Начало | Блог | Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Блог

Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Времето е пари: защо бъдещето на печата се крие в автоматизацията

Печатната индустрия продължава да се развива и да чертае бъдещето си, но това не е без своите предизвикателства. Ако печатниците не са склонни да се разделят с традиционните бизнес модели и да изследват новите технологии, непрекъснато нарастващото търсене на къси тиражи и персонализиран печат ще създаде много препятствия. 

Постигането на печалба ще стане практически невъзможно, ако тези затруднения продължават - особено когато става въпрос за ефективното оползотворяване на времето за производство.

Ключът към конкурентоспособност и надеждност за печатниците в бъдеще е автоматизирането на печатния процес: да правите повече с по-малко усилия, като рационализирате работните процеси и намалявате елементите, в които е нужна човешка намеса, където е възможно.

 

Автоматизация на допечатните процеси: какво има в процеса?

Все повече печатници инвестират в решения за автоматизация на печата, за да могат дългосрочно да използват по-ефективно своите ресурси. Софтуерът за автоматизация на предпечатните процеси им дава възможност за:

 • увеличаване на производителността чрез премахване на препятствията;
 • постигане на по-висока рентабилност от късите тиражи;
 • скъсяване на времето за извършване на поръчка;
 • намаляване на човешките грешки;
 • премахване на DTP като ангажимент на графичните дизайнери, което им позволява да се фокусират върху творческите елементи;
 • рационализиране на комуникацията с клиентите.

В основата на всичко стои една голяма цел: да се повиши оперативната ефективност в производството още от момента, в който клиентът изпраща поръчката си. Печатниците, които разполагат с подходящо решение за автоматизация, постигат повече резултати за по-кратко време и намаляват общите си разходи. 

Заедно с това се подобрява и удовлетвореността на клиентите. Това се случва благодарение на по-малкото грешки, дължащи се на естеството на процеса и подобрения комуникационен поток.

 

Стъпките към автоматизацията - през какви етапи преминават печатниците?

Сред най-често срещаните митове във връзка с автоматизациите в печатниците е твърдението, че такива или има, или няма. При тази гледна точка обаче се пропуска фактът, че въвеждането на автоматизации в предпечата, както и свързаните с тях интеграции между софтуерните инструменти, се извършва плавно и с надграждане.

Има няколко етапа на въвеждане на автоматизацията на предпечатните процеси, на които може да се намира една фирма за печатни услуги в зависимост от наличните в нея автоматизации: 

 1. Печатниците, които работят по познатия “традиционен” начин. Файловете се събират по различни канали като имейл, платформи за обмен на данни и др., които след това се прехвърлят към отдела за предпечатна подготовка.  
 2. Печатниците, в които все още липсва автоматизация, е налице отговорник по комуникацията с активно участие.
 3. Печатниците, които правят първи опити с автоматизации при обработката на файлове. Обикновено това означава автоматично прехвърляне на файлове от компютър към сървъра за предпечатна подготовка, както и автоматизация на предварителната проверка на файла.
 4. Печатниците, които започват да изграждат системна интеграция. При тях се използва автоматизация на различни етапи от печатния процес, но е дошло време те да се обединят в една обща система. 
 5. Печатниците, достигнали пълна автоматизация и интеграция с използване на събраните данни. На този етап се развива не само организацията на предпечата, а и управлението на наличните данни.

 

Подобрения във времето, необходимо за изпълнение на поръчки

С въвеждането на автоматизации в предпечатния процес се постига по-кратко време за изпълнението на поръчките, без от това да страда качеството им. Дори напротив - използвайки автоматизации при създаване на задания за поръчки и придвижване на файловете за печат, вие избягвате грешки, които иначе биха довели в забавяне или други проблеми в изпълнението на поръчката.


Разберете най-важното за софтуера, с който можете да въвеждате автоматизация от самите ѝ основи - платформата за автоматизация на работата с файлове за печат Enfocus Switch.

Най-популярни
Последни