Начало | Блог | Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Блог

Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Печатната индустрия може да процъфтява, но това не се случва без предизвикателства. Ако печатниците не са склонни да се разделят с традиционните бизнес модели и да изследват новите технологии, непрекъснато нарастващото търсене на къси тиражи и персонализиран печат ще създаде много препятствия. Постигането на печалба ще стане практически невъзможно, ако тези затруднения продължават.

Ключът към конкурентоспособност и надеждност за печатниците в бъдеще е автоматизирането на печатния процес: да правите повече с по-малко усилия, като рационализирате работните процеси и намалявате елементите, в които е нужна човешка намеса, където е възможно.

 

Автоматизация на печат: какво има в процеса?

Все повече печатници инвестират в решения за автоматизация на печата, за да могат да използват по-ефективно своите ресурси. Софтуерът за автоматизация на печата, какъвто е Enfocus Switch, им дава възможност за:

  • увеличаване на производителността чрез премахване на препятствията;
  • постигане на по-висока рентабилност от късите тиражи;
  • скъсяване на времето за извършване на поръчка;
  • намаляване на човешките грешки;
  • премахване на DTP като ангажимент на графичните дизайнери, което им позволява да се фокусират върху творческите елементи;
  • рационализиране на комуникацията с клиентите.

Повишаване на оперативната ефективност – това е в основата на всичко. Печатниците, които разполагат с подходящо решение за автоматизация, постигат повече резултати за по-кратко време, намалявайки общите си разходи, като същевременно подобряват удовлетвореността на клиентите, благодарение на намаления брой грешки, дължащи се на естеството на процеса и подобрения комуникационен поток.

 

Сега е времето да инвестираме в автоматизация на печатния процес

Инвестицията в правилното решение за автоматизация на печатния процес е от жизненоважно значение за всяка печатница, която иска да се справи с днешната динамична бизнес среда. Печатната индустрия се променя бързо, а заедно с нея и необходимите инструменти, за да работи тя като „швейцарски часовник“ – а именно това е мястото на гъвкав и функционален софтуер за автоматизация на печата като Enfocus Switch. Дори и при въвеждане на допълнителни печатни машини, нови клиенти, нов софтуер за проверка и корекция или нови техники за довършителни работи, Switch се развива заедно с организацията, която го използва, което му позволява да остане една крачка пред пазарните промени по всяко време.

Повече информация за това как други доставчици на печатни услуги използват Enfocus Switch, за да повишат своята продуктивност, можете да намерите в следните статии:

NetzoDruk може да обработва до десет пъти повече поръчки на ден

Switch автоматизира нашия работен поток, позволявайки ни да вършим повече работа

Най-популярни
Последни