции и характеристики - както за компоненти, така и за цялостни продукти. Тези разширяващи се области вероятно ще се интегрират с графични комуникации и опаковки в приложения като:

  • Интелигентна опаковка - текст / графика и електроника
  • Преносима технология - отпечатани текстилни продукти за цвят, форма и функция
  • И интегрирана функционалност с 3D печатни обекти - електронни или оптични функции извън оригиналната функция на обектите

От Kodak очакват подобни сфери от индустриалните иновации до 5-10 години да се съсредоточат върху инфраструктурата, като например транспортни механизми за нови печатни медии, включително уеб контролери, и приспособяване към начина, по който се държат новите повърхности за печат. Също така се очакват много нови софтуерни решения, необходими за приспособяване на нови приложения в печатната машина, като например 3D печат.

Kodak ще продължи да гради над своите първоначални технически успехи във функционална печатна електроника, която се използва за отпечатване на сензорни филми за модули с докосване. Тя може да се използва и за много други печатни системи като прозрачна антена и електростатични филми за отстраняване на прах.

Паралелно с всички тези технологични постижения, Kodak ще увеличава непрекъснато партньорствата в индустрията, което ще позволи на печатниците да се включат по-активно в перспективното бъдеще на Печата, помагайки на технологичните компании като Kodak да създават и управляват нови решения и реални оперативни модели.

От днес и далеч в бъдещето основното желание на Kodak е да работи в рамките на съществуващата инфраструктура на индустрията и в партньорство с печатниците, за да постигне истинска трансформация на Печата. Ако само 10% от 100 000+ печатни машини, работещи в света днес, започнат да произвеждат за нови приложения, това би представлявало драматична промяна - не само в разширените възможности, но и в общата стойност на печата. Ако печатната индустрия може да се преориентира към нови възможности от приложения, използвайки съществуваща, но модифицирана инфраструктура, приходите могат да се увеличат десетократно. Това ще направи Печата най-бързо развиващия се сегмент в света! Вярваме в потенциала за растеж, в бъдещето на тази индустрия - и в нашата колективна способност да развиваме печатната индустрия. Заедно.

 

Прочетете повече:
Kodak ‘Развива печата’ с постоянни технологични инвестиции, увеличавайки печалбите, устойчивостта и потенциала на печатниците за навлизане на нови пазари
Най-популярни
Последни