Начало | Блог | Четири проблема, които широкоформатните печатници срещат, ако не работят с автоматизации

Блог

Четири проблема, които широкоформатните печатници срещат, ако не работят с автоматизации

Четири проблема, които широкоформатните печатници срещат, ако не работят с автоматизации

Пред печатниците за широкоформатен печат стоят предизвикателства като повишаващи се изисквания от страна на клиентите за по-кратки тиражи и време за изпълнение при по-ниски маржове за всяка поръчка. Печатниците имат възможност да отговорят на тези завишени изисквания чрез качествена, вместо с количествена промяна. За тази цел своята роля изиграва автоматизацията на процесите, с която може:

  • да се намали времето за изпълнение на поръчките
  • да се освободи време за креативно мислене
  • да се даде възможност за креативни дейности, вместо за повторяема ръчна работа
  • да се спестят ресурси

 

1. Променя се разбирането на клиентите за широкоформатния печат - и това изисква адаптация

За широкоформатните печатници има все по-силен натиск от клиентите да се отпечатват много поръчки за кратък срок. В същото време се запазват очакванията на клиентите, че поръчките ще имат постоянно качество всеки път.

В допълнение, широкоформатните печатници срещат все по-голяма конкуренция, което намалява техния марж и цени. Ако включим в калкулацията цената на труда, разходите за грешки в материал и мастила, може да се окаже много трудно за широкоформатните печатници да бъдат печеливши. 

Може да изглежда, че лесният отговор на тези затруднения е да купиш още една машина. Този подход обаче едва ли ще доведе до желания резултат, ако не е комбиниран и с автоматизация на получването, създаването и придвижването на поръчките.  

 

2. Трудност да се намират и коригират малки грешки, преди да станат големи проблеми

При широкоформатния печат дори и малките грешки могат да доведат до скъпо препечатване. Тук няма място за грешки.

За щастие, има начин тези грешки да се избегнат, като се извършва проверка на файловете или, както често се нарича, прифлайт. С използването на правилния preflight софтуер можете да намерите, коригирате и елиминирате много от често срещаните грешки, още преди те да влязат във вашия производствен процес.

Терминът preflight идва от авиацията и описва процеса по проверка на самолета преди полет (pre – flight), за да се гарантира, че всичко е наред и той ще бъде безопасен за излитане и кацане. Preflight или проверката на файлове стъпва на същия принцип – файловете се проверяват преди печат, за да сме сигурни, че са годни за отпечатване. Това означава, че проблемите могат да се открият и коригират, преди да влязат в производство. Дори и малки проблеми като липсващи шрифтове, спот цветове, проблеми с прозрачностите, сенки и много други – вече не забавят производството. 

Намирането на тези грешки на ранен етап води до големи спестявания в мастило и хартия и най-важното във време. Спечелването на време по приемането, създаването и обработката на поръчките означава, че печатницата може да произведе повече поръчки за единица време. Също така това подобрява качеството на услугата, която печатницата може да осигури на своите клиенти. 

 

3. Инвестицията в хардуер без съответните софтуерни автоматизации може да е недостатъчна да осигури търсените резултати

През последните няколко години, много широкоформатни печатници са направили значителни инвестиции в хардуер. И докато тези инвестиции са помогнали, те невинаги са донесли очакваните подобрения в продуктивността или печалбата. 

Причината за това е, че:

  • всеки път, когато има ръчно действие по клиентския файл и неговата подготовка за печат, печатницита губи част от своя марж;
  • всеки път, когато файлът изчаква, за да бъде обработен, срокът на доставка се удължава. 

По-важното е, че когато два от тези фактори работят паралелно, качественото обслужване на клиентите също може да стане предизвикателство.

 

От получаването на клиентски файл до изпращането му към печатната машина

Затова е важно да се обърне внимание на всички елементи от етапа преди достигането на файла за печат до хардуера. Те започват от момента, в който клиентът изпрати файла, през предпечатната подготовка на файла за печат от специалистите по предпечат и до момента, в който този файл стига до машината – с изглаждане на целия този процес печатницата видимо постига по-висока продуктивност.

Именно за тази цел служи автоматизацията на предпечата. Можете да започнете, като насочите файловете за монтаж, след това към RIP-а и накрая за печат. При добра организация има дори случаи, в които не е нужно никой да докосва файла, докато той не е отпечатан.

 

Възможности за автоматизация специално за широкоформатния печат

Има функции на автоматизацията, които са специално разработени за широкоформатния печат. Например можете да автоматизирате къде да добавите дупки за опън. Или можете дори да автоматизирате групирането на поръчки, така че поръчки, които използват един и същи материал да се отпечатат заедно или последователнопо-малко смени на материал и повече спечелено време. 

Когато поръчката е завършена, може да се генерира автоматичен имейл към търговския отдел, дори към клиента, за да ги извести, че поръчката е готова. 

Поръчките преминават през етапите с по-малко ръчни корекции. Това дава на широкоформатните печатници по-голям марж на поръчка, по-къси времена за доставка и по-добра клиентска удовлетвореност. 

 

Още ли не работите с автоматизация? Вижте основните проблеми, които вероятно срещате и можете да разрешите с въвеждането на автоматизации.

 

4. Автоматизацията работи най-добре, когато работи цялостно

Четвъртата причина за широкоформатните печатници да се фокусират в автоматизация е това, че правилните решения могат да се надграждат едно над друго. Това означава, че вашата инвестиция в технология се увеличава през цялата ви организация.


Вижте какво представлява платформата за автоматизация на работата с файлове за печат Enfocus Switch.

Най-популярни
Последни

Свързани продукти