Начало | Блог | Постигнете високо качество на печат и си спестете химията за проявяване с безпроцесни пластини от съвременно поколение

Блог

Постигнете високо качество на печат и си спестете химията за проявяване с безпроцесни пластини от съвременно поколение

Постигнете високо качество на печат и си спестете химията за проявяване с безпроцесни пластини от съвременно поколение

Току-що сте получили поръчка от един от редовните си клиенти. Поредната стандартна, без допълнителни екстри, медицинска брошура с тираж 5 000 бр. на стандартна хартия – обикновена поръчка, която може да бъде отпечатана за 20 минути. Вие вземате най-евтината пластина от наличните в склада. Все пак, това е къс тираж, без специални довършителни изисквания, нали?

Не! Време е да погледнете с други очи на избора на пластина, за да избегнете пилеенето на пари и време.

Огромна грешка, често допускана от печатниците, е да се смята, че за късите тиражи не е необходима висококачествена пластина. Защо да използваме пластина, която може да направи голямо количество отпечатъци, когато са ни необходими само 5 000 и не се изискват никакви специални довършително работи, като висока линеатура или фини детайли?

При вглеждане във финансовите последици се забелязват слабостите на такъв тип мислене.

Защото печатният процес и свързаните с него консумативи са много по-скъпи от предпечатния процес и неговите консумативи.

 

Защо да взема предвид пластини за офсетов печат без проявяване от последно поколение?

Наред с повишаването на качеството чрез висококачествени офсетни пластини с проявяване, такова подобрение може да се постигне и чрез използването на съвременно поколение безпроцесни пластини за офсетов печат. 

През последните години една от най-големите революции в офсетовия печат идва с качеството и ефективността, постигани с последното поколение безпроцесни пластини. Те дават възможност на печатниците да използват добри практики за постигане на максимално качество и ефективност, да постигнат икономии и да намалят негативния си отпечатък върху околната среда.

 

С какво безпроцесната пластина се отличава от пластината с проявяване?

Процесни са всички класически термални, виолетови и конвенционални пластини. Те са тези пластини, които трябва да се проявят в проявителна машина с химия или воден разтвор, преди да се качат на печатната машина.

За разлика от конвенционалните пластини, безпроцесните нямат нужда от проявавяне, измиване или каквато и да е друга обработка, след приключване на експонацията. След експонацията пластините се качват директно на печатната машина и могат да започнат качествен печат само след няколко листа.

 

Качествените пластини означават производство на поръчката за печат по-бързо и с по-малко брак 

Средните стойности за индустрията показват, че разходите за пластини и цялостните разходи за предпечат се равняват на значително по-нисък процент от производствените разходи за изработката на печатния продукт, в сравнение с времето за печат, труда и хартията. Следователно е добра практика винаги да оптимизирате ефикасността на печатния процес и да намалите времето и материалите, необходими за производството на една поръчка.

В общи линии, „по-добрата“ пластина ще позволи на печатницата по-добра възможност да произведе поръчката по-бързо и с по-малко брак. Всички знаем, колко е трудно количествено да измерим тези процеси, но печатниците често отчитат значителни икономии от намаляване времето за отпечатване с 10 минути и 15 листа хартия за отпечатана поръчка, използвайки пластина „А“ вместо пластина „Б“. Тези икономии обикновено се дължат на свойствата на емулсията на конкретните пластини, което позволява по-бързото нанасяне и трансфер на мастилото.

 

Какво значат тези сметки за печатницата?

Означават, че е нелогично и скъпо да се пестят пари от пластини и да се жертва ефикасността на печатния процес. Също така, че има смисъл да използвате възможно най-добрата пластина, за да направите печатния процес колкото е възможно по-ефикасен.

Запомнете: много по-изгодно, от финансова гледна точка, е да подобрите печатния си процес с 1%, отколкото да спестите 10% от пластини – в парично изражение първото е много по-ефикасно, тъй като разходите за хартия и печатно време са много по-високи.

Тази логика е още по-валидна, когато говорим за къси тиражи, поради простата причина, че изпълнявате повече поръчки на ден, и затова трябва да настройвате машината по-често. Спестените например 10 минути и 15 листа на поръчка ще се умножат многократно на ден. Представете си финансовия ефект върху хартията във времето, ако имате 2 или 3 печатни машини, работещи така 250-300 дни в годината.

Освен това, спестяването на 10 минути за 9 поръчки на ден ви дава 90 минути на ден. Какво означават тези 90 минути на ден за вашия бизнес?

 

Възможност да отпадне консуматив с използване на пластини без проявяване

Освен позитивите от използване на висококачествени конвенционални пластини за офсетов печат, съществува и вариантът за въвеждане на съвременна безпроцесна технология с пластините Kodak Sonora Xtra, която да доведе и до допълнителни икономии със запазване на изключително високо качество. 

С отпадане на етапа на проявяване се спестяват всички разходи, свързани с него - в това число и използваната химия. Изцяло се премахва нуждата от закупуване, съхранение и правилно изхвърляне на проявител и друга химия, както и нуждата от доказване и отчетност пред проверяващите органи на този процес.

 

Възможност за подобрение на пространството чрез отпадане на химията

Средата, в която работят хората в печатницата, има значение за начина, по който те се чувстват ежедневно. С премахване на химията от процеса на проявяване, помещението вече не е “мръсно”. В него вече няма химия, вредни изпарения и неприятни миризми. То може да се ползва например за офис дейности или пък за по-добро разпределение на складовите наличности.

 

Възможност за по-голяма стабилност на печата с отпадане на химията

Новите проявителни машини на Kodak разполагат с интелигентен контрол, благодарение на който внимателно се проследяват променливите като температурата и активността на химията, настройките за уведомяване на операторите при възникване на нужда. 

И все пак, дори и при стриктно проследяване на процеса, правилен подбор на точните консумативи, стабилна химия и автоматизация, все пак са възможни малки вариации в качеството при изпълнение на процеса на проявяване.

Променливите, които остават, и могат да имат известно отражение върху качеството на проявителя, са:

  • Температурата на загряване;
  • Химическата активност;
  • Температурата на химията;
  • Настройки и скорост на проявителя.

С използването на последно поколение безпроцесни пластини от Kodak се постигат качество, ефективност и спестявания, като отпада нуждата от проявяване на пластината. Освен че се избягва нестабилността, която може да възникне на етапа на проявяването, отпада и нуждата от химия, вода и електричество, необходими за този етап.

 

Качественият печат е повече от постигането на красиво изображение 

Понякога печатниците правят грешката да използват по-евтина пластина, защото качеството на печата е достатъчно добро за клиента. Не е необичайно печатниците да излагат красиви изображения като цветя, пейзажи, луксозни коли или красиви модели, отпечатани на техните машини, и да ги представят като висококачествен печат. В интерес на истината, дори и най-неточният печатен процес може да отпечата красиви изображения. 

Въпреки това, качеството не означава красив образ. Качество означава, че преносът на мастило върху хартията е точно и постоянно. Тази точност и постоянство се превръща в икономии от печата (на печатната машина), с много по-ефикасен процес, изискващ само няколко препечатки и настройки. Повечето пластини ще са способни да възпроизведат красиви печатни изображения, но ще струва повече на печатната машина да отпечата тези изображения с по-евтина пластина.

Логичното заключение е, че вниманието, насочено към общите разходи, е много важно, а това включва и пластините – но никога не давайте приоритет на пестенето от пластини за сметка на икономиите от печатно време и хартия.


Вижте още за безпроцесните пластини за офсетов печат от последно поколение на Kodak!

Най-популярни
Последни

Свързани продукти