Начало | Блог | Добри практики за постигане на максимално качество и ефективност с безпроцесните пластини

Блог

Добри практики за постигане на максимално качество и ефективност с безпроцесните пластини

Добри практики за постигане на максимално качество и ефективност с безпроцесните пластини

Премахването на проявителната машина и всички свързани разходи като вода, енергия, химия и отпадък е положително както за бизнеса на печатницата, така и за околната среда и като цяло дори само тези ползи са повече от достатъчни да се премине на безпроцесна технология. 

Въпреки това, заедно с ползите за бизнеса и околната среда, самите печатари и оператори и мениджъри трябва да могат да получат позитиви за да може тази технология да се приеме от цялата печатна индустрия.

През последните 10 години през които Kodak работи с безпроцесни пластини, фирмата е събрала доказателства от печатния цех и от предпечата в реални производства, които показват, че безпроцесните пластини носят множество оперативни ползи освен изброените по-горе икономически и екологични фактори:

  • Предпечатният отдел предпочита безпроцесните пластини, защото вече няма проявителни машини които да наблюдава и поддържа, както и химия, чието използване и изхвърляне да управлява. Процесът по експонация на пластини е много по-бърз и лесен с използване на безпроцесни пластини.
  • Печатарите харесват безпроцесните пластини защото променливото качество, което получават от предпечата при пластините с проявяване, вече е премахнато. Постоянното качество на експонация се получава благодарение на премахването на процеса на проявяване, който е труден за контролиране и се променя във времето.
  • Заради повишената стабилност на безпроцесните пластини спрямо тези с проявяване, много печатници достигат по-повторяемо и точно цветопредаване на печатните си изделия.

В тази статия ще покажем някои от ползите за качеството и стабилността, които печатниците могат да получат когато преминат на използването на безпроцесни пластини и ще опишем някои добри практики в предпечата и печатния цех, които биха позволили на печатниците да се радват максимално на тези ползи.

 

Постоянство

За да разберем размерът на ползите от използване на безпроцесна пластина, трябва да разберем от къде идва непостоянството на пластините с проявяване.

В последните 5 години има значително много подобрения в производството на пластини и химия за проявяване, които са направили пластините с проявяване значително по-лесни за използване и по-екологични. Например, непредъкът в проявителите за пластини им дава много дълъг живот и ниски нива на опресняване, което води до много по-редки смени на химията – намаляйки разходите. Животът на проявителя Kodak 400 xLo например, който се използва за пластините Kodak Electra XD е до 12 седмици или 8,000 квадратни метра при голямо натоварване.

Също така по-новите проявителни машини на Kodak са създадени с множество сензори и автоматизирани системи, които наблюдават повечето променливи, като температура на проявителя и неговата активност, като правят настройки или уведомяват оператора, когато е нужно. Предпечатния отдел може просто да зададе толеранси за проявяване и оборудването се грижи да запази вариациите до минимум.

Въпреки това, дори с много строг контрол, по-стабилни проявители и автоматични линии за проявяване, все още е възможно да се получат нежелани резултати. Променливите като предварително загряване на пластините, активност на проявителя, температура на проявителя, настройки на проявителната и скорост на проявяване могат да повлияят на качеството на пластината. Дори и грешките да се хванат преди пластините да се изпратят към печатния цех, нуждата да се повтори пластина намалява ефективността и увеличава отпадъка.

Когато се премахнат всички тези променливи и цялата стъпка от проявяване, печатницата ще започне да вижда подобрения както във ефективността, така и в оперативността и в качеството на печат.

 

Когато премахнем стъпката на проявяване

Подобрена ефективност 

Когато една печатница премине от пластини с проявяване към пластини без проявяване, една от първите ползи, които наблюдава е драматично подобрение на ефективността. Вече не се влага труд в пускането на пластини през проявителната, смяна на проявителя, поддръжка и почистване на проявителната, ремонти и спиране поради грешки. 

В допълнение вече се елиминира нуждата от измерване на пластините, което спестява време. Още по-важно, премахването на стъпката на проявяване дава сигурност, че изображението на пластината остава непроменено поръчка след поръчка, ден след ден, седмица след седмица. 

Премахването на тези задачи може да бъде особено важно за по-малки печатници, в които операторите на проявителните машини имат и други функции, като обработка на файлове и предпечат. Прекъсването на тези задачи за работа с проявителната машини може да доведе до грешки. 

За печатниците, които имат по-големи обеми или къси срокове, налагането да се правят повторни пластини поради проблем може да доведе до големи забавяния. Безпроцесната пластина може да се експонира и веднага да се качи на печатната машина, с минимално влияние на производствения график. 

Задачи свързани с пластини, които изискват време и/или труд

Традиционни пластини с проявяване

Пластини без проявяване

Експонация на пластини

 

Проявяване на пластини

 

Смяна на проявител / Чистене на проявителна машина

 

Поддръжка на проявителна машина (части, сервиз и др.)

 

Управление на използването и изхвърлянето на проявител и химия

 

Управление на склад с проявител и химия

 

Измерване на пластини с уред

Експонация на пластини

ПЕЧАТ

 

Подобрено качество

Поради премахването на променливите, печатарите в цеха вече могат да бъдат сигурни е качеството на пластините, които се получават от предпечатния отдел. След като се направи първоначалната калибрация (която е нужда еднократно когато се сменя използваната пластина), печатарите вече няма да има нужда да правят настройки на машините поради разлика в качеството или характеристиките на пластините.

В резултат на по-малките вариации на печатната точка на пластините, може също така да се наблюдава подобрение в качеството на печат. Много клиенти, които използват безпроцесната пластина Kodak Sonora XP казват, че постигат по-точни и повторяеми цветове по време на печат.

 

Добри практики

За да се постигне най-добрата ефективност и качество при печат с безпроцесни пластини, печатниците трябва да въведат някои добри практики в предпечата и в печатния цех. Повечето от тези практики са приложими за всяка термална пластина, но някои се специфични за безпроцесните пластини. 

Добра практика: Работа с пластините

Поради факта, че безпроцесните пластини не получават допълнителен слой гума по време на проявяване трябва да се внимава повече за да не се надраска пластината. Всички видове пластини (включително тези с проявяване) могат да бъдат надраскани, така че много печатници вече имат въведени методи за предпазване от това. Някои типични етапа в които да внимавате за надраскване са:

  • Ръчна работа с пластините
  • Зареждане на пластината в експонатора (CTP-то)
  • Нареждане на пластините на стакер и преместване към печатния цех
  • Качване на пластините на печатната машина

Препоръчително е печатниците да съблюдават препоръчителната осветеност, температура и влажност в помещенията, които са важни за всеки вид термална пластина.

 

Добра практика: Експонация

Пластините Sonora се експонират като всяка друга термална пластина, така че тези добри практики важат за всички термални пластини.

Има само една значителна промяна, която печатницата трябва да направи ако преминава към Sonora и тази промяна е много положителна. Вече е време да пенсионирате прахосмукачката на CTP-то (Debris Removal System). Пластините Sonora не са аблативни и следователно няма нужда от прахосмукачка. Премахването и подобрява работната среда, като намалява звука от CTP-то до 75%. Допълнително се намаляват разходите за филтри и поддръжка, които са нужни за този елемент на CTP-то. 

Обърнете внимание, че не всички безпроцесни пластини носят тази полза. Безпроцесните пластини на други марки са силно аблативни и за тях се изисква прахосмукачка.

 

Добра практика: Измерване на пластини

Измерването на пластините с уред преди да отидат в печатния цех не е нужно с пластините Sonora XP, така че добрата практика е този етап да се елиминира за да се спести време и обработка на пластините. Контрастът на пластините е достатъчно добър за да се прочете без проблем текст 10pt. с цел да се разпознае правилната пластина при качване на машината.

При пластините с проявяване обикновено се измерват тоналните елементи на пластината преди тя да отиде в печатния цех. Тази стъпка е задължителна за да се следи качеството на пластината и вариациите, които са следствие на етапа на проявяване. С пластините Sonora тези вариации се елиминират и се премахва нуждата от измерване на пластините. Дори и FOGRA се съгласява, че измерването не е нужно на този етап за да може да се постигне PSO стандарт. 

Първоначалната калибрация на пластините се нуждае от измерване на печатните листи (без междинната стъпка за измерване на самите пластини), но тази стъпка също се препоръчва и за пластините с проявяване.

 

Добра практика: По време на печат

За да постигнат най-добри резултати печатарите трябва да се запознаят с това как работят безпроцесните пластини по време на печат. След като веднъж разберат технологията, добрите практики са същите като със всяка друга термална пластина:

  • Следвайте инструкциите на производителя на печатната машина за ежедневна поддръжка на машината, цилиндрите, платната и други елементи
  • Не се изискват специални мастила. Sonora работят с всички стандартни мастила за офсетов печат. С UV мастила Sonora е одобрена за тиражи до 10,000 удара в зависимост от печатните условия
  • Няма нужда от специална химия, разтвори и др. по време на печат

 

Заключение

Офсетовия печат е постигнал много през последните 20 години. Премахването на филма и неговата обработка е голяма стъпка, която подобри качеството и ефективността за печатниците. Въпреки, че някои печатници не искаха да преминат на CTP технология в началото, сега тя се наложи като водещото решение за офсетов печат с ясни ползи.

Следващата стъпка са безпроцесните пластини. Премахването на стъпката на проявяване намалява променливите и времеотнемащите задачи, като в същото време подобрява ефективността и качеството. Печатницата трябва просто да следва някои добри практики, които са подобни на тези за всяка термална пластина за да получи максималните положителни ефекти от тази технология.

Прочетете история за успешното внедряване на пластините SONORA: 
Английската печатница Gemini извлича огромни ползи от преминаването към безпроцесни пластини KODAK SONORA XP

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на този продукт? Свържете се с нас за тестове, пробен печат и консултация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-популярни
Последни