Начало | Блог | Защо е добре да имаме поддръжка на нашата софтуерна система за предпечат - част 1

Блог

Защо е добре да имаме поддръжка на нашата софтуерна система за предпечат - част 1

Защо е добре да имаме поддръжка на нашата софтуерна система за предпечат - част 1

Общото впечатление на хората, които използват някакъв вид софтуер е, че софтуерните системи са създадени така, че да работят дълго време без външна намеса. Нещо повече - да работят добре. 

И наистина трябва да е така, особено когато говорим не за потребителски програми, а за сериозни системи: работен поток за управление на печатни файлове, софтуер за автоматизация на процесите в предпечата, цветопробна система за сертифицирани цветни проби и други.

Въпреки това винаги съществува вероятност някакво външно влияние да наложи намеса в софтуера под формата на поддръжка или сервиз.

 

Случаи от практиката - защо е нужен качествен сервиз

В този материал искаме да ви разкажем за няколко реални случая от нашата практика, с които се надяваме:

 • да ви помогнем при избора на система, която да закупите, и да обясним защо е важно да я закупите от компания, която може да ви помогне в поддръжката
 • да дадем информация защо е важно да имате договор за поддръжка на софтуера си, и как нашите специалисти могат да ви помогнат
 • да ви представим някои полезни идеи за подобряване на организацията в печатниците

За пример в този материал сме взели системата Kodak Prinergy, защото тя има най-голямата инсталационна база в България. Освен това,  тя е един от софтуерите, с които имаме много години реален опит и реални ситуации.

 

Какво представлява Kodak Prinergy

Kodak Prinergy e система за работен поток в предпечата с професионална и индустриално насочена архитектура и взаимовръзки между отделните компоненти. Тя съдържа система бази данни, файлов сървър, приложен сървър, уеб сървър, които си комуникират по специални протоколи и пътища. 

Описваме всичко това, за да ви покажем, че Prinergy е не просто ‘поредната програма‘. Тя е сериозна комбинация от хардуер и софтуер, оптимизирана да обработва заданията за печат на клиентите с необходимата бързина, точност и повторяемост. 

В по-голямата част от инсталационната база този факт е е доказан от практиката. И все пак, има странични фактори, които могат да компрометират част от нейното функциониране. Най-често това са операционна система, хардуер, друг софтуер, злонамерен код, както и човешка намеса.

 

Кога се появява нуждата от сервиз и поддръжка на софтуера за предпечат?

Въпреки че Prinergy и много други системи могат да функционират безпроблемно дълго време, ние от ГЕД силно препоръчваме да бъде планирана редовна, периодична проверка и профилактика. По време на такава профилактика ние извършваме всички превантивни действия, предписани от производителя на софтуера и хардуера на системата. 

Често в разговорите с клиенти за необходимостта от поддръжка на системата за работен поток, чуваме подобни въпроси и коментари:

 • Защо ми е профилактика на системата, при положение, че тя работи нормално?
 • Какво чак толкова има да ѝ се профилактира на една система, особено ако е софтуер?
 • Нямам нужда да плащам за поддръжка, ние можем да се справим сами!
 • Не обичам да получавам препоръки за моята система от външни фирми

С помощта на няколко примера от нашата практика ще опитаме да дадем отговор на повечето подобни въпроси. Това са реални казуси, при които последствията за клиентите ни биха били минимални или предотвратени, ако към Договора за системата им имаше включена поддръжка от Гед.

В тази първа част на статията ви представяме 3 проблема, които могат да възникнат при липса на професионален сервиз и поддръжка на софтуер и които обикновено ще забележите бързо след появата им.

 

Проблем 1: Появата на бъгове

Системата за работен поток непрекъснато се развива с нови функции и подобрения. Затова е възможно някоя част от нея да не функционира точно според очакванията на операторите, или да проявява определени бъгове. Клиенти, които не използват редовна поддръжка на своята система, се налага да привикнат с това поведение на системата или да търсят други начини за заобикалянето му. Разбира се, това води до определено ниво на неудобство в работата на операторите. 

Когато системата се профилактира, екипът на ГЕД инсталира всички налични за версията на клиента актуализации и нововъведения, което в голяма част от случаите коригира откритите неизправности и улеснява работата на клиента. Освен това можем да ескалираме открити бъгове във Вашата система директно към производителя и да ви информираме за неговото разрешаване. 

 

 

Проблем 2: Изтриване на крива за нарастване на растеровата точка или на цялата база

Някой от операторите е гледал или настройвал кривите за нарастване на растеровата точка (Harmony) и не е излязъл от базата по правилния начин, което я блокира. Или по погрешка оператор изтрива някоя крива, или дори цялата база. Същото може да се случи и с някои правила за обработка на файлове или последователности от действия. Възстановяването им може да бъде доста дълга и неприятна процедура, според сложността на изгубените данни. 

Такива случаи не са рядкост в нашата практика. Когато от ГЕД правим профилактика на една workflow система, ние извършваме пълен back-up на настройките на системата – шаблони за обработка, последователности от операции, профили, библиотеки, темплейти за монтажи, марки, калибрационни криви и т.н. – всичко. Да се възстановят определени данни, дори към по-отдалечен във времето момент е по-лесно, отколкото те да бъдат създадени наново.

 

Проблем 3: Неправилно извършени обновления на Windows, които въздействат на процеси и приложения 

Понякога се случва някой да иска сам да обнови Windows и да инсталира актуализациите на сървъра. Затова натиска OK на всичко, което му се появи в Windows Updates, и приключва успешно. Скоро след това обаче се налага да търси съдействие от нас, защото ‘нещо гърми‘ и ‘нещата не работят‘, а вчера всичко е било наред. Понякога се случва определени обновявания на Windows (а и на OS X) да променят системата така, че да компрометират работата на някои процеси или приложения

В по-голямата си част такива проблемни обновления са идентифицирани от производителя на системата и ние като техен представител имаме информация за това. Ако обновленията на системата се правят от ГЕД, то известните проблемни обновления биха били пропуснати и потенциално би се избегнала загуба на време.

 

Как ГЕД може да ви съдейства

За всички свои клиенти ГЕД предлага гъвкави договори за поддръжка и профилактика на софтуерните системи, които продаваме, инсталираме и настройваме. Нашият екип е на ваше разположение и проактивно може да ви съдейства с:

 • планирани профилактики и поддръжка
 • поддръжка и ремонти, включително и в много кратки срокове
 • консултации и настройки на системите за оптимална работа спрямо вашите процеси
 • интеграция на системи една с друга или с трети системи
 • обучение на оператори, както и на нови оператори във времето на тяхното постъпване на работа
 • общи обучения, както за предпечата, така и за други екипи на фирмата

Свържете се с нас на имейл sales@gedbg.com за да разберете повече за системите, които предлагаме и възможностите за поддръжка, които предлага нашия екип.

 

Очаквайте продължението Защо е добре да имаме поддръжка на нашата софтуерна система за предпечат - част 2 за още информация за по-трудните за идентификация проблеми, които се проявяват след натрупване на различни обстоятелства и затова дълго време може да останат незабелязани, но впоследствие да окажат силно влияние върху процесите. 
Искате ли да научите повече за софтуерните системи от портфолиото на ГЕД? Вижте категория Софтуер


Разберете повече за водещия софтуер за производствен работен поток Kodak Prinergy в статията Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

 

Най-популярни
Последни