Начало | Блог | Предпечат: Да поставим парчетата на правилното място

Блог

Предпечат: Да поставим парчетата на правилното място

Предпечат: Да поставим парчетата на правилното място

Предварителната проверка е изключително важна част от производствения работен поток, въпреки че все още много компании разчитат на други да го правят вместо тях.

Като печатар едва ли бихте задействали печатната си машина без да сте се уверили преди това, че всичко ще е наред, че цветовете са калибрирани коректно, че използвате правилните мастила и хартия за поръчката. Като дизайнер, едва ли бихте проектирали нещо без първо да прегледате брифа, без да говорите с клиента и без да сте сигурни, че знаете какво точно трябва да направите. Въпреки това, много хора, които са абсолютно стриктни, когато става дума за подготовка на поръчка, се отнасят много вяло, когато подготвят файловете за печат. Да, те ги подготвят, но не винаги ги проверяват. Те не ги проверяват предварително, за да се уверят, че са избегнати елементарни грешки или че големи такива могат да се коригират преди да са изгубени куп пари и много време, като се напечата нещо, което не е точно. Дизайнерите чувстват, че техните партньори-печатници трябва да свършат тази работа, а печатниците казват, че това е в полето на действие на дизайнерите и те трябва да се уверят, че дават коректния файл.

 

Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

 

В повечето случаи никой не желае да поеме отговорност за задачата. Така че списание Print Solutions решават да разберат какви са най-добрите практики, когато става дума за предварителна проверка, чия е отговорността и защо трябва да направите това неразделна част от всяка производствена верига. Преди всичко, това е нещо много лесно за правене и би могло да ви спести много безпокойство, преработка, разходи и в същото време да има по-доволни клиенти. От Print Solutions се обръщат към Andrew Bailes-Collins от Enfocus, старши продуктов мениджър в PitStop, за съвет. Той описва ситуацията: “Миналата година, ние от Ghent Workgroup, направихме глобално проучване относно предварителната проверка. Имахме 1100 участници, от които 17% казаха, че въобще не правят предварителна проверка. В същото проучване само 6% от запитаните споделят, че файловете, които получават, нямат никакви грешки. Има компании, които избират да не правят предварителна проверка на задания като част от техния предпечатен работен поток. Разбира се, това не е проблем, докато не се получи такъв, и тогава това коства доста средства. Това е като да шофираш автомобил без предпазен колан или да караш мотор без каска. Не е проблем, докато нещо не се обърка и новините са наистина лоши.”

Контрол на качеството

На първо място, защо печатарите и дизайнерите трябва да правят предварителна проверка на своите файлове? “Най-просто казано това е етапът на качествен контрол в процеса на печат.”, казва Andrew. “PDF файлът готов ли е за целта? Ще се отпечата ли както се очаква или ще се провали поръчката, ще се ли наложи правене на отстъпка, препечатване или дори загуба на клиент? Това са темите, които трябва да вземете под внимание на този етап. “Проверката е процес, който ви казва дали PDF файлът е в добро състояние, преди да започнете да харчите време и пари с работа върху него и да го обработвате.” Със сигурност е допустимо да използвате инструментите в Adobe или в някой RIP?

Има ли наистина нужда от специален продукт за предварителна проверка? Andrew споделя: “Acrobat има няколко добри инструмента и основните елементи на предварителната проверка имат своето решение с него, но професионалните печатари се нуждаят от по-специфични инструменти. Както обяснявам по-надолу, не става дума само за откриване на проблеми, а за това да можем да направим корекция. И точно тук се появява необходимостта от специализиран инструмент, който прави разликата.”

“Предварителната проверка в RIP идва твърде късно в процеса, ако се случи така, че да откриете проблем преди да отпечатате файл. Специализираният софтуерен продукт дава много по-високо ниво на сигурност.”

“В Enfocus сме изцяло фокусирани върху пазара на графични изкуства и в доставянето на стойност и нови функционалности на нашите клиенти, за да им помогнем да подобрят това, което произвеждат всеки ден.” Той продължава, “Важно е също да отбележим, че предварителната проверка е само едната страна на нещата. Веднъж след като откриете проблем в даден файл, вие трябва да направите нещо по въпроса.

За много от нашите клиенти истинската стойност на PitStop е възможността да използва инструменти за откриване на проблеми във файлове и след това да може да направи нещо с тях. ”Фиксирането на проблеми автоматизирано и ръчно, без да се налага да безпокоим клиента е огромна полза и удобство. Това е една от причините зад успеха на PitStop. Имаме множество инструменти за редакция и корекция,които се интегрират много добре с нашата технология за предварителна проверка, на разположение за потребителите, - много от които не са налични в друго приложение за проверка.” Andrew продължава, “Основната тенденция в момента е автоматизирането на този процес. Той трябва да е част от онбординг процеса в една поръчка и сама по себе си предварителната проверка в идеалния случай трябва да се управлява от данните на системата за управление на информацията. Проверката трябва да се прави според поръчката, а не шаблонно. “Ако имате оператор за отваряне на файлове и след това ръчно правите предварителна проверка и корекция, значи не работите по оптимален начин. Само ако са нужни редакция и промени, PDF файлът трябва да бъде пипан от оператор. Автоматизираният PitStop Server открива проблеми във файловете, автоматично коригира тези, които може, и след това подава другите на оператор, за да завърши корекцията. Автоматизацията се превръща в ключов компонент в наши дни, поради размера на поръчките.”

Помощ и ползи

“Ползите са ясни,” твърди Andrew. “Открийте проблемите в началото на работния поток, преди да са се превърнали в скъпи грешки. Ако не го направите, тогава поемате риск нещо да се обърка - пластини, клишета, хартия, мастило, машинно време, отстъпка, препечатване или дори загуба на клиент.” И така, кой трябва да извърши предварителна проверка на файловете? Отговорността на собственика на поръчката ли е, на дизайнера, или на печатаря? “В идеалния случай това трябва да се прави от всички изброени.”, продължава Andrew.

“Всеки трябва да поеме отговорността за собствената си работа. Но в реалността, печатницата е отговорникът. За 20 години организации като Ghent Workgroup опитват да обучават дизайнери и творци относно предварителната проверка и контрола по качеството. Има дори и специфични инструменти, създадени за този пазар, за да е сигурно, че тези хора правят качествени PDF файлове - Enfocus Connect. За съжаление, голяма част от хората смятат, че отговорността поръчката да се отпечата както се очаква е само на печатницата и нямат нищо общо с това.” Кога трябва да правим проверка? Дали е достатъчно да се направи веднъж в края на създаването на дизайна или веднъж преди да влезе за печат? “За повечето печатни производствени потоци проверка се прави веднага след получаване от клиента и после още веднъж след потвърждение.”, казва Andrew. “След това файлът се придвижва към печатната машина или към монтаж на страници и производство без следваща проверка. Все пак ако имате работен поток на основата на издателска дейност, където монтирате страници, които се състоят от множество импортирани PDF файлове, тогава трябва да проверите веднъж всеки отделен PDF файл, след това още веднъж, след като страниците са сглобени и още един път финалният завършен PDF файл.”

Прочетете още >> Проверка и корекции - Защо? Какво? Как? <<

Основни елементи на процеса

Кои са основните неща, които трябва да проверим по време на предварителната проверка? “Винаги са ми задавали този въпрос и винаги ми е изглеждал странен,” коментира Andrew. “Ако говорите за контрол на качеството, значи искате да проверите всичко, което може да се обърка и не може да правите нещата половинчато. Основата на всеки профил за предварителна проверка е базирана на сигурността, че всички шрифтове са вградени и че резолюциите на изображенията са адекватни.”

Преди няколко години най-вероятно бихте добавили RGB към този списък, но в момента с по-големите гами на дигиталните печатни системи, в някои случаи е от полза да запазите снимките в RGB, поради по-голямата гама в сравнение със CMYK, и така да получите по-добър печатен резултат. “След това можете да добавите неща като няколко спот цвята, алтернативно цветово пространство на спот цветовете, наддаване, надпечатване, размер на страница.”

И така, правите предварителна проверка като част от контрола на качеството, но какво се случва после? Софтуерът коригира ли грешки така, както ги разкрива? “Определено и това е най-голямата полза, от която потребителите трябва да се възползват,” твърди Andrew. “Ако има корекции, които искате регулярно да прилагате към файловете, тогава оставете софтуера да направи това вместо някой оператор. Конвертирането на цветовете, цветовия мапинг, вграждане на липсващите шрифтове - всички тези неща и много други могат да бъдат поправени автоматично от софтуера. Няма да пропусне нищо и ще позволи на операторите да вършат друга работа, която е много по-рентабилна и с по-висока добавена стойност. Ето отново автоматизация в действие.”

Определяне на стандарта

Какво се случва със съответствието на стандартите? Помага ли предварителната проверка на съответствието на качество или цветови стандарти? “Определено. Цветът в един PDF файл се базира на ICC профили (International Color Consortium) и използваните в PDF цветови пространства. Всичко това и някои други неща могат да бъдат проверени и коригирани при една предварителна проверка. Цялата площ на намастиляване също често се подлага на проверка и може да бъде регулирано, като се използват Devicelink профили, които доставяме стандартно в PitStop Pro и PitStop Server. Те работят със стандартни ICC профили и са разработени съвместно с нашата друга компания X-Rite,” казва Andrew. “Друга употреба на тези профили е конвертиране между цветови пространства, така че ако вие имате поръчка, например, предвидена за производство в САЩ със Swop или Gracol профил, бихте могли да използвате Devicelink в PitStop, за да конвертирате в ISO Coated v2 или подобен европейски профил, като същевременно се гарантира, че цветовото представяне ще остане същото, и черното ще си остане черно, като се запазят първичните и вторичните цветове.”

Добри практики

Можете ли да се даде добър съвет, изведен от практиката, при извършване на предварителна проверка? “Един много добър съвет е да се прави предварителна проверка само на неща, за които наистина сте загрижени,” съветва Andrew. “Колкото повече неща искате да провери софтуера, толкова по-дълго време ще му отнеме и толкова по-голям ще бъде доклада. “Много хора питат дали нещо може да се определи като грешка или предупреждение при проверка. За грешка може да се определят тези, които спират работата и автоматизираният работен поток на практика ще спре изпълнението на поръчката. Предупрежденията никога не се вземат под внимание, но могат да бъдат полезни като одиторска пътека, ако желаете да имате запис на файловете, докато поръчката е завършена и доставена.

Също така е важна оценката на всяка повреда и проблем, свързани с предпечата. Има стотици проверки и фиксации на разположение и не всички са включени в стандартните предпечатни профили.” Той продължава, “Аз мисля, че много компании не отделят време да разберат какво представлява предварителната проверка и какво тя може да направи за тях. За някои потребители това е просто квадратче за отбелязване с тикче и те използват един от стандартните профили за проверка, който идва с приложението за проверка.

Това е добър старт, но истинската стойност идва, когато се потопите в този процес и го направите свойствен за компанията и нуждите й. Не винаги става дума за проверка и корекция. Ние имаме много повече информация, която можем да вземем от PDF и да бъде използвана от други отдели. Добър пример за това е използването на мастилото. Имаме доклад в PitStop, който казва колко мастило е нужно за печат на файла.

Някои клиенти използват това за изчисление на разходите или чрез XML го връщат като форма на обратна връзка в тяхната Система за управление на информацията (MIS). Предварителната проверка не трябва да бъде изолирана. В един автоматизиран сценарий виждаме, че тя е свързана към web-to-print и MIS системите, за да се гарантира, че файлът е проверен според спецификата на заданието, а не като общ сбор от стойности. Освен това в този сценарий можете да имате обратна връзка с клиентите от момента, в който подадат поръчката, а не да се чака 24 часа и чак след това да се върнете и да кажете, че има проблем.”

С няколко думи, как работи предварителната проверка? “Принципно обекти в един PDF файл се селектират на основата на техни атрибути и след това се проверяват по зададен критерий от вас в профила за предварителна проверка,” казва Andrew.”Като пример, ако желаете целия текст с размер над 18 да бъде надпечатан, тогава проверката търси целия текст, който отговаря на критерия и проверява дали има флагче за надпечатване или не. По същия начин това може лесно да бъде коригирано чрез прилагане на флагче за надпечатване.”, обяснява Andrew.

“Когато създадете профил за предварителна проверка, вие дефинирате текст, графики, изображения и други обекти, елементи, както и атрибутите, които искате да проверите при съпоставка. Това може да бъде цвят, позиция, размер, брой на сепарации и т.н. Един от големите успехи на технологията, които постигнахме с PitStop е възможността да търсим подчертани и застъпени обекти. Тази нова технология редуцира броя на фалшивите грешки. Например, липсваща надпечатана грешка ще бъде засечена, ако елементът наистина е надпечатал обект, ще разпознае дали елементът не е имал нищо под себе си, ако няма надпечатване няма да се покаже като проблем.”

За Enfocus

Enfocus e водеща софтуерна компания, която е специализирана в развитието на инструменти за контрол на качеството на PDF файлове за печат и за автоматизация на процесите, свързани с работния поток в графичната индустрия. Иновативните решения на компанията рационализират работните потоци по цялата производствена верига - от дизайна до печата - свързвайки по този начин печатници, издатели и дизайнери. Продуктите на Enfocus отиват далеч отвъд предварителната проверка на файловете, давайки възможност за автоматизирана корекция на PDF файлове, съвременна PDF редакция и автоматизация, гарантирайки по този начин точен и ефективен обмен на файлове. Добре известни марки на компанията са: PitStop, Switch и Connect. А всички нови технологии намират своето място в Enfocus Appstore.

 

Прочетете още >> Проверка и корекции - Защо? Какво? Как? <<

 

Най-популярни
Последни

Свързани продукти