Начало | Блог | Резултати от Анкета - Коя според вас е най-важната тенденция през 2020

Блог

Резултати от Анкета - Коя според вас е най-важната тенденция през 2020

Резултати от Анкета - Коя според вас е най-важната тенденция през 2020

Тенденциите, които вие посочихте като най-важни през 2020, са изключително интересни за развитието на полиграфията.

В предишния бюлетин ви попитахме какви според вас са тенденциите в печата през 2020 година.  

За да ви припомним анкетата, ето и възможните отговори, които тя имаше:

 • Стандартизация и автоматизация на печата
 • Диверсификация с нови продукти
 • Фокусиране в нишови продукти
 • Създаване на широко портфолио от продукти
 • Навлизане на нови пазари със съществуващи продукти
 • Навлизане в печата на опаковки
 • Внедряване на ERP/MIS системи
 • Продажба през онлайн портали / уебсайт
 • Не знам

За да бъдем честни, нашите очаквания бяха отговорите ви да се насочат към една или максимум две от тези посоки. Оказа се обаче, че според вашите отговори печатът се движи в различни направления, като по този начин се стабилизира с няколко стълба.

Ето и резултатите: 

Image2

Въпреки че резултатите говорят сами за себе си, ще ви споделим какво виждаме ние и какви са нашите изводи.

 

Информацията, която не виждате 

Около половината от отговорите са с избрани повече от една тенденции.

Вижте няколко тенденции в дигиталния печат >

С други думи, голямата част от вас смятат, че печатната индустрия се развива в повече от едно направления. За нас това е знак, че много от печатниците трябва да мислят за различни възможности за надграждане. В това число влизат системи за управление на процесите, създаване на последователност от действия, разширяване на портфолиото от продукти, за да могат да се удовлетворят високите очаквания и кратките срокове на клиентите.

Другата половина от вас са дали само по един отговор. Най-често това са фокусът в нишови продукти, продажбата през онлайн портали и навлизането в печата за опаковки. Какво означава това? Има фирми, които виждат нещата от другата страна на монетата и се фокусират към по-нишов и по-дълбоко развит сегмент от пазара. Те се фокусират върху развитие на системите и процеса от край до край в един или няколко нишови продукта.

 

Какво означават цифрите?

Водещите тенденции, с по близо 30% са:

 • Създаване на широко портфолио от продукти
 • Навлизане в печата на опаковки
 • Продажба през онлайн портали

Веднага след тях ги следва с около 21%:

 • Фокусиране в нишови продукти

Какво означава това? Двата подхода на фирмите от печатната индустрия към продуктите им (фокус към нишови или широко портфолио) са приблизително равносилни.

Според нас това означава, че пазарът на печатни услуги има достатъчно стълбове, в които да се развива. И във всеки един от тях могат да се постигнат впечатляващи резултати. 

 

Другите отговори на анкетата

Останалите отговори с приблизително 14% за всеки:

 • Стандартизация и автоматизация на печата
 • Навлизане на нови пазари със съществуващи продукти
 • Внедряване на ERP/MIS системи.

за нас дават яснота, че вече има голям набор от хора, които смятат, че иновациите и търсенето на нови възможности за една печатница са от изключително значение за нейния дългосрочен живот и растеж на пазара.

 


Ако искате лесно да си представите какви са отделните етапи на автоматизация, през които може да премина една фирма с печатно производство, прочетете статията Автоматизациите - малки стъпки за големи промени


Разгледайте порфолиото ни от машини и оборудване за печат


За подобряване на процесите във вашата печатница или студио вижте софтуерите за предпечат, които предлагаме

 

Най-популярни
Последни